Analiza przypadków w pielęgniarstwie | Instytut PWN
Zmiany w planach opieki wg. klasyfikacji ICNP w 2015 roku – kiedy i na co musimy się przygotowywać?
Analiza przypadków w pielęgniarstwie

Poznaj nowe wytyczne ICNP z 2015 roku!

 

 • Quo Vadis pielęgniarstwo?
 • Co oznaczają nieustanne zmiany w przepisach?
 • Jak zmieniają się zasady planowania pracy pielęgniarki i położnej zgodnie z Rekomendacją Rady e-zdrowia w Pielęgniarstwie CSIOZ?
 • Czy i jakie zmiany przepisów mają wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne w Polsce?

Terminologia ICNP zapewnia pielęgniarkom na całym świecie możliwość opisania swojej praktyki, w celu optymalizacji jakości i wyników opieki.

Zapraszamy Państwa na praktyczne spotkanie, podczas którego na prawdziwych przykładach pokażemy dobre praktyki do zastosowania „od już” w codziennej pracy.

 

Analiza przypadków w pielęgniarstwie

cases study – debaty eksperckie – panel prawny – różne spojrzenia

 

WYJĄTKOWA FORMUŁA SPOTKANIA:
Analizy przypadków i wybór postępowania w oparciu o głosowania
i interakcje z uczestnikami.
To Państwo tworzą z nami przebieg spotkania!

CO WYRÓŻNIA NASZĄ KONFERENCJĘ

 • Analiza prawdziwych przypadków w schemacie: opis, sonda, diagnoza, sposób postępowania, zalecenia i dyskusja. To wszystko w konwencji czasopisma Analiza przypadków w pielęgniarstwie.
 • Doniesienia z najważniejszych konferencji ze świata, w tym Seul
  19-23 czerwca 2015 – co zmiany oznaczają dla pracy personelu pielęgniarskiego?
 • Różne spojrzenia i interpretacje ważnych i kontrowersyjnych zagadnień w codziennej pracy pielęgniarki – dokumentacja, czas pracy, normy pracy, metody dyscyplinowania, odsunięcia od pracy.
 • Specjalny panel Ministerstwa Zdrowia, dotyczący zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom: ciągłości opieki, dokumentowania, standardom. Zastanowimy się również nad kierunkami, w których zmierza praktyka kliniczna.

Program

9 października
08:15-09:00
Rejestracja uczestników i kawa powitalna
09:00-10:30
Inauguracja spotkania: NAJWAŻNIEJSZE DLA BRANŻY
 • Doniesienia i nowości z konferencji Międzynarodowej Rady Pielęgniarek w SEULU – co znaczą dla codziennej pracy personelu pielęgniarskiego? Dr n. o zdr.  Dorota Kilańska, mgr piel.
 • Przewodnik do wypisywania recept przez pielęgniarki-  Dr Pamela Hussay (Irlandzka Organizacja Pielęgniarska INO).
 • Zintegrowana opieka ENS4CARE – Ian Johnston (Międzynarodowa Organizacja Pracowników Socjalnych w Europie – IFSW Europe e.V).
10:30-11:30
DYSKUSJA EKSPERCKA
Najnowsza wiedza medyczna: dobre praktyki w pielęgniarstwie – zastosowanie ICNP® – kiedy i na co musimy się przygotowywać?

 GOŚĆ SPECJALNY

Kathy Molstad – Norweskie Towarzystwo Pielęgniarskie

(Norwegian Nurses Association)

Standardy postępowania medycznego w oparciu o aktualną wiedzę medyczną w pielęgniarstwie

Dodatkowo:

 • Wdrażanie międzynarodowych standardów do praktyki, dobre praktyki.
 • Autorytet organizacji pielęgniarskich w zakresie wdrażania stanowisk, wytycznych, dobrych praktyk.

Dr hab. n. hum. Maria Kózka, prof. UJ

Dr hab. n. med.  Aleksandra Gaworska-Krzemińska

Dr n. o zdr. Dorota Kilańska, mgr piel.

11:30-11:50
Przerwa kawowa
11:50-12:40
Debata ekspercka
Rzeczywistość a odpowiedzialność
Dr hab. n. med Aleksandra Gaworska-Krzemińska, Dr hab. n. hum. Maria Kózka, prof. UJ , Dr n. o zdr. Monika Tomaszewska, Prof. dr hab. Irena Wrońska
 • Wypisywanie recept – perspektywa polska – czego możemy się spodziewać? Dr hab. n. med.  Aleksandra Gaworska-Krzemińska
 • Normy pracy- Dr hab. n. hum. Maria Kózka, prof. UJ
 • Zaawansowana Praktyka Pielęgniarska (APN) – Dr n. o zdr. Monika Tomaszewska
 • Dyskusja

Mamy też przyjemność poinformować, że  do konferencji dołączą goście z Irlandii – Ms Anne Spencer and Ms Daragh Rodger, które podczas debaty przedstawią swoje doświadczenia z wdrażania APN w Irlandii.

