• Jak z sukcesem przygotować wniosek o grant?
  Kolejne zmiany w funkcjonowaniu Narodowego Centrum Nauki Nowości w procedurze składania wniosków Zmiany w regulaminach starych konkursó...
 • Innowacyjne terapie w onkologii
  Szanowni Państwo, mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II edycji konferencji Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa ...
 • Współpraca międzynarodowa w dziedzinie badań – wyzwania wobec nowej perspektywy budżetowej i ustawy 2.0
  Finanse stanowią istotną barierę w rozwoju naukowym, której przezwyciężenie wymaga umiejętnego planowania własnej kariery naukowej oraz ...
 • Szkoły doktorskie, kształcenie doktorantów i procedury awansu naukowego w świetle ustawy 2.0
  Instytut PWN zaprasza na szkolenie  Szkoły doktorskie, kształcenie doktorantów i procedury awansu naukowego w świetle nowych regulacji ...
 • Tworzenie kierunków studiów, realizacja i ewaluacja kształcenia
  Instytut PWN zaprasza na szkolenie  Tworzenie kierunków studiów,  realizacja i ewaluacja kształcenia Ustawa 2.0 swoim wejś...

Telemedycyna i nowe technologie w dializoterapii

 • 26 czerwca 2018

Już po raz XXIV odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Przebiegła ona pod hasłem „Problemy nefrologiczne w starzejącej się populacji”.

Przewlekła choroba nerek jest obecnie uznawana za chorobę cywilizacyjną i poważny problem społeczny w starzejącej się populacji. Chorujących na nerki jest więcej niż chorych na cukrzycę. Według specjalistów, przewlekła choroba nerek stwarza największe trudności w zdiagnozowaniu. Choroba rozpoznawana jest zwykle z dużym opóźnieniem, u pacjentów w podeszłym już wieku, często w okresie wymagającym już wdrożenia leczenia nerkozastępczego. W dobie starzejącej się populacji staje się to ogromnym wyzwaniem dla lekarzy. Dlatego też, właśnie tej problematyce oraz potrzebie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w leczeniu pacjentów ze schyłkową chorobą nerek przyczyniających się do poprawy jakości i komfortu ich życia, PTN poświęcił tegoroczną XXIV konferencję Naukowo-Szkoleniową.

- Zwiększenie świadomości problemu rosnącej liczby osób z chorobami nerek w starzejącej się populacji w Polsce i na świecie to jeden z celów XXIV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej – wskazuje prof. Michał Nowicki, prezes Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. – Przewlekła choroba nerek może rozwinąć się u każdego, jednak ryzyko zachorowania rośnie wraz z wiekiem. Głównie problem dotyczy osób po 60. roku życia. Im wcześniej wykryta jest choroba nerek i jej przyczyna, tym większa szansa na zahamowanie jej i uniknięcie nieodwracalnych zmian. Jeśli jednak tak się nie zdarzy, pacjenta można utrzymywać przy życiu tylko dzięki dializom – tłumaczy prof. Nowicki.

Innowacyjne rozwiązania

 Pacjenci z przewlekłą niewydolnością nerek w Polsce mogą korzystać już z nowych możliwości w terapii nerkozastępczej. Innowacyjne rozwiązania w dializoterapii są szczególnie istotne w leczeniu osób starszych, ponieważ w znaczny sposób przyczynią się do poprawy ich jakości życia i komfortu.

- W przypadku dializy otrzewnowej, osoby ze schyłkową niewydolnością nerek mogą samodzielnie dializować się w domu oraz dodatkowo być pod stałą kontrolą lekarską on-line. A wszystko dzięki przełomowej technologii telemedycznej z użyciem cyklera Claria. Ta nowa metoda znacząco wpływa na bezpieczeństwo i wygodę pacjentów. Monitorowanie on-line pozwala lekarzowi na bieżąco śledzić proces dializy pacjenta: jej efekty i wykryć nawet niewielkie różnice w jej przebiegu. Pacjent natomiast ma komfort przebywania w domu, bez konieczności odwiedzania placówek ochrony zdrowia. Ta telemedyczna technologia zapewnia lepszą współpracę z pacjentem oraz dostosowanie rytmu dializ do jego codziennych obowiązków. Jest dobrym rozwiązaniem również dla osób starszych, dla których dojazdy do Ośrodków Stacji Dializ mogą być utrudnione ze względu na postępującą chorobę  – tłumaczy prof. Beata Naumnik, kierownik I Kliniki Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ USK.

- Od niedawna pacjenci w Polsce mogą także korzystać z najnowszej technologii dotyczącej hemodializy - tzw. rozszerzonej hemodializy (HDx). Dzięki tej metodzie, krew filtrowana jest w stopniu zbliżonym do pracy ludzkiej nerki. Nowa technologia przy użyciu dializatora Theranova to rozwiązanie przeznaczone też dla seniorów ze schyłkową chorobą nerek. Jakość filtracji, którą zapewnia metoda HDx, a która polega na podniesieniu parametrów oczyszczania krwi z tzw. dużych średnich cząstek, może przyczyniać się do poprawy jakości ich życia i samopoczucia pacjentów w tej grupie wiekowe. Obecnie trwają liczne badania oceniające długoterminowe korzyści zastosowania tej metody, mamy też plany prowadzenia takich badań w Polsce w ramach działalności naukowo-badawczej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego – wskazuje prof. Michał Nowicki, Prezes Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.

Konferencja prasowa pt.: „Telemedycyna i nowe technologie w dializoterapii podnoszą skuteczność leczenia seniorów i jakość życia pacjentów” została zorganizowana podczas XXIV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej PTN przy wsparciu firmy Baxter.