Zapraszamy do udziału w cyklu bezpłatnych warsztatów Akademia Raka Płuca.

Podczas spotkań:

  • poruszymy najbardziej aktualne tematy dotyczące diagnostyki i leczenia chorych na raka płuca;
  • wspólnie ze specjalistami o uznanym autorytecie w tej dziedzinie, przedstawimy wiele ciekawych przypadków klinicznych;
  • nie zabraknie też czasu na dyskusję i zadawanie pytań na temat problemów z jakimi spotykacie się Państwo najczęściej w codziennej pracy.

Spotkanie adresowane jest do specjalistów torakochirurgów, pulmonologów, onkologów, patomorfologów i radiologów oraz lekarzy wszystkich specjalizacji zainteresowanych tematyką chorób płuc.

Przewodniczący komitetu naukowego:

prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk

prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

Organizatorzy warsztatów Akademia Raka Płuca 

  • Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  • Katedra i Klinika Onkologii, Uniwersytetu Medycznego w im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie
  • PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Program

13:00-13:30
Rejestracja uczestników
13:30-13:35
Otwarcie wasztatów
13:35-14:05
Wielospecjalistyczne postępowanie w raku płuca
prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski / prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau
14:05-14:35
Diagnostyka bronchoskopowa i patomorfologiczna raka płuca
prof. dr hab. n. med. Artur Szlubowski i dr n. med. Juliusz Pankowski
14:35-14:55
Leczenie chirurgiczne raka płuca w aspekcie oceny stopnia zaawansowania wg obowiązującej klasyfikacji TNM
dr n. med. Maciej Głogowski
14:55-15:05
Interaktywne opisy przypadków – leczenie chirurgiczne
dr n. med. Maciej Głogowski
15:05-15:25
Chemioradioterapia i chemioterapia u chorych na raka płuca
dr n. med. Piotr Jaśkiewicz
15:25-15:35
Interaktywne opisy przypadków – chemioradioterapia
dr n. med. Piotr Jaśkiewicz
15:35-16:05
Przerwa kawowa
16:05-16:25
Diagnostyka molekularna raka płuca w Polsce - jakość i możliwości finansowania
prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk
16:25-17:05
Przeszłość i przyszłość w terapiach ukierunkowanych molekularnie
prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk, prof. dr hab. n. med. Dariusz Kowalski
17:05-17:15
Interaktywne opisy przypadków – leczenie antyangiogenne
prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk
17:15-17:25
Interaktywne opisy przypadków – leczenie ukierunkowane molekularnie
prof. dr hab. n. med. Dariusz Kowalski
17:25-17:50
Immunoterapia raka płuca
prof. dr hab. n. med. Dariusz Kowalski
17:50-18:00
Interaktywne opisy przypadków – immunoterapia
prof. dr hab. n. med. Dariusz Kowalski
18:00
Zakończenie warsztatów i rozdanie certyfikatów

Prelegenci

Prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk
Jest lekarzem medycyny i diagnostą laboratoryjnym. Jest kierownikiem Pracowni Immunologii i Genetyki Katedry i Kliniki Pneumonologii, Onkol... więcej
Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski
Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii-Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Od 1998 roku do... więcej
Prof. nadzw dr hab. n med. Dariusz Kowalski
Kierownik Oddziału Zachowawczego - Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej... więcej
Prof. dr hab. n. med. Artur Szlubowski
Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii. Od ponad 15 lat zajmuje się dziedziną  pulmonologii interwencyjnej, a zwłaszcza bronch... więcej
Dr n. med. Maciej Głogowski
Specjalista chirurgii klatki piersiowej i specjalista w dziadzinie chirurgii onkologicznej. Kierownik Oddziału Zabiegowego Kliniki Nowotwor... więcej
dr n. med. Piotr Jaśkiewicz
Starszy Asystent Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Specja... więcej
dr n. med. Juliusz Pankowski
Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr. O. Sokołowskiego w Zakopanem. Jest absolwentem wydziału lekarskiego... więcej

Miejsce i termin

14 maja, Katowice
Katowice


15 maja, Radom
Radom


22 maja, Łódź
Łódź


23 maja, Poznań
Poznań


04 czerwca, Przemyśl
Przemyśl


05 czerwca, Zamość
Zamość


Formularz rejestracyjny

Warunki uczestnictwa

Warunkiem udziału w warsztacie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i akceptacja regulaminu.

Terminy

14 maja 2020, Katowice
15 maja 2020, Radom
22 maja 2020, Łódź
23 maja 2020, Poznań
04 czerwca 2020, Przemyśl
05 czerwca 2020, Zamość

Cennik/kod

{{sectionTitle}}

Dane zamawiającego

Firma/Instytucja
Osoba fizyczna

Warunki zwolnienia z VAT