RAK PIERSI – profilaktyka, diagnostyka i leczenie | Instytut PWN
Cykl seminariów dla lekarzy medycyny rodzinnej, pielęgniarek i położnych

RAK PIERSI – profilaktyka, diagnostyka i leczenie
Rola lekarza POZ, pielęgniarki i położnej

Szanowni Państwo,

rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet – co szósta kobieta w Polsce zachoruje na ten nowotwór. W tym roku taką informację usłyszy ponad 18 000 pań… Wczesne rozpoznanie i właściwe leczenie jest warunkiem nie tylko przeżycia chorych na nowotwór piersi, ale także ograniczenia rozległości leczenia chirurgicznego i ubocznych skutków chemioterapii oraz radioterapii.

       Dla poprawy wyników leczenia niezbędne jest działanie nie tylko onkologów oraz pacjentek i ich rodzin, ale także wszystkich pracowników opieki medycznej, z którymi chora ma kontakt. Oprócz współpracy z onkologami niezbędny jest ścisły kontakt pacjentki ze swoim lekarzem rodzinnym i pielęgniarką w miejscu zamieszkania, gdyż właśnie te osoby pacjentka zna najlepiej i darzy największym zaufaniem. To właśnie od swojego lekarza i pielęgniarki kobieta może dowiedzieć się o profilaktyce i wczesnym rozpoznaniu. To lekarz  i pielęgniarka wskazują pacjentce, gdzie i do kogo ma się zgłosić w przypadku jakiegokolwiek podejrzenia raka piersi, to oni udzielają pierwszych porad w trakcie leczenia
i wystąpienia powikłań. Wreszcie, to od swojego lekarza i pielęgniarki chora oczekuje wsparcia i pomocy po leczeniu, a następnie podczas długich lat kontroli.

       Dlatego zespół lekarzy onkologów, przy czynnym wsparciu firmy AVON, organizacyjnej pomocy PZWL oraz pod patronatem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, przygotował cykl dedykowanych spotkań, podczas których przedstawione zostaną problemy diagnostyki, leczenia i postępowania po leczeniu u chorych na raka piersi.

    Zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w spotkaniach, a także współpracy
z nami 
- dla dobra leczonych kobiet.

photo Prof Nowecki

Bez tytułu

prof. dr hab. med. Zbigniew I. Nowecki

Kierownik naukowy cyklu seminariów
Kierownik Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie


Bez tytułu
4

Godziny

 

UWAGA!

GODZINY SPOTKAŃ:

Leszno, Suwałki i Zamość: 14:30-19:00

Ciechanów: 9:30-14:00

Program

LESZNO SUWAŁKI ZAMOŚĆ
14:30-15:00
Rejestracja uczestników, kawa powitalna
15:00-15:05
Przywitanie gości, otwarcie
15:05-15:15
Epidemiologia
dr Małgorzata Rejent
 • zachorowalność i umieralność na raka piersi w Polsce
 • przyczyny i czynniki ryzyka powstawania raka piersi
15:15-15:45
Samobadanie piersi, skrining
dr Małgorzata Rejent
 • Warunki skrinningu
 • Rola samobadania piersi
 • Instruktaż samobadania piersi – pokaz na fantomie
 • Warsztaty samobadania z użyciem fantomu piersi
15:45-16:15
Diagnostyka: mammografia, patologia (film)
dr n. med. Jacek Piechocki
 • Elementy diagnostyki raka piersi z uwzględnieniem wskazań do wykonania
  poszczególnych badań diagnostycznych
 • Aktualna klasyfikacja patologiczna raka piersi z wyszczególnieniem podtypów
  biologicznych raka piersi
 • Różne formy biopsji zmian w piersi, szczególnie zmian tzw. subklinicznych – film
16:15-16:50
Leczenie chirurgiczne
dr n. med. Jacek Piechocki
 • Aktualne rekomendacje odnośnie sposobów leczenia raka piersi, zwłaszcza metod chirurgicznych z uwzględnieniem rekonstrukcji piersi
16:50-17:00
Przerwa kawowa (poczęstunek)
17:00-17:35
Leczenie systemowe i RT
dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld / dr Roman Dubiański
17:35-18:10
Rola i miejsce PT lekarza POZ w: diagnostyce, leczeniu, obserwacji pacjentek chorych na raka piersi
dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld / dr Roman Dubiański
18:10-18:50
Lokalne uwarunkowania diagnostyki, leczenia i obserwacji chorych na raka piersi. Dyskusja i podsumowanie spotkania
dr Sławomir Cieśla, dr Leszek Kozłowski, dr Andrzej Kurylcio, dr Mariusz Rolewski
18:50-19:00
Zakończenie seminarium, rozdanie certyfikatów
CIECHANÓW
09:30-10:00
Rejestracja uczestników, kawa powitalna
10:00-10:05
Przywitanie gości, otwarcie
10:05-10:15
Epidemiologia
Mgr Małgorzata Rejent
 • zachorowalność i umieralność na raka piersi w Polsce
 • przyczyny i czynniki ryzyka powstawania raka piersi
10:15-10:45
Samobadanie piersi, skrining
Mgr Małgorzata Rejent
 • Warunki skrinningu
 • Rola samobadania piersi
 • Instruktaż samobadania piersi – pokaz na fantomie
 • Warsztaty samobadania z użyciem fantomu piersi
10:45-11:15
Diagnostyka: mammografia, patologia (film)
Dr n. med. Jacek Piechocki
 • Elementy diagnostyki raka piersi z uwzględnieniem wskazań do wykonania
  poszczególnych badań diagnostycznych
 • Aktualna klasyfikacja patologiczna raka piersi z wyszczególnieniem podtypów
  biologicznych raka piersi
 • Różne formy biopsji zmian w piersi, szczególnie zmian tzw. subklinicznych – film
11:15-11:50
Leczenie chirurgiczne
Dr n. med. Jacek Piechocki
 • Aktualne rekomendacje odnośnie sposobów leczenia raka piersi, zwłaszcza metod chirurgicznych z uwzględnieniem rekonstrukcji piersi
11:50-12:00
Przerwa kawowa (poczęstunek)
12:00-12:35
Leczenie systemowe i RT
dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld / dr Roman Dubiański
12:35-13:10
Rola i miejsce PT lekarza POZ w: diagnostyce, leczeniu, obserwacji pacjentek chorych na raka piersi.
Dr Roman Dubiański
13:10-13:50
Lokalne uwarunkowania diagnostyki, leczenia i obserwacji chorych na raka piersi. Dyskusja i podsumowanie spotkania
Dr n. med. Sławomir Cieśla
13:50-14:00
Zakończenie i rozdanie certyfikatów

