Akademia Raka Piersi 2019 | Instytut PWN
KONFERENCJA CYKLICZNA

AKADEMIA RAKA PIERSI

nowości, wyzwania, kontrowersje

Szanowni Państwo, Drodzy Koledzy,

 serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w kolejnej edycji Akademii Raka Piersi.

Zespół wykładowców chce zaproponować Państwu nową formułę prezentacji wiedzy – aktualne zasady leczenia zostaną przedstawione w formie algorytmów sporządzonych osobno dla chorych z rakami luminalnymi, HER2-dodatnimi i trójujemnymi.

Poszczególne moduły algorytmów będą omawiane osobno przez chirurga, onkologa klinicznego lub radioterapeutę, zgodnie z chronologią leczenia. Taki sposób prezentacji pozwoli prześledzić zasady wielodyscyplinarnego leczenia chorych w poszczególnych stopniach zaawansowania i podtypach biologicznych.

Na spotkaniu nie zabraknie też najnowszej wiedzy z międzynarodowych konferencji.

Serdecznie pozdrawiam,

prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska

Kierownik Naukowy Konferencji

Punkty edukacyjne

Za udział w konferencji zostaną przyznane 4 punkty edukacyjne

ORGANIZATORZY KONFERENCJI

coiptcho1-1024x373

WSPÓŁORGANIZATOR:

image002

CENA 129 zł brutto!

Program

PROGRAM AKADEMII RAKA PIERSI W BIAŁYMSTOKU
08:30-09:00
Rejestracja uczestników i kawa powitalna
Przywitanie uczestników
09:10-09:30
Zasady postępowania u chorych na DCIS i raka Pageta
Część I.
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska
09:30-11:00
Pierwotnie operacyjny rak piersi cT1-2N0-1 – leczenie skojarzone
Część II.
 • Leczenie pierwotnie operacyjnego, luminalnego raka piersi: wskazania do procedury węzła wartowniczego i do limfadenektomii, wskazania do napromieniania okolic węzłowych, hormonoterapia uzupełniająca, wskazania do testów wielogenowych: Oncotype DX i Mammaprint, chemioterapia, techniki radioterapii w obrębie piersi i regionalnych węzłów chłonnych
 • Leczenie pierwotnie operacyjnego, HER2-dodatniego i receptorowo trójujemnego raka piersi: przesłanki do leczenia przedoperacyjnego, badania obrazowe i znaczniki przed leczeniem systemowym, chemioterapia i hormonoterapia przedoperacyjna, zakres chirurgii po leczeniu systemowym przedoperacyjnym, zakres radioterapii w zależności od wyjściowego, klinicznego stopnia zaawansowania i wyniku badania histopatologicznego
 • Dyskusja
11:10-12:40
Rak piersi w III stopniu zaawansowania – leczenie skojarzone
Część III.
prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska, dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, dr n. med. Aleksander Grous, dr n. med. Joanna Socha, dr n. med. Piotr Mężeński
 • Chemioterapia / hormonoterapia przedoperacyjna, rodzaje zabiegów chirurgicznych w stopniu zaawansowania cT3N1, cT3-4N2-3, raku zapalnym, wskazania do radioterapii, techniki radioterapii
 • Problemy dotyczące radioterapii uzupełniającej po rekonstrukcji piersi
 • Fizyczne aspekty planowania leczenia pacjentek z rakiem piersi
 • Dyskusja
12:40-13:00
Przerwa kawowa
13:00-14:40
Leczenie wznów i przerzutów odległych
Część IV.
prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska, dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
 • Zasady postępowania we wznowach
 • Hormonoterapia, chemioterapia i terapia celowana rozsianego raka piersi
 • Inhibitory CDK 4/6 – u kogo i kiedy stosować?
 • Wytyczne Panelistów konferencji ABC5 Lizbona 2019 odnośnie leczenia rozsianego raka piersi
 • Dyskusja
14:40-15:00
Zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów, lunch
PROGRAM AKADEMII RAKA PIERSI W WARSZAWIE
08:30-09:10
Rejestracja uczestników, kawa powitalna I powitanie uczestników
Pierwotnie operacyjny rak piersi cT1-2N0-1 – leczenie skojarzone
Część II.
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska, dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, dr n. med. Aleksander Grous
 • Leczenie pierwotnie operacyjnego, luminalnego raka piersi: wskazania do procedury węzła wartowniczego i do limfadenektomii, wskazania do napromieniania okolic węzłowych, hormonoterapia uzupełniająca, wskazania do testów wielogenowych: Oncotype DX i Mammaprint, chemioterapia, techniki radioterapii w obrębie piersi i regionalnych węzłów chłonnych
 • Leczenie pierwotnie operacyjnego, HER2-dodatniego i receptorowo trójujemnego raka piersi: przesłanki do leczenia przedoperacyjnego, badania obrazowe i znaczniki przed leczeniem systemowym, chemioterapia i hormonoterapia przedoperacyjna, zakres chirurgii po leczeniu systemowym przedoperacyjnym, zakres radioterapii w zależności od wyjściowego, klinicznego stopnia zaawansowania i wyniku badania histopatologicznego
10:50-11:10
Dyskusja i przerwa kawowa
11:10-11:50
Rak piersi w III stopniu zaawansowania – leczenie skojarzone
Część II.
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska, dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, dr n. med. Aleksander Grous
11:50-12:10
Problemy dotyczące radioterapii uzupełniającej po rekonstrukcji piersi
Dr n. med. Joanna Socha
12:10-12:30
Wytyczne Panelistów konferencji St Gallen 2019 w Wiedniu odnośnie leczenia skojarzonego wczesnego raka piersi
Dr n. med. Katarzyna Pogoda
12:30-13:00
Dyskusja i przerwa na kawę
13:00-13:20
Rozsiany rak piersi
Część III.
Hormonoterapia rozsianego raka piersi
13:20-13:35
Chemioterapia i terapia celowana rozsianego raka piersi
Dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
13:35-13:55
Inhibitory CDK 4/6 – u kogo i kiedy stosować?
Dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
13:55-14:20
Wytyczne Panelistów konferencji ABC5 Lizbona 2019 odnośnie leczenia rozsianego raka piersi
Dr n. med. Katarzyna Pogoda
14:30-15:00
Dyskusja, zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów, lunch

