Szkolenie

Naukowiec szuka pracy. Metody, narzędzia, skuteczność

Pobierz zaproszenie

Szanowni Państwo!

W ciągu ostatniej dekady w świecie nauki zaszły znaczące zmiany, które wpłynęły na kształt karier naukowych i zmodyfikowały strukturę zatrudnienia w sektorze akademickim. Codziennością naukowców stało się poszukiwanie nowych stanowisk, kontraktów i grantów, znacząco wzrosło też zatrudnienie badaczy w sektorze prywatnym. Kluczowe dla znalezienia pracy zarówno na uczelni jak i poza nią stało się odpowiednie przygotowanie do procesu rekrutacyjnego, a w szczególności zaznajomienie się z oczekiwaniami i możliwościami współpracy z potencjalnym pracodawcą.

Dlatego, w oparciu o doświadczenia naukowców z krajów anglosaskich, przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie, które jest tam uznawane za
konieczny element kształcenia kadry akademickiej!

Naukowiec szuka pracy.
Metody, narzędzia, skuteczność

 W trakcie warsztatów przeprowadzimy Państwa przez wszystkie tajniki budowania swojego wizerunku w oczach potencjalnego pracodawcy!

Po ukończeniu szkolenia, będziecie Państwo dysponowali:

  • swoim portfolio naukowym zawierającym atuty zawodowe (pogrupowane w kilka kategorii),
  • wzorem listu motywacyjnego i curriculum vitae (w wersji umożliwiającej dostosowanie cv do konkretnej oferty pracy)
  • zestawem zaleceń dotyczących uczestniczenia w rozmowach rekrutacyjnych.

Wspomniane elementy utworzą rodzaj indywidualnej oferty,
która ułatwi i uporządkuje proces poszukiwania pracy lub współpracy w ramach Państwa przyszłych projektów!

Program

10:00-11:30
Określenie priorytetów i celów zawodowych uczestników. Atuty zawodowe, cz. 1: kwalifikacje i kompetencje.
Praca indywidualna i w grupach, case study, dyskusja, tour de table, flipowanie.
11:30-11:45
Przerwa na kawę
11:45-13:15
Atuty zawodowe, cz. 2: projekty, produkty i kontakty. Jak odpowiedzieć na ofertę pracy? List motywacyjny.
Praca indywidualna i w grupach, dyskusja, tour de table, flipowanie, burza mózgów, cykl Kolba, case study.
13:15-13:45
Przerwa obiadowa
13:45-15:15
Jak odpowiedzieć na ofertę pracy? Curriculum vitae.
Cykl Kolba, burza mózgów, flipowanie, praca w grupach, dyskusja, case study, praca indywidualna.
15:15-15:30
Przerwa na kawę
15:30-17:00
Jak rozmawiać z pracodawcą? Rozmowa kwalifikacyjna.
Praca w grupach, dyskusja, cykl Kolba, burza mózgów, flipowanie, scenki.

Prelegenci

dr Justyna Małkuch-Świtalska
Doktor nauk historycznych, członek ekipy badawczej Université de Lorraine, wykładowca Université de Reims Champagne-Ardenne we Francji.... więcej

Miejsce i termin

5 grudnia, Warszawa
Golden Floor Plaza
Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123a

Podobne wydarzenia:

Szkolenie
Jak realizować i rozliczać projekty badawcze?
Szkolenie
Jak z sukcesem przygotować wniosek o grant?
Szkolenie
Stosowanie metod ilościowych i jakościowych w prowadzeniu badań naukowych

Formularz rejestracyjny

Warunki uczestnictwa

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego oraz akceptacja regulaminu.

Podstawą do uiszczenia należności jest faktura pro forma, która zostanie przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

Zasady składania rezygnacji zostały określone w regulaminie.

W przypadku złożenia rezygnacji w terminie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych przed terminem wydarzenia, organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia zamawiającego pełnymi kosztami udziału w szkoleniu/konferencji.

Zwolnione z podatku VAT

Zwolnienie z VAT dotyczy usług w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego na podstawie art.43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień i przysługuje Zamawiającym, którzy są podmiotami publicznymi i finansują ze środków publicznych szkolenia swoich pracowników.

Jeśli środki, które Zamawiający przeznacza na udział w szkoleniu, spełniają powyższy warunek, stawka VAT „zw” znajdzie zastosowanie wyłącznie po przesłaniu stosownego oświadczenia, które zostanie wygenerowane po rejestracji uczestników i uzupełnieniu danych płatnika Koszt szkolenia dla tych podmiotów równy jest cenie netto. Dla celów dowodowych płatność przelewem bankowym za szkolenie musi nastąpić z rachunku wskazanej jednostki sektora finansów publicznych.

Pakiet szkoleniowy obejmuje następujące świadczenia:

– udział w sesjach szkoleniowych,
– materiały edukacyjne,
– certyfikat uczestnictwa,
– przerwy kawowe oraz obiad.

Termin

5 grudnia 2016, Warszawa

Cennik/kod

przedsprzedaż do 30 października 2016
569 PLN
netto + Vat 23%
(do zapłaty: 699.87 PLN)
od 30 października 2016
599 PLN
netto + Vat 23%
(do zapłaty: 736.77 PLN)

Warunki zwolnienia z VAT

Tak - oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych
Nie - udział w szkoleniu nie jest finansowy ze środków publicznych

Uczestnicy

Dane do wystawienia faktury VAT

Firma/Instytucja
Osoba fizyczna

Typ płatności

Przelew po otrzymaniu faktury PRO FORMA
Pay-U
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem serwisu i akceptuję jego treść.
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Lekarskie PZWL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-460), ul. Gottlieba Daimlera 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji udostępnionych przez Spółkę produktów lub usług oraz marketingu towarów i usług własnych Spółki (w formie tradycyjnej), a w przypadku wyrażenia odrębnych zgód – w celach objętych oświadczeniem. Podanie danych jest dobrowolne i każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Wydawnictwa Lekarskiego PZWL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-460), ul. Gottlieba Daimlera 2 drogą elektroniczną, w tym za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, informacji handlowych dotyczących zwłaszcza produktów, usług, aktualnych ofert.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Wydawnictwa Lekarskiego PZWL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-460), ul. Gottlieba Daimlera 2 połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Wydawnictwo Lekarskie PZWL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-460), ul. Gottlieba Daimlera 2 w celu marketingu produktów i usług podmiotów powiązanych lub współpracujących ze Spółką.