Szkolenie

Stosowanie metod ilościowych i jakościowych w prowadzeniu badań naukowych

Szanowni Państwo!

Prowadząc projekt badawczy ważne jest, aby móc zawsze skupić się tylko na najważniejszych zagadnieniach merytorycznych i nie martwić się o właściwy dobór grupy oraz metody badania. Dlatego też przygotowaliśmy dla Państwa specjalne warsztaty na temat organizacji i prowadzenia badań naukowych.

Stosowanie metod ilościowych i jakościowych
w prowadzeniu badań naukowych

W trakcie warsztatów etap po etapie przeprowadzimy Państwa przez wszystkie tajniki stosowania metod ilościowych i jakościowych, w tym odpowiemy m.in. na pytania:

 • Jak samodzielnie przygotować projekt badania?
 • Jaką metodę badawczą wybrać w zależności od potrzeb projektu?
 • Jak interpretować wyniki badań ilościowych a jak jakościowych?

Podczas warsztatu uczestnicy będą mieli możliwość usystematyzowania swojej wiedzy na temat przeprowadzania badań, począwszy od planowania badania poprzez realizację, do analizy wyników i przygotowania raportu.

Program warsztatów został przygotowany na podstawie sugestii pracowników naukowych dotyczących potrzeb szkoleniowych i oparty na rzeczywistych przykładach z rynku akademickiego.

Program

10:00-11:30
Panel I: Projektowanie badań – strategie zarządzania procesem
 • Definiowanie ramy analitycznej (cele, problematyka, techniki badawcze, sposoby analizy, raportowanie i dystrybuowanie wyników)
 • Określanie modelu realizacji badań, m. in.: dobór metod i technik do danego projektu badawczego
 • Analiza często popełnianych błędów w trakcie procesu planowania badania
 • Potencjalne ryzyka w projekcie badawczym
 • Metodologie mieszane, czyli po co i jak łączyć różne podejścia badawcze
11:30-11:45
Przerwa na kawę
11:45-13:15
Panel II: Badania jakościowe w praktyce
 • Techniki realizacji badań jakościowych (wywiady pogłębione [IDI], wywiady fokusowe [FGI], etnografie, analizy danych zastanych)
 • Praktyczne rady związane z realizacją i analizą danych jakościowych
 • Przygotowanie narzędzia badawczego
 • Rodzaje doboru próby
 • Wnioskowanie na podstawie danych jakościowych
 • Praktyczne przykłady realizacji badań jakościowych
13:15-13:45
Przerwa obiadowa
13:45-15:15
Panel III: Badania ilościowe w praktyce
 • Techniki realizacji badań ilościowych (rodzaje kwestionariuszy; sposoby realizacji: PAPI, CATI, CAWI)
 • Przygotowanie narzędzia badawczego
 • Rodzaje doboru próby
 • Wnioskowanie na podstawie danych jakościowych
 • Ocena jakości wyników: dokładność a precyzja wnioskowania w badaniach ilościowych
15:15-15:30
Przerwa na kawę
15:30-17:00
Panel IV: Badania ilościowe w praktyce c.d.
 • Ocena jakości wyników: dokładność a precyzja wnioskowania
  w badaniach ilościowych
 • Planowanie kolejnych kroków analizy danych
 • Jak łączyć wnioski z danych ilościowych z jakościowymi
 • Przykłady badań

Prelegenci

Dr Sylwia Bedyńska. Ekspert ds. statystyki i metodologii badań psychologicznych. Od kilkunastu lat prowadzi zajęcia z podstawowych i zaawansowanych technik analitycznych w Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Swoje zainteresowania metodologią i statystyką rozwija prowadząc prace badawcze studentów w ramach prac rocznych w SWPS i seminariów magisterskich na tej uczelni. Prowadzi również szkolenia dla pracowników naukowych z zakresu technik wielowymiarowych: analizy wariancji i analizy regresji w programie SPSS.

Wspiera prace badawcze doktorantów SWPS poprzez zajęcia z metodologii badań psychologicznych oraz w ramach konsultacji. Chętnie konsultuje też projekty badawcze pracowników innych uczelni i instytutów (m. in. pracowników Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie oraz Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu).

Kierownik projektów badawczych realizowanych w ramach grantów m.in. MNiSW, KBN. Autorka kilkunastu publikacji naukowych oraz artykułów popularyzujących różnorodne metody statystyczne. Recenzentka książek akademickich i popularno-naukowych z dziedziny psychologii, zgłoszonych przez wydawnictwa do nagrody na najlepszą książkę psychologiczną – Nagrody Teofrasta.  Redaktorka statystyczna w czasopismach naukowych z obszaru psychologii pracy (np. „Bezpieczeństwo Pracy”).

Więcej informacji o ekspercie na stronie: bedynska.com.pl

dr Sylwia Bedyńska

Miejsce i termin

30 marca, Warszawa
Golden Floor Plaza
Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123a