Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (diagnoza i terapia) – szkolenie dla psychologów i psychoterapeutów | Instytut PWN
WARSZTAT PSYCHOLOGA PROFESJONALISTY

OCD i zaburzenia pokrewne

dr n. med. Maciej Żerdziński

mgr. Angelika Gros

Żerdziński_photo_koło.jpg

Do konferencji zostało jeszcze:
20
dni
20
godziny
22
minuty
21
sekundy

Program

10 czerwca
8:50-13:15
OCD i zaburzenia pokrewne
Symptomatologia w kontekście wypracowania najlepszej metody leczenia psychologicznego

8.50-9.00 Powitanie uczestników,

9.00-10.30 Blok I: Zespół natręctw i zaburzenia mu pokrewne.

 • OCD etiopatogeneza i symptomatologia, współchorobowość.
 • Miejsce OCD w najnowszych wydaniach klasyfikacji zaburzeń psychicznych oraz konsekwencje wprowadzonych zmian dla pracy terapeutycznej.
 • Diagnoza OCD – przegląd dostępnych metod diagnostycznych oraz procedura doboru najlepszej metody.
 • Błędne koło OCD. Specyfika postaw i zachowań pacjentów.
 • Krytycyzm pacjenta wobec własnych objawów, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów doświadczających natręctw na tle urojeniowym.
 • Problem lęku w funkcjonowaniu pacjentów z zespołem natręctw.
 • Emocjonalność osób doświadczających OCD.
 • Planowanie pracy terapeutycznej przez psychologa, psychoterapeutę oraz w zespołach interdyscyplinarnych.
 • Farmakoterapia osób doświadczających OCD.
 • Osobowość anankastyczna a doświadczanie objawów OCD.

 

10.45-12.15 Blok II: Prezentacja przypadków osób cierpiących na OCD i zaburzenia pokrewne, o nietypowym przebiegu i oporne na leczenie.

 • Analiza symptomów, przebiegu zaburzenia, procedury diagnostycznej oraz kierunków podjętych oddziaływań terapeutycznych.
 • Wspólne wypracowanie planu oddziaływań terapeutycznych – zarówno w pracy indywidualnej, jak i w interdyscyplinarnym zespole.
 • Analiza możliwości zoptymalizowania współpracy pomiędzy psychologami/psychoterapeutami a psychiatrami i innymi specjalistami.

12.30-13.15 Blok III: Dyskusja, pytania uczestników, możliwość sprawdzenia wiedzy zdobytej podczas szkolenia.

Kontakt

Warsztat Psychologa Profesjonalisty

Agnieszka Wiechecka

Kierownik Projektów Biznesowych

 agnieszka.wiechecka@pwn.pl
tel. kom: 601087003

Miejsce i termin

10 CZERWCA, ONLINE
Szkolenie online
Interaktywne szkolenie z możliwością zadawania pytań