IV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI
Rehabilitacja w chorobach dzieci i młodzieży

Nowości w praktyce wykonywania zawodu rehabilitanta i fizjoterapeuty!

 • HOT TOPIC! Fizykoterapia w okresie rozwojowym – jak wspomóc prawidłowy rozwój biologiczny dziecka?
 • W jakim stopniu astma oskrzelowa jest zależna od poziomu wydolności fizycznej?
 • Jak efektywnie rehabilitować wieloprofilowo niemowlę?
 • Najnowsze wytyczne w leczeniu bezoperacyjnym deformacji kończyn
 • Jak zastosować terapię wymuszoną aktywności ruchowej w mózgowym porażeniu dziecięcym?
 • Jak natychmiastowo pomóc małemu pacjentowi z hipermobilnością stawową?
 • NEW! Rekomendacje do fizjoterapii w przebiegu skoliozy idiopatycznej

IV Ogólnopolska Konferencja

Rehabilitacja w chorobach dzieci i młodzieży
Nowości ze świata – algorytmy postępowania – wyzwania XXI wieku

Warszawa, 6-7 listopada 2015 roku

Przewodnicząca Komitetu Naukowego: dr Iwona Maciąg-Tymecka.

W programie:

 • 6 specjalistycznych sesji! ICF – wersja dziecięca, dysfunkcje kończyny górnej, zaburzenia statyki ciała: pozycja stojąca i siedząca, fizykoterapia, trening rehabilitacyjny.
 • 4 panele warsztatowe! Praktyczne zastosowanie ICF, Metoda SEAS (Scientific Exercises Approach fo Scoliosis), Skolioza czy asymetria tułowia?, niepełnosprawność.
 • 25 ekspertów i praktyków rehabilitacji i fizjoterapii!

Różnorodna tematyka stanowiąca kontynuację poprzednich edycji dostosowana jest do Państwa potrzeb i oczekiwań!

