Szkolenie

Stosowanie metod ilościowych i jakościowych w prowadzeniu badań naukowych

Do konferencji zostało jeszcze:
20
dni
20
godziny
22
minuty
21
sekundy

Szanowni Państwo!

Prowadząc projekt badawczy ważne jest, aby móc zawsze skupić się tylko na najważniejszych zagadnieniach merytorycznych i nie martwić się o właściwy dobór grupy oraz metody badania. Dlatego też przygotowaliśmy dla Państwa specjalne warsztaty na temat organizacji i prowadzenia badań naukowych.

Stosowanie metod ilościowych i jakościowych
w prowadzeniu badań naukowych

 

W trakcie warsztatów etap po etapie przeprowadzimy Państwa przez wszystkie tajniki stosowania metod ilościowych i jakościowych, w tym odpowiemy m.in. na pytania:

 • Jak samodzielnie przygotować projekt badania?
 • Jaką metodę badawczą wybrać w zależności od potrzeb projektu?
 • Jak interpretować wyniki badań ilościowych a jak jakościowych?

Podczas warsztatu uczestnicy będą mieli możliwość usystematyzowania swojej wiedzy na temat przeprowadzania badań, począwszy od planowania badania poprzez realizację, do analizy wyników i przygotowania raportu.

Program

10:00-11:30
Panel I: Projektowanie badań – strategie zarządzania procesem
 • Definiowanie ramy analitycznej (cele, problematyka, techniki badawcze, sposoby analizy, raportowanie i dystrybuowanie wyników)
 • Określanie modelu realizacji badań, m. in.:
 • Dobór metod i technik do danego projektu badawczego
 • Zarządzanie przebiegiem prac terenowych
 • Sposób organizacji pracy w zespole badawczym
 • Potencjalne ryzyka w projekcie badawczym
 • Wykorzystanie nowych technologii w procesie badawczym
 • Metodologie mieszane, czyli po co i jak łączyć różne podejścia badawcze
11:30-11:45
Przerwa na kawę
11:45-13:15
Panel II: Badania jakościowe w praktyce
 • Techniki realizacji badań jakościowych (wywiady pogłębione [IDI], wywiady fokusowe [FGI], etnografie, analizy danych zastanych)
 • Strategie organizacji procesu badawczego
 • Przygotowanie narzędzia badawczego
 • Rodzaje doboru próby
 • Praktyczne przykłady realizacji badań jakościowych
13:15-13:45
Przerwa obiadowa
13:45-15:15
Panel III: Badania ilościowe w praktyce
 • Techniki realizacji badań ilościowych (rodzaje kwestionariuszy; sposoby realizacji: PAPI, CATI, CAWI)
 • Strategie organizacji procesu badawczego, m.in.:
 • Przygotowanie narzędzia badawczego
 • Rodzaje doboru próby
 • Komunikacja z badanymi i realizatorami badań terenowych
 • Praktyczne przykłady realizacji badań ilościowych
15:15-15:30
Przerwa na kawę
15:30-17:00
Panel IV: Badania – etap interpretacji i wnioskowania
 • Od analizy do interpretacji – jak wyciągać wnioski z badań
 • Tworzenie prezentacji, pisanie raportów, sporządzanie ekspertyz – sposoby prezentacji wniosków płynących z analizy

Prelegenci

dr Sylwia Bedyńska

Miejsce i termin

21 maja, Kraków
Archeion Kraków, ul. Św. Filipa 23
Ul. Św. Filipa 23/6, 31-150 Kraków
tel.: (12) 4311894
22 października, Warszawa
Golden Floor Plaza
Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123a

Formularz rejestracyjny

Warunki uczestnictwa

Warunkiem udziału w szkoleniu/konferencji jest wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego oraz akceptacja regulaminu.

Podstawą do uiszczenia należności jest faktura pro forma, która zostanie przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu/konferencji.

Zasady składania rezygnacji zostały określone w regulaminie.

W przypadku złożenia rezygnacji w terminie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych przed terminem wydarzenia, organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia zamawiającego pełnymi kosztami udziału w szkoleniu/konferencji.

Zwolnione z podatku VAT

Zwolnienie z VAT dotyczy usług w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego na podstawie art.43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień i przysługuje Zamawiającym, którzy są podmiotami publicznymi i finansują ze środków publicznych szkolenia swoich pracowników.

Jeśli środki, które Zamawiający przeznacza na udział w szkoleniu, spełniają powyższy warunek, stawka VAT „zw” znajdzie zastosowanie wyłącznie po przesłaniu stosownego oświadczenia, które zostanie wygenerowane po rejestracji uczestników i uzupełnieniu danych płatnika Koszt szkolenia dla tych podmiotów równy jest cenie netto. Dla celów dowodowych płatność przelewem bankowym za szkolenie musi nastąpić z rachunku wskazanej jednostki sektora finansów publicznych.

Pakiet szkoleniowy obejmuje następujące świadczenia:

– udział w sesjach szkoleniowych,
– materiały edukacyjne,
– certyfikat uczestnictwa,
– przerwy kawowe oraz obiad.

Termin

22 października 2018, Warszawa

Cennik/kod

od 01 maja 2018
599 PLN
netto + Vat 23%
(do zapłaty: 736.77 PLN)

Warunki zwolnienia z VAT

Tak - oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych
Nie - udział w szkoleniu nie jest finansowy ze środków publicznych

Uczestnicy

Dane do wystawienia faktury VAT

Firma/Instytucja
Osoba fizyczna

Typ płatności

Przelew po otrzymaniu faktury PRO FORMA
Pay-U