• Jak z sukcesem przygotować wniosek o grant?
  Kolejne zmiany w funkcjonowaniu Narodowego Centrum Nauki Nowości w procedurze składania wniosków Zmiany w regulaminach starych konkursó...
 • Innowacyjne terapie w onkologii
  Szanowni Państwo, mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II edycji konferencji Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa ...
 • Współpraca międzynarodowa w dziedzinie badań – wyzwania wobec nowej perspektywy budżetowej i ustawy 2.0
  Finanse stanowią istotną barierę w rozwoju naukowym, której przezwyciężenie wymaga umiejętnego planowania własnej kariery naukowej oraz ...
 • Szkoły doktorskie, kształcenie doktorantów i procedury awansu naukowego w świetle ustawy 2.0
  Instytut PWN zaprasza na szkolenie  Szkoły doktorskie, kształcenie doktorantów i procedury awansu naukowego w świetle nowych regulacji ...
 • Tworzenie kierunków studiów, realizacja i ewaluacja kształcenia
  Instytut PWN zaprasza na szkolenie  Tworzenie kierunków studiów,  realizacja i ewaluacja kształcenia Ustawa 2.0 swoim wejś...

Epidemia otyłości – Polska na szóstym miejscu w Europie

 • 24 października 2017

Z najnowszej aktualizacji Światowego Indeksu Bezpieczeństwa Żywieniowego wynika, że problem otyłości dotyczy aż jednej czwartej polskiego społeczeństwa. Umiejscawia nas to na szóstym miejscu w Europie. Najwięcej osób otyłych jest w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Czechach. Najlepszą formę mają natomiast obywatele Serbii, Holandii i Danii.

Wskaźnik otyłości, badany w ramach Światowego Indeksu Bezpieczeństwa Żywnościowego, przekłada się pośrednio na bezpieczeństwo żywnościowe, określając poziom dostępu ludności danego kraju do wystarczającej ilości żywności, bogatej w składniki odżywcze.

Poziom otyłości jest określany jest jako procent otyłej populacji powyżej 20 roku życia (czyli osób z BMI przekraczającym 30). Zgodnie z danymi aktualizacji Światowego Indeksu Bezpieczeństwa Żywnościowego, opracowanego przez Economist Intelligence Unit (EIU) na zlecenie firmy DuPont, aż 23,2 proc. polskiej populacji Polski cierpi na otyłość. Mimo że w porównaniu z rokiem ubiegłym zanotowano spadek o 2 proc., to i tak o 1,7 proc. przekraczamy europejską średnią (obecnie wynosi ona 21,5 proc.). Wynik ten umiejscawia nas na szóstym miejscu w Europie.

Przodującym pod względem otyłości krajem jest Wielka Brytania (27,3 proc.), Irlandia (25,5) oraz Czechy (23,8). Na drugim biegunie znajdują się natomiast mieszkańcy Serbii – tylko 17,8 proc. otyłych mieszkańców, Holandii (18,6) i Danii (19).

Pod względem odsetka osób otyłych Polska znajduje się na równym miejscu z Norwegią, a wyprzedza nieznacznie m.in. Rosję (23,1 proc.), Białoruś (22.2 proc.) i Węgry (gdzie na otyłość cierpi 22 proc. społeczeństwa).

Oczywiście, w skali świata najwyższy odsetek osób otyłych mieszka w Stanach Zjednoczonych Ameryki – z otyłością zmaga się tam 34,3 proc. tamtejszej populacji. Podobny wynik notuje się w pięciu państwach Rady Współpracy Zatoki Perskiej (Katar, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Oman). Wynosi on 33,06 proc. Jedynie Bahrajn w tym regionie może pochwalić się prawidłowym wskaźnikiem (3,3 proc.). Problem z otyłością mają mieszkańcy Jordanii (31,5 proc.) i Turcji (29,3 proc.). Najniższy odsetek osób otyłych, jeśli chodzi o kraje rozwinięte, mieszka w Japonii (3,3 proc.).

Jak twierdzi Andrzej Pałka, Dyrektor Generalny DuPont Poland, szacuje się, że w Polsce połowa dorosłych i co ósme dziecko są otyłe lub mają nadwagę.

Otyłość jest jednym z większych wyzwań globalnych XXI wieku. Zarówno w Polsce, jak i na świecie obszar ten wymaga poprawy. W Europie w ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci częstość występowania otyłości potroiła się, zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która uznaje otyłość za najgroźniejszą chorobę przewlekłą. Nieleczona otyłość prowadzi do rozwoju chorób układu krążenia, cukrzycy typu 2, zespołu metabolicznego, zaburzeń hormonalnych, a także zwiększa ryzyko zachorowań na niektóre rodzaje nowotworów.