Program

piątek, 6 listopada
08:30-09:00
Rejestracja uczestników i kawa powitalna
09:00-10:40
Sesja 1.: ICF- wersja dziecięca
 • Wykład wprowadzający :  ICF jako podstawa konstruowanie i realizacji kompleksowych programów rehabilitacji oraz aktywizacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, Robert Jagodziński
 • Rehabilitacja wieloprofilowa niemowląt ryzyka zgodna z ICF, Jolanta Taczała
 • Przykład oceny efektów postępowania terapeutycznego za pomocą skali GMFM w oparciu o zasady ICF  u dziecka z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, Dorota Gazurek
 • Uczestnictwo dziecka z dysfunkcją kończyny górnej w aktywnościach dnia codziennego, Aleksandra  Kulis
10:40-11:00
Przerwa kawowa
11:00-12:40
Sesja 2.: Dysfunkcje kończyny górnej
 • Leczenie bezoperacyjne deformacji kończyny górnej u dzieci z MPD, Maciej Idzior
 • Wskazania i wyniki leczenia operacyjnego deformacji kończyny górnej u dziecka z MPD, Maciej Idzior
 • Leczenie spastyczności kończyny górnej u dzieci – zalecenia na podstawie 10 letnich doświadczeń,  Marcin Bonikowski
 • Zastosowanie terapii wymuszonej aktywności ruchowej w mózgowym porażeniu dziecięcym,  Mariusz Pawłowski.
12:40-13:20
Lunch
13:20-14:40
Sesja 3.: Zaburzenia statyki ciała - pozycja stojąca
 • Kształtowanie się krzywizn fizjologicznych w okresie rozwojowym, Jacek Lewandowski 
 • Uogólniona hipermobilność stawowa  diagnostyka, implikacje kliniczne, Justyna Leszczewska,  Dariusz Czaprowski
 • Fizjoterapia w przebiegu skoliozy idiopatycznej – aktualne rekomendacje oparte o zalecenia SOSORT 2011, Dariusz Czaprowski
 •  Stabilność ciała dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w przebiegu terapii toksyną botulinową”, Urszula Nowacka, Marcin Bonikowski
14:40-15:00
Przerwa kawowa
15:00-16:00
Sesja 4.: Zaburzenia statyki ciała - pozycja siedząca
 • Czy istnieje „idealna” pozycja siedząca? , Dariusz Czaprowski.
 • Kontrola pozycji siedzącej u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Znaczenie funkcjonalne, Gasińska Monika
 • Zasady leczenia operacyjnego kręgosłupa u siedzących pacjentów z przepukliną oponowo – rdzeniową, Grzegorz Sokół
16:00-17:20
Sesja 5.: Fizykoterapia w leczeniu dzieci i młodzieży
 • Wskazania i przeciwwskazania do stosowania zabiegów fizykalnych w okresie rozwojowym,  Iwona Maciąg-Tymecka
 • Fizykoterapia w pierwszym roku życia dziecka,  Monika Gasińska
 • Fizykoterapia w leczeniu skoliozy idiopatycznej,  Ireneusz Kowalski
 • WYKŁAD POD PATRONATEM FIRMY STANLEY – Wykorzystanie kompresji jako regulacja napięcia posturalnego u dzieci – Piotr Haremski
17:20-17:30
Przerwa kawowa
17:30-18:30
Sesja 6.: Trening rehabilitacyjny
 • Wykorzystanie treningu siłowego w rehabilitacji dzieci i młodzieży z MPD – stan wiedzy,  Jakub Gąsior, Marcin Bonikowski
 • Trening na zrobotyzowanej ortozie Lokomat – rola fizjoterapeuty, Marcin Bonikowski, Patrycja Mrozek
 • Znaczenie poziomu wydolności fizycznej w leczeniu astmy oskrzelowej u dzieci na podstawie przeglądu piśmiennictwa, Dorota Gazurek
sobota, 7 listopada
08:00-09:30
Praktyczne zastosowanie ICF w programowaniu i realizacji procesu rehabilitacji - studium przypadku
Joanna Zajączkowska, Adrianna Gnyszka
09:30-11:00
Diagnostyka kończyny górnej dla potrzeb leczenia spastyczności z zastosowaniem toksyny botulinowej
Weronika Pyrzanowska, Marcin Bonikowski
11:00-11:30
Przerwa kawowa
11:15-12:45
Założenia metody SEAS (Scientific Exercises Approach fo Scoliosis)
Dariusz Czaprowski
12:45-14:15
Skolioza czy asymetria tułowia? Badanie i rozpoznanie
Justyna Leszczewska, Dariusz Czaprowski
14:15-14:30
Przerwa kawowa
14:30-16:00
Wózek inwalidzki: indywidualne zasady dopasowania z uwzględnieniem specyfiki schorzenia oraz potrzeb wynikających z niepełnosprawności
Joanna Zajączkowska, Adrianna Gnyszka
16:00
Zakończenie Konferencji, rozdanie certyfikatów

Prelegenci

Podczas konferencji będą Państwo mieli okazję wysłuchać debat, opinii specjalistów i podyskutować z ekspertami – praktykami.

Przewodnicząca Komitetu Naukowego – Dr Iwona Maciąg-Tymecka

Prelegenci

Robert Jagodziński, Jolanta Taczała, Dorota Gazurek, Aleksandra  Kulis, Maciej Idzior, Marcin Bonikowski, Mariusz Pawłowski, Jacek Lewandowski, Justyna Leszczewska, Dariusz Czaprowski, Urszula Nowacka, Monika Gasińska, Grzegorz Sokół, Ireneusz Kowalski, Jakub Gąsior, Joanna Zajączkowska, Kamil Góra, Weronika Pyrzanowska

Miejsce i termin

06 listopada, Warszawa
Digital Knowledge Village Multimedialne Centrum Konferencyjne
ul. Puławska 465
tel.:223141457