XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej | Instytut PWN
Kongres

XVI ZJAZD
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
IMMUNOLOGII DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ

Pobierz program

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

to już XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej. Szerokie spektrum tematów począwszy od immunologii podstawowej poprzez wielodyscyplinarną immunologię kliniczną cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Obecnie, udział wybitnych wykładowców polskich i zagranicznych zapewni poznanie aktualnego stanu wiedzy z zakresu immunologii oraz nowych metod diagnostycznych w leczeniu chorób o podłożu immunologicznym.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do udziału w tym tak ważnym wydarzeniu.  

Przewodniczące Komitetu Organizacyjnego:

Bez tytułu — kopia — kopia

 podpis                     Prof. dr hab. med.
                    Ewa Bernatowska
                Klinika Immunologii, Instytut
        „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

Bez tytułu

podpis                    Prof. dr hab. med.
              Joanna Domagała-Kulawik
                    Przewodnicząca
             Warszawskiego Oddziału PTIDiK

   Rolinski Jacek

 Przewodniczący Komitetu Naukowego:

Prof. dr hab. n. med. Jacek Roliński

Prezes Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej

PATRONATY

wersja1_

JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. dr hab. Mirosław Wielgoś

godło 30 x 30.1

Program

DAY 1 - June 8 (Thursday)
08:00-08:45
Registration, welcome coffee
rejestracja, kawa powitalna
08:45-09:45
Is immunity really compromised in the elderly or do we need a new paradigm?
Opening lecture
Tamás Fülöp
Clinical Immunology1
Immunologia kliniczna 1
Basic Immunology
Badania podstawowe w immunologii
Clinical Immunolgy 2
Immunologia kliniczna 2
10:00-11:30
Diagnostic methods in immunology
Metody diagnostyczne w immunologii
Urszula Demkow
Jarosław Baran
Magdalena Rutkowska-Zapała
Katarzyna Popko
Immunoregulation part 1
Regulacja odpowiedzi immunologicznej część 1
Nadzieja Drela
Piotr Trzonkowski
Leszek Ignatowicz
Ewa Kozłowska
Natalia Marek-Trzonkowska
Primary immunodeficiencies in children
Pierwotne niedobory odporności u dzieci
Miriam van der Burg
Anna Pituch-Noworolska
Ewa Bernatowska
Nicholas Brodszki
11:30-12:00
Coffe break
przerwa kawowa
12:00-13:30
Rheumatology
Reumatologia
Włodzimierz Maśliński
Ewa Kontny, Warszawa, Poland
Ewa Bryl, Gdańsk, Poland
 
Immunotherapy
Immunoterapia
Radosław Zagożdżon
Jakub Gołąb
Bożena Kamińska-Kaczmarek

 

Immunoglobulin therapy in various diseases
ZASTOSOWANIE IMMUNOGLOBULIN W RÓŻNYCH STANACH CHOROBOWYCH
Małgorzata Pac
Sylwia Kołtan
Anders Fasth
Ewa Więsik-Szewczyk
13:30-14:30
Lunch
14:30-16:00
Immunopathology
Immunopatologia
Jan Żeromski
Małgorzata Wągrowska-Danilewicz
Grzegorz Dworacki
Immunoregulation part 2
Regulacja odpowiedzi immunologicznej część 2
Krzysztof Bryniarski
Monika Baj-Krzyworzeka
Primary and secondary immunodeficiencies in adults
PIERWOTNE I WTÓRNE NIEDOBORY ODPORNOŚCI U DOROSŁYCH
Jacek Roliński
Maciej Siedlar
Karina Jahnz-Różyk
16:00-16:30
Coffee break
przerwa kawowa
16:30-18:00
Immunology of viral infections
Immunologia zakażeń wirusowych
Małgorzata Pawłowska
Jerzy Jaroszewicz
Andrzej Horban
Iwona Mozer-Lisewska
Autoimmunity and autoinflammation
Autoimmunizacja i autozapalenie
Jacek Musiał
Elżbieta Smolewska
Ewa Kontny
Jan Sznajd

 

 

Regeneration of immunity to fight cancer
Regeneracja układu odpornościowego w odniesieniu do immunoterapii nowotworów
Jurgen Finke
Andrzej Lange
Ilona Kryczek
Jacek Nowak

 

18:00-19:00
Coffee break - poster session 1
przerwa kawowa - sesja plakatowa 1
19:30-23:00
Opening ceremony, awards, dinner
Ceremonia otwarcia, rozdanie medali, kolacja

