Położna w świecie Nauki i Praktyki | Instytut PWN
Ogólnopolska Konferencja

POŁOŻNA W ŚWIECIE
NAUKI I PRAKTYKI

Pobierz program
Do konferencji zostało jeszcze:
20
dni
20
godziny
22
minuty
21
sekundy

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

serdecznie zapraszam do udziału w konferencji

Położna w świecie Nauki i Praktyki (1)

która odbędzie się w Warszawie w dniach 24-25 maja 2019 r.
w tym samym co poprzednio urokliwym miejscu.

Początkiem konferencji będą warsztaty nt. diagnostyki molekularnej HPV, znaczenia diety w diagnostyce chorób uwarunkowanych genetycznie oraz wsparcia psychologicznego w kobiecych chorobach onkologicznych. Powyższa tematyka pozwoli na poszerzenie wiedzy na te tematy.

Przy udziale wykładowców i ekspertów, poruszone zostaną  różne zagadnienia dotyczące rozwoju Banków Mleka w Polsce, przedłużonego karmienia piersią i nowoczesnych metod leczenia hiperbilirubinemii.

Naszym celem również jest zwrócenie uwagi na tematy dotyczące prowadzenia porodu u kobiety z niepełnosprawnością. Być może zaintrygujemy Państwa na tyle, że zrewidujecie swoje dotychczasowe poglądy w niektórych kwestiach.

Serdecznie zapraszam do udziału w tym naukowym wydarzeniu wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Łączę pozdrowienia i zapraszam.

Projekt bez tytułu


Prof. nadzw. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska

Kierownik Naukowy Konferencji

 


Lokalizacja

Zapraszamy Państwa do Centrum Konferencyjnego
Golden Floor Tower przy ul. Chłodnej.

Widok z 32 piętra i otoczenie
przepięknej panoramy Warszawy

bez wątpienia umili zdobywanie wiedzy i zachęci do żywej wymiany
doświadczeń z ekspertami i uczestnikami konferencji!

Program

24 maja 2019 r. (piątek)
14:00-14:30
Rejestracja uczestników i kawa powitalna
SESJE WARSZTATOWE

Uczestnicy konferencji podzieleni zostaną na 3 grupy. Każda z grup uczestniczyć będzie w poniższych wykładach według zaproponowanego podziału godzinowego. Między sesjami zaplanowana jest 5-minutowa przerwa. 

  • 14:30-15:45   |   I sesja
  • 15:50-17:05   |   II sesja 
  • 17:10-18:25   |   III sesja 
Wsparcie psychologiczne w kobiecych chorobach onkologicznych
dr n. med. Paulina Mantaj

Choroba nowotworowa stanowi poważny kryzys, zarówno w sensie emocjonalnym, jak również psychospołecznym w życiu dotkniętego nią człowieka i jego najbliższych. Schorzenie to wprowadza w dotychczasowej egzystencji znaczne zmiany – Dotąd sprawna i czynna osoba zostaje skonfrontowana z traumatycznym dla niej zagrożeniem – utratą zdrowia a niekiedy nawet życia.

więcej>>
Znaczenie diety w diagnostyce chorób uwarunkowanych genetycznie
Joanna Giza-Gołaszewska, Magdalena Puchałka

Coraz więcej osób mierzy się z problemem zaburzeń gospodarki hormonalnej. Diagnostyka w tym obszarze nie jest prosta, ale w ostatnich latach znacząco rozwinęła się, co zwiększa możliwość profilaktyki oraz odpowiedniego leczenia.

więcej>>
HPV – diagnostyka molekularna
dr n. med. Jarosław Wejman, dr n. med. Michał Pyzlak
  • Wirus brodawczaka ludzkiego (Human papilloma virus- HPV) w ustroju ludzkim 
  • Charakterystyka molekularna wirusa 
  • Cytologia na podłożu płynnym (Liquid based cytology – LBC) 
  • Sposoby wykrywania wirusa HPV przy pomocy LBC- system CINTec+ i system SurePath, interpretacja wyników badań 
25 maja 2019 r. (sobota)
SESJE WYKŁADOWE
9:00-9:30
Rejestracja uczestników i poranna kawa
9:30-10:10
Rozwój banków mleka w Polsce
Dyskusja po wykładzie
prof. dr hab. n. med. Maria K. Borszewska-Kornacka

