REPETYTORIUM Z ONKOLOGII | Instytut PWN
Do konferencji zostało jeszcze:
20
dni
20
godziny
22
minuty
21
sekundy

Zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnych warsztatach

Repetytorium z onkologii,

organizowanych pod kierownictwem naukowym autorytetów z poszczególnych dziedzin onkologii, na co dzień pracujących w Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie.

Tematy przewodnie:

  • uroonkologia, pod kierownictwem naukowym prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Wiechno
  • rak piersi, pod kierownictwem naukowym dr n. med. Agnieszki Jagiełło-Gruszfeld
  • chłoniaki, pod kierownictwem naukowym dr Elżbiety Wojciechowskiej-Lampka
  • ginekologia onkologiczna, pod kierownictwem naukowym dr Anny Skrzypczyk-Ostaszewicz

Program

UROONKOLOGIA (21 września 2018 r.)
UROONKOLOGIA

WSPÓŁORGANIZATOR:

Klinika Nowotworów Układu Moczowego w Centrum Onkologii-Instytut

09:30-10:00
Rejestracja uczestników i kawa powitalna
10:00-10:20
Leczenie chirurgiczne raka stercza
prof. dr hab. n. med. Tomasz Demkow
10:20-10:40
Rola radioterapii w leczeniu raka stercza
dr n. med. Joanna Jońska-Gmyrek
10:40-11:00
Postępowanie w nawrocie raka stercza po leczeniu radykalnym
prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Wiechno
11:00-11:20
Rola chemioterapii w leczeniu raka stercza
dr n. med. Jakub Kucharz
11:20-11:40
Nowoczesne leki hormonalne w leczeniu raka stercza oraz kierunki badań
dr n. med. Małogrzata Sadowska
11:40-11:55
Przerwa kawowa
11:55-12:15
Kości jako narząd krytyczny w raku stercza
WYKŁAD POD PATRONATEM FIRMY BAYER
prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Wiechno
12:15-12:35
Leczenie onkologiczne chorych w wieku podeszłym
dr n. med. Małogrzata Sadowska
12:35-13:05
Zasady diagnostyki i leczenia nowotworów zarodkowych
lek. med. Wojciech Michalski
13:05-13:20
Leczenie chirurgiczne raka nerki
prof. dr hab. n. med. Tomasz Demkow
13:20-13:50
Lunch
13:50-14:10
Immunoterapia w uro-onkologii
dr n. med. Jakub Kucharz
14:10-14:30
Pierwsza linia leczenia mRCC. Zarządzanie toksycznością leczenia
WYKŁAD POD PATRONATEM FIRMY PFIZER
prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Wiechno
14:30-14:50
Druga i kolejne linie leczenia mRCC. Możliwości finansowania
WYKŁAD POD PATRONATEM FIRMY IPSEN
prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Wiechno
14:50-15:00
Immunomodulujące działanie TKI u pacjentów leczonych z powodu RCC
WYKŁAD POD PATRONATEM FIRMY NOVARTIS
dr n. med. Jakub Kucharz
15:00-15:20
Zasady postępowania w raku z komórek przejściowych
dr n. med. Michał Szymański
15:20-15:40
Stany nagłe w onkologii
dr n. med. Jakub Kucharz
15:40-15:45
Zakończenie szkolenia - certyfikaty
RAK PIERSI (23 października 2018 r.)
RAK PIERSI

WSPÓŁORGANIZATOR:

Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej  w Centrum Onkologii-Instytut

 

10:00-10:25
Nowości w leczeniu chirurgicznym raka piersi
prof. dr hab. n. med. Zbigniew I. Nowecki,
10:25-10:50
Chemioterapia okołoperacyjna i leczenie celowane antyHER2 we wczesnym raku piersi aktualne zasady
dr Katarzyna Pogoda
10:50-11:15
Hormonoterapia uzupełniająca raka piersi
dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
11:15-11:30
Przerwa kawowa
11:30-11:55
Leczenie uogólnionego raka piersi - podtypy biologiczne Luminal A i Luminal B
lek. Roman Dubiański
11:55-12:20
Leczenie uogólnionego raka piersi - podtypy HER2 pos i TNBC
dr Elżbieta Brewczyńska
12:20-12:40
Przerwa kawowa
12:40-13:05
Współczesne zasady postępowania wobec chorych na raka piersi z przerzutami do OUN
dr hab. n. med. Anna Niwińska, prof. nadzw.
13:05-13:35
Leczenie wspomagające układa krwiotwórczy podczas chemioterapii z powodu raka piersi
dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
13:35-13:45
Zakończenie szkolenia, rozdanie certyfikatów
AKADEMIA RAKA PIERSI
AKADEMIA RAKA PIERSI 11 LISTOPADA W WARSZAWIE

Zapraszamy na konferencję Akademia Raka Piersi, która odbędzie się

11 listopada w Hotelu Golden Tulip w Warszawie.

