IV edycja konferencji cyklicznej:

AKADEMIA RAKA PIERSI
nowości, wyzwania, kontrowersje

 Polskie możliwości stosowania skutecznej refundowanej terapii kontra doniesienia ze świata

Do konferencji zostało jeszcze:
20
dni
20
godziny
22
minuty
21
sekundy

Od listopada 2015 roku obowiązują nowe, rekomendowane na kolejne 2 lata, wytyczne dotyczące leczenia przerzutowego raka piersi Advanced Breast Cancer ABC3.

 

 Akademia Raka Piersi: nowości, wyzwania, kontrowersje

Najnowsze, polskie i międzynarodowe zalecenia postępowania z chorymi na wczesnego i rozsianego raka piersi, metody zachowania płodności po chemioterapii, wyzwania nowoczesnej chirurgii i radioterapii oraz nowe strategie leczenia systemowego chorych na raka piersi w obrębie poszczególnych podtypów biologicznych.

 

Wrocław, 28 listopada 2016 r.

Szanowni Państwo,

w imieniu swoim i PZWL serdecznie zapraszam do udziału w IV edycji konferencji „Akademia Rak Piersi – nowości, wyzwania, kontrowersje”. Trzy pierwsze spotkania odbyły się
w Warszawie 11 stycznia, w Katowicach 29 lutego oraz w Lublinie 30 maja 2016 roku. Podczas konferencji zostaną przedstawione najnowsze międzynarodowe zalecenia postępowania z chorymi na wczesnego i rozsianego raka piersi (post St Gallen, post ABC3 Lizbona, post San Antonio), a także wyzwania nowoczesnej chirurgii
i radioterapii, nowe strategie leczenia systemowego chorych na raka piersi w obrębie poszczególnych podtypów biologicznych oraz metody zachowania płodności
po chemioterapii. 

Wykłady adresowane są zarówno do doświadczonych specjalistów onkologów i lekarzy, którzy wkrótce będą zdawać egzamin specjalizacyjny, jak i do młodych adeptów onkologii. Tematyka kolejnych edycji, planowanych w różnych miastach w Polsce, może ulec modyfikacji zgodnie z opinią i prośbą Uczestników konferencji.
Do zobaczenia we Wrocławiu!

Z serdecznymi pozdrowieniami

Kierownik Naukowy Konferencji

Prof. nadzw. dr hab.  n. med. Anna Niwińska

Program

09.30-10.00
Rejestracja Uczestników i kawa powitalna
10.00-10.10
Przywitanie uczestników
Prof. n. dr hab. n. med. Anna Niwińska
10.10-10.30
Zalecenia dotyczące leczenia wczesnego raka piersi - konsensus St. Gallen
Prof. n. dr hab. n. med. Anna Niwińska
10.30-10.50
Zalecenia dotyczące leczenia miejscowo zaawansowanego i przerzutowego raka piersi - konsensus konferencji Advanced Breast Cancer ABC3
Prof. n. dr hab. n. med. Anna Niwińska
10.50-11.05
Nowości z konferencji ESMO 2016
Dr Katarzyna Pogoda
11.05-11.20
Nowości z konferencji Breast Cancer in Young Women BCY3, możliwości zachowania płodności u chorych leczonych z powodu raka piersi
Dr Katarzyna Pogoda
11.20-11.40
Leczenie przedoperacyjne miejscowo zaawansowanego i pierwotnie operacyjnego raka piersi
Dr Tomasz Borowiec
11:40-12:00
Rak piersi HER2-dodatni - obecny stan wiedzy i możliwości leczenia w Polsce
Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski
12:00-12:20
Dyskusja
12:20-12:50
Przerwa kawowa
12.50-13.10
Radioterapia radykalna chorych na raka piersi
Prof. n. dr hab. n. med. Anna Niwińska
13.10-13.30
Operacyjne leczenie chorych na raka piersi
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Nowecki
13.30-13.50
Nowe możliwości leczenia chorych na ER - dodatniego raka piersi
Dr Katarzyna Pogoda
13.50-14.10
Nowe zasady leczenia chorych z przerzutami do ośrodkowego układu nerwowego
Prof. n. dr hab. n. med. Anna Niwińska
14.10-14.25
Leczenie wspomagające przerzutów do kości
Dr Katarzyna Pogoda
14.25-14.40
Najnowsze zalecenia MASCC dotyczące profilaktyki przeciwwymiotnej u chorych na raka piersi
Dr Katarzyna Pogoda
14.40-15.00
Dyskusja i podsumowanie spotkania
15.00-15.30
Rozdanie certyfikatów i lunch

