CALL FOR PAPERS już otwarte!

Zapraszamy do zgłaszania tematów wystąpień podczas konferencji Security PWNing Conference 2017. Termin przesyłania propozycji tematów prezentacji upływa 31 maja 2017  r.  Zgłoszone przez prelegentów i wybrane przez Radę Programową wystąpienia zostaną zaprezentowane podczas konferencji, tj. 7 listopada.

Zgodnie z tematyką przewodnią konferencji, tematy powinny być związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem informatycznym.

Proponowany zakres zagadnień:

 • bezpieczeństwo aplikacji webowych, desktopowych, serwerowych lub mobilnych,
 • bezpieczeństwo sieci, systemów komputerowych lub innych urządzeń,
 • kryptografia i/lub steganografia,
 • inżynieria wsteczna oprogramowania lub/i sprzętu,
 • socjotechnika,
 • informatyka śledcza,
 • bughunt lub bug bounty.

Podczas rozstrzygania zgłoszeń dodatkowe punkty otrzymają prezentacje zawierające niepublikowane wcześniej wyniki badań nad bezpieczeństwem wysokoprofilowych aplikacji, systemów, algorytmów kryptograficznych itp.

Zasady wystąpienia na konferencji Security PWNing Conference 2017:

 • czas trwania prelekcji wynosi 45 minut,
 • zgłoszenie powinno zostać wysłane do 31 maja 2017 r. za pomocą formularza dostępnego na stronie,
 • wyboru tematów prezentacji dokonuje Rada Programowa,
 • prezentacja nie może mieć charakteru marketingowego i promocyjnego,
 • organizatorzy zapewniają prelegentom bezpłatny udział w konferencji, nocleg w hotelu 4*, a także gażę w wysokości 1000 PLN brutto.

Dołącz do międzynarodowego grona prelegentów!

CALL FOR PAPERS open now!

Submit your presentation topic proposal for the Security PWNing Conference 2017. The deadline for submissions is 31 May 2017. Presentations accepted by the Programme Board will be delivered on the second day of the conference, which is the 7th of November, 2017.

In keeping with the conference theme, the topics should address the broadly-understood issue of security in IT.

Proposed scope of conference topics:

 • security of web, desktop, server or mobile applications
 • security of networks, computer systems or other devices
 • cryptography and/or steganography
 • reverse engineering – software and/or equipment
 • social engineering
 • computer forensics
 • bug hunt or bug bounty

Presentations that contains never before published  result of researches on security of high profile applications, systems, cryptographic algorithms, etc. will get extra point.

Security PWNing Conference 2017 – presentation guidelines:

 • Duration: 45 minutes.
 • The topic of the presentation and a summary should be submitted by 31 May 2017 via our web form.
 • Presentation topics will be selected by the Programme Board.
 • The presentation cannot be of a marketing or promotional nature.
 • Each speaker is provided with free attendance at the conference,  accommodation at a 4-star hotel and 1000 PLN honorarium.

Join the international team of speakers at our conference!

Wypełnij formularz / Fill in the form

Czy wystąpienie będzie mogło być nagrane? / Can your speech be recorded?

 tak/yes nie/no

Czy będzie zawierać demonstracje? / Will the presentation contain demos?

 tak/yes nie/no

W przypadku nawiązania kontaktu i pozostawienia danych osobowych ich administratorem jest PZWL Wydawnictwo Lekarskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-460), ul. Gottlieba Daimlera 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych. Podanie danych jest dobrowolne i każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. / Leaving you personal data, you let PZWL Wydawnictwo Lekarskie Sp.z.o.o. z siedzibą w Warszawie (02-460) ul.Gottlieba Daimlera 2 to process it, in order to contact you. It is voluntary and you have rights to control and edit your data.