Cancer Immunotherapy: facts and hopes – invited lecture
Theresa Whiteside

DAY 2 - June 9 (Friday)
CLINICAL IMMUNOLOGY 1
Immunologia kliniczna 1
BASIC IMMUNOLOGY
Badania podstawowe w immunologii
CLINICAL IMMUNOLOGY 2
Immunologia kliniczna 2
09:00-11:00
Immunological aspects of HSCT and solid organs transplantation
Aspekty immunologiczne przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystych i narządów
Magdalena Durlik
Katarzyna Drabko
Beata Wolska-Kuśnierz
Jarosław Bliński

 

Innate immunity
Wrodzona odporność
Janusz Marcinkiewicz
Joanna Cichy
Elżbieta Kołaczkowska
Urszula Demkow

 

Tumor immunology part 1 Solid tumors
Odporność w nowotworach część 1 guzy lite
Joanna Domagała-Kulawik
Andrzej Mackiewicz
Claudine Kieda
Teresa Whiteside
11:00-11:30
Coffee break
Przerwa kawowa
11:30-13:15
Vaccines and vaccination
Szczepionki i szczepienia
Ewa Bernatowska
Bożena Mikołuć
Jacek Roliński
Jacques J. van Dongen
Magdalena Berkowska

 

Immunomodulation and immunotoxicology
Immunomodulacja i immunotoksykologia
Andrzej Siwicki
Barbara J. Bałan
Sylwia Terpiłowska
Immunology of reproduction
Immunologia rozrodu
Jacek Malejczyk
Maciej Kurpisz
Nelson Fernandez
13:15-14:45
Lunch
Lunch - sesja plakatowa
13:45-14:45
Poster session 2
Sesja plakatowa 2
14:45-16:30
Immunogenetics and Pharmacogenetics
Immunogenetyka i farmakogenetyka
Katarzyna Bogunia-Kubik
Marek Droździk
Maciej Borowiec
Błażej Misiak

 

i

session supported
by the Polish Society for Immunogenetics
Immune system signaling/Immunology of aging
Szlaki sygnałowe w układzie odporności/ immunologia starzenia
Tamás Fülöp
Jacek Witkowski
Tumor Immunology part 2 Lymphoproliferative disorders
Odporność w nowotworach część 2 rozrosty układu chłonnego
Wiesław Wiktor-Jędrzejczak
Grzegorz Dworacki
Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska
16:30-17:30
Coffee break
przerwa kawowa
17:30-19:30
General meeting of PTIDiK members
Walne zebranie PTIDiK
20:00-00:00
Wieczór towarzyski
River Cafe

Serdecznie zapraszamy Państwa do rejestracji na wieczór towarzyski, który odbędzie się w River Cafe, jednej z nadwiślańskich barek z malowniczym widokiem na Warszawę. Podczas przyjęcia zorganizowany zostanie rejs statkiem oraz poczęstunek.River Ogródek noc 2

Get together party
River Cafe

We would like to invite you to register your attendance at get together party in River Cafe, the barge with outlook on Warsaw. Party includes a cruise and catering.

 

 

wejście 1

DAY 3 - June 10 (Saturday)
08:00-08:45
Summary of EuroFlow principles and applications
Plenary lecture

Jacques J. van Dongen

Clinical Immunology 1
Immunologia kliniczna 1
Basic Immunology
Badania podstawowe w immunologii
Clinical Immunology 2
Immunologia kliniczna 2
09:00-10:30
Microbiome, infection and immunity
Mikrobiom, zakażenia i odporność
Andrzej Górski
Ewelina Grywalska
Aleksandra Kołodziekczyk
EuroFlow Session on diagnosis, classification and monitoring of acute leukemias
Polish Society for Cytometry Session 1

Diagnosis of acute leukemia: ALOT and ALL (BCP-ALL and T-ALL), Tomasz Szczepański
Normal myeloid differentiation pathways: Basis for classification of AML and MDS, Alberto Orfao
EuroFlow-based MRD monitoring: BCP-ALL as example, Lukasz Sedek

Allergology
Alergologia
Zbigniew Bartuzi
Marek Jutel
Barbara Rogala
10:30-11:00
Coffe break - Poster session
Przerwa kawowa - sesja plakatowa
11:00-12:30
Immunodermatology
Immunodermatologia
Jarosław Paśnik
Edyta Heropolitańska-Pliszka
Bartłomiej Kwiek

