IV edycja konferencji cyklicznej:

AKADEMIA RAKA PIERSI
nowości, wyzwania, kontrowersje

 Polskie możliwości stosowania skutecznej refundowanej terapii kontra doniesienia ze świata

Pobierz zaproszenie

Od listopada 2015 roku obowiązują nowe, rekomendowane na kolejne 2 lata, wytyczne dotyczące leczenia przerzutowego raka piersi Advanced Breast Cancer ABC3.

 

 Akademia Raka Piersi: nowości, wyzwania, kontrowersje

Najnowsze, polskie i międzynarodowe zalecenia postępowania z chorymi na wczesnego i rozsianego raka piersi, metody zachowania płodności po chemioterapii, wyzwania nowoczesnej chirurgii i radioterapii oraz nowe strategie leczenia systemowego chorych na raka piersi w obrębie poszczególnych podtypów biologicznych.

 

Wrocław, 28 listopada 2016 r.

Szanowni Państwo,

w imieniu swoim i PZWL serdecznie zapraszam do udziału w IV edycji konferencji „Akademia Rak Piersi – nowości, wyzwania, kontrowersje”. Trzy pierwsze spotkania odbyły się
w Warszawie 11 stycznia, w Katowicach 29 lutego oraz w Lublinie 30 maja 2016 roku. Podczas konferencji zostaną przedstawione najnowsze międzynarodowe zalecenia postępowania z chorymi na wczesnego i rozsianego raka piersi (post St Gallen, post ABC3 Lizbona, post San Antonio), a także wyzwania nowoczesnej chirurgii
i radioterapii, nowe strategie leczenia systemowego chorych na raka piersi w obrębie poszczególnych podtypów biologicznych oraz metody zachowania płodności
po chemioterapii. 

Wykłady adresowane są zarówno do doświadczonych specjalistów onkologów i lekarzy, którzy wkrótce będą zdawać egzamin specjalizacyjny, jak i do młodych adeptów onkologii. Tematyka kolejnych edycji, planowanych w różnych miastach w Polsce, może ulec modyfikacji zgodnie z opinią i prośbą Uczestników konferencji.
Do zobaczenia we Wrocławiu!

Z serdecznymi pozdrowieniami

Kierownik Naukowy Konferencji

Prof. nadzw. dr hab.  n. med. Anna Niwińska

Program

09.30-10.00
Rejestracja Uczestników i kawa powitalna
10.00-10.10
Przywitanie uczestników
Prof. n. dr hab. n. med. Anna Niwińska
10.10-10.30
Zalecenia dotyczące leczenia wczesnego raka piersi - konsensus St. Gallen
Prof. n. dr hab. n. med. Anna Niwińska
10.30-10.50
Zalecenia dotyczące leczenia miejscowo zaawansowanego i przerzutowego raka piersi - konsensus konferencji Advanced Breast Cancer ABC3
Prof. n. dr hab. n. med. Anna Niwińska
10.50-11.05
Nowości z konferencji ESMO 2016
Dr Katarzyna Pogoda
11.05-11.20
Nowości z konferencji Breast Cancer in Young Women BCY3, możliwości zachowania płodności u chorych leczonych z powodu raka piersi
Dr Katarzyna Pogoda
11.20-11.40
Leczenie przedoperacyjne miejscowo zaawansowanego i pierwotnie operacyjnego raka piersi
Dr Tomasz Borowiec
11:40-12:00
HER2 - dodatni rak piersi: standardy leczenia i możliwości w ramach nowego programu lekowego
Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski
12:00-12:20
Dyskusja
12:20-12:50
Przerwa kawowa
12.50-13.10
Radioterapia radykalna chorych na raka piersi
Prof. n. dr hab. n. med. Anna Niwińska
13.10-13.30
Operacyjne leczenie chorych na raka piersi
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Nowecki
13.30-13.50
Nowe możliwości leczenia chorych na raka ER - dodatniego raka piersi
Dr Katarzyna Pogoda
13.50-14.10
Nowe zasady leczenia chorych z przerzutami do ośrodkowego układu nerwowego
Prof. n. dr hab. n. med. Anna Niwińska
14.10-14.25
Leczenie wspomagające przerzutów do kości
Dr Katarzyna Pogoda
14.25-14.40
Najnowsze zalecenia MASCC profilaktyki przeciwwymiotnej u chorych na raka piersi
Dr Katarzyna Pogoda
14.40-15.00
Dyskusja i podsumowanie spotkania
15.00-15.30
Rozdanie certyfikatów i lunch

Relacje

Wydawnictwo Lekarskie PZWL miało przyjemność organizować kolejną, trzecią już edycję konferencji z cyklu Akademia Raka Piersi. Spotkanie odbyło się w dniu 30 maja 2016 roku w Lublinie
i zgromadziło blisko 100 osób, przede wszystkim lekarzy onkologów, chirurgów, radioterapeutów,
a także studentów VI roku lubelskiego Uniwersytetu Medycznego.