Karmienie noworodków przedwcześnie urodzonych, mlekiem własnej matki lub mlekiem dawczyń to krótkofalowa i długofalowa inwestycja w ich zdrowie i przyszły lepszy rozwój. Podstawą żywienie, zwłaszcza tych wcześniaków wymagających intensywnej terapii, jest w pierwszych godzinach życia siara a w kolejnych dniach, przy niewystarczającej podaży mleka matki, pokarm z banku mleka kobiecego.

więcej>>
10:10-10:30
Jak pomóc mamom dłużej karmić piersią? Rola położnej w profesjonalnym wsparciu i edukacji już podczas ciąży
WYKŁAD POD PATRONATEM FIRMY PHILIPS AVENT
10:30-11:10
Nowoczesne metody leczenia hiperbilirubinemii
Dyskusja po wykładzie
dr n. med. Justyna Tołłoczko

Żółtaczka  jest jednym z najczęściej  obserwowanych objawów w okresie noworodkowym, a przedłużająca się jest problemem dla rodziców i lekarzy, szczególnie w opiece ambulatoryjnej. Aktualnie, dzięki możliwościom monitorowania hiperbilirubinemii metodami nieinwazyjnymi, wcześniej wykrywa się stężenia bilirubiny wymagające leczenia.

więcej>>
11:10-11:30
Przerwa kawowa
11:30-12:10
Immersja wodna i niefarmakologiczna metoda leczenia bólu porodowego – TENS
Dyskusja po wykładzie
Katarzyna Grzybowska, Mariusz Grzybowski

Elektrostymulacja TENS czyli przezskórna stymulacja nerwów. To sprawdzona klinicznie, nieinwazyjna, niefarmakologiczna i co najważniejsze skuteczna metoda ograniczania dolegliwości bólowych podczas porodu. TENS to metoda bardzo skuteczna, stymuluje naturalne, fizjologiczne mechanizmy przeciwbólowe organizmu (endorfiny i bramkowanie bólu), a jego podstawową zaletą jest brak działań ubocznych. 

12:10-12:30
Wpływ snu na prawidłowy rozwój dziecka
Wykład pod patronatem firmy Procter & Gamble, Pampers
Agnieszka Piotrowska

Wystąpienie pierwszej w Polsce certyfikowanej Konsultantki ds. Snu Dziecka z dyplomem Family Sleep Institute w USA (Certified Sleep Consultant, CSC).

12:30-13:00
Cięcie cesarskie czy poród siłami natury?
Dyskusja po wykładzie
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska

Według zaleceń WHO liczba cięć cesarskich powinna się mieścić w granicach 10 – 15%. W ostatnich latach liczba cięć cesarskich w Polsce oscyluje w granicach 50-60% w niektórych regionach. Powstaje pytanie co jest tego przyczyną i na ile cięcia cesarskie na tzw. życzenie dominują w tych statystykach. Tak wysoki procent cięć cesarskich pierwszorazowych wiąże się wielokrotnie z koniecznością ponownych cięć – tzw. „cięć po cięciu”.

więcej>>
13:00-13:30
Lunch
13:30-13:45
Wpływ sposobu żywienia, w tym spożycia wody na rozwój ciąży
Wykład pod patronatem firmy Żywiec Zdrój
dr Katarzyna Okręglicka
13:45-14:25
Prowadzenie porodu przez położną u kobiety z niepełnosprawnością
Dyskusja po wykładzie
dr n. med. Barbara Mazurkiewicz

Zakres opieki sprawowanej nad kobietą w porodzie regulują przepisy prawne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz. U. poz. 1756). Jednak opieka nad kobietą niepełnosprawną będącą w ciąży, porodzie i połogu wymaga dodatkowych działań uwzględniających  różne czynniki, aby zapewnić jej i jej dziecku holistyczną opiekę.

