Szkolenie

Scopus i Web of Science – jak publikować efektywnie w naukach ścisłych?

Do konferencji zostało jeszcze:
20
dni
20
godziny
22
minuty
21
sekundy

Cel szkolenia: Przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego składania prac naukowych w wysokopunktowanych czasopismach z listy Journal Citation Report i MNiSW. Szkolenie obejmuje omówienie najważniejszych wydawnictw i baz danych, zasad przygotowania publikacji wraz z ich strukturą oraz ćwiczenia praktyczne.

Wymagania dotyczące szkolenia:

 • komputer z dostępem do internetu,
 • znajomość języka angielskiego,
 • założony profil w scopus/science direct (opcjonalnie),
 • założony profil na web of science (opcjonalnie),
 • zainstalowana wtyczka i założony profil w EndNote Web (opcjonalnie).

 

Program

9.30-10:00
Rejestracja uczestników i poranna kawa
10:00-10:20
Wprowadzenie
Blok I
 1. Sylwetka prowadzącego:
  • krótka sylwetka i dorobek,
  • doświadczenie w czasopismach w wydawnictwach Elsevier (Energy, Renewable Energy, Journal of Cleaner Production,Industrial Crops and products), Springer (BioEnergy Research, Global Change Biology: Bioenergy)
 2. Wprowadzenie: Czy warto pisać do czasopism wysokopunktowanych? Wcześniej nie trzeba było a teraz?, Czy trudno? Jakie koszty? Znajomość języka? Nigdy nie składaliśmy i nie wiemy jak! A co jak odrzucą? Tyle trudu czy warto?
10.20-12.20
Wydawnictwa i bazy
Blok II
 1. Lista czasopism punktowanych MNiSW
 2. Naukowe bazy danych i portale: Web of Science, Scopus, ORCID, Science Direct, Google Scholar, Research Gate
 3. Wskaźniki bibliograficzne: Indeks Hirscha, Suma cytowań, Impact Factor, SNIP
 4. Wyszukiwanie informacji o autorach i cytowaniach, tworzenie raportu z cytowań w Scopus i Web of Science
 5. Omówienie rodzajów wydawnictw: open access, z opłatami subskrypcyjnymi (abonamentowymi):
  • Open access: przykład MDPI
  • Subskrypcyjne: przykład Elsevier
 6. Programy służące do tworzenia i zarządzania opisami bibliograficznymi – wykorzystanie End Note.
13:15-13:45
Lunch
13:45-15:15
Przygotowanie publikacji do czasopisma wysokopunktowanego 
Blok III
 1. Co publikować, a czego nie warto?
 2. Prawidłowa struktura pracy.
 3. Tytuł, abstrakt, słowa kluczowe i highlights.
 4. Jak przygotować dobry wstęp.
 5. Materiały i metody wraz z analizą statystyczną.
 6. Wyniki i ich prawidłowa dyskusja.
 7. Podsumowanie to nie wnioski.Etyka publikowania, plagiat i jego konsekwencje.Autorstwo prac i współautorzy.
 8. Prawa autorskie po opublikowaniu.
15:15-15:30
przerwa kawowa
15:30-17:00
Przygotowanie pracy do umieszczenia w systemie wydawnictwa
Blok IV
 1. Aim and scope: czy na pewno to czasopismo jest właściwe?
 2. Dobór recenzentów.
 3. Przygotowanie manuskryptu według guide for authors.
Odebranie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu

Prelegenci

Dr hab. inż. Michał Krzyżaniak krzyzaniak_m-bialy od 2012 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Koordynator i wykonawca ośmiu projektów badawczych m. in. w programach Horizon 2020, ERANET-Bioenergy, 7th Framework Programme, Biostrateg, Interreg Baltic Sea Region. W swoim dorobku posiada 68 publikacji naukowych z czego 56 znajduje się w bazie Journal Citation Reports. Indeks Hirscha 14, suma cytowań (bez autocytowań) według Web of Science 315. Od początku swojej kariery realizuje badania z zakresu wykorzystania biomasy na cele energetyczne i przemysłowe wraz z oceną ekonomiczną, energetyczną i środowiskową (metodą oceny cyklu życia) produkcji roślinnej i bioproduktów.

Kontakt

*szkolenie może być realizowane również w formule zamkniętej, czyli dedykowanej konkretnej uczelni oraz wyznaczonym przez nią odbiorcom

Karolina Pawlak
Koordynator Szkoleń

karolina.pawlak@pwn.pl
(22) 695 43 02

Sprawdź również:

Miejsce i termin

8 maja, Warszawa
Kolmex Inwest
Kolmex Inwest, ul. Grzybowska 80/82, Warszawa

Podobne wydarzenia:

Szkolenie
Stosowanie metod ilościowych i jakościowych w prowadzeniu badań społecznych
Warsztaty
Innowacyjne metody dydaktyczne

Formularz rejestracyjny

Warunki uczestnictwa

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego oraz akceptacja regulaminu.

Podstawą do uiszczenia należności jest faktura pro forma, która zostanie przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu (w ciągu godziny od momentu dokonania rejestracji).

Państwa rejestracja jest dla nas wiążąca, a dokonanie płatności możliwe jest także po zakończeniu szkolenia. Osoby, które do dnia szkolenia nie dokonają płatności, a dokonały rejestracji mogą (zgodnie z regulaminem) uczestniczyć w konferencji.

Nieuregulowanie faktury pro forma NIE jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu!

Zasady składania rezygnacji zostały określone w regulaminie.

W przypadku złożenia rezygnacji w terminie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych przed terminem wydarzenia, organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia zamawiającego pełnymi kosztami udziału w szkoleniu.

Zwolnione z podatku VAT

Zwolnienie z VAT dotyczy usług w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego na podstawie art.43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień i przysługuje Zamawiającym, którzy są podmiotami publicznymi i finansują ze środków publicznych szkolenia swoich pracowników.

Jeśli środki, które Zamawiający przeznacza na udział w szkoleniu, spełniają powyższy warunek, stawka VAT „zw” znajdzie zastosowanie wyłącznie po przesłaniu stosownego oświadczenia, które zostanie wygenerowane po rejestracji uczestników i uzupełnieniu danych płatnika. Koszt szkolenia dla tych podmiotów równy jest cenie netto. Dla celów dowodowych płatność przelewem bankowym za szkolenie musi nastąpić z rachunku wskazanej jednostki sektora finansów publicznych.

Pakiet szkoleniowy obejmuje następujące świadczenia:

– udział w sesjach szkoleniowych,
– materiały edukacyjne,
– certyfikat uczestnictwa,
– przerwy kawowe oraz obiad.

Termin

8 maja 2020, Warszawa

Cennik/kod

przedsprzedaż do 08 kwietnia 2020
559 PLN
netto + Vat 23%
(do zapłaty: 687.57 PLN)
od 09 kwietnia 2020
599 PLN
netto + Vat 23%
(do zapłaty: 736.77 PLN)

Dane do wystawienia faktury VAT

Firma/Instytucja
Osoba fizyczna

Warunki zwolnienia z VAT

Tak - oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych
Nie - udział w szkoleniu nie jest finansowy ze środków publicznych

Typ płatności

Przelew po otrzymaniu faktury PRO FORMA
Pay-U