KONSTRUKCJE BUDOWLANE 2018 | Instytut PWN
Do konferencji zostało jeszcze:
20
dni
20
godziny
22
minuty
21
sekundy

Praktyczna konferencja
dla inżynierów budownictwa

Instytut PWN zaprasza Państwa do udziału w V edycji ogólnopolskiej konferencji o konstrukcjach budowlanych! Kontynuując formułę spotkań w najbardziej spektakularnych lokalizacjach w Polsce, na tegoroczne spotkanie wybraliśmy

MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ W GDAŃSKU

Museum_WWII_2

 

Budynek Muzeum to wielopoziomowy obiekt, o skomplikowanym, zmiennym rzucie na poszczególnych kondygnacjach. Konstrukcja sięga 14 metrów pod ziemię i ma 40 m w najwyższym punkcie. Obiekt składa się z trzech podstawowych wyodrębnionych funkcyjnie części. Część podziemna została zaprojektowana w postaci wanny szczelnej przy zastosowaniu ścian szczelinowych, od poziomu płyty fundamentowej wznosi się konstrukcja żelbetowa wieży o pochyłych ścianach. Cała część nadziemna jest żelbetowa, oparta na słupach, tarczach i podciągach. Ponad 23 tysiące mpowierzchni, 6 kondygnacji podziemnych oraz 8 naziemnych wymagały zastosowania ciekawych rozwiązań projektowych, technologicznych i materiałowych.

Podczas konferencji wykłady poprowadzą praktycy, odpowiedzialni za ostateczny kształt Muzeum: projektant konstrukcji inż. Paweł Gębka, architekt inż. Jacek Droszcz i kierownik budowy inż. Karol Kalinowski. Nie zabraknie wybitnych specjalistów i niekwestionowanych autorytetów, jak znani Państwu prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski, prof. dr hