Metody statystyczne w weryfikacji hipotez badawczych | Instytut PWN
Nowe szkolenie Instytutu PWN

Metody statystyczne w weryfikacji hipotez badawczych

Szanowni Państwo!

Metody statystyczne są powszechnie wykorzystywane do planowania i interpretacji wyników badań naukowych. Realizacja ilościowej analizy danych pochodzących z obserwacji, wywiadu lub eksperymentu, w zależności od treści hipotez badawczych jest trudna, a zarazem niezbędna w prowadzeniu badań naukowych. Powszechnie stosowane programy statystyczne umożliwiają dokonanie analizy danych w dosyć prosty sposób. Jednak w celu przeprowadzenia poprawnej, pod względem metodologicznym, analizy statystycznej, należy wiedzieć jakie narzędzia zostały wykorzystane i czy są one adekwatne.

Dlatego też przygotowaliśmy dla Państwa praktyczne warsztaty na temat:

Metody statystyczne w weryfikacji hipotez badawczych

diagram digital

W trakcie warsztatów szczególną uwaga zwrócimy na praktyczną stronę prowadzenia analiz oraz na ocenę ich jakości.
Pani Profesor Małgorzata Rószkiewicz omówi zagadnienia:
* budowy skal pomiaru oraz oceny ich rzetelności,
* oceny trafności wewnętrznej i zewnętrznej badania,
*oceny błędów losowych i kontroli występowania błędów nielosowych.

W zakresie analizy wyników uwagę skoncentrujemy  na adekwatności metod analizy do przyjętych zasad pomiaru.

Warsztaty przeznaczone są dla pracowników naukowych, posiadających podstawową wiedzą z zakresu analiz statystycznych.

Program

Panel I
10:00-11:30
Model konceptualny: hipoteza badawcza a hipoteza statystyczna - operacyjne definicje badanych zmiennych i analizowanych zależności.
Skale i analityczne konsekwencje ich stosowania.
Skale jedno- i wielowymiarowe.
Pomiar zależny i niezależny. Trafność i rzetelność.
11:30-11:45
Przerwa na kawę
Panel II
11:45-13:15
Badane wewnętrznej spójności bazy danych.
Braki danych: imputacje deterministyczne, imputacje stochastyczne.
Ważenie danych.
13:15-13:45
Przerwa obiadowa
Panel III
13:45-15:15
Analiza struktury. Wnioskowanie o strukturze zjawisk.
Istota wnioskowania statycznego: estymacja i weryfikacja hipotez statystycznych (testy istotności).
Metody badania współzależności dla zjawisk niemierzalnych i mierzalnych: zależność stochastyczna, analiza wariancji.
15:15-15:30
Przerwa na kawę
Panel IV
15:30-17:00
Metody badania współzależności dla zjawisk niemierzalnych i mierzalnych: korelacja prosta, cząstkowa oraz wieloraka.
Zależności pozorne i przyczynowe.
17:00-17:10
Zakończenie szkolenia i rozdanie certyfikatów

Prelegenci

Szkolenie poprowadzi  Prof. dr hab. Małgorzata Rószkiewicz.

Miejsce i termin

2 czerwca, Warszawa
Golden Floor Plaza
Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123a