Zarządzanie zmianą | Instytut PWN
Szkolenie

Wsparcie w zakresie budowania strategii zmiany
dla zarządzających uczelniami
w kontekście 
Ustawy 2.0

Pobierz program
Do konferencji zostało jeszcze:
20
dni
20
godziny
22
minuty
21
sekundy

W związku z Ustawą 2.0 ośrodki akademickie
muszą przejść przez proces poważnych zmian,
które wymagają procesowego podejścia
i właściwego zaplanowania procesów,

które tej zmianie będą towarzyszyć.

Zarządzanie zmianą to proces bardzo złożony, bo dotyka w różnym stopniu różne części organizacji, wywołuje różne emocje i reakcje. Towarzyszą temu m.in. strach, opór, przekonanie, że nic się nie zmieni itp. Ponieważ zmiana jest powszechnym zjawiskiem w biznesie, który musi znacznie częściej dostosowywać się do zmian rynkowych, fuzji, przejęć proces ten jest dobrze zbadany i wiadomo jakie obszary muszą zostać uwzględnione, aby skutecznie zmianą zarządzić.

Wewnętrzne warsztaty, których celem jest pomoc Państwu w zaplanowaniu i skutecznym przeprowadzeniu procesów zmian poprowadzi doświadczony trener Robert Kozak, który wspierał wiele organizacji w procesie zarządzania zmianą. 

 

Celem warsztatu jest spojrzenie „z lotu ptaka”
na proces zmiany i opracowanie
skutecznej strategii jej przeprowadzenia.

Warsztat ten pomoże zespołowi zarządzającemu ośrodka akademickiego dowiedzieć się jakie obszary powinny być wzięte pod uwagę, jakie zjawiska będą towarzyszyły procesowi i jak zaplanować wzmocnienie tych, które będą wspierały osiągnięcie pożądanego rezultatu i minimalizować lub stosować prewencję wobec tych, które mogą mu zagrozić.

_________________________________________________________________

Forma sesji strategicznej prowadzonej z udziałem przedstawicieli ośrodka akademickiego, w czasie których prowadzący wprowadza pewne modele dotyczące skutecznego zarządzania zmianą i uczestnicy budują w oparciu o nie strategię przeprowadzenia procesu, poprzez definiowanie etapów, koniecznych działań, grup interesu etc. 

Program

Dzień I
9:00-10:30
Wprowadzenie, icebreaker, kontrakt – co chcemy osiągnąć
10:30-11:00
Mini-wykład – typowe zjawiska towarzyszące zmianie
11:00-12:30
Definiowanie wizji zmiany i Kluczowych Czynników Sukcesu
12:30-13:00
Psychologiczne aspekty zmiany
13:00-14:00
Perspektywy zmiany w różnych częściach organizacji
14:00-15:00
Przerwa kawowa
15:00-16:00
Mapa oporu (gdzie, dlaczego, kto i co wzmacnia/minimalizuje)
16:00-16:30
Cztery kluczowe obszary zmiany
16:30-17:00
Podsumowanie dnia
Dzień II
9:00-10:00
Cztery warunki konieczne przeprowadzenia zmiany
10:00-12:00
Definiowanie czterech faz zmiany
12:00-13:00
Definiowanie źródeł wsparcia wewnątrz i na zewnątrz
13:00-13:30
Komunikacja w zmianie – wprowadzenie
13:30-14:00
Budowanie strategii komunikacji na trzech kluczowych poziomach
14:00-15:00
Przerwa kawowa
15:00-15:30
Złożenie strategii w całość

15:30-16:30
Ewaluacja stworzonej strategii po kątem 12-tu obszarów
16:30-17:00
Plan działań z podziałem na odpowiedzialności, podsumowanie
Odebranie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu

Prowadzący

robert kozak

Robert Kozak

doradca wysokiej kadry menedżerskiej z zakresu skutecznego przywództwa, komunikacji, zarządzania zmianą, tworzenia i wdrażania strategii, coach, trener biznesu.

Zaczynał jako pracownik naukowy na Wydziale Chemii UW. Był delegatem do Rady Wydziału i Senatu UW. Potem został korespondentem BBC i później stworzył oddział BBC w Polsce. Pracował w TVP, gdzie kierował programem informacyjnym Wiadomości oraz Teleexpressem. Był przewodniczą̨cym komisji ds. standardów dziennikarskich w TVP. Budował polski odział Brian Tracy International. Jest współtwórcą Radia TOK FM. Wychował całe pokolenie dziennikarzy – wielu z nich to dzisiaj prezenterzy, reporterzy i szefowie redakcji w prasie, radiu i telewizji. Członek rad nadzorczych i zarządów takich firm jak A.Blikle, GEMIUS S.A., BBC. Finalista konkursu do zarządu TVP SA. Członek Rady Programowej Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, Współzałożyciel Fundacji Nowe Media, realizuje się jako nauczyciel chemii w zgodzie z zasadą „na każdych zajęciach uczniowie wykonują eksperymenty”.

Obecnie jest partnerem zarządzającym firmy Business Development Consulting.

Kontakt

*szkolenie jest realizowane formule zamkniętej, czyli dedykowanej konkretnej uczelni oraz wyznaczonym przez nią odbiorcom

Joanna Bełcik
Koordynator Konferencji i Szkoleń

joanna.belcik@pwn.pl
(22) 695 40 94

Sprawdź również: