Akademia Raka Piersi 2020 | Instytut PWN
BEZPŁATNA KONFERENCJA ONLINE

AKADEMIA RAKA PIERSI 2020

nowości, wyzwania, kontrowersje

Pobierz program

Zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji online pt. AKADEMIA RAKA PIERSI
pod kierownictwem naukowym dr hab. n. med. Anny Niwińskiej, prof. NIO-PIB

Podczas konferencji aktualne zasady leczenia zostaną przedstawione w formie algorytmów sporządzonych osobno dla chorych z rakami luminalnymi, HER2-dodatnimi
i trójujemnymi.

Poszczególne moduły algorytmów będą omawiane przez chirurga, onkologa klinicznego
i radioterapeutę
, zgodnie z chronologią leczenia.

Taki sposób prezentacji pozwoli prześledzić zasady wielodyscyplinarnego leczenia chorych w poszczególnych stopniach zaawansowania i podtypach biologicznych.

CO NOWEGO W PROGRAMIE 2020?

  • Czy napromieniowaniu okolic węzłowych należy zawsze napromieniać także pole z blizną? – dowody naukowe (co zrobić w przypadku cT1N0-> pT1N1 po mastektomii i PWW)
  • Intensyfikacja leczenia anty HER2 – czy może przynieść korzyść?

Obraz41


KONFERENCJA W GODZINACH 15:00-19:45

Dlaczego warto wziąć udział w tej konferencji?

  • Bezpłatnie i całkowicie online i w dowolnym miejscu otrzymacie Państwo od naszych ekspertów najnowsze informacje na temat aktualnie obowiązujących zaleceń.
  • Możliwość skonsultowania swoich problemów z ekspertami– spotkanie w czasie rzeczywistym z możliwością zadawania pytań z wykorzystaniem czatu.

Program

PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI
15:00
Rozpoczęcie konferencji i powitanie uczestników
Część I
Leczenie pierwotnie operacyjnego, luminalnego raka piersi
Dr hab. n. med. Anna Niwińska, prof. NIO-PIB, dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, dr n. med. Aleksander Grous

Wskazania do procedury węzła wartowniczego i do limfadenektomii, wskazania do napromieniania okolic węzłowych, hormonoterapia uzupełniająca, wskazania do testów wielogenowych: Oncotype DX i Mammaprint, chemioterapia, techniki radioterapii w obrębie piersi i regionalnych węzłów chłonnych

Leczenie pierwotnie operacyjnego, HER2-dodatniego i receptorowo trójujemnego raka piersi
Dr hab. n. med. Anna Niwińska, prof. NIO-PIB, Dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, Dr n. med. Aleksander Grous

Przesłanki do leczenia przedoperacyjnego, badania obrazowe i znaczniki przed leczeniem systemowym, chemioterapia i hormonoterapia przedoperacyjna, zakres chirurgii po leczeniu systemowym przedoperacyjnym, zakres radioterapii w zależności od wyjściowego, klinicznego stopnia zaawansowania i wyniku badania histopatologicznego chłonnych

Leczenie chorych na miejscowo zaawansowanego raka piersi cT3N1, cT3-4N2-3
Dr hab. n. med. Anna Niwińska, prof. NIO-PIB, Dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
Przerwa
Czy u chorych po mastektomii, oprócz napromieniowania okolic węzłowych należy zawsze napromieniać także pole z blizną?
Dr n. med. Ewa Wasilewska-Teśluk
Intensyfikacja leczenia anty HER2 – czy może przynieść korzyść?
Dr hab. n. med. Barbara Radecka
Problemy dotyczące radioterapii uzupełniającej po rekonstrukcji piersi.
Dr hab. n. med. Anna Niwińska, prof. NIO-PIB
Hormonoterapia i Inhibitory CDK 4/6 – u kogo i kiedy stosować?
Dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
Część II
Aktualne wytyczne St Gallen dotyczące leczenia skojarzonego wczesnego raka piersi
dr n. med. Katarzyna Pogoda
Najnowsze wytyczne ABC5 dotyczące chorych na przerzutowego raka piersi
dr n. med. Katarzyna Pogoda
Najnowsze wytyczne ESMO 2020 - leczenie wspomagające przerzutów do kości, ochrona płodności
dr n. med. Katarzyna Pogoda
Sesja pytań i odpowiedzi
20:00-20:15
Dyskusja i odpowiedzi na nadesłane pytania dotyczące części 1 i 2
WAŻNE!

Konferencja odbędzie się w godzinach 15:00-20:15.
Sesja pytań i odpowiedzi przewidziana jest na godziny 20:00-20:15.

Prelegenci

Dr hab. n. med. Anna Niwińska, prof. NIO-PIB
Kierownik Naukowy Konferencji Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Profesor nadzwyczajny w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii ... więcej
dr hab. n. med. Barbara Radecka
Specjalista onkologii klinicznej, internista, ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej z Odcinkiem Dziennym Opolskiego Centrum Onkologii w O... więcej
Dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
W 1991 ukończyła z wyróżnieniem Akademię Medyczną w Białymstoku, obecnie kieruje Oddziałem Zachowawczym w Klinice Nowotworów Piersi... więcej
dr n. med. Aleksander Grous
Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie 1998, doktor nauk medycznych, specjalista chirurgii ogólnej oraz chirurgii onkologicznej. Wielolet... więcej
Dr n. med. Katarzyna Pogoda
Pracuje w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie. Posiada specjalizację z onko... więcej

Miejsce i termin

3 czerwca, VirtualMeeting
virtual meeting
transmisjeonline.pl
30 listopada, VirtualMeeting
virtual meeting
transmisjeonline.pl

CERTYFIKATY

 

KONTAKT

Katarzyna Fidelus
Koordynator ds. szkoleń i konferencji

katarzyna.fidelus@pwn.pl
kom. 502 796 018