Szkolenie

Naukowiec szuka pracy. Metody, narzędzia, skuteczność

Szanowni Państwo!

W ciągu ostatniej dekady w świecie nauki zaszły znaczące zmiany, które wpłynęły na kształt karier naukowych i zmodyfikowały strukturę zatrudnienia w sektorze akademickim. Codziennością naukowców stało się poszukiwanie nowych stanowisk, kontraktów i grantów, znacząco wzrosło też zatrudnienie badaczy w sektorze prywatnym. Kluczowe dla znalezienia pracy zarówno na uczelni jak i poza nią stało się odpowiednie przygotowanie do procesu rekrutacyjnego, a w szczególności zaznajomienie się z oczekiwaniami i możliwościami współpracy z potencjalnym pracodawcą.

Dlatego, w oparciu o doświadczenia naukowców z krajów anglosaskich, przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie, które jest tam uznawane za
konieczny element kształcenia kadry akademickiej!

Naukowiec szuka pracy.
Metody, narzędzia, skuteczność

 W trakcie warsztatów przeprowadzimy Państwa przez wszystkie tajniki budowania swojego wizerunku w oczach potencjalnego pracodawcy!

Po ukończeniu szkolenia, będziecie Państwo dysponowali:

  • swoim portfolio naukowym zawierającym atuty zawodowe (pogrupowane w kilka kategorii),
  • wzorem listu motywacyjnego i curriculum vitae (w wersji umożliwiającej dostosowanie cv do konkretnej oferty pracy)
  • zestawem zaleceń dotyczących uczestniczenia w rozmowach rekrutacyjnych.

Wspomniane elementy utworzą rodzaj indywidualnej oferty,
która ułatwi i uporządkuje proces poszukiwania pracy lub współpracy w ramach Państwa przyszłych projektów!

Program

10:00-11:30
Określenie priorytetów i celów zawodowych uczestników. Atuty zawodowe, cz. 1: kwalifikacje i kompetencje.
Praca indywidualna i w grupach, case study, dyskusja, tour de table, flipowanie.
11:30-11:45
Przerwa na kawę
11:45-13:15
Atuty zawodowe, cz. 2: projekty, produkty i kontakty. Jak odpowiedzieć na ofertę pracy? List motywacyjny.
Praca indywidualna i w grupach, dyskusja, tour de table, flipowanie, burza mózgów, cykl Kolba, case study.
13:15-13:45
Przerwa obiadowa
13:45-15:15
Jak odpowiedzieć na ofertę pracy? Curriculum vitae.
Cykl Kolba, burza mózgów, flipowanie, praca w grupach, dyskusja, case study, praca indywidualna.
15:15-15:30
Przerwa na kawę
15:30-17:00
Jak rozmawiać z pracodawcą? Rozmowa kwalifikacyjna.
Praca w grupach, dyskusja, cykl Kolba, burza mózgów, flipowanie, scenki.

Prelegenci

dr Justyna Małkuch-Świtalska
Doktor nauk historycznych, członek ekipy badawczej Université de Lorraine, wykładowca Université de Reims Champagne-Ardenne we Francji.... więcej