KONFERENCJA CYKLICZNA

AKADEMIA RAKA PIERSI
nowości, wyzwania, kontrowersje

EDYCJA 2018

Pobierz program

Szanowni Państwo,

jesteśmy świadkami dynamicznych zmian w podejściu do leczenia wczesnego
i rozsianego raka piersi w zakresie jego wszystkich podtypów biologicznych.
Wyniki nowych badań klinicznych wymuszają rewizję dotychczasowych poglądów
i wytycznych postępowania. Powyższe zagadnienia wraz z zaleceniami konferencji
St Gallen 2017 oraz ABC4 2017 zostaną omówione na kolejnej edycji Akademii Raka Piersi,
na które serdecznie Państwa zapraszam.

Najbliższe spotkanie odbędzie się w Warszawie, w dniu 19 listopada 2018 roku.

Łącze pozdrowienia

prof. Anna Niwińska

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska

Kierownik Naukowy Konferencji

 

 

 

Spotkanie przeznaczone jest dla lekarzy medycyny posiadających czynne prawo wykonywania zawodu.

Bez tytułu

Program

PROGRAM AKADEMII RAKA PIERSI W KIELCACH
8:30-9:00
Rejestracja uczestników i kawa powitalna
9:00-9:10
Przywitanie uczestników
Część I.
Część I. WCZESNY I MIEJSCOWO ZAAWANSOWANY RAK PIERSI
9:10-9:30
Aktualne zasady chirurgicznego leczenia raka piersi.
dr n. med. Krzysztof Kurczych
09:30-09:45
Rekonstrukcje piersi: wskazania, techniki, powikłania
dr n. med. Artur Bocian
9:45-10:05
Radioterapia radykalna raka piersi: nowe wskazania i techniki leczenia
10:05-10:25
Dyskusja
10:25-10:40
Przerwa kawowa
10:40-11:00
Hormonoterapia uzupełniająca.
dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
11:00-11:20
Chemioterapia i terapia celowana uzupełniająca. Nowości w systemowym leczeniu przedoperacyjnym
dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
11:20-11:40
Leczenie przedoperacyjne miejscowo zaawansowanego raka piersi ze szczególnym uwzględnieniem HER2-dodatniego raka piersi
Wykład pod patronatem firmy ROCHE Polska
dr n. med. Michał Jarząb
11:40-12:00
Wytyczne Panelistów konferencji St Gallen 2017 odnośnie leczenia skojarzonego wczesnego raka piersi
prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska
12:00-12:20
Dyskusja
12:20-12:35
Przerwa kawowa
Część II.
Część II Rozsiany rak piersi
12:35-12:55
Hormonoterapia rozsianego raka piersi
Wykład pod patronatem firmy AstraZeneca
dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
12:55-13:10
Leczenie systemowe rozsianego raka piersi
dr n. med. Michał Jarząb
13:10-13:20
Biosymilary - definicje, nowe leki
dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
13:20-13:40
Dyskusja
13:40-13:55
Przerwa kawowa
13:55-14:15
Nowe leki: inhibitory PD-L1, inhibitory mTOR, inhibitory CDK 4/6
dr n. med. Michał Jarząb
14:15-14:35
Nowoczesne leczenie przerzutów do mózgu z raka piersi
prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska
14:35-14:55
Przerzuty do opon mózgowo-rdzeniowych - nowe wytyczne towarzystw EANO i RANO
prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska
14:55-15:15
Wytyczne Panelistów konferencji ABC4 Lizbona 2017 odnośnie leczenia rozsianego raka piersi
prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska
15:15-15:25
Organizacja Brest Cancer Unit w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach
15:25-15:45
Dyskusja i podsumowanie spotkania
15:45
Rozdanie certyfikatów i lunch

Relacje

Mamy za sobą kolejną edycję Akademii Raka Piersi, która odbyła się 11 czerwca 2018 roku w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. Spotkanie otworzyła i poprowadziła Pani Profesor Anna Niwińska. 

Mamy nadzieję, że treści przedstawione na wykładach były dla Państwa interesujące oraz przydatne w rozwoju zawodowym i codziennej pracy. W wykładach aktywnie uczestniczyło ponad 60 osób.

Dziękujemy, że byliście Państwo z nami.

Poniżej fotorelacja.

Zapraszamy na kolejną edycję - 19 listopada w Warszawie.

