Warsztaty

Od pomysłu do rozliczenia. Realizacja i rozliczanie projektów naukowych

Do konferencji zostało jeszcze:
20
dni
20
godziny
22
minuty
21
sekundy

Szkolenie prowadzone w oparciu o Kanon wiedzy o zarządzaniu projektami PMI

(PMI PMBOK Guide wydanie 6) oraz dokumentację konkursów NCN. 

 

Szkolenie przeznaczone dla osób aplikujących o środki publiczne, w szczególności o granty Narodowego Centrum Nauki. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami w zakresie planowania i przygotowania projektów naukowych, oraz zasadami wnioskowania o środki publiczne na badania. Kolejnym celem warsztatów jest zapoznanie z regulacjami obowiązującymi realizujących projekty naukowe i badawcze oraz procedurą rozliczania projektów. Szkolenie oparte jest o kanon wiedzy o zarządzaniu projektami Project Management Institute oraz regulacje Narodowego Centrum Nauki.

 

Program

9.30-10:00
Rejestracja uczestników i poranna kawa
10:00-10:30
Projekty naukowe w świetle teorii zarządzania projektami.
Blok I
10:30-10:45
przerwa kawowa
10:45-12:15
Planowanie projektu naukowego, zajęcia warsztatowe, w tym:
Blok II

a) uzasadnienie naukowe celu projektu,

b) planowanie zakresu projektu (struktura podziału pracy, dobre praktyki w planowaniu zakresu projektów naukowych i badawczych),

c) planowanie harmonogramu projektu (narzędzia do planowania harmonogramu, diagramy Ganta, metoda ścieżki krytycznej),

d) planowanie kosztorysu projektu (w oparciu o dokumenty Narodowego Centrum Nauki, Prawo zamówień publicznych, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce),

e) budowanie zespołu naukowego w kontekście planowanego zakresu projektu.

12:15-12:45
Lunch
12:45-13:45
Wnioskowanie o środki na badania: zasady przygotowania wniosków, zasady oceny oraz ich wpływ na proces realizacji projektu.
Blok III
13:45-14:00
przerwa kawowa
14:00-14:30
Rola kierownika projektu (PI) w procesie planowania projektu naukowego.
Blok IV
14:30-15:30
Realizacja projektów naukowych (zatrudnianie pracowników i stypendystów, zakupy, raportowanie).
Blok v
15:30-16:30
Zamykanie projektu (raport końcowy, procedura rozliczania projektu w Narodowym Centrum Nauki, wymagania wynikające z dokumentów NCN).
Blok VI
16:30-17:00
Gra podsumowująca.
Blok VII
Odebranie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu.

Prelegenci

 

DR HSzymon WalczakAB. SZYMON WALCZAK Od 03.2015 do 09.2018 koordynator dyscyplin Narodowego Centrum Nauki. Realizował projekty naukowe finansowane ze środków MNiSW oraz edukacyjne finansowane ze środków POKL. Prowadzi badania naukowe w matematyce (geometria, zastosowania matematyki). Jest współpomysłodawcą, organizatorem i współprowadzącym warsztatów NCN dla wnioskodawców w latach 2015-2018. Jest również certyfikowanym kierownikiem projektów (PMI PMP) oraz członkiem i wolontariuszem Project Management Institute Poland Chapter, a także autorem Jak zdobyć grant. Praktyczny notes (ISBN 978-83-954147-0-1, wydawca: Pracownia P2).

Miejsce i termin

7 maja, Warszawa
Kolmex Inwest
Kolmex Inwest, ul. Grzybowska 80/82, Warszawa

Kontakt

 

*szkolenie może być realizowane również w formule zamkniętej, czyli dedykowanej konkretnej uczelni oraz wyznaczonym przez nią odbiorcom

Karolina Pawlak
Koordynator  ds. szkoleń

karolina.pawlak@pwn.pl
(22) 695 43  02

Sprawdź również:

Podobne wydarzenia:

Szkolenie
Scopus i Web of Science - jak publikować efektywnie w naukach ścisłych?
Szkolenie
Stosowanie metod ilościowych i jakościowych w prowadzeniu badań społecznych
Warsztaty
Innowacyjne metody dydaktyczne

Formularz rejestracyjny

Warunki uczestnictwa

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego oraz akceptacja regulaminu.

Podstawą do uiszczenia należności jest faktura pro forma, która zostanie przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu (w ciągu godziny od momentu dokonania rejestracji).

Państwa rejestracja jest dla nas wiążąca, a dokonanie płatności możliwe jest także po zakończeniu szkolenia. Osoby, które do dnia szkolenia nie dokonają płatności, a dokonały rejestracji mogą (zgodnie z regulaminem) uczestniczyć w konferencji.

Nieuregulowanie faktury pro forma NIE jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu!

Zasady składania rezygnacji zostały określone w regulaminie.

W przypadku złożenia rezygnacji w terminie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych przed terminem wydarzenia, organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia zamawiającego pełnymi kosztami udziału w szkoleniu.

Zwolnione z podatku VAT

Zwolnienie z VAT dotyczy usług w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego na podstawie art.43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień i przysługuje Zamawiającym, którzy są podmiotami publicznymi i finansują ze środków publicznych szkolenia swoich pracowników.

Jeśli środki, które Zamawiający przeznacza na udział w szkoleniu, spełniają powyższy warunek, stawka VAT „zw” znajdzie zastosowanie wyłącznie po przesłaniu stosownego oświadczenia, które zostanie wygenerowane po rejestracji uczestników i uzupełnieniu danych płatnika. Koszt szkolenia dla tych podmiotów równy jest cenie netto. Dla celów dowodowych płatność przelewem bankowym za szkolenie musi nastąpić z rachunku wskazanej jednostki sektora finansów publicznych.

Pakiet szkoleniowy obejmuje następujące świadczenia:

– udział w sesjach szkoleniowych,
– materiały edukacyjne,
– certyfikat uczestnictwa,
– przerwy kawowe oraz obiad.

Termin

7 maja 2020, Warszawa

Cennik/kod

przedsprzedaż do 23 kwietnia 2020
559 PLN
netto + Vat 23%
(do zapłaty: 687.57 PLN)
od 24 kwietnia 2020
599 PLN
netto + Vat 23%
(do zapłaty: 736.77 PLN)

Dane do wystawienia faktury VAT

Firma/Instytucja
Osoba fizyczna

Warunki zwolnienia z VAT

Tak - oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych
Nie - udział w szkoleniu nie jest finansowy ze środków publicznych

Typ płatności

Przelew po otrzymaniu faktury PRO FORMA
Pay-U