Akademia Onkologii Urologicznej 2020 | Instytut PWN
e-learning

Bezpłatna konferencja on-line

AKADEMIA ONKOLOGII UROLOGICZNEJ

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w konferencji on-line Akademia Onkologii Urologicznej.

Naszym celem jest przybliżenie postępów w tej dziedzinie i omówienie standardów postępowania z pacjentem chorym na nowotwory wywodzące się z układu moczowego i płciowego mężczyzny, z perspektywy urologa, onkologa i radioterapeuty.

Kierownik naukowy:

prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Wiechno

prof. dr hab. n. med. dr h.c. Piotr Radziszewski


org-i-patronat-ściete-1024x262


Punkty edukacyjne: za udział w konferencji zostaną przyznane 3 pkt.


 

Program

16:00-16:15
Jak zmienia się rola urologa w leczeniu raka stercza?
prof. dr hab. n. med. dr h. c. Piotr Radziszewski
16:15-16:30
Postępowanie w nawrocie raka stercza po leczeniu radykalnym
dr n. med. Małgorzata Sadowska
16:30-16:45
Hamowanie sygnału androgenowego jako podstawa leczenia uogólnionego raka stercza
wykład pod patronatem firmy Astellas
prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Wiechno
16:45-17:00
Immunoterapia w onkourologii
PARTNER WYKŁADU - FIRMA BMS
prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Wiechno
17:00-17:15
Immunoterapia pembrolizumabem w raku uroterialnym
prof. dr hab. n. med. dr h. c. Piotr Radziszewski
17:15-17:30
Przerwa
17:30-17:45
Optymalizacja leczenia pacjenta z rakiem nerkowokomórkowym okiem praktyka – sytuacja idealna i świat rzeczywisty
dr hab. n. med. Jakub Kucharz
17:45-18:00
Jak zmienia się standard postępowania w pierwotnie rozsianym raku nerki?
wykład pod patronatem firmy Pfizer
prof. dr hab. n. med. dr h. c. Piotr Radziszewski
18:00-18:15
Nowotwory zarodkowe jądra – kwalifikacja do postępowania leczniczego u pacjentów ze świeżo rozpoznaną chorobą oraz nawrotem
dr n. med. Małgorzata Sadowska
18:15-18:30
Przerwa
18:30-18:45
Radioterapia w uroonkologii. Radioterapeuta i urolog – rywale czy współpracownicy?
dr n. med. Łukasz Kuncman
18:45-19:00
Jak minimalizować skutki uboczne radioterapii w leczeniu raka prostaty
prof. dr hab. n. med. dr h. c. Piotr Radziszewski
19:00-19:15
Zakończenie

Prelegenci

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Wiechno
Specjalista onkologii klinicznej, kierownik Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii – Instytutu im... więcej
Prof. dr hab. n. med. dr h. c. Piotr Radziszewski
Kierownik Katedry i Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej WUM. Prezes Stowarzyszenia Urologii Akademickiej. Członek Nar... więcej
dr n. med. Łukasz Kuncman
Specjalista onkolog-radioterapeuta. Kierownik Pracowni Radioterapii Stereotaktycznej W.W.C.O.iT im. M.Kopernika w Łodzi oraz asystent Zakł... więcej
Dr hab. n. med. Jakub Kucharz
Specjalista onkologii klinicznej, absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Pracownik Oddziału Zacho... więcej
Dr n. med. Małgorzata Sadowska
Specjalistka w zakresie onkologii klinicznej. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Obecnie adiunkt Kliniki Nowo... więcej

Miejsce i termin

13 listopada 2020, online
online

1200x628.jpg