więcej>>
14:25-15:05
Przyczyny wykonywania cięć cesarskich w świetle finansowania przez NFZ
Dyskusja po wykładzie
Katarzyna Zubel

W ostatnich latach na świecie – w tym w Polsce, obserwujemy wzrost liczby cięć cesarskich. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO – World Health Organization) optymalny odsetek  cięć cesarskich nie powinien przekraczać 10-15%, jednak w praktyce, wskaźnik ten jest wyższy.  W Polsce w 2018 r. na 341 256 porodów ogółem, wykonano 153 726 cięć cesarskich, co stanowi 45% ogółu*.

więcej>>
15:05-15:20
Przerwa kawowa
15:20-16:00
Charakterystyka oświetlenia stosowanego u noworodków bezpośrednio po urodzeniu
Dyskusja po wykładzie
Anna Łozińska-Czerniak

Światło odgrywa podstawową rolę w rozwoju narządu wzroku wpływając na wzrost gałki ocznej i rozwój obwodowych części siatkówki. Podtrzymuje procesy widzenia wpływając na ostrość wzroku i widzenie barwne, reguluje również dobowy rytm biologiczny. W macicy dziecko przebywa w półmroku. Natomiast bezpośrednio po urodzeniu doświadcza nieznanych mu do tej pory doznań takich jak niższa temperatura, hałas, dotyk, światło.

więcej>>
16:00-16:40
Wielokierunkowość działania położnej – edukacja prokreacyjna
Dyskusja po wykładzie
Ewa Prokurat

Położna – samodzielny specjalista w zakresie opieki nad kobietą w każdym okresie jej życia. Osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie potwierdzone dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz prawem wykonywania zawodu. Zawód położnej jest zawodem samodzielnym, chronionym ustawą. Zawód położnej to zawód z pasją. Położna kojarzona jest najczęściej z salą porodową. Zawsze kojarzy się rodzącym się człowiekiem i choć tak jest postrzegana to przecież do kompetencji położnej należy znacznie więcej działań:

więcej>>
16:40-17:00
Zakończenie konferencji i odebranie certyfikatów uczestnictwa

Relacje

Szanowni Państwo,

PZWL Wydawnictwo Lekarskie we współpracy z prof. Ewą Dmoch-Gajzlerską miało przyjemność przygotować II edycję ogólnopolskiej konferencji naukowej pn. „Położna w świecie nauki i praktyki”.

Konferencja odbyła się w dniach 24-25 maja 2019 r. w Golden Floor Tower przy ul. Chłodnej w Warszawie. Zdobywaniu wiedzy towarzyszył przepiękny widok na panoramę Warszawy widoczny z 32 piętra budynku.

Podczas 2-dniowego spotkania mieliśmy przyjemność gościć ponad 130 osób. Konferencja podzielona została na dwie części: warsztatową i wykładową. W czasie pierwszej – warsztatowej, uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę o zagadnienia związane ze wsparciem psychologicznych podczas kobiecych chorób onkologicznych, dowiedzieli się jakie znaczenia przy tych schorzeniach ma odpowiednio dobrana dieta oraz posłuchali o diagnostyce molekularnej HPV.

Drugiego dnia, sesja wykładowa przygotowana przez zespół ekspertów traktowała o rozwoju banków mleka w Polsce, nowoczesnych metod leczenia żółtaczki, rozwiała wątpliwości dotyczące wyboru między porodem siłami natury i cesarskim cięciem. Przestawiono niefarmakologiczne metody leczenia bólu porodowego, omówiono jaki wpływ na noworodka ma dobór odpowiedniego oświetlenia na Sali porodowej oraz opowiedziano o wielokierunkowości działań położnych. Wszystkim wykładom towarzyszyły ciekawe i długie dyskusje.

Dziękujemy wszystkim prelegentom za ogromne zaangażowanie w przygotowanie wystąpień, wszystkim uczestnikom za tak liczne przybycie i aktywny udział w konferencji i dyskusjach oraz naszym partnerom i patronom za współpracę i obecność przy kolejnym wydarzeniu dedykowanym położnictwu.

