Podstawy Dockera i Kubernetesa | Instytut PWN
WARSZTAT

Podstawy Dockera i Kubernetesa

Do konferencji zostało jeszcze:
20
dni
20
godziny
22
minuty
21
sekundy

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Szkolenie ma na celu:

 • wprowadzenie podstaw działania konteneryzacji i Kubernetesa,
 • wyrównanie poziomu,
 • wprowadzenie dobrych praktyk.

Praktyczna część szkolenia realizowana jest przez konteneryzację minimalnej aplikacji od kodu bez kontenerów, do wdrożenia i skalowania jej w klastrze Kubernetesa.

Już pierwszego dnia szkolenia uruchomisz swoją pierwszą aplikację w Kubernetesie!

 


300x300px_Wojciech_Urbanski_2021_rgb

Oprócz szkolenia, uczestnicy dostają dostęp do obrazu maszyny wirtualnej i kodu źródłowego z komentarzami, pozwalających powtórzyć cały przebieg kursu samodzielnie.


 

NOWOCZESNA FORMUŁA

Szkolenie odbywa się w formule ONLINE. Możesz się połączyć niezależnie od miejsca, w którym przebywasz. 

WYGODNY LINK

Otrzymujesz wygodny link przenoszący bezpośrednio do pokoju szkoleniowego – nie instalujesz żadnej nowej aplikacji.

 

 SESJA Q&A

W trakcie szkolenia masz możliwość zadawania pytań i dyskusji na żywo.

CERTYFIKAT

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu.

Program

17 czerwca
09:00
Docker - wprowadzenie:
 1. Czym są kontenery?

 2. Tworzenie kontenerów z zastosowaniem dobrych praktyk.

 3. Zarządzanie obrazami kontenerów.

 4. Skoordynowane uruchamianie wielu kontenerów (docker-compose).

-17:00
Kubernetes:
 1. Architektura klastra Kubernetesa

 2. Podstawowy model sieciowy

 3. Elementy składowe węzłów klastra

18 czerwca
9:00
Kubernetes:
 1. Zastosowanie i zarządzanie podstawowymi grupami obiektów:

  • Kontrolery (deployment, daemonset…)

  • Probes

  • Strategie deploymentów

  • Configmapy, secrety…

  • Rozdzielanie obiektów -namespace

 2. Przechowywanie danych

 3. Kontrola dostępu w oparciu o role

 4. Zarządzanie aplikacjami – Helm, Kustomize

-17:00
Zadanie do samodzielnego wykonania

dodanie komponentów do istniejącego systemu

EKSPERT

 

Wojciech

WOJCIECH URBAŃSKI

Pracuje jako inżynier DevOps, trener i prelegent. Obecnie rozwija rozwiązania telekomunikacyjne działające w środowiskach chmurowych. Całe życie zawodowe związany z systemami CI/CD, ostatnio również pomaga tworzyć oprogramowanie cloud-native. Pasjonat monitoringu i zarządzania środowiskiem w postaci kodu. Lubi pomagać innym zdobywać wiedzę, ale również samemu uczyć się nowych rzeczy. Certyfikowany Administrator Kubernetesa i trener Google Cloud Platform.

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu?

Osoby, które chciałyby skorzystać z konteneryzacji aplikacji i dla usprawnienia wytwarzania
i utrzymywania oprogramowania. Szkolenie pozwala wyrównać poziom znajomości Dockera
i Kubernetesa i wyjaśnić zawiłości leżące u podstaw tych technologii.

 


 -

Wymagania:

 • Znajomość środowiska Linux i umiejętność poruszania się w nim.
 • Klient SSH, skonfigurowany klucz prywatny i publiczny do połączenia się ze środowiskiem szkoleniowym.

 

KONTAKT

Koordynator Szkoleń IT

Agnieszka Wiechecka

Kierownik Projektów Biznesowych

 agnieszka.wiechecka@pwn.pl
tel. kom: 601087003

Miejsce i termin

17-18 CZERWCA, ONLINE
Szkolenie online
Interaktywne szkolenie z możliwością zadawania pytań