Polish Society for Cytometry Session 2
Polskie Towarzystwo Cytometrii - Sesja 2
Piotr Smolewski
Jacek Roliński
Jan Sikora
Cezary Watała
Veterinary immunology
Immunologia weterynaryjna
Wiesław Deptuła
Paulina Niedźwiedzka-Rystwej
Joanna Abrantes
Pedro Esteves
Andrzej Fitzner
12:30-14:00
Immunology of fungal infection
Immunologia zakażeń grzybiczych
Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat
Lidia Gil
Edyta Heropolitańska-Pliszka
Cytometry in Primary Immunodeficiency
Cytometria w pierwotnych niedoborach odporności
Barbara Piątosa
Ninela Irga-Jaworska
Jacques J. M, van Dongen
Varia
Varia
Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska
Andrzej Gamian
Maciej Ugorski
Katarzyna Pentoś
Mariola Paściak
14:00-14:30
Closing remarks
Zakończenie obrad
15:00-17:30
The Maze: Patient With PIDs – Diagnostic Traps workshops under the patronate of Shire company

Serdecznie zapraszamy lekarzy immunologów, hematologów, gastroenterologów, reumatologów i dermatologów na bezpłatny 2,5h warsztat pod patronatem firmy Shire.

330x185

Zapraszamy do pobrania aplikacji Zjazdu:

https://mkonferencja.pl/aplikacja/xvi-zjazd-ptidik.html

 

 

WSPÓŁORGANIZATORZY

 

image
Fundacja im. Jeffreya Modella

 

 

pan
Komitet Immunologii i i Etiologii Zakażeń Człowieka
Polskiej Akademii Nauk

pasek

BAZA NOCLEGOWA

Z myślą o Państwa wygodzie przygotowaliśmy bazę noclegów. Można je rezerwować na hasło „Immunologia” w następujących hotelach:

1. Best Western Poleczki (3 minuty spacerem od Hotelu Plaza)
warszawa_best-western-hotel-poleczki_301-288x300

ul. Poleczki 40A

tel.:  +48 22 332 75 00
a.blaszkiewicz@hotelpoleczki.pl
a.bluhm@hotelpoleczki.pl

Ceny:
280 zł brutto – pokój jednoosobowy ze śniadaniem
330 zł brutto – pokój dwuosobowy ze śniadaniem

2. Holiday Inn Express (3 minuty spacerem od Hotelu Plaza)
74

ul. Poleczki 31

tel.: +48 22 373 37 00
m.wojcik@hiex-wa.com

Ceny:

5% zniżki
od cen dostępnych na stronie:
www.express-warsawairport.com/index.html

3. Hotel Puławska Residence (2 km od Hotelu Plaza)

Puławska 1

ul.Puławska 361

tel.: +48 22 241 75 90
rezerwacje@pulawskaresidence.com.pl

Ceny:

7-9 czerwca
300 zł brutto – pokój jednoosobowy ze śniadaniem
330 zł brutto – pokój dwuosobowy ze śniadaniem

9-10 czerwca
190 zł brutto – pokój jednoosobowy ze śniadaniem
220 zł brutto – pokój dwuosobowy ze śniadaniem

 4. Sangate Hotel Airport (5 km od Hotelu Plaza)

budynek6

ul. 17 stycznia 32

tel.: +48 22 576 45 00
rezerwacje@sangate-hotel.pl

Ceny:

7-9 czerwca
230 zł brutto – pokój ekonomiczny jednoosobowy ze śniadaniem
270 zł brutto – pokój ekonomiczny dwuosobowy ze śniadaniem

9-10 czerwca
150 zł brutto – pokój ekonomiczny jednoosobowy ze śniadaniem
180 zł brutto – pokój ekonomiczny dwuosobowy ze śniadaniem

Relacje

Mamy za sobą XVI Zjazd Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, który odbył się w dniach 8-10 czerwca 2017 roku w Warszawie. Patronat honorowy nad Zjazdem objęli: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy oraz JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Podczas Zjazdu, specjaliści z całego świata, z różnych dziedzin medycyny podzielili się swoimi wieloletnimi doświadczeniami w leczeniu chorób o podłożu immunologicznym, opowiedzieli o wyzwaniach przed jakimi stoi immunologia w Polsce i usystematyzowali obowiązujące standardy. Mamy nadzieję, że treści przedstawione na wykładach były dla Państwa interesujące oraz przydatne w rozwoju zawodowym i codziennej pracy. W wykładach aktywnie uczestniczyło ponad 350 osób! Dziękujemy, że byliście Państwo z nami! Poniżej krótka fotorelacja.

Miejsce i termin

8-10 czerwca, Warszawa
Warsaw Plaza Hotel
ul. Łączyny 5
tel.:22 431 08 00​
e-mail: wph@warsawplazahotel.pl