Szkolenie

Stosowanie metod ilościowych i jakościowych
w prowadzeniu badań społecznych

Pobierz program
Do konferencji zostało jeszcze:
20
dni
20
godziny
22
minuty
21
sekundy

Stosowanie metod ilościowych i jakościowych

w prowadzeniu badań społecznych

W trakcie warsztatów etap po etapie przeprowadzimy Państwa przez wszystkie tajniki stosowania metod ilościowych i jakościowych, w tym odpowiemy m.in. na pytania:

 • Jak samodzielnie przygotować projekt badania?
 • Jaką metodę badawczą wybrać w zależności od potrzeb projektu?
 • Jak interpretować wyniki badań ilościowych a jak jakościowych?

Podczas warsztatu uczestnicy będą mieli możliwość usystematyzowania swojej wiedzy na temat przeprowadzania badań, począwszy od planowania badania poprzez realizację, do analizy wyników i przygotowania raportu.

 

 Program warsztatów został przygotowany na podstawie sugestii pracowników naukowych dotyczących potrzeb szkoleniowych i oparty na rzeczywistych przykładach
z rynku akademickiego
.

Program

9:30-10:00
Rejestracja uczestników i poranna kawa
10:00-11:45
Panel I: Projektowanie badań – strategie zarządzania procesem
 • Definiowanie ramy analitycznej (cele, problematyka, techniki badawcze, sposoby analizy, raportowanie i dystrybuowanie wyników)
 • Określanie modelu realizacji badań – dobór metod i technik do danego projektu badawczego
 • Metodologia (różne schematy badawcze) i elementy statystyki (statystyka opisowe, wnioskowanie statystyczne, psychometria)
 • Zarządzanie przebiegiem prac terenowych
 • Sposób organizacji pracy w zespole badawczym
 • Potencjalne ryzyka w projekcie badawczym
 • Metodologie mieszane, czyli po co i jak łączyć różne podejścia badawcze
11:45-12:00
Przerwa na kawę
12:00-13:45
Panel II: Badania jakościowe w praktyce
 • Techniki realizacji badań jakościowych (wywiady pogłębione [IDI], wywiady fokusowe [FGI], etnografia, netnografia, panele on-line)
 • Organizacja procesu badawczego
 • Przygotowanie narzędzia badawczego, przykłady scenariuszy
 • Rodzaje doboru próby
 • Praktyczne przykłady realizacji badań jakościowych
 • Techniki projekcyjne i grywalizacja w badaniach jakościowych
13:45-14:15
Przerwa obiadowa
14:15-15:45
Panel III: Badania ilościowe w praktyce
 • Techniki realizacji badań ilościowych (rodzaje kwestionariuszy; sposoby realizacji: PAPI, CATI, CAWI)
 • Organizacja procesu badawczego
 • Przygotowanie narzędzia badawczego, przykłady kwestionariuszy
 • Rodzaje doboru próby
 • Komunikacja z badanymi i realizatorami badań terenowych
 • Wykorzystanie nowych technologii i podejść w procesie badawczym: eye-tracking, analiza mimiki twarzy, grywalizacja w badaniach ilościowych
 • Praktyczne przykłady realizacji badań ilościowych
15:45-16:00
Przerwa na kawę
16:00-17:00
Panel IV: Badania – etap interpretacji i wnioskowania
 • Od analizy do interpretacji – jak wyciągać wnioski z badań
 • Weryfikacja hipotez w praktyce
 • Tworzenie prezentacji, pisanie raportów, sporządzanie ekspertyz – sposoby prezentacji wniosków płynących z analizy
Zakończenie i odebranie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu

Prowadząca


dr Sylwia Bedyńska

Psycholog, dyrektor Instytutu Podstaw Psychologii na Uniwersytecie SWPS,  koordynator modułu „Metodologia ze statystyką…”.

Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół oddziaływania stereotypów. Prowadzi badania nad zjawiskiem zagrożenia stereotypem, czyli nad tym, jak negatywne etykietowanie zdolności członków grupy wpływa na ich rzeczywiste osiągnięcia i funkcjonowanie społeczne. Analizuje znaczenie tego zjawiska dla przebiegu procesów rozumowania na bazie modeli umysłowych oraz strategii stosowanych podczas wnioskowania. Bada rolę zagrożenia stereotypem dla odczuwanej satysfakcji z pracy i poziomu wypalenia zawodowego oraz wpływ aktywizacji negatywnego wyobrażenia na efektywność pamięci operacyjnej, postrzeganie siebie i świata społecznego.

Interesuje się również błędami w przetwarzaniu informacji liczbowych i zjawiskiem bezradności intelektualnej powstającym wtedy, gdy mimo efektywnego wysiłku nie można rozwiązać zadań poznawczych. Także edukacyjne problemy uczniów zdolnych są jej szczególnie bliskie.

Współautorka książek: „Kim jestem? Przeciwdziałania stereotypizacji i stygmatyzacji osób z ograniczeniami sprawności” (2010) oraz „Statystyczny Drogowskaz 3. Praktyczny przewodnik wykorzystania modeli regresji oraz równań strukturalnych” (2013).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu statystyki i metodologii badań psychologicznych.

Miejsce i termin

9 czerwca, Warszawa
Kolmex Inwest
Kolmex Inwest, ul. Grzybowska 80/82, Warszawa

Kontakt

*szkolenie może być realizowane również w formule zamkniętej, czyli dedykowanej konkretnej uczelni oraz wyznaczonym przez nią odbiorcom

 

Karolina Pawlak
Koordynator  ds. szkoleń

karolina.pawlak@pwn.pl
(22) 695 43  02

Sprawdź również:

Podobne wydarzenia:

Warsztaty
Design Thinking na uczelni
Warsztaty
Innowacyjne metody dydaktyczne

Formularz rejestracyjny

Warunki uczestnictwa

Warunkiem udziału w szkoleniu/konferencji jest wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego oraz akceptacja regulaminu.

Podstawą do uiszczenia należności jest faktura pro forma, która zostanie przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu/konferencji.

Zasady składania rezygnacji zostały określone w regulaminie.

W przypadku złożenia rezygnacji w terminie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych przed terminem wydarzenia, organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia zamawiającego pełnymi kosztami udziału w szkoleniu/konferencji.

Zwolnione z podatku VAT

Zwolnienie z VAT dotyczy usług w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego na podstawie art.43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień i przysługuje Zamawiającym, którzy są podmiotami publicznymi i finansują ze środków publicznych szkolenia swoich pracowników.

Jeśli środki, które Zamawiający przeznacza na udział w szkoleniu, spełniają powyższy warunek, stawka VAT „zw” znajdzie zastosowanie wyłącznie po przesłaniu stosownego oświadczenia, które zostanie wygenerowane po rejestracji uczestników i uzupełnieniu danych płatnika Koszt szkolenia dla tych podmiotów równy jest cenie netto. Dla celów dowodowych płatność przelewem bankowym za szkolenie musi nastąpić z rachunku wskazanej jednostki sektora finansów publicznych.

Pakiet szkoleniowy obejmuje następujące świadczenia:

– udział w sesjach szkoleniowych,
– materiały edukacyjne,
– certyfikat uczestnictwa,
– przerwy kawowe oraz obiad.

Termin

9 czerwca 2020, Warszawa

Cennik/kod

przedsprzedaż do 26 maja 2020
559 PLN
netto + Vat 23%
(do zapłaty: 687.57 PLN)
od 27 maja 2020
599 PLN
netto + Vat 23%
(do zapłaty: 736.77 PLN)

Dane do wystawienia faktury VAT

Firma/Instytucja
Osoba fizyczna

Warunki zwolnienia z VAT

Tak - oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych
Nie - udział w szkoleniu nie jest finansowy ze środków publicznych

Typ płatności

Przelew po otrzymaniu faktury PRO FORMA
Pay-U