• Akademia Czerniaka 2018
  Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w spotkaniach, podczas których na prawdziwych przykładach omówimy możliwe ...
 • Szkolenia dla branży akademickiej
  Wydawnictwo naukowe PWN od 65 lat publikuje podręczniki oraz skrypty naukowe, ściśle współpracując z uczelniami. Naszym ...
 • Agresywny pacjent. Metody i techniki postępowania
  Co raz częściej mówi się, o agresji ze strony pacjentów, z jaką spotykają się pracownicy służ...
 • Konstrukcje Budowlane 2017
  Praktyczna konferencja dla inżynierów budownictwa Czołowe spotkanie przeznaczone dla polskiej branży budowlanej Zapraszamy Państwa do ...
 • Akademia Raka Piersi 2018
  Najnowsze, polskie i międzynarodowe zalecenia postępowania z chorymi na wczesnego i rozsianego raka piersi, wyzwania nowoczesnej chirurgii i ...

Kongres Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN)

 • 8 czerwca 2017

 

Światowy Kongres Pielęgniarek, który odbył się na przełomie maja i czerwca w Barcelonie, zgromadził 8200 uczestników, pielęgniarek i położnych z 135 krajów, w tym oczywiście z Polski. Kongres gościła Hiszpańska Rada Pielęgniarek (Spanish Council of Nurses).

 

Podczas czterech dni Kongresu odbyły się cztery sesje plenarne, 70 sesji równoległych i 18 sympozjów. Na 1900 plakatach przedstawiono prace naukowe, z którymi mogli zapoznawać się uczestnicy. Zorganizowano też kawiarenki dyskusyjne z wykładowcami z sesji głównych i panelowych oraz wirtualne warsztaty tematyczne. Jednocześnie odbywały się sesje satelitarne i dyskusje panelowe.

 

Ważną częścią Kongresu były spotkania członków dziesięciu sieci ICN. Na spotkaniu sieci telepielęgniarstwa dyskutowano m.in. o digitalizacji opieki zdrowotnej i usługach pielęgniarskich dostarczanych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii informacyjnych. Podczas posiedzenia Konsorcjum Akredytowanych przez ICN Centrów Badania i Rozwoju ICNP® przedstawiono sprawozdania z działalności Centrów. Ogłoszono także nową wersję ICNP, dostępną już w języku włoskim. Polskie tłumaczenie będzie realizowane w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), przy wsparciu Rady ds. e-Zdrowia w Pielęgniarstwie.

 

Dyrektor Centrum ICN przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi przekazała informacje z prac związanych z realizacją zadań wyznaczonych we wniosku akredytacyjnym, szczególnie podkreślając opracowanie aplikacji do planowania opieki zrealizowanej w UM w Łodzi.

 

Polskę reprezentowała liczna grupa pielęgniarek. Dr Bożena Gorzkowicz z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego przedstawiła podczas sesji równoległej wyniki badania wieloośrodkowego, realizowanego we współpracy z Zakładem Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie UM w Łodzi. Tematem wystąpienia była opinia pielęgniarek na temat implementacji ICNP w Polsce. W sesji równoległej wystąpiła również dr Ewa Kupcewicz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

W sesji plakatowej przedstawiono dziesięć plakatów autorstwa pielęgniarek z Polski. Sesję główną, dedykowaną wypisywaniu recept przez pielęgniarki, po raz pierwszy w historii Kongresów ICN, prowadziła dr Dorota Kilańska. Przedstawiono m.in. doświadczenia pielęgniarek w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i USA.

 

Podczas Kongresu wybierana jest zawsze Rada Dyrektorów oraz Prezydent ICN na kolejną czteroletnią kadencję. Kongres to również światowe zgromadzenie pielęgniarek – delegatów do Narodowej Rady Reprezentantów (CNR) ICN. Prezydentem ICN została Anette Kennedy – reprezentująca Irlandię. Zastąpi ona na tym stanowisku Judith Shamian z Kanady. Na posiedzeniu CNR Polskę reprezentowały: prezes Zarządu Głównego PTP – dr Grażyna Wójcik i wiceprezes, prof. Aleksandra Gaworska-Krzemińska.

 

Jak podaje ICN, tegoroczny Kongres był największy z dotychczas zorganizowanych. By jednak zrozumieć wagę światowych spotkań ICN – trzeba tam być. Na pewno jest to jedyne miejsce, gdzie w tym samym czasie i miejscu można spotkać wszystkie osoby ważne dla rozwoju pielęgniarstwa na świecie.

Książki
Czasopisma