Szanowni Państwo,

za nami drugie spotkanie w ramach tegorocznej edycji Akademii Raka Piersi.
Konferencja odbyła się 12 marca w Gliwicach. Uczestniczyło w niej blisko 115 lekarzy różnych specjalizacji,
zainteresowanych tematyką diagnostyki i leczenia raka piersi.
Podczas konferencji omówione zostały wyniki nowych badań klinicznych,
a także zalecenia konferencji St Gallen 2017 oraz ABC4 2017.
Jak zwykle konferencja była niezwykle ciekawa merytorycznie
a dyskusje i pytania uczestników podkreśliły dynamiczny charakter spotkania.

Zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach,
które odbędą się 11 czerwca w Kielcach oraz 19 listopada w Warszawie.

Szanowni Państwo,

22 stycznia odbyła się pierwsza konferencja z tegorocznej edycji cyklu Akademia Raka Piersi 2018.

Konferencja miała miejsce w Poznaniu. Uczestniczyło w niej ponad 80 lekarzy onkologów, chirurgów, radioterapeutów, ginekologów. Omówione zostały zmiany w leczeniu wczesnego raka piersi w zakresie jego wszystkich podtypów biologicznych. Jak zwykle konferencja była niezwykle ciekawa merytorycznie a dyskusje i pytania uczestników podkreśliły dynamiczny charakter spotkania.

Serdecznie zapraszamy na kolejne konferencje, które odbędą się 12 marca w Gliwicach, 11 czerwca w Kielcach oraz 19 listopada w Warszawie.

Prelegenci

 KIEROWNIK NAUKOWY CYKLU 
AKADEMIA RAKA PIERSI

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska
Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

PRELEGENCI CYKLU AKADEMIA RAKA PIERSI 2018:

Prof. dr hab. n. med. Barbara Bobek-Billewicz
Specjalista radiodiagnostyki i medycyny nuklearnej Kierownik Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Centrum Onkologii im.M.Skłodows... więcej
Dr n. med. Michał Jarząb
Dr n. med. Michał Jarząb jest onkologiem klinicznym, adiunktem w III Klinice Radioterapii i Chemioterapii. Pełni funkcję koordynatora Ce... więcej
Dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
W 1991 ukończyła z wyróżnieniem Akademię Medyczną w Białymstoku, obecnie kieruje Oddziałem Zachowawczym w Klinice Nowotworów Piersi... więcej
prof. nadzw. dr hab. n. med. Maria Litwiniuk
Jest ordynatorem Oddziału Chemioterapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii i nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Medycznym im. Karola... więcej
prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska
Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Profesor nadzwyczajny w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, członek Rady N... więcej
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Nowecki
Kierownik Naukowy seminarium. Kierownik Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Sk... więcej

Miejsce i termin

22 stycznia, Poznań
Hotel Mercure Poznań Centrum
ul. Roosevelta 20, 60-829 Poznań

12 marca, Gliwice
Centrum Onkologii - Instytut, im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, Aula im. Jeremiego Święckiego
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

11 czerwca, Kielce
Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Sala Konferencyjna im. Tadeusza Koszarowskiego
ul. Stefana Artwińskiego 3, Kielce

19 listopada, Warszawa
Golden Tulip
ul. Towarowa 2

Formularz rejestracyjny

Warunki uczestnictwa

Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego oraz akceptacja regulaminu.

Podstawą do uiszczenia należności jest faktura pro forma, która zostanie przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany
w zgłoszeniu.
Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konferencji.
Zasady składania rezygnacji zostały określone w regulaminie.

W przypadku złożenia rezygnacji w terminie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych przed terminem wydarzenia, organizator zastrzega sobie prawo, zgodnie z regulaminem, do obciążenia zamawiającego pełnymi kosztami udziału w konferencji.

 

Ze względu na brak wolnych miejsc, rejestracja na Akademię Raka Piersi w Gliwicach została zamknięta. Zapraszamy na kolejne spotkania w Kielcach i w Warszawie.

Termin

19 listopada 2018, Warszawa

Cennik/kod

od 01 stycznia 2018
129 PLN
brutto (w tym Vat 23%)

Warunki zwolnienia z VAT

Tak - oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych
Nie - udział w szkoleniu nie jest finansowy ze środków publicznych

Uczestnicy

Dane do wystawienia faktury VAT

Firma/Instytucja
Osoba fizyczna

Typ płatności

Przelew po otrzymaniu faktury PRO FORMA
Pay-U