Do grona Wykładowców naszej Akademii  dołączył Profesor Wojciech Polkowski z Kliniki Chirurgii Onkologicznej UM w Lublinie, który opowiedział o operacyjnym leczeniu chorych na raka piersi.

Niesłabnące zainteresowanie tematyką poruszaną podczas Akademii Raka Piersi, zachęciło nas do organizacji kolejnej edycji pod koniec roku 2016. Szczegóły już wkrótce.

DSC_0625 DSC_0636

DSC_0639 DSC_0645DSC_0643 DSC_0655

29 lutego 2016 roku w Katowicach odbyło się drugie spotkanie „Akademii Raka Piersi”.
130 lekarzy onkologów zgromadzonych na konferencji, miało okazję zapoznać się z najnowszymi międzynarodowymi zaleceniami postępowania z chorymi na wczesnego i rozsianego raka piersi, metodami zachowania płodności po chemioterapii, wyzwaniami nowoczesnej chirurgii i radioterapii.

Kierownikiem naukowym konferencji była profesor nadzw. Anna Niwińska.

DSC_0282 DSC_0291DSC_0287   DSC_0296 DSC_0298 WP_20160229_014

140 lekarzy onkologów wzięło udział w I edycji konferencji „Akademia Raka Piersi”, która odbyła się w Warszawie 11 stycznia br.

Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z najnowszymi międzynarodowymi zaleceniami postępowania z chorymi na wczesnego i rozsianego raka piersi (post St Gallen, post ABC3 Lizbona, post San Antonio).

W imieniu przewodniczących Komitetu Naukowego: prof. nadzw dr hab. Anny Niwińskiej i  prof. dr hab. Macieja Krzakowskiego z Centrum Onkologii w Warszawie oraz Wydawnictwa Lekarskiego PZWL zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się w Katowicach 29.02. 2016 r .

 DSC_0143 DSC_0162 DSC_0149 DSC_0192

Prelegenci

Komitet Naukowy cyklu AKADEMIA RAKA PIERSI

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Wykładowcy cyklu AKADEMIA RAKA PIERSI

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Nowecki
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Klinika Chirurgii Onkologicznej

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Maria Litwiniuk
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Klinika Onkologii

Dr hab. n. med. Wojciech Wysocki
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

Dr n. med. Elżbieta Senkus-Konefka
Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii

Dr  Katarzyna Pogoda
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Miejsce i termin

28 listopada, Wrocław
HOTEL MERCURE WROCŁAW CENTRUM
Pl. Dominikański 1, Wrocław

Spotkanie przeznaczone jest dla lekarzy medycyny posiadających czynne prawo wykonywania zawodu.

Podobne wydarzenia:

Konferencja
AKADEMIA CZERNIAKA

Formularz rejestracyjny

Warunki uczestnictwa

 Warunkiem udziału w szkoleniu/konferencji jest wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego oraz akceptacja regulaminu.

Podstawą do uiszczenia należności jest faktura pro forma, która zostanie przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu/konferencji.
Zasady składania rezygnacji zostały określone w regulaminie.

W przypadku złożenia rezygnacji w terminie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych przed terminem wydarzenia, organizator zastrzega sobie prawo, zgodnie z regulaminem, do obciążenia zamawiającego pełnymi kosztami udziału w szkoleniu/konferencji.

Termin

28 listopada 2016, Wrocław

Cennik/kod

przedsprzedaż do 28 listopada 2016
129 PLN
brutto (w tym Vat 23%)

Warunki zwolnienia z VAT

Tak - oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych
Nie - udział w szkoleniu nie jest finansowy ze środków publicznych

Uczestnicy

Dane do wystawienia faktury VAT

Firma/Instytucja
Osoba fizyczna

Typ płatności

Przelew po otrzymaniu faktury PRO FORMA
Pay-U
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem serwisu i akceptuję jego treść.
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Lekarskie PZWL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-460), ul. Gottlieba Daimlera 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji udostępnionych przez Spółkę produktów lub usług oraz marketingu towarów i usług własnych Spółki (w formie tradycyjnej), a w przypadku wyrażenia odrębnych zgód – w celach objętych oświadczeniem. Podanie danych jest dobrowolne i każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Wydawnictwa Lekarskiego PZWL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-460), ul. Gottlieba Daimlera 2 drogą elektroniczną, w tym za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, informacji handlowych dotyczących zwłaszcza produktów, usług, aktualnych ofert.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Wydawnictwa Lekarskiego PZWL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-460), ul. Gottlieba Daimlera 2 połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Wydawnictwo Lekarskie PZWL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-460), ul. Gottlieba Daimlera 2 w celu marketingu produktów i usług podmiotów powiązanych lub współpracujących ze Spółką.