• Jak z sukcesem przygotować wniosek o grant?
  Kolejne zmiany w funkcjonowaniu Narodowego Centrum Nauki Nowości w procedurze składania wniosków Zmiany w regulaminach starych konkursó...
 • Innowacyjne terapie w onkologii
  Szanowni Państwo, mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II edycji konferencji Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa ...
 • Współpraca międzynarodowa w dziedzinie badań – wyzwania wobec nowej perspektywy budżetowej i ustawy 2.0
  Finanse stanowią istotną barierę w rozwoju naukowym, której przezwyciężenie wymaga umiejętnego planowania własnej kariery naukowej oraz ...
 • Szkoły doktorskie, kształcenie doktorantów i procedury awansu naukowego w świetle ustawy 2.0
  Instytut PWN zaprasza na szkolenie  Szkoły doktorskie, kształcenie doktorantów i procedury awansu naukowego w świetle nowych regulacji ...
 • Tworzenie kierunków studiów, realizacja i ewaluacja kształcenia
  Instytut PWN zaprasza na szkolenie  Tworzenie kierunków studiów,  realizacja i ewaluacja kształcenia Ustawa 2.0 swoim wejś...

Niedoszacowana liczba zakażeń pneumokokowych?

 • 12 lipca 2018

Podczas debaty „Program szczepień ochronnych w Polsce: szanse i wyzwania”, zorganizowanej niedawno w siedzibie „Rzeczpospolitej” eksperci  przedstawili najnowsze dane dotyczące zachorowań wywołanych przez pneumokoki i zastanawiali się, czy wybór szczepionki, która od 2017 roku stosowana jest w szczepieniach populacyjnych, był najlepszą decyzją.

Jak podkreślili uczestnicy debaty, decyzja o refundacji szczepionki stosowanej w ramach kalendarza szczepień obowiązkowych powinna być oparta na najnowszych danych epidemiologicznych i uwzględniać długofalowe skutki zdrowotne.

Prof. Teresa Jackowska, konsultant krajowa w dziedzinie pediatrii, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i kierownik Katedry i Kliniki Pediatrycznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, wyjaśniła, że najgroźniejszą chorobą wywoływaną przez pneumokoki jest inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP), objawiająca się zakażeniem uogólnionym, czyli bakteriemią, zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych czy – rzadziej – ciężkim zapaleniem płuc.

Tymczasem, jak podkreślili eksperci, trudno określić dokładną liczbę przypadków IChP w Polsce, bo brakuje szczegółowych badań wszystkich zakażeń.  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) oraz GIS odnotowały w Polsce 1187 przypadków IChP, w tym 171 przypadków zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych lub mózgu oraz 809 przypadków sepsy.

W 2017 r. zmarło 32,6 proc. pacjentów z potwierdzoną IChP, czyli co trzecia osoba. Największą śmiertelność, na poziomie 39,7 proc., odnotowano u osób powyżej 65. roku życia.

Jak zwróciła uwagę dr hab. Anna Skoczyńska, kierownik Zakładu Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej Narodowego Instytutu Leków i kierownik Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (KOROUN), do ośrodka wciąż trafia za mało próbek, a to oznacza, że liczba zakażeń pneumokokowych w Polsce jest niedoszacowana. Podkreśliła też, że bardzo ważne jest, by do KOROUN dotarło jak najwięcej próbek, najlepiej pobranych jeszcze przed rozpoczęciem leczenia antybiotykami.

Źródło: Rzeczpospolita. Więcej informacji: forumszczepień.esculap.com