Narzędzia i techniki pracy NIT | Instytut PWN
IX konferencja warsztatowa - profilaktyka i postępowanie z odleżyną
Narzędzia i techniki pracy NIT

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszam na naukowo – szkoleniową konferencję.

Tematem przewodnim  spotkania będą rozważania na temat  interdyscyplinarności działań, w zakresie opieki długoterminowej, z praktycznym ukierunkowaniem na techniki pracy wobec osoby  przewlekle chorej. Zwrócimy szczególną uwagę na profilaktykę i postępowanie z odleżyną.

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań oraz wymiana doświadczeń dotyczących problemów osób przewlekle chorych,  ze szczególnym odniesień do profilaktyki i leczenia odleżyn.

Przygotowywana tematyka rozważań w sposób znakomity wpisuje się w aktualne potrzeby środowisk  zainteresowanych opieką długoterminową, a w swoich założeniach ukierunkowana jest na część teoretyczną ale również  praktyczną w zakresie warsztatowym postępowania z odleżyną.

Mariola Rybka

 

 

 

Dr n. o  zdrowiu Mariola Rybka

Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych

 

ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI W PROMOCYJNEJ CENIE!

Program

09:00-09:30
Rejestracja i kawa powitalna
09:30-10:00
Czynniki ogólnoustrojowe i miejscowe wpływające na proces gojenia się ran odleżynowych
Dr Mariola Rybka
10:00-10:30
Elementy badania fizykalnego w ocenie ryzyka odleżyn
Dr Beata Haor
10:30-11:00
Przerwa kawowa
11:00-11:30
Ordynowanie wyrobów medycznych w aspekcie profilaktyki i leczenia odleżyn
wykład pod patronatem firmy SCA
Dr Mariola Głowacka
11:30-12:00
Prawidłowe pozycjonowanie pacjenta z RRO i odleżyną oraz dobór materacy medycznych w profilaktyce i terapii odleżyn
Inż. Jarosław Bochyński, Revita
12:00-12:30
Wpływ rehabilitacji na proces gojenia się ran przewlekłych
Mgr fizjoterapii Paweł Moskwa
12:30-12:40
Zastosowanie nowych postaci srebra nanocząsteczkowego w leczeniu trudno gojących się ran
mgr Marek Pięta, Hexanova
12:40-13:00
Przerwa kawowa
PRAKTYCZNY WYMIAR KONFERENCJI - SESJE WARSZTATOWE
13:00-14:00
Postępowanie z odleżyną na bazie nowoczesnych opatrunków
Mgr Sylwia Rogowska
14:00-14:05
ACTICOAT - Leczenie ran przy zastosowaniu opatrunków specjalistycznych
Justyna Jagieła, Smith&Nephew
14:05-15:05
Wdrożenie do praktyki pielęgniarskiej ICNP- plany opieki w opiece długoterminowej
Dr Dorota Kilańska
15:05-15:35
Wpływ stosowania diet przemysłowych w leczeniu odleżyn
Mgr Lilia Kimber-Dziwisz
15:35-16:00
Zakończenie konferencji, rozdanie certyfikatów i lunch

Relacje

15 kwietnia 2016 roku w Warszawie odbyła się VIII edycja konferencji „Narzędzia i techniki pracy w opiece nad niepełnosprawnym ruchowo”. Zgromadzeni uczestnicy mieli okazję wziąć udział w praktycznych warsztatach dotyczących leczenia ran, planów opieki ICNP oraz diet przemysłowych.

Kolejne spotkanie warsztatowe odbędzie się 21 października 2016 w Białymstoku, zapraszamy do rejestracji!

WP_20160415_003 WP_20160415_005 WP_20160415_010 WP_20160415_014WP_20160415_022WP_20160415_025

Mamy za sobą kolejne spotkanie, które odbyło się 13 marca 2015 r. w hotelu Łazienkowskim w Warszawie. W wykładach i warsztatach aktywnie uczestniczyło ponad 100 pielęgniarek i opiekunów medycznych! Wysoka frekwencja jaką obserwowaliśmy jest zasługą udziału naszych wybitnych prelegentów oraz praktycznego programu zapewniającemu najwyższy poziom kształcenia uczestników.
Spotkanie otworzyła i poprowadziła Pani Doktor Mariola Rybka – Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych.
Jesteśmy przekonani, iż przygotowane wykłady i warsztaty znajdą odzwierciedlenie w Państwa codziennej pracy.

 

Poniżej kilka zdjęć, które jedynie w części oddają fantastyczną atmosferę spotkania.

Prelegenci

Komitet Naukowy Konferencji:

Mariola Rybka

 

 

 

Dr n. o  zdrowiu Mariola Rybka

Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych

 

Zaproszeni wykładowcy:

Dr Mariola Głowacka

Dr n. med. Beata Haor

Dr Dorota Kilańska

Mgr Lilia Kimber-Dziwisz

Mgr Sylwia Rogowska

Mgr fizjoterapii Paweł Moskwa

Maria Budnik-Szymoniuk
dr n. med. Mariola Głowacka
dr n. med. Beata Haor
dr n. o zdr. Dorota Kilańska, mgr piel
mgr Lilia Kimber - Dziwisz
Mgr Sylwia Rogowska

Miejsce i termin

15 kwietnia 2016 r., Warszawa
Centrum szkoleniowe Adgar Ochota
Al. Jerozolimskie 181b
tel.:+48 (22) 337 40 90