Szkolenie dla pracowników szkół wyższych

Prawo autorskie w działalności uczelni

Do konferencji zostało jeszcze:
20
dni
20
godziny
22
minuty
21
sekundy

Zagadnienia związane z prawem autorskim stanowią niezwykle istotny aspekt działalności każdej szkoły wyższej. Są one uregulowane w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dodatkowo, 20 listopada 2015 r. weszła w życie tzw. „duża nowelizacja” tej ustawy (uchwalona 11 września 2015 r.), która dotyczy m.in. korzystania z utworów na potrzeby edukacji i badań naukowych.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, podczas którego przybliżymy Państwu zasady ochrony i korzystania z utworów na uczelniach, w tym zmiany wprowadzone ostatnią nowelizacją. Zobrazujemy na przykładach z uczelni, jak radzić sobie z typowymi i nietypowymi kwestiami dotyczącymi prawa autorskiego.

Podczas szkolenia odpowiemy na najważniejsze pytania

 • jak skutecznie chronić swoją twórczość i jak zabezpieczać prowadzone badania naukowe?
 • w jakich sytuacjach prawa autorskie do pracy naukowej należą do autora, a kiedy do uczelni?
 • jakie prawa ma uczelnia względem pracowników naukowych i utworów ich autorstwa?
 • w jakim zakresie można korzystać z utworów osieroconych?
 • jak przygotować materiały dydaktyczne bez złamania prac autorskich?
 • w jaki sposób właściwie korzystać z prac i badań studentów?
 • gdzie leży granica pomiędzy plagiatem, przeróbką a inspiracją

Program

10:00-11:30
I. Podstawowe pojęcia i zasady prawa autorskiego
 • Co to jest własność intelektualna?
 • Czym jest utwór w rozumieniu prawa autorskiego i jakiego rodzaju treści nie podlegają ochronie?
 • Czym się różni utwór od wynalazku?
 • Komu i od którego momentu przysługują prawa autorskie do utworu?
 • Jakie są skutki publikacji utworu?
 • Czy takie same zasady obowiązują w odniesieniu do utworów zbiorowych, pracowniczych, naukowych oraz prac dyplomowych?
 • Gdzie leży granica pomiędzy plagiatem, przeróbką a inspiracją?
 • Co to są prawa pokrewne i czym różnią się od praw autorskich?
 • W jaki sposób prawo chroni wizerunek osoby?
11:30-11:45
Przerwa kawowa
11:45-13:15
II. Granice prawa autorskiego (czas ochrony, dozwolony użytek)
 • Jakie sposoby korzystania z utworów podlegają ochronie?
 • Czy prawo autorskie obowiązuje w internecie?
 • Co to jest „domena publiczna”?
 • W jakich przypadkach mogę korzystać z cudzego utworu bez zgody uprawnionego?
 • Czy można kopiować utwory dla własnego użytku i co z tego wynika dla autorów i wydawców prac naukowych?
 • Jak mogę legalnie korzystać z cudzych utworów w działalności dydaktycznej i naukowej?
 • Czym jest cytat w rozumieniu prawa autorskiego?
 • Czy można korzystać z cudzych publikacji, jeśli już dawno wyszły one z obrotu i nie ma możliwości uzyskania zgody uprawnionego?
13:15-13:45
Lunch
13:45-15:15
III. Umowy prawnoautorskie
 • W jaki sposób można zezwolić innym osobom na korzystanie ze swojego utworu (np. na potrzeby jego publikacji) albo uzyskać zgodę na korzystanie z cudzego utworu?
 • Czym różni się umowa o przeniesienie praw od umowy licencyjnej?
 • O czym należy pamiętać zawierając te umowy?
 • Czym są organizacje zbiorowego zarządzania?
 • Czy i jak korzystać z tzw. „wolnych licencji”?
 • Jak zabezpieczyć interesy wykładowcy/pracownika naukowego w relacji z uczelnią i interesy uczelni w relacji z wykładowcą/pracownikiem naukowym?
15:15-15:30
Przerwa kawowa
15:30-17:00
IV. Ochrona autorskich praw osobistych i majątkowych
 • Jakie są skutki naruszenia praw autorskich?
 • Jakiego rodzaju naruszenia stanowią przestępstwo?
 • Jak unikać naruszania praw autorskich w internecie?

szkolenie poprowadzi

 

IMG_5396-kopia (1)

mec. Dariusz Urbański

Radca prawny specjalizujący się w prawie własności intelektualnej.

Przez wiele lat pracował w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie zajmował się zagadnieniami związanymi z prawem autorskim. Brał udział w przygotowaniu projektu nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która weszła w życie w 2015 r., a także projektu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, uchwalonej 15 czerwca 2018 r. Jako ekspert z zakresu własności intelektualnej współpracował przy unijnych projektach i szkoleniach dla administracji publicznej w Turcji, Macedonii, Albanii i Kosowie.

dyskusja z ekspertem!

Uczestnicy szkolenia otrzymają najważniejsze informacje w zakresie stosowania prawa autorskiego w praktyce działalności uczelni, zarówno z perspektywy twórców, jak i korzystających z cudzych utworów.

Dodatkowo każdy uczestnik będzie miał możliwość przedyskutowania problemów związanych z prawem autorskim, z jakimi spotkał się w swojej praktyce.

Miejsce i termin

3 grudnia, Poznań
Hotel Topaz Poznań Centrum
ul. Przemysłowa 34A, 61-579 Poznań
tel.:(61) 833 39 04 lub (61) 833 76 00
e-mail: biuro@hotel-topaz.pl

Podobne wydarzenia:

Szkolenie
Jak z sukcesem przygotować wniosek o grant?

Formularz rejestracyjny

Warunki uczestnictwa

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego oraz akceptacja regulaminu.

Podstawą do uiszczenia należności jest faktura pro forma, która zostanie przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

Zasady składania rezygnacji zostały określone w regulaminie.

W przypadku złożenia rezygnacji w terminie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych przed terminem wydarzenia, organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia zamawiającego pełnymi kosztami udziału w szkoleniu/konferencji.

Zwolnione z podatku VAT

Zwolnienie z VAT dotyczy usług w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego na podstawie art.43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień i przysługuje Zamawiającym, którzy są podmiotami publicznymi i finansują ze środków publicznych szkolenia swoich pracowników.

Jeśli środki, które Zamawiający przeznacza na udział w szkoleniu, spełniają powyższy warunek, stawka VAT „zw” znajdzie zastosowanie wyłącznie po przesłaniu stosownego oświadczenia, które zostanie wygenerowane po rejestracji uczestników i uzupełnieniu danych płatnika Koszt szkolenia dla tych podmiotów równy jest cenie netto. Dla celów dowodowych płatność przelewem bankowym za szkolenie musi nastąpić z rachunku wskazanej jednostki sektora finansów publicznych.

Pakiet szkoleniowy obejmuje następujące świadczenia:

– udział w sesjach szkoleniowych,
– materiały edukacyjne,
– certyfikat uczestnictwa,
– przerwy kawowe oraz obiad.

Termin

3 grudnia 2018, Poznań

Cennik/kod

od 01 marca 2018
599 PLN
netto + Vat 23%
(do zapłaty: 736.77 PLN)

Uczestnicy

Dane do wystawienia faktury VAT

Firma/Instytucja
Osoba fizyczna

Warunki zwolnienia z VAT

Tak - oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych
Nie - udział w szkoleniu nie jest finansowy ze środków publicznych

Typ płatności

Przelew po otrzymaniu faktury PRO FORMA
Pay-U