 

Zespół PZWL Wydawnictwa Lekarskiego

Program II edycji konferencji "Położna w świecie nauki i praktyki" dostępny jest pod linkiem
www.instytutpwn.pl/konferencja/polozna2019 

Mamy za sobą konferencję Położna w świecie nauki i praktyki,
która odbyła się w dniach 23-24 marca 2018 roku, na 32 piętrze, z przepięknym widokiem na Warszawę.

Spotkanie otworzyła i poprowadziła prof. nadzw. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska, kierownik naukowy spotkania.

Podczas konferencji wykładowcy podzielili się swoimi wieloletnimi doświadczeniami ze swojej codziennej praktyki położniczej, m.in. postępowania w krwotokach położniczych, opieki neonatologicznej ze szczególnym uwzględnieniem noworodka o małej i bardzo małej masie urodzeniowej, jego pielęgnacji a także sposobów odżywiania i znaczenia odpowiedniej ilości wody
w naszym organizmie.

Ogromne zainteresowanie wzbudziły również warsztaty, prowadzone w trzech równoległych blokach, w trakcie których poruszyliśmy bardzo trudne tematy: hospicja perinatalne i roli ojca w szkole rodzenia. Wspólnie zastanowiliśmy się również nad tym jak się bronić przed oskarżeniami.

Mamy nadzieję, że treści przedstawione na wykładach były dla Państwa interesujące oraz przydatne w rozwoju zawodowym i codziennej pracy.

W wykładach aktywnie uczestniczyło prawie 90 osób.

Poniżej krótka fotorelacja.

W imieniu PZWL Wydawnictwa Lekarskiego oraz Partnerów, serdecznie dziękujemy Państwu za tak liczne przybycie.

Zespół PZWL Wydawnictwa Lekarskiego

Szanowni Państwo,

PZWL Wydawnictwo Lekarskie we współpracy z prof. Ewą Dmoch-Gajzlerską miało przyjemność przygotować II edycję ogólnopolskiej konferencji naukowej pn. „Położna w świecie nauki i praktyki”.

Konferencja odbyła się w dniach 24-25 maja 2019 r. w Golden Floor Tower przy ul. Chłodnej w Warszawie. Zdobywaniu wiedzy towarzyszył przepiękny widok na panoramę Warszawy widoczny z 32 piętra budynku.

Podczas 2-dniowego spotkania mieliśmy przyjemność gościć ponad 130 osób. Konferencja podzielona została na dwie części: warsztatową i wykładową. W czasie pierwszej – warsztatowej, uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę o zagadnienia związane ze wsparciem psychologicznych podczas kobiecych chorób onkologicznych, dowiedzieli się jakie znaczenia przy tych schorzeniach ma odpowiednio dobrana dieta oraz posłuchali o diagnostyce molekularnej HPV.

Drugiego dnia, sesja wykładowa przygotowana przez zespół ekspertów traktowała o rozwoju banków mleka w Polsce, nowoczesnych metod leczenia żółtaczki, rozwiała wątpliwości dotyczące wyboru między porodem siłami natury i cesarskim cięciem. Przestawiono niefarmakologiczne metody leczenia bólu porodowego, omówiono jaki wpływ na noworodka ma dobór odpowiedniego oświetlenia na Sali porodowej oraz opowiedziano o wielokierunkowości działań położnych. Wszystkim wykładom towarzyszyły ciekawe i długie dyskusje.

Dziękujemy wszystkim prelegentom za ogromne zaangażowanie w przygotowanie wystąpień, wszystkim uczestnikom za tak liczne przybycie i aktywny udział w konferencji i dyskusjach oraz naszym partnerom i patronom za współpracę i obecność przy kolejnym wydarzeniu dedykowanym położnictwu.

