KONFERENCJA CYKLICZNA

AKADEMIA RAKA PIERSI 2020

nowości, wyzwania, kontrowersje

Szanowni Państwo, Drodzy Koledzy,

 serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w kolejnej edycji Akademii Raka Piersi 2020.

Zespół wykładowców chce zaproponować Państwu nową formułę prezentacji wiedzy – aktualne zasady leczenia zostaną przedstawione w formie algorytmów sporządzonych osobno dla chorych z rakami luminalnymi, HER2-dodatnimi i trójujemnymi.

Poszczególne moduły algorytmów będą omawiane osobno przez chirurga, onkologa klinicznego lub radioterapeutę, zgodnie z chronologią leczenia. Taki sposób prezentacji pozwoli prześledzić zasady wielodyscyplinarnego leczenia chorych w poszczególnych stopniach zaawansowania i podtypach biologicznych.

Na spotkaniu nie zabraknie też najnowszej wiedzy z międzynarodowych konferencji.

Serdecznie pozdrawiam,

prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska

Kierownik Naukowy Konferencji

Punkty edukacyjne

Za udział w konferencji zostaną przyznane 4 punkty edukacyjne

ORGANIZATORZY KONFERENCJI

coiptcho1-1024x373

Program

Pierwotnie operacyjny rak piersi cT1-2N0-1 – leczenie skojarzone
Część I.
  • Leczenie pierwotnie operacyjnego, luminalnego raka piersi: wskazania do procedury węzła wartowniczego i do limfadenektomii, wskazania do napromieniania okolic węzłowych, hormonoterapia uzupełniająca, wskazania do testów wielogenowych: Oncotype DX i Mammaprint, chemioterapia, techniki radioterapii w obrębie piersi i regionalnych węzłów chłonnych
  • Leczenie pierwotnie operacyjnego, HER2-dodatniego i receptorowo trójujemnego raka piersi: przesłanki do leczenia przedoperacyjnego, badania obrazowe i znaczniki przed leczeniem systemowym, chemioterapia i hormonoterapia przedoperacyjna, zakres chirurgii po leczeniu systemowym przedoperacyjnym, zakres radioterapii w zależności od wyjściowego, klinicznego stopnia zaawansowania i wyniku badania histopatologicznego
Rak piersi w III stopniu zaawansowania – leczenie skojarzone
Część II.

Chemioterapia / hormonoterapia przedoperacyjna, rodzaje zabiegów chirurgicznych w stopniu zaawansowania cT3N1, cT3-4N2-3, raku zapalnym, wskazania do radioterapii, techniki radioterapii

Problemy dotyczące radioterapii uzupełniającej po rekonstrukcji piersi
Wytyczne Panelistów konferencji St Gallen 2019 w Wiedniu odnośnie leczenia skojarzonego wczesnego raka piersi
Rozsiany rak piersi
Część III.
Hormonoterapia rozsianego raka piersi
Chemioterapia i terapia celowana rozsianego raka piersi
Inhibitory CDK 4/6 – u kogo i kiedy stosować?
Wytyczne Panelistów konferencji ABC5 Lizbona 2019 odnośnie leczenia rozsianego raka piersi

Miejsce i termin

06 kwietnia, Opole
Opole


Formularz rejestracyjny

Warunki uczestnictwa

Warunki udziału w konferencji i zasady składania rezygnacji zostały określone w regulaminie.

Opłata konferencyjna zawiera:

  • udział w sesjach wykładowych
  • certyfikat uczestnictwa (4 pkt edukacyjne)
  • materiały edukacyjne i konferencyjne
  • przerwy kawowe i lunch

Termin

06 kwietnia 2020, Opole

Cennik/kod

od 08 stycznia 2020
129 PLN
brutto (w tym Vat 23%)

{{sectionTitle}}

Dane do wystawienia faktury VAT

Firma/Instytucja
Osoba fizyczna

Warunki zwolnienia z VAT

Tak - oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych
Nie - udział w szkoleniu nie jest finansowy ze środków publicznych

Typ płatności

Przelew po otrzymaniu faktury PRO FORMA
Pay-U