XXII Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej | Instytut PWN
Konferencja
XXII Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej
Do konferencji zostało jeszcze:
20
dni
20
godziny
22
minuty
21
sekundy

W imieniu prof. dr hab. n. med. Marcina Grabowskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zapraszamy Państwa na XXII edycję Warszawskich Dni Kardiologii Akademickiej. Spotkanie odbędzie się w formule hybrydowej w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w przestrzeni wirtualnej.

W trakcie konferencji zostaną omówione zagadnienia będące wyzwaniami podczas codziennej praktyki klinicznej. Przestawimy najnowsze doniesienia oraz możliwości współpracy z oddziałami internistycznymi i gabinetami ambulatoryjnymi.

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa na XXII edycję Warszawskich Dni Kardiologii Akademickiej. Jest to konferencja o długiej tradycji i ugruntowanej pozycji na lokalnej scenie wydarzeń medycznych. W tym roku wracamy po przerwie spowodowanej pandemią z propozycją omówienia dla Państwa najnowszych doniesień naukowych i z przedstawieniem możliwości współpracy z oddziałami internistycznymi oraz z gabinetami ambulatoryjnymi. W trakcie konferencji zostaną omówione zagadnienia będące wyzwaniami podczas codziennej praktyki klinicznej, a hybrydowa forma wydarzenia umożliwi udział osobom, które nie mogą przyjechać osobiście. Serdecznie zapraszam i zachęcam do aktywnego udziału!

Z wyrazami szacunku, prof. Marcin Grabowski

Pobierz katalog konferencji

Program

Piątek 3 czerwca 2022
10:00-18:30
Dzień 1

Mała sala
9:00-15:00
Symulacje procedur kardiologicznych – sesja warsztatowa

 

Aula główna i transmisja online
10:00-10:30
Otwarcie konferencji – prof. Marcin Grabowski, lek Bartosz Krzowski

 • Prezentacja działalności naukowej, dydaktycznej i leczniczej I Katedry i Kliniki Kardiologii prof. Marcin Grabowski

 

10:30-12:00
Sesja I
Stany nagłe w kardiologii – sesja rezydencka
- dr hab. Monika Budnik, dr hab. Renata Główczyńska

 • Ból w klatce piersiowej – lek. Karol Zbroński
 • Duszność – lek. Anna Wancerz
 • Kołatania serca – lek. Jakub Rokicki
 • Omdlenie i utrata przytomności – lek. Anna Fojt

 

12:15-13:45
Sesja II
Opieka lekarza POZ nad pacjentem… – dr hab. Aleksandra Gąsecka, dr hab. Piotr Scisło

 • … po operacji kardiochirurgicznej – dr Mateusz Kuć
 • … po ablacji – dr med. Michał Peller
 • … po wszczepieniu stymulatora serca – dr med. Łukasz Januszkiewicz
 • … leczonym NOAC i z przewlekłą chorobą nerek – dr med. Robert Małecki

 

13:45-14:30
Przerwa obiadowa

 

14:30-15:30
Sesja III
Stany w POZ wymagające skierowania do szpitala – dr hab. Agnieszka Kołodzińska, dr med. Radosław Piątkowski

 • Pacjent z nieprawidłowym EKG – lek. Marek Wawrzacz
 • Pacjent z niewydolnością serca – lek. Dorota Ochijewicz
 • Pacjent po zawale serca i angioplastyce wieńcowej – lek. Szymon Jonik

 

15:45-16:45
Sesja IV
Aktualny standard prewencji sercowo-naczyniowej u pacjenta z cukrzycą – prof. Grzegorz Opolski

 • Spojrzenie diabetologa – dr hab. Agnieszka Zwolak
 • Spojrzenie kardiologa – prof. Marcin Grabowski

 

17:00-18:30
Sesja V
Sesja farmakoterapii kardiologicznej – prof. Grzegorz Opolski, prof. Marcin Grabowski