 

Zespół PZWL Wydawnictwa Lekarskiego

Program II edycji konferencji "Położna w świecie nauki i praktyki" dostępny jest pod linkiem
www.instytutpwn.pl/konferencja/polozna2019 

Prelegenci

Program II edycji ogólnopolskiej konferencji
Położna w świecie nauki i praktyki

został przygotowany przez zespół ekspertów pod kierownictwem naukowym
prof. nadzw. dr hab. n. med. Ewy Dmoch-Gajzlerskiej

_________________________________________________________________________________

dr hab. n. med., prof. WUM Ewa Dmoch-Gajzlerska
Absolwentka AM w Warszawie, tytuł lekarza otrzymała w 1987 r. Ukończyła specjalizację IIo z zakresu położnictwa i ginekologii i medyc... więcej
Prof. dr hab. Maria K. Borszewska-Kornacka
Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazo... więcej
dr n. med. Barbara Mazurkiewicz
Pielęgniarka, położna, pedagog. Absolwentka Liceum Medycznego i Medycznego Studium Zawodowego na kierunku położnictwo. Ukończyła l... więcej
dr n. med. Paulina Mantaj
Doktor nauk medycznych w dziedzinie medycyny – specjalność psychoonkologia, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadc... więcej
dr n. med. Jarosław Wejman
Specjalista patomorfolog od 1986r, od ponad 30 lat zajmuje się diagnostyka cytologiczna w Centrum Diagnostyki Patomorfologicznej sp. z o.... więcej
dr n. med. Justyna Tołłoczko
Wieloletni pracownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii WUM, absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, nauczyciel akademicki. Auto... więcej
mgr Joanna Giza-Gołaszewska
Absolwenta Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku Żywienia Człowieka ze specjalonością dietetyki oraz Poradnictwa Dietety... więcej
Magdalena Puchałka
Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Dietetyka. Tytuł magistra Nutrigenomiki i żywienia spersonalizowanego otrzym... więcej
Katarzyna Zubel
Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Położnictwo oraz studiów podyplomowych Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjol... więcej
Katarzyna Grzybowska
Specjalistka pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego, właścicielka i położna koordynująca w Domu Narodzin. Od 29 lat związana z ... więcej
Ewa Prokurat
Absolwentka Warszawskiej Szkoły Położnych na ul Wilczej 9  i Akademii Medycznej w Lublinie, magister położnictwa. Za-ca Naczelnej P... więcej
Anna Łozińska-Czerniak
Absolwentka Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Lublinie, magister pielęgniarstwa w zakresie położnictwa. Uko... więcej

PATRONATY

Patronat honorowy nad konferencją Położna w świecie nauki i praktyki objęli:

patronat prezydenta miasta warszawy

WUM LOGO

 

PTP

 

 

Bankiet

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolacji,
która odbędzie się w piątek 24 maja 2019 r. o godz. 20:00
w Golden Floor Tower przy ul. Chlodnej 51 w Warszawie.


bankiet

Miejsce i termin

24-25 maja 2019 r., WARSZAWA
Golden Floor Tower
Chłodna 51, Warszawa

Nocleg

Hotel Ibis Warszawa Centrum**
al. Solidarności 165, Warszawa | 22 520 30 00

www.ibis.com/pl/hotel-2894-ibis-warszawa-centrum-hostel-warszawa-centrum/index.shtml

Hotel Ibis usytuowany jest 500 metrów od Centrum Konferencyjnego Golden Floor Tower.
Dla gości konferencji Położna w świecie Nauki i Praktyki obowiązuje indywidualna rezerwacja
na hasło PZWL. Rezerwacji można dokonać poprzez wysłanie wiadomości z hasłem na adres
H2894-FO@accor.com - bezkosztowa anulacja rezerwacji możliwa jest do 7 dni przed
planowanym przyjazdem.

Ceny noclegu:
(oferta ważna jest do 17.05.2019 r.)Projekt bez tytułu

  • pokój 1-os ze śniadaniem 260 PLN
  • pokój 2-os ze śniadaniem 280 PLN

 

Kontakt

informacje organizacyjne, współpraca, partnerzy branżowi, uczestnictwo:

Joanna Bełcik
Koordynator Konferencji i Szkoleń

logo pwn instytut pzwl dla położnejjoanna.belcik@pwn.pl
506 130 116