Konferencja

AKADEMIA ONKOLOGII UROLOGICZNEJ

Onkologia urologiczna z perspektywy urologa, onkologa i radioterapeuty

Pobierz program

Szanowni Państwo,

w imieniu Warszawskiego Oddziału PTO, Kliniki Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz organizatora – PZWL Wydawnictwa Lekarskiego, serdecznie zapraszam na cykl konferencji naukowych Akademia Onkologii Urologicznej.

Swoją wiedzą i doświadczeniami w zakresie diagnostyki oraz leczenia podzielą się z Państwem najlepsi specjaliści z dziedziny onkologii urologicznej. Naszym celem jest przybliżenie postępów w tej dziedzinie w ostatnich latach i omówienie standardów postępowania z pacjentem chorym na nowotwory wywodzące się z układu moczowego i płciowego mężczyzny.

W programie zostaną poruszone między innymi następujące tematy:

  • Zapobieganie objawom niepożądanym ze strony dolnych dróg moczowych po radioterapii
  • Leczenie raka stercza: radykalne oraz leczenie choroby przerzutowej ze szczególnym uwzględnieniem układu kostnego, jako narządu krytycznego
  • Leczenie raka nerkowokomórkowego, w tym postępy w terapii systemowej oraz zarządzanie toksycznością leczenia
  • Leczenie raka pęcherza moczowego z uwzględnieniem najnowszych danych dotyczących immunoterapii

Pozdrawiam i zapraszam

prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Wiechno

Kierownik Naukowy Cyklu

Punkty edukacyjne

Za udział w konferencji zostaną przyznane 4 punkty edukacyjne.

 

ORGANIZATORZY

Zrzut ekranu 2019-08-21 14.51.44

Program

09:30-10:00
Rejestracja uczestników i kawa powitalna
10:00-10:20
Jak zmienia się rola urologa w leczeniu raka stercza?
Prof. dr hab. n. med. dr h. c. Piotr Radziszewski
10:20-10:40
Rola radioterapii w leczeniu raka stercza
dr n. med. Łukasz Kuncman
10:40-11:00
Postępowanie w nawrocie raka stercza po leczeniu radykalnym
dr n. med. Małgorzata Sadowska
11:00-11:20
Leczenie systemowe w raku stercza
prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Wiechno
11:20-11:40
Kości jako narząd krytyczny w raku stercza
prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Wiechno
11:40-11:50
Przerwa kawowa
11:50-12:10
Nowotwory zarodkowe jądra – kwalifikacja do postępowania leczniczego u pacjentów ze świeżo rozpoznaną chorobą oraz nawrotem
dr n. med. Małgorzata Sadowska
12:10-12:30
Jak postępować z pacjentem z nowotworem rozsianym nerki aby go zoperować i zakwalifikować do terapii systemowej. Co uległo zmianie w związku z zastąpieniem kinaz immunoterapią u pacjentów w dobrej i pośredniej grupie rokowniczej
Prof. dr hab. n. med. dr h. c. Piotr Radziszewski
12:30-12:50
Inhibitory kinaz w leczeniu raka nerki. Jakość życia i postępowanie z toksycznością w trakcie leczenia kinazami.
prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Wiechno
12:50-13:00
Optymalna terapia w 2 linii leczenia chorych na zaawansowanego raka nerkowokomórkowego
dr n. med. Jakub Kucharz
13:00-13:20
Immunoterapia w RCC. Aktualnie możliwości finansowania leczenia RCC w Polsce
dr n. med. Jakub Kucharz
13:20-13:30
Przerwa kawowa
13:30-13:50
Rak pęcherza moczowego nienaciekający i naciekający mięśniówkę – rola BCG terapii i leczenia chirurgicznego
Prof. dr hab. n. med. dr h. c. Piotr Radziszewski
13:50-14:10
Leczenie systemowe w nowotworach urotelialnych - leczenie neoadjuwantowe, adjuwantowe i paliatywne
prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Wiechno
14:10-14:30
Miejsce radioterapii w nowotworach dróg moczowych. Metoda samodzielna i element leczenia trój modalnego
dr n. med. Łukasz Kuncman
14:30-14:40
Jak zapobiegać objawom niepożądanym ze strony dolnych dróg moczowych po radioterapii
Prof. dr hab. n. med. dr h. c. Piotr Radziszewski
14:40-14:50
Leczenie uzupełniające i paliatywne raka prącia
dr n. med. Jakub Kucharz
14:50-15:00
Zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów
15:00-15:30
Lunch

Prelegenci

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Wiechno
Specjalista onkologii klinicznej, kierownik Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii – Instytutu im... więcej
Prof. dr hab. n. med. dr h. c. Piotr Radziszewski
Kierownik Katedry i Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej WUM. Prezes Stowarzyszenia Urologii Akademickiej. Członek Nar... więcej
dr n. med. Łukasz Kuncman
Specjalista onkolog-radioterapeuta. Kierownik Pracowni Radioterapii Stereotaktycznej W.W.C.O.iT im. M.Kopernika w Łodzi oraz asystent Zakł... więcej
Dr n. med. Jakub Kucharz
Specjalista onkologii klinicznej, absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Pracownik Oddziału Zacho... więcej
Dr n. med. Małgorzata Sadowska
Specjalistka w zakresie onkologii klinicznej. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Obecnie adiunkt Kliniki Nowo... więcej

Miejsce i termin

20 września 2019, Katowice
Park Inn by Radisson Katowice
ul. Bytkowska 1a, Katowice

4 października 2019 r., Lublin
Hotel Mercure Lublin Centrum
Al. Racławickie 12 20-037 Lublin

4 listopada 2019 r., Białystok
Hotel Branicki * * * *
ul. Zamenhofa 25 15-435 Białystok

22 listopada 2019 r., Poznań
IBB ANDERSIA HOTEL Poznań
Poznań, Plac Andersa 3

Obraz1całośćAOU

KONTAKT

Katarzyna Fidelus

Koordynator ds. szkoleń i konferencji

PZWL Wydawnictwo Lekarskie

katarzyna.fidelus@pwn.pl

tel. (22) 695 45 24

kom. 502 796 018

Formularz rejestracyjny

Warunki uczestnictwa

Opłata konferencyjna zawiera:

  • udział w sesjach wykładowych
  • materiały edukacyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • przerwy kawowe i obiad

Warunkiem udziału w konferencji jest akceptacja regulaminu.

Podstawą płatności za konferencję jest faktura pro forma, która zostanie przesłana w pliku PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Zasady składania rezygnacji zostały określone w regulaminie.

Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konferencji.

W przypadku złożenia rezygnacji później niż na 14 dni przed terminem wydarzenia, organizator zastrzega sobie prawo, zgodnie z regulaminem, do obciążenia zamawiającego pełnymi kosztami udziału w konferencji.

Termin

22 listopada 2019 r. 2019, Poznań

Cennik/kod

{{sectionTitle}}

Dane do wystawienia faktury VAT

Firma/Instytucja
Osoba fizyczna

Warunki zwolnienia z VAT

Tak - oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych
Nie - udział w szkoleniu nie jest finansowy ze środków publicznych

Typ płatności

Przelew po otrzymaniu faktury PRO FORMA
Pay-U