 • Niewydolność serca – opcje terapeutyczne niezależnie od frakcji wyrzutowej – dr hab. Agnieszka Kapłon-Cieślicka
 • Dapagliflozyna a poprawa rokowania pacjentów z niewydolnością serca i wpływ na nagłe zgony sercowe – dr med. Marcin Michalak
 • Hiperurykemia a indywidualizacja farmakoterapii – lek. Bartosz Krzowski
Sobota 4 czerwca 2022
9:15-15:10
Dzień 2

Mała sala
10:00 – 12:00
Sesja Farmakologii
Sesja pod patronatem Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego – prof. Daamara Mirowska-Guzel, dr hab. Janusz Szyndler

 • „Zmiany ekspresji mikroRNA związanych z płytkami krwi u osób z cukrzycą typu 2: badanie z zastosowaniem klamry hipoglikemicznej” – prelegentka Anna Nowak
 • ,,Biologiczne predyktory zachowań samobójczych” – prelegentka Aleksandra Wisłowska-Stanek
 • „Związek TNF i wpływu leczenia anty-TNF na kontrolę ciśnienia tętniczego” – prelegentka Agnieszka Segiet-Święcicka
 • „Ocena potencjału oksydacyjno-redukcyjnego komórki jako istotnego czynnika zaangażowanego w przeciwpadaczkowe działanie diety ketogennej” – prelegent Bartosz Osuch
 • „Wpływ przewlekłego podawania dolutegrawiru na zachowanie zwierząt” – prelegentka Alicja Jakimiuk
 • „Mikrobiom, alkohol, leki i inne używki – badania doświadczalne i implikacje praktyczne” – prelegent Paweł Krząścik

 

14:00-15:30
Sesja Studenckiego Koła Naukowego – dr hab. Paweł Balsam, stud. med. Maria Boszko

 • Prezentacja prac oryginalnych przedstawicieli studenckich kół naukowych
 • Abstrakty prac będą opublikowane w czasopiśmie Farmacja Współczesna

 

Aula główna i transmisja online
9:00-11:00
Sesja VI.
Warszawska Akademicka Szkoła Kardiologiczna

 • I Katedra i Klinika Kardiologii u progu 70-lecia.
  • Spojrzenie ucznia prof. Zdzisława Askanasa
 • Jak nauczać kardiologii w 2022 roku?
  • Spojrzenie Władz Rektorskich
  • Spojrzenie nauczyciela akademickiego – dr hab. Paweł Balsam
  • Spojrzenie studenta medycyny – stud. med. Maciej Mazurek
 • Panel dyskusyjny

 

11:15-12:45
Sesja VII
Postępy w kardiologii interwencyjnej – prof. Janusz Kochman, prof. Mariusz Kuśmierczyk, prof. Zenon Huczek

 • Przewlekły zespół wieńcowy – dr hab. Łukasz Kołtowski – online
 • Ostry zespół wieńcowy – dr hab. Mariusz Tomaniak – online
 • Przezskórne leczenie stenozy aortalnej – dr med. Bartosz Rymuza
 • Przezskórne leczenie niedomykalności mitralnej i/lub trójdzielnej – dr med. Adam Rdzanek – online

 

13:00-14:30
Sesja VIII
Postępy w elektroterapii – dr hab. Paweł Balsam, dr med. Marcin Michalak

 • Ablacja zaburzeń rytmu – dr med. Piotr Lodziński
 • Przezskórne zamykanie uszka lewego przedsionka – dr hab. Tomasz Mazurek
 • Urządzenia wszczepialne w elektroterapii serca – dr med. Krzysztof Ozierański
 • Telemonitoring – dr med. Michał Kowara

 

14:30
Oficjalne zakończenie konferencji

Prelegenci

Prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski
Kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Kierownik Pododdziału Elektrokardiologii, Prodziekan ds. I... więcej
dr hab. n. med. Paweł Balsam
Specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog. I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Dr n. Med. Michał Marchel
Certyfikowany echokardiografista PTK. Specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii.
Dr n. med. Piotr Lodziński
Adiunkt w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W ramach Oddziału Klinicznego Elektrokardiologii Uniwersy... więcej

Miejsce i termin

3-4 czerwca 2022, Warszawa i online
Warszawa i online

Patron

ptk

Patron Medialny

20210430_swiat_medycyny_tytul_s-300x66-1

Patronat WUM