Relacje

28 listopada odbyła się czwarta i ostatnia tegoroczna konferencja z cyklu Akademia Raka Piersi 2016.
Miejscem wydarzenia był tym razem Wrocław. Przewodniczący Komitetu Naukowego: Pani prof. n. dr hab. n.med. Anna Niwińska i Pan prof. dr hab. n.med. Maciej Krzakowski a także pozostali znakomici wykładowcy sprawili, że spotkanie odbyło się jak zwykle na najwyższym poziomie merytorycznym. Konferencja zgromadziła około 100 uczestników, natomiast w całym tegorocznym cyklu 4 konferencji: W Warszawie, Katowicach, Lublinie i we Wrocławiu, mieliśmy okazję gościć i przeszkolić około 470 lekarzy.
W imieniu Komitetu Naukowego konferencji a także PZWL Wydawnictwa Lekarskiego serdecznie dziękujemy za udział w tegorocznych konferencjach z cyklu Akademia Raka Piersi i zapraszamy na edycję 2017! Szczegóły wkrótce.

PZWL Wydawnictwo Lekarskie miało przyjemność organizować kolejną, trzecią już edycję konferencji z cyklu Akademia Raka Piersi. Spotkanie odbyło się w dniu 30 maja 2016 roku w Lublinie
i zgromadziło blisko 100 osób, przede wszystkim lekarzy onkologów, chirurgów, radioterapeutów,
a także studentów VI roku lubelskiego Uniwersytetu Medycznego.

Do grona Wykładowców naszej Akademii  dołączył Profesor Wojciech Polkowski z Kliniki Chirurgii Onkologicznej UM w Lublinie, który opowiedział o operacyjnym leczeniu chorych na raka piersi.

Niesłabnące zainteresowanie tematyką poruszaną podczas Akademii Raka Piersi, zachęciło nas do organizacji kolejnej edycji pod koniec roku 2016. Szczegóły już wkrótce.

DSC_0625 DSC_0636

DSC_0639 DSC_0645DSC_0643 DSC_0655

29 lutego 2016 roku w Katowicach odbyło się drugie spotkanie „Akademii Raka Piersi”.
130 lekarzy onkologów zgromadzonych na konferencji, miało okazję zapoznać się z najnowszymi międzynarodowymi zaleceniami postępowania z chorymi na wczesnego i rozsianego raka piersi, metodami zachowania płodności po chemioterapii, wyzwaniami nowoczesnej chirurgii i radioterapii.

Kierownikiem naukowym konferencji była profesor nadzw. Anna Niwińska.

DSC_0282 DSC_0291DSC_0287   DSC_0296 DSC_0298 WP_20160229_014

140 lekarzy onkologów wzięło udział w I edycji konferencji „Akademia Raka Piersi”, która odbyła się w Warszawie 11 stycznia br.

Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z najnowszymi międzynarodowymi zaleceniami postępowania z chorymi na wczesnego i rozsianego raka piersi (post St Gallen, post ABC3 Lizbona, post San Antonio).

W imieniu przewodniczących Komitetu Naukowego: prof. nadzw dr hab. Anny Niwińskiej i  prof. dr hab. Macieja Krzakowskiego z Centrum Onkologii w Warszawie oraz Wydawnictwa Lekarskiego PZWL zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się w Katowicach 29.02. 2016 r .

 DSC_0143 DSC_0162 DSC_0149 DSC_0192

Prelegenci

Komitet Naukowy cyklu AKADEMIA RAKA PIERSI

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Wykładowcy cyklu AKADEMIA RAKA PIERSI

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Nowecki
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Klinika Chirurgii Onkologicznej

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Maria Litwiniuk
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Klinika Onkologii

Dr hab. n. med. Wojciech Wysocki
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

Dr n. med. Elżbieta Senkus-Konefka
Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii

Dr  Katarzyna Pogoda
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Miejsce i termin

30 maja, Lublin
Hotel Victoria
ul. Narutowicza 58/60, Lublin

28 listopada, Wrocław
Hotel Mercure Wrocław Centrum
pl. Dominikański 1, Wrocław

Spotkanie przeznaczone jest dla lekarzy medycyny posiadających czynne prawo wykonywania zawodu.