12:40-13:10
PANEL SPECJALNY Ministerstwa Zdrowia
 • rekomendacje MZ- zapewnienie ciągłości opieki, zgodnie z Dyr. 24/2011/UE
 • zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom.
 • dokąd zmierzają przepisy interoperacyjnego dokumentowania zdarzeń medycznych w pielęgniarstwie- obligo do 2017 r.

Dr n. o zdr. Beata Cholewka

13:10-13:40
Bezpieczne środowisko pracy - okiem praktyka
 • Wytyczne i zalecenia środowiskowe- jak przygotować i przestrzegać?
 • Standardy dotyczące postępowania w przypadku zakłuć i ryzyka zawodowego.
 • Obowiązkowe procedury gwarantujące prawidłowe reakcje personelu.
 • Uprawnienia pielęgniarki w stanach nagłych – kiedy i jakie leki może podać? Co dokładnie oznacza „stan nagły”?

Maria Budnik Szymoniuk

13:40-14:55
Analiza przypadków w pielęgniarstwie
 • Przypadek 1. Podawanie leków dotkankowo 11 miesięcznemu niemowlakowi-  Maria Budnik Szymoniuk
 • Przypadek 2. Postępowanie przy zakażeniu pooperacyjnym u 40 letniej kobiety -Dr hab. Elżbieta Grochans
 • Przypadek 3. Powikłania przy leczeniu stopy cukrzycowej u 56 letniego pacjentaMaria Budnik Szymoniuk
 • Przypadek 4. Pielęgnowanie pacjentki z RZSDr Hanna Grabowska

Formuła: przypadki oparte o zdjęcia i filmy, prowadzona w układzie: opis przypadku + sposób postępowania + zalecenia i punkty newralgiczne + plan opieki

14:55-15:25
Lunch
15:25-16:05
PANEL DODATKOWY
Praktyk radzi
Dr hab. n. med. Aleksandra Gaworska-Krzemińska

1. Jak praca zmianowa wpływa na funkcjonowanie zawodowe i rodzinne pielęgniarki?

2. Jak planować pracę pielęgniarki aby nie dochodziło do wypalenia zawodowego?

 

16:05-16:30
Zakończenie konferencji i rozdanie certyfikatów

Prelegenci

Podczas spotkania gościć będziemy przedstawicieli europejskich organizacji pielęgniarskich:

 1. Irish Nurses Organisation (INO),
 2. Norwegian Nurses Organisation (NNO),
 3. International Federation of Social Workers (IFSW),

Nasi wykładowcy przybliżą dobre praktyki z zakresu wdrażania innowacji w pielęgniarstwie, zintegrowanej opieki i sposobów wypisywania recept w kierunku zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej (APN).

Kierownikiem naukowym spotkania jest dr n. o zdr. Dorota Kilańska, mgr piel

Bez tytułu

 Swój udział potwierdzili:

Dr n. o zdr. Beata Cholewka

Dr hab. n. med. Aleksandra Gaworska-Krzemińska

Dr n. med. Hanna Grabowska

Dr hab. Elżbieta Grochans

Dr Pamela Hussay

Ian Johnston

Dr hab. n. hum. Maria Kózka, prof. UJ

Kathy Molstad

Maria Budnik Szymoniuk

Dr n. o zdr. Monika Tomaszewska

dr hab. Aleksandra Gaworska- Krzemińska, prof. nadzw. APS
Dr hab. Elżbieta Grochans
Pamela Hussey
Jan Johnson
Kathy Molstad
Maria Budnik-Szymoniuk
Dr n. o zdr. Monika Tomaszewska

Miejsce i termin

09 października, Łódź
Holiday Inn Łódź
ul. Piotrkowska 229/231

Dodatkowe materiały

Dodatkowo każdy uczestnik spotkania otrzyma dostęp do:

1. Bezpłatne materiały po zakończeniu konferencji – pełne prezentacje wykładowe.

2. 20% zniżki na konferencje i szkolenia PZWL

3. Bezpłatny egzemplarz czasopisma „Analiza przypadków w pielęgniarstwie”.