• Jak z sukcesem przygotować wniosek o grant?
  Kolejne zmiany w funkcjonowaniu Narodowego Centrum Nauki. Nowości w procedurze składania wniosków! Zmiany w regulaminach starych konkursó...
 • Choroby autoimmunizacyjne, autozapalne, niedobory odporności u dzieci i osób dorosłych
  Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy, serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu organizowanym przez Polskie Towarzystwo Immunologii ...
 • Innowacyjne terapie w onkologii
  Szanowni Państwo, mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II edycji konferencji Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa ...
 • Szkolenia dla kadry akademickiej
  Wydawnictwo naukowe PWN od blisko 70 lat publikuje podręczniki oraz skrypty naukowe ściśle współpracując z uczelniami. ...
 • PRAKTYCZNY KURS EKG - edycje 2019!
  Jak wygląda prawidłowa technika wykonania i interpretacji badania EKG? zapraszamy na VIII i IX edycję szkolenia Warsztaty poprowadzą ...

Walka z próchnicą u dzieci. Dentyści gotowi, a prawo?

 • 21 września 2017

Podczas debaty „Czy polskie dzieci są skazane na próchnicę”, która odbyła się w ramach 26. Środkowoeuropejskiej Wystawy Produktów Stomatologicznych CEDE 2017 w Poznaniu, przedstawiono i omówiono wyniki ankiety przeprowadzonej wśród stomatologów. Badanie było prowadzone w okresie od czerwca do końca sierpnia br.

W ankiecie udział wzięło 734 lekarzy dentystów, stażystów oraz studentów stomatologii. Jak wynika z danych Naczelnej Izby Lekarskiej, w Polsce jest 788 stomatologów dziecięcych oraz 36 tys. lekarzy dentystów.

Główne wnioski z ankiety: polski lekarz dentysta nie postrzega swojej pracy wyłącznie przez pryzmat „zysków i kosztów”. Chce leczyć dzieci i traktuje swój zawód jako powołanie. Przykłada dużą wagę do nauki właściwych zachowań prozdrowotnych, dba o zdrowy uśmiech najmłodszych, podkreśla kluczową rolę profilaktyki i edukacji. Życzliwie podchodzi do najnowszych propozycji resortu zdrowia (przywrócenie szkolnych gabinetów, dentobusy). Zwraca jednak uwagę na nieprecyzyjne przepisy i niskie wyceny procedur w ramach NFX, które utrudniają realizację skutecznej opieki.

Co trzeci lekarz dentysta leczy dzieci tylko prywatnie. 38 proc ankietowanych jako przyczynę tego stanu rzeczy podając niewystarczające finansowanie z NFZ, zaś 44 proc. podkreśla, że ma trudności ze zdobyciem kontraktu z NFZ. Poprawą tego stanu rzeczy, zdaniem ankietowanych, mogłaby być po pierwsze podwyżka wyceny świadczeń, po drugie ograniczenie wymogów formalnych. Przydatnym rozwiązaniem byłoby także umożliwienie leczenia w znieczuleniu ogólnym w ramach NFZ, np. w przypadku trudnych pacjentów.

Ponad połowa ankietowanych popiera pomysł powrotu gabinetów stomatologicznych do szkół i uważa, że będą miały one duże znaczenie w walce z próchnicą u dzieci. Co piąty pytany ma jednak co do tego zastrzeżenia. Dość umiarkowanie badani podchodzą natomiast do idei dentobusów – co trzeci ankietowany uważa, że wprowadzenie jej w życie będzie raczej nieistotnym elementem poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dzieci i młodzieży. Warto jednak pamiętać, że opinia ankietowanych odnosi się jedynie do samych idei, jako że w okresie zbierania głosów nie były jeszcze znane (i nadal nie są) szczegóły prawno-organizacyjno-finansowe tego projektu. Ankietowani popierają natomiast i darzą dużym zaufaniem programy profilaktyczne realizowane przez samorządy lokalne.

Inne ważne punkty omówione podczas debaty to kwestia profilaktyki i edukacji. Niemal wszyscy ankietowani uważają, że odrębne wizyty o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym powinny być standardem, jednak tylko połowa stara się je realizować – reszta włącza przekazywanie wiedzy w przebieg klasycznej wizyty, której celem jest leczenie. Przyczyną takiego stanu rzeczy również są problemy związane z finansowaniem – zarówno znikome środki z NFZ, jak i niechęć pacjentów prywatnych do płacenia wyłącznie za wizyty profilaktyczne. Zdaniem niektórych ankietowanych (21 proc.) jednorazowa wizyta profilaktyczna i tak nie jest wystarczająca, aby pacjent zmienił swoje nawyki na bardziej sprzyjające zdrowiu.