KONFERENCJA CYKLICZNA

AKADEMIA RAKA PIERSI
nowości, wyzwania, kontrowersje

EDYCJA 2018

Pobierz program

Szanowni Państwo,

jesteśmy świadkami dynamicznych zmian w podejściu do leczenia wczesnego
i rozsianego raka piersi w zakresie jego wszystkich podtypów biologicznych.
Wyniki nowych badań klinicznych wymuszają rewizję dotychczasowych poglądów
i wytycznych postępowania. Powyższe zagadnienia wraz z zaleceniami konferencji
St Gallen 2017 oraz ABC4 2017 zostaną omówione na kolejnej edycji Akademii Raka Piersi,
na które serdecznie Państwa zapraszam.

Najbliższe spotkanie odbędzie się w Poznaniu, w dniu 22 stycznia 2018 roku.

Łącze pozdrowienia

prof. Anna Niwińska

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska

Kierownik Naukowy Konferencji

 

 

 

Spotkanie przeznaczone jest dla lekarzy medycyny posiadających czynne prawo wykonywania zawodu.

Bez tytułu

Program

8:30-9:00
Rejestracja uczestników i kawa powitalna
9:00-9:10
Przywitanie uczestników
Część I.
Część I. WCZESNY RAK PIERSI
9:10-9:30
Kontrowersje dotyczące leczenia przedinwazyjnego raka piersi (DCIS).
prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska
9:30-9:50
Aktualne zasady chirurgicznego leczenia raka piersi.
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Nowecki
9:50-10:10
Radioterapia radykalna raka piersi: nowe wskazania i techniki leczenia.
prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska
10:10-10:30
Chemioterapia i terapia celowana uzupełniająca. Nowości w systemowym leczeniu przedoperacyjnym.
dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
10:30-10:50
Hormonoterapia uzupełniająca. Wskazania do przedłużonej hormonoterapii.
dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
10:50-11:10
Wytyczne Panelistów konferencji St Gallen 2017 odnośnie leczenia skojarzonego wczesnego raka piersi.
dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
11:10-11:30
Dyskusja
11:30-12:00
Przerwa kawowa
Część II.
Część II Miejscowo zaawansowany i rozsiany rak piersi
12:00-12:20
Chemioterapia i terapia celowana miejscowo zaawansowanego raka piersi.
dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
12:20-12:40
Planowanie leczenie hormonalnego w rozsianym raku piersi z uwzględnieniem miejsca inhibitorów mTOR i CDK 4/6.
prof. nadzw. dr hab. n. med. Maria Litwiniuk
12:40-13:00
Chemioterapia i terapia celowana miejscowo zaawansowanego i rozsianego raka piersi.
wykład pod patronatem firmy ROCHE Polska
dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
13:00-13:20
Przerzuty do opon mózgowo-rdzeniowych - nowe wytyczne towarzystw EANO i RANO.
prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska
13:20-13:40
Wytyczne Panelistów konferencji ABC4 i Lizbona 2017 odnośnie leczenia rozsianego raka piersi.
prof. nadzw, dr hab. n. med. Anna Niwińska
13:40-14:00
Dyskusja i podsumowanie spotkania.
14:00-14:30
Rozdanie certyfikatów i lunch

Prelegenci

 KIEROWNIK NAUKOWY CYKLU 
AKADEMIA RAKA PIERSI

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska
Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

WŚRÓD ZAPROSZONYCH PRELEGENTÓW 
AKADEMII RAKA PIERSI W POZNANIU

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Maria Litwiniuk
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Nowecki
Dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld

prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska
Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Profesor nadzwyczajny w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, członek Rady N... więcej
prof. nadzw. dr hab. n. med. Maria Litwiniuk
Jest ordynatorem Oddziału Chemioterapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii i nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Medycznym im. Karola... więcej
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Nowecki
Kierownik Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej–Curie. Konsulta... więcej
Dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
W 1991 ukończyła z wyróżnieniem Akademię Medyczną w Białymstoku, obecnie kieruje Oddziałem Zachowawczym w Klinice Nowotworów Piersi... więcej

Miejsce i termin

22 stycznia, Poznań
Hotel Mercure Poznań Centrum
ul. Roosevelta 20, 60-829 Poznań

12 marca, Gliwice
Gliwice


11 czerwca, Kielce
Kielce


19 listopada, Warszawa
Warszawa


Podobne wydarzenia:

Konferencja
Akademia Czerniaka 2018

Formularz rejestracyjny

Warunki uczestnictwa

Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego oraz akceptacja regulaminu.

Podstawą do uiszczenia należności jest faktura pro forma, która zostanie przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konferencji.
Zasady składania rezygnacji zostały określone w regulaminie.

W przypadku złożenia rezygnacji w terminie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych przed terminem wydarzenia, organizator zastrzega sobie prawo, zgodnie z regulaminem, do obciążenia zamawiającego pełnymi kosztami udziału w konferencji.

Termin y

12 marca 2018, Gliwice
11 czerwca 2018, Kielce
19 listopada 2018, Warszawa

Cennik/kod

przedsprzedaż do 19 listopada 2018
129 PLN
brutto (w tym Vat 23%)

Warunki zwolnienia z VAT

Tak - oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych
Nie - udział w szkoleniu nie jest finansowy ze środków publicznych

Uczestnicy

Dane do wystawienia faktury VAT

Firma/Instytucja
Osoba fizyczna

Typ płatności

Przelew po otrzymaniu faktury PRO FORMA
Pay-U