Metody statystyczne w weryfikacji hipotez badawczych – sz. zamknięte | Instytut PWN
Szkolenie

Metody statystyczne w weryfikacji hipotez badawczych

Do konferencji zostało jeszcze:
20
dni
20
godziny
22
minuty
21
sekundy

Szanowni Państwo,

Metody statystyczne są powszechnie wykorzystywane do planowania i interpretacji wyników badań naukowych. Realizacja ilościowej analizy danych pochodzących z obserwacji, wywiadu lub eksperymentu, w zależności od treści hipotez badawczych jest trudna, a zarazem niezbędna w prowadzeniu badań naukowych. Powszechnie stosowane programy statystyczne umożliwiają dokonanie analizy danych w dosyć prosty sposób. Jednak w celu przeprowadzenia poprawnej, pod względem metodologicznym, analizy statystycznej, należy wiedzieć jakie narzędzia zostały wykorzystane i czy są one adekwatne.

W trakcie warsztatów szczególną uwaga zwrócimy na praktyczną stronę prowadzenia analiz oraz na ocenę ich jakości:

  • budowy skal pomiaru oraz oceny ich rzetelności,
  • oceny trafności wewnętrznej i zewnętrznej badania,
  • oceny błędów losowych i kontroli występowania błędów nielosowych.

W zakresie analizy wyników uwagę skoncentrujemy  na adekwatności metod analizy do przyjętych zasad pomiaru.

Warsztaty przeznaczone są dla pracowników naukowych, posiadających podstawową wiedzą z zakresu analiz statystycznych.

_______________________________________________

Program warsztatów został przygotowany na podstawie sugestii pracowników naukowych,
dotyczących potrzeb szkoleniowych i oparty na rzeczywistych przykładach z rynku akademickiego.

Program

Panel I
10:00-11:30
Model konceptualny: hipoteza badawcza a hipoteza statystyczna - operacyjne definicje badanych zmiennych i analizowanych zależności.
Skale jedno- i wielowymiarowe.
Pomiar zależny i niezależny. Trafność i rzetelność.
11:30-11:45
Przerwa na kawę
Panel II
11:45-13:15
Badane wewnętrznej spójności bazy danych.
Braki danych: imputacje deterministyczne, imputacje stochastyczne.
Ważenie danych.
13:15-13:45
Przerwa obiadowa
Panel III
13:45-15:15
Analiza struktury. Wnioskowanie o strukturze zjawisk.
Istota wnioskowania statycznego: estymacja i weryfikacja hipotez statystycznych (testy istotności).
Metody badania współzależności dla zjawisk niemierzalnych i mierzalnych: zależność stochastyczna, analiza wariancji.
15:15-15:30
Przerwa na kawę
Panel IV
15:30-17:00
Metody badania współzależności dla zjawisk niemierzalnych i mierzalnych: korelacja prosta, cząstkowa oraz wieloraka.
Zależności pozorne i przyczynowe.
17:00-17:10
Zakończenie szkolenia i rozdanie certyfikatów

Kontakt

*szkolenie może być realizowane również w formule zamkniętej, czyli dedykowanej konkretnej uczelni oraz wyznaczonym przez nią odbiorcom

 

Joanna Bełcik

Koordynator Konferencji i Szkoleń

joanna.belcik@pwn.pl

22 695 40 94