Stosowanie metod ilościowych i jakościowych w prowadzeniu badań społecznych | Instytut PWN
TERMIN ZAWIESZONY Z POWODU COVID-19 - szczegóły wkrótce!

Stosowanie metod ilościowych i jakościowych
w prowadzeniu badań społecznych

Pobierz program
Do konferencji zostało jeszcze:
20
dni
20
godziny
22
minuty
21
sekundy

Stosowanie metod ilościowych i jakościowych

w prowadzeniu badań społecznych

W trakcie warsztatów etap po etapie przeprowadzimy Państwa przez wszystkie tajniki stosowania metod ilościowych i jakościowych, w tym odpowiemy m.in. na pytania:

 • Jak samodzielnie przygotować projekt badania?
 • Jaką metodę badawczą wybrać w zależności od potrzeb projektu?
 • Jak interpretować wyniki badań ilościowych a jak jakościowych?

Podczas warsztatu uczestnicy będą mieli możliwość usystematyzowania swojej wiedzy na temat przeprowadzania badań, począwszy od planowania badania poprzez realizację, do analizy wyników i przygotowania raportu.

 

 Program warsztatów został przygotowany na podstawie sugestii pracowników naukowych dotyczących potrzeb szkoleniowych i oparty na rzeczywistych przykładach
z rynku akademickiego
.

Program

9:30-10:00
Rejestracja uczestników i poranna kawa
10:00-11:45
Panel I: Projektowanie badań – strategie zarządzania procesem
 • Definiowanie ramy analitycznej (cele, problematyka, techniki badawcze, sposoby analizy, raportowanie i dystrybuowanie wyników)
 • Określanie modelu realizacji badań – dobór metod i technik do danego projektu badawczego
 • Metodologia (różne schematy badawcze) i elementy statystyki (statystyka opisowe, wnioskowanie statystyczne, psychometria)
 • Zarządzanie przebiegiem prac terenowych
 • Sposób organizacji pracy w zespole badawczym
 • Potencjalne ryzyka w projekcie badawczym
 • Metodologie mieszane, czyli po co i jak łączyć różne podejścia badawcze
11:45-12:00
Przerwa na kawę
12:00-13:45
Panel II: Badania jakościowe w praktyce
 • Techniki realizacji badań jakościowych (wywiady pogłębione [IDI], wywiady fokusowe [FGI], etnografia, netnografia, panele on-line)
 • Organizacja procesu badawczego
 • Przygotowanie narzędzia badawczego, przykłady scenariuszy
 • Rodzaje doboru próby
 • Praktyczne przykłady realizacji badań jakościowych
 • Techniki projekcyjne i grywalizacja w badaniach jakościowych
13:45-14:15
Przerwa obiadowa
14:15-15:45
Panel III: Badania ilościowe w praktyce
 • Techniki realizacji badań ilościowych (rodzaje kwestionariuszy; sposoby realizacji: PAPI, CATI, CAWI)
 • Organizacja procesu badawczego
 • Przygotowanie narzędzia badawczego, przykłady kwestionariuszy
 • Rodzaje doboru próby
 • Komunikacja z badanymi i realizatorami badań terenowych
 • Wykorzystanie nowych technologii i podejść w procesie badawczym: eye-tracking, analiza mimiki twarzy, grywalizacja w badaniach ilościowych
 • Praktyczne przykłady realizacji badań ilościowych
15:45-16:00
Przerwa na kawę
16:00-17:00
Panel IV: Badania – etap interpretacji i wnioskowania
 • Od analizy do interpretacji – jak wyciągać wnioski z badań
 • Weryfikacja hipotez w praktyce
 • Tworzenie prezentacji, pisanie raportów, sporządzanie ekspertyz – sposoby prezentacji wniosków płynących z analizy
Zakończenie i odebranie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu

Prowadząca


dr Sylwia Bedyńska

Psycholog, dyrektor Instytutu Podstaw Psychologii na Uniwersytecie SWPS,  koordynator modułu „Metodologia ze statystyką…”.

Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół oddziaływania stereotypów. Prowadzi badania nad zjawiskiem zagrożenia stereotypem, czyli nad tym, jak negatywne etykietowanie zdolności członków grupy wpływa na ich rzeczywiste osiągnięcia i funkcjonowanie społeczne. Analizuje znaczenie tego zjawiska dla przebiegu procesów rozumowania na bazie modeli umysłowych oraz strategii stosowanych podczas wnioskowania. Bada rolę zagrożenia stereotypem dla odczuwanej satysfakcji z pracy i poziomu wypalenia zawodowego oraz wpływ aktywizacji negatywnego wyobrażenia na efektywność pamięci operacyjnej, postrzeganie siebie i świata społecznego.

Interesuje się również błędami w przetwarzaniu informacji liczbowych i zjawiskiem bezradności intelektualnej powstającym wtedy, gdy mimo efektywnego wysiłku nie można rozwiązać zadań poznawczych. Także edukacyjne problemy uczniów zdolnych są jej szczególnie bliskie.

Współautorka książek: „Kim jestem? Przeciwdziałania stereotypizacji i stygmatyzacji osób z ograniczeniami sprawności” (2010) oraz „Statystyczny Drogowskaz 3. Praktyczny przewodnik wykorzystania modeli regresji oraz równań strukturalnych” (2013).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu statystyki i metodologii badań psychologicznych.

Miejsce i termin

zawieszony, Warszawa
Kolmex Inwest
Kolmex Inwest, ul. Grzybowska 80/82, Warszawa

Kontakt

*szkolenie może być realizowane również w formule zamkniętej, czyli dedykowanej konkretnej uczelni oraz wyznaczonym przez nią odbiorcom

 

bozena.jamka-czyz@pwn.pl
+48 508 660 613

Sprawdź również: