Szkolenie

Stosowanie metod ilościowych i jakościowych
w prowadzeniu badań naukowych

Do konferencji zostało jeszcze:
20
dni
20
godziny
22
minuty
21
sekundy

Stosowanie metod ilościowych i jakościowych

w prowadzeniu badań naukowych

W trakcie warsztatów etap po etapie przeprowadzimy Państwa przez wszystkie tajniki stosowania metod ilościowych i jakościowych, w tym odpowiemy m.in. na pytania:

 • Jak samodzielnie przygotować projekt badania?
 • Jaką metodę badawczą wybrać w zależności od potrzeb projektu?
 • Jak interpretować wyniki badań ilościowych a jak jakościowych?

Podczas warsztatu uczestnicy będą mieli możliwość usystematyzowania swojej wiedzy na temat przeprowadzania badań, począwszy od planowania badania poprzez realizację, do analizy wyników i przygotowania raportu.

 

Program

10:00-11:45
Panel I: Projektowanie badań – strategie zarządzania procesem
 • Definiowanie ramy analitycznej (cele, problematyka, techniki badawcze, sposoby analizy, raportowanie i dystrybuowanie wyników)
 • Określanie modelu realizacji badań – dobór metod i technik do danego projektu badawczego
 • Metodologia (różne schematy badawcze) i elementy statystyki (statystyka opisowe, wnioskowanie statystyczne, psychometria)
 • Zarządzanie przebiegiem prac terenowych
 • Sposób organizacji pracy w zespole badawczym
 • Potencjalne ryzyka w projekcie badawczym
 • Metodologie mieszane, czyli po co i jak łączyć różne podejścia badawcze
11:45-12:00
Przerwa na kawę
12:00-13:45
Panel II: Badania jakościowe w praktyce
 • Techniki realizacji badań jakościowych (wywiady pogłębione [IDI], wywiady fokusowe [FGI], etnografia, netnografia, panele on-line)
 • Organizacja procesu badawczego
 • Przygotowanie narzędzia badawczego, przykłady scenariuszy
 • Rodzaje doboru próby
 • Praktyczne przykłady realizacji badań jakościowych
 • Techniki projekcyjne i grywalizacja w badaniach jakościowych
13:45-14:15
Przerwa obiadowa
14:15-15:45
Panel III: Badania ilościowe w praktyce
 • Techniki realizacji badań ilościowych (rodzaje kwestionariuszy; sposoby realizacji: PAPI, CATI, CAWI)
 • Organizacja procesu badawczego
 • Przygotowanie narzędzia badawczego, przykłady kwestionariuszy
 • Rodzaje doboru próby
 • Komunikacja z badanymi i realizatorami badań terenowych
 • Wykorzystanie nowych technologii i podejść w procesie badawczym: eye-tracking, analiza mimiki twarzy, grywalizacja w badaniach ilościowych
 • Praktyczne przykłady realizacji badań ilościowych
15:45-16:00
Przerwa na kawę
16:00-17:00
Panel IV: Badania – etap interpretacji i wnioskowania
 • Od analizy do interpretacji – jak wyciągać wnioski z badań
 • Weryfikacja hipotez w praktyce
 • Tworzenie prezentacji, pisanie raportów, sporządzanie ekspertyz – sposoby prezentacji wniosków płynących z analizy

Prowadzący

Michał Ścibor-Rylski

 

dr Michał Ścibor-Rylski

 

Doktor psychologii, nauczyciel akademicki (badania marketingowe, metodologia badań naukowych i statystyka, zastosowanie SPSS w analizie statystycznej), adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

18 lat pracy w badaniach rynku, obecnie pracuje w Kantar Polska jako Senior Consultant. Posiada doświadczenie przy projektach jakościowych i ilościowych – zarówno marketingowych jak i naukowych.

Doświadczony moderator – ponad 1000 przeprowadzonych grup fokusowych i kilkaset wywiadów. Wieloletnie doświadczenie w badaniach etnograficznych. Autor jakościowych metod badawczych opartych na mechanizmach grywalizacji.

Kontakt

*szkolenie może być realizowane również w formule zamkniętej, czyli dedykowanej konkretnej uczelni oraz wyznaczonym przez nią odbiorcom

Joanna Bełcik

Koordynator Konferencji i Szkoleń

joanna.belcik@pwn.pl

22 695 40 94