Relacje

Szanowni Państwo,

 

Zakończyliśmy cykl 4 seminariów pt.: „Rak Piersi – profilaktyka, diagnostyka i leczenie. Rola lekarza POZ, pielęgniarki i położnej”, które odbyły się: 2 grudnia w Lesznie, 9 grudnia w Suwałkach, 10 grudnia w Ciechanowie i 16 grudnia w Zamościu.

W seminariach wzięło łącznie udział ponad 140 osób – lekarzy POZ, pielęgniarek oraz położnych. Uczestnicy mieli okazję zgłębić praktyczną wiedzę niezbędną w codziennej pracy z pacjentem oraz poćwiczyć diagnostykę przy użyciu fantomu.

Serdecznie dziękujemy za udział w tegorocznym cyklu seminariów, które odbyły się z sukcesem i cieszyły się wielkim zainteresowaniem uczestników.

PrelegenciProf. dr hab. n. med. Zbigniew Nowecki
Kierownik Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej–Curie. Były kons... więcej
dr n. med. Sławomir Cieśla
Specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej. Nauczyciel akademicki. Wykładowca podczas konferencji, kursów i szk... więcej
Lek. med. Joanna Drapała-Wilkosz
Lekarz chorób puc, specjalista chorób wewnętrznych, onkolog kliniczny. Pracę zawodową rozpoczęła w 1997 roku w Specjalistycznym Szpi... więcej
Lek. Roman Dubiański
  Onkolog Kliniczny. Pracownik Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narodowego Instytutu Onkolgii im. Marii Skło... więcej
Dr n. med. Agnieszka Jagiełło - Gruszfeld
W 1991 ukończyła z wyróżnieniem Akademię Medyczną w Białymstoku, obecnie kieruje Oddziałem Zachowawczym w Klinice Nowotworów Piersi... więcej
dr n. med. Leszek Kozłowski
Specjalista chirurgii onkologicznej. Ordynator Oddziału Chirurgii Onkologicznej SP ZOZ MSW w Białymstoku. Członek sekcji Raka Piersi przy... więcej
dr n. med. Andrzej Kurylcio
Adiunkt Katedry Onkologii i Kliniki Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Dr n. med. Jacek Piechocki
Specjalizacja z chirurgii ogólnej i onkologicznej. Obecnie jest  Kierownikiem Oddziału Zabiegowego Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii... więcej
Mgr Małgorzata Rejent
Jest pielęgniarką z 35 letnim stażem pracy. Studiowała na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na Wydziale Pielęgniarstwa. Od 21 lat pr... więcej

Miejsce i termin

02 grudnia, Leszno
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie
ul. Mickiewicza 5
tel.:65 529 60 60
e-mail: promocja@pwsz.edu.pl
09 grudnia, Suwałki
Hotel Szyszko
ul. Innowacyjna 3
tel.: 504 467 467
10 grudnia, Ciechanów
Hotel Baron Ciechanów
Śląska 11, Ciechanów
tel.: 23 672 92 81
16 grudnia, Zamość
Hotel Mercure Zamość Stare Miasto
ul. Kołłątaja 2/4/6, Zamość
tel.:84 639 25 16