Do konferencji zostało jeszcze:
20
dni
20
godziny
22
minuty
21
sekundy

Zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnych warsztatach

Repetytorium z onkologii,

organizowanych pod kierownictwem naukowym autorytetów z poszczególnych dziedzin onkologii, na co dzień pracujących w Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie.

Tematy przewodnie:

 • uroonkologia, pod kierownictwem naukowym prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Wiechno
 • rak piersi, pod kierownictwem naukowym dr n. med. Agnieszki Jagiełło-Gruszfeld
 • chłoniaki, pod kierownictwem naukowym dr Elżbiety Lampki
 • ginekologia onkologiczna, pod kierownictwem naukowym dr Anny Skrzypczyk-Ostaszewicz

Program

21 września 2018 r.
UROONKOLOGIA
 • Leczenie chirurgiczne raka stercza, prof. dr hab. n. med. Tomasz Demkow
 • Rola radioterapii w leczeniu raka stercza, dr n. med. Joanna Jońska-Gmyrek
 • Postępowanie w nawrocie raka stercza po leczeniu radykalnym, prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Wiechno
 • Rola chemioterapii w leczeniu raka stercza, dr n. med. Jakub Kucharz 
 • Nowoczesne leki hormonalne w leczeniu raka stercza oraz kierunki badań, dr n. med. Małogrzata Sadowska
 • Kości jako narząd krytyczny w raku stercza, prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Wiechno
 • Leczenie onkologiczne chorych w wieku podeszłym, dr n. med. Małogrzata Sadowska
23 października 2018 r.
RAK PIERSI
 • Nowości w leczeniu chirurgicznym raka piersi
 • Chemioterapia okołoperacyjna i leczenie celowane antyHER2 we wczesnym raku piersi aktualne zasady
 • Hormonoterapia uzupełniająca raka piersi, dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
 • Leczenie uogólnionego raka piersi – podtypy biologiczne Luminal A i Luminal B, lek. Roman Dubiański
 • Leczenie uogólnionego raka piersi – podtypy HER2 pos i TNBC
 • Współczesne zasady postępowania wobec chorych na raka piersi z przerzutami do OUN, dr hab. n. med. Anna Niwińska, prof. nadzw.
 • Leczenie wspomagające układa krwiotwórczy podczas chemioterapii z powodu raka piersi, dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
13 listopada 2018 r.
CHŁONIAKI
 • Chłoniak Hodgkina, epidemiologia, diagnostyka, leczenie (możliwości leczenia innowacyjnego), dr Elżbieta Wojciechowska-Lampka
 • Chłoniaki nieziarnicze, epidemiologia, diagnostyka, leczenie (możliwości leczenia innowacyjnego, dr n. med Ewa Paszkiewicz-Kozik
 • Szpiczak, epidemiologia, diagnostyka i leczenie (możliwości leczenia innowacyjnego), dr n. med. Joanna Tajer
 • Chłoniaki pozawęzłowe, zasady postepowania leczniczego, dr n. med. Anna Dąbrowska-Iwanicka
 • Radioterapia chłoniaków, podstawy i zasady postępowania, dr Włodzimierz Osiadacz
 • Zakażenia w onkologii ze szczególnym uwzględniem onkohematologii, dr n. med Anna Dąbrowska-Iwanicka
13 grudnia 2018 r.
GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA

Program zostanie opublikowany wkrótce!

Miejsce i termin

21 września, Uroonkologia
Centrum Edukacyjno-Konferencyjne w Centrum Onkologii-Instytut
ul. Roentgena 5
tel.:22 546 20 00
23 października, Rak piersi
Centrum Edukacyjno-Konferencyjne w Centrum Onkologii-Instytut
ul. Roentgena 5
tel.:22 546 20 00
13 listopada, Chłoniaki
Centrum Edukacyjno-Konferencyjne w Centrum Onkologii-Instytut
ul. Roentgena 5
tel.:22 546 20 00
13 grudnia, Ginekologia onkologiczna
Centrum Edukacyjno-Konferencyjne w Centrum Onkologii-Instytut
ul. Roentgena 5
tel.:22 546 20 00

Formularz rejestracyjny

Warunki uczestnictwa

Terminy

21 września 2018, Uroonkologia
23 października 2018, Rak piersi
13 listopada 2018, Chłoniaki
13 grudnia 2018, Ginekologia onkologiczna

Cennik/kod

od 21 maja 2018
0 PLN
brutto (w tym Vat 23%)

Warunki zwolnienia z VAT

Tak - oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych
Nie - udział w szkoleniu nie jest finansowy ze środków publicznych

Uczestnicy

Dane do wystawienia faktury VAT

Firma/Instytucja
Osoba fizyczna

Typ płatności

Przelew po otrzymaniu faktury PRO FORMA
Pay-U