Relacje

8 kwietnia 2019 r.odbyła się 12. edycja konferencji z cyklu Akademia Raka Piersi. Wydarzenie w Łodzi zgromadziło ponad 80 lekarzy specjalistów onkologii, chirurgii onkologicznej, radioterapii, chirurgii i chorób wewnętrznych.

Aktualne zasady leczenia zostały przedstawione w formie algorytmów i omówione, zgodnie z chronologią leczenia, przez chirurga, onkologia i radioterapeutę. Taka prezentacja tematu pozwoliło uczestnikom prześledzić zasady wielodyscyplinarnego leczenia chorych w poszczególnych stopniach zaawansowania i podtypach biologicznych.

Serdecznie zapraszamy na kolejne edycje Akademii Raka Piersi 2019 - 30 września w Krakowie, 17 października w Białymstoku i 2 grudnia w Warszawie.

Prelegenci

Dr hab. n. med. Anna Niwińska, prof. NIO-PIB
Kierownik Naukowy Konferencji Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Profesor nadzwyczajny w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii ... więcej
Lek. Roman Dubiański
  Onkolog Kliniczny. Pracownik Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narodowego Instytutu Onkolgii im. Marii Skło... więcej
dr n. med. Aleksander Grous
Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie 1998, doktor nauk medycznych, specjalista chirurgii ogólnej oraz chirurgii onkologicznej. Wielolet... więcej
Dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
W 1991 ukończyła z wyróżnieniem Akademię Medyczną w Białymstoku, obecnie kieruje Oddziałem Zachowawczym w Klinice Nowotworów Piersi... więcej
dr n. med. Piotr Mężeński
Fizyk Medyczny. Pracownik Zakładu Fizyki Medycznej Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie. Członek Polski... więcej
Dr n. med. Katarzyna Pogoda
Pracuje w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie. Posiada specjalizację z onko... więcej
Dr n. med. Joanna Socha
Dr n. med. Joanna Socha pracuje w Zakładzie Radioterapii Wojskowego Instytutu Medycznego oraz w Zakładzie Radioterapii WSS w Częstochowi... więcej

Miejsce i termin

8 kwietnia 2019 r., Łódź
Hotel Ambasador Premium Łódź
ul. Jana Kilińskiego 145, Łódź
30 września 2019 r., Kraków
Hotel Kossak Kraków
Plac Kossaka 1, 31-106 Kraków
29 listopada, Białystok
Hotel Branicki * * * *
ul. Zamenhofa 25 15-435 Białystok
2 grudnia 2019 r., Warszawa
Golden Floor Tower
Chłodna 51, Warszawa

InfarmaARP całość