Od pomysłu do rozliczenia. Realizacja i rozliczanie projektów naukowych | Instytut PWN
TERMIN ZAWIESZONY Z POWODU COVID-19 - szczegóły wkrótce!

Od pomysłu do rozliczenia. Realizacja i rozliczanie projektów naukowych
TERMIN ZAWIESZONY Z POWODU COVID-19 – szczegóły wkrótce!

Do konferencji zostało jeszcze:
20
dni
20
godziny
22
minuty
21
sekundy

Szkolenie prowadzone w oparciu o Kanon wiedzy o zarządzaniu projektami PMI

(PMI PMBOK Guide wydanie 6) oraz dokumentację konkursów NCN. 

 

Szkolenie przeznaczone dla osób aplikujących o środki publiczne, w szczególności o granty Narodowego Centrum Nauki. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami w zakresie planowania i przygotowania projektów naukowych, oraz zasadami wnioskowania o środki publiczne na badania. Kolejnym celem warsztatów jest zapoznanie z regulacjami obowiązującymi realizujących projekty naukowe i badawcze oraz procedurą rozliczania projektów. Szkolenie oparte jest o kanon wiedzy o zarządzaniu projektami Project Management Institute oraz regulacje Narodowego Centrum Nauki.

 

Program

9.30-10:00
Rejestracja uczestników i poranna kawa
10:00-10:30
Projekty naukowe w świetle teorii zarządzania projektami.
Blok I
10:30-10:45
przerwa kawowa
10:45-12:15
Planowanie projektu naukowego, zajęcia warsztatowe, w tym:
Blok II

a) uzasadnienie naukowe celu projektu,

b) planowanie zakresu projektu (struktura podziału pracy, dobre praktyki w planowaniu zakresu projektów naukowych i badawczych),

c) planowanie harmonogramu projektu (narzędzia do planowania harmonogramu, diagramy Ganta, metoda ścieżki krytycznej),

d) planowanie kosztorysu projektu (w oparciu o dokumenty Narodowego Centrum Nauki, Prawo zamówień publicznych, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce),

e) budowanie zespołu naukowego w kontekście planowanego zakresu projektu.

12:15-12:45
Lunch
12:45-13:45
Wnioskowanie o środki na badania: zasady przygotowania wniosków, zasady oceny oraz ich wpływ na proces realizacji projektu.
Blok III
13:45-14:00
przerwa kawowa
14:00-14:30
Rola kierownika projektu (PI) w procesie planowania projektu naukowego.
Blok IV
14:30-15:30
Realizacja projektów naukowych (zatrudnianie pracowników i stypendystów, zakupy, raportowanie).
Blok v
15:30-16:30
Zamykanie projektu (raport końcowy, procedura rozliczania projektu w Narodowym Centrum Nauki, wymagania wynikające z dokumentów NCN).
Blok VI
16:30-17:00
Gra podsumowująca.
Blok VII
Odebranie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu.

Prelegenci

 

DR HSzymon WalczakAB. SZYMON WALCZAK Od 03.2015 do 09.2018 koordynator dyscyplin Narodowego Centrum Nauki. Realizował projekty naukowe finansowane ze środków MNiSW oraz edukacyjne finansowane ze środków POKL. Prowadzi badania naukowe w matematyce (geometria, zastosowania matematyki). Jest współpomysłodawcą, organizatorem i współprowadzącym warsztatów NCN dla wnioskodawców w latach 2015-2018. Jest również certyfikowanym kierownikiem projektów (PMI PMP) oraz członkiem i wolontariuszem Project Management Institute Poland Chapter, a także autorem Jak zdobyć grant. Praktyczny notes (ISBN 978-83-954147-0-1, wydawca: Pracownia P2).

Miejsce i termin

zawieszony, Warszawa
Kolmex Inwest
Kolmex Inwest, ul. Grzybowska 80/82, Warszawa

Kontakt

 

*szkolenie może być realizowane również w formule zamkniętej, czyli dedykowanej konkretnej uczelni oraz wyznaczonym przez nią odbiorcom

bozena.jamka-czyz@pwn.pl
+48 508 660 613

Sprawdź również: