Szkolenie

Stosowanie metod ilościowych i jakościowych w prowadzeniu badań naukowych

Do konferencji zostało jeszcze:
20
dni
20
godziny
22
minuty
21
sekundy

Szanowni Państwo!

Prowadząc projekt badawczy ważne jest, aby móc zawsze skupić się tylko na najważniejszych zagadnieniach merytorycznych i nie martwić się o właściwy dobór grupy oraz metody badania. Dlatego też przygotowaliśmy dla Państwa specjalne warsztaty na temat organizacji i prowadzenia badań naukowych.

Stosowanie metod ilościowych i jakościowych
w prowadzeniu badań naukowych

 

W trakcie warsztatów etap po etapie przeprowadzimy Państwa przez wszystkie tajniki stosowania metod ilościowych i jakościowych, w tym odpowiemy m.in. na pytania:

 • Jak samodzielnie przygotować projekt badania?
 • Jaką metodę badawczą wybrać w zależności od potrzeb projektu?
 • Jak interpretować wyniki badań ilościowych a jak jakościowych?

Podczas warsztatu uczestnicy będą mieli możliwość usystematyzowania swojej wiedzy na temat przeprowadzania badań, począwszy od planowania badania poprzez realizację, do analizy wyników i przygotowania raportu.

Program

10:00-11:30
Panel I: Projektowanie badań – strategie zarządzania procesem
 • Definiowanie ramy analitycznej (cele, problematyka, techniki badawcze, sposoby analizy, raportowanie i dystrybuowanie wyników)
 • Określanie modelu realizacji badań, m. in.:
 • Dobór metod i technik do danego projektu badawczego
 • Zarządzanie przebiegiem prac terenowych
 • Sposób organizacji pracy w zespole badawczym
 • Potencjalne ryzyka w projekcie badawczym
 • Wykorzystanie nowych technologii w procesie badawczym
 • Metodologie mieszane, czyli po co i jak łączyć różne podejścia badawcze
11:30-11:45
Przerwa na kawę
11:45-13:15
Panel II: Badania jakościowe w praktyce
 • Techniki realizacji badań jakościowych (wywiady pogłębione [IDI], wywiady fokusowe [FGI], etnografie, analizy danych zastanych)
 • Strategie organizacji procesu badawczego
 • Przygotowanie narzędzia badawczego
 • Rodzaje doboru próby
 • Praktyczne przykłady realizacji badań jakościowych
13:15-13:45
Przerwa obiadowa
13:45-15:15
Panel III: Badania ilościowe w praktyce
 • Techniki realizacji badań ilościowych (rodzaje kwestionariuszy; sposoby realizacji: PAPI, CATI, CAWI)
 • Strategie organizacji procesu badawczego, m.in.:
 • Przygotowanie narzędzia badawczego
 • Rodzaje doboru próby
 • Komunikacja z badanymi i realizatorami badań terenowych
 • Praktyczne przykłady realizacji badań ilościowych
15:15-15:30
Przerwa na kawę
15:30-17:00
Panel IV: Badania – etap interpretacji i wnioskowania
 • Od analizy do interpretacji – jak wyciągać wnioski z badań
 • Tworzenie prezentacji, pisanie raportów, sporządzanie ekspertyz – sposoby prezentacji wniosków płynących z analizy

Prelegenci

Prof. dr hab. Małgorzata Rószkiewicz
Profesor w Instytucie Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół... więcej

Miejsce i termin

16 listopada, Warszawa
Golden Floor Plaza
Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123a

25 listopada, Poznań
Hotel Topaz Poznań Centrum
ul. Przemysłowa 34A, 61-579 Poznań
tel.:(61) 833 39 04 lub (61) 833 76 00
e-mail: biuro@hotel-topaz.pl