Więcej informacji:

baner_1200x300_ARP2018

CHŁONIAKI (13 listopada 2018 r.)
CHŁONIAKI
09:30-10:00
Rejestracja uczestników i kawa powitalna
10:00-10:10
Wprowadzenie
dr Elzbieta Wojciechowska-Lampka
10:10-10:40
Chłoniak Hodgkina, epidemiologia, diagnostyka, leczenie (możliwości leczenia innowacyjnego)
dr Elżbieta Wojciechowska-Lampka
10:40-11:10
Chłoniaki nieziarnicze: epidemiologia, diagnostyka, leczenie
dr n. med Ewa Paszkiewicz-Kozik
11:10-11:20
Przerwa kawowa
11:20-11:50
Szpiczak: epidemiologia, diagnostyka i leczenie
dr n. med Joanna Tajer
11:50-12:20
Chłoniaki pozawęzłowe: zasady postepowania leczniczego
dr n. med Anna Dąbrowska-Iwanicka
12:20-12:50
Radioterapia chłoniaków: podstawy i zasady postepowania
dr Włodzimierz Osiadacz
12:50-13:00
Przerwa kawowa
13:00-13:30
Zakażenia w onkologii ze szczególnym uwzględniem onkohematologii
dr n. med Anna Dąbrowska-Iwanicka
13:30-13:45
Zakończenie warsztatu, rozdanie certyfikatów
Zakończenie warsztatu, rozdanie certyfikatów
GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA (13 grudnia 2018 r.)
GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA

09:30-10:00
Rejestracja uczestników i kawa powitalna
10:00-10:30
Rola procedury HIPEC w ginekologii onkologicznej - przegląd piśmiennictwa, rekomendacje i doświadczenia własne
Prof. Mariusz Bidziński
10:30-11:00
Miejsce laparoskopii i procedury węzła wartowniczego w diagnostyce i leczeniu nowotworów ginekologicznych
Dr n. med. Katarzyna Jalinik
11:00-11:20
Przerwa kawowa
11:20-11:50
Szczególne grupy pacjentek z nowotworami ginekologicznymi - poniżej 40 roku życia oraz chore w wieku podeszłym - czy leczymy je inaczej?
Dr Iwona Głogowska
11:50-12:20
Chemioterapia metronomiczna oraz chemioterapia dose-dense w ginekologii onkologicznej
Dr Anna Skrzypczyk-Ostaszewicz
12:20-12:50
Leczenie chirurgiczne nawrotów nowotworów ginekologicznych
Dr n. med. Katarzyna Jalinik
12:50-13:10
Przerwa kawowa
13:10-13:40
Najczęstsze działania niepożądane leczenia systemowego w ginekologii onkologicznej
Dr Anna Skrzypczyk-Ostaszewicz
Sesja tematyczna: INHIBITORY PARP - sponsorowana przez Astra Zeneca
13:40-14:00
Wpływ diagnostyki genetycznej na leczenie chorych na raka jajnika
Prof. Mariusz Bidziński
14:00-14:20
Zarządzanie działaniami niepożądanymi w czasie leczenia olaparybem – algorytmy postępowania i doświadczenia własne
Dr Magdalena Kowalska
14:20-14:30
Zakończenie warsztatu, rozdanie certyfikatów

PUNKTY EDUKACYJNE

Za udział w każdym warsztacie przysługują:

PUNKTY EDUKACYJNE

CHŁONIAKI - cykl seminariów

Serdecznie zapraszamy Państwa na cykl bezpłatnych seminariów wyjazdowych Chłoniaki,

zaplanowany na jesień 2018 roku!

BANER

Relacje

Mamy za sobą cykl spotkań Repetytorium z onkologii, zrealizowany w ramach projektu
Innowacyjne Terapie w Onkologii,
pod Kierownictwem Naukowym prof. nadzw. dr hab. n. med. Pawła Wiechno. 

Zorganizowaliśmy 4 edycje, każda z nich poruszała jeden z 4 tematów:
uroonkologia, rak piersi, chłoniaki oraz ginekologia onkologiczna.

Organizatorami cyklu byli: Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
oraz PZWL Wydawnictwo Lekarskie. 

Wykłady zostały poprowadzone przez wybitnych ekspertów z Centrum Onkologii-Instytut.

Z opinii uczestników wynika, że treści przedstawione na wykładach były interesujące oraz przydatne w rozwoju zawodowym i codziennej pracy.
W trakcie całego cyklu wzięło udział ponad 250 osób!

Dziękujemy, że byliście Państwo z nami.

Poniżej krótka fotorelacja.

Miejsce i termin

21 września, Uroonkologia
Centrum Edukacyjno-Konferencyjne w Centrum Onkologii-Instytut
ul. Roentgena 5
tel.:22 546 20 00
23 października, Rak piersi
Centrum Edukacyjno-Konferencyjne w Centrum Onkologii-Instytut
ul. Roentgena 5
tel.:22 546 20 00
13 listopada, Chłoniaki
Centrum Edukacyjno-Konferencyjne w Centrum Onkologii-Instytut
ul. Roentgena 5
tel.:22 546 20 00
13 grudnia, Ginekologia onkologiczna
Centrum Edukacyjno-Konferencyjne w Centrum Onkologii-Instytut
ul. Roentgena 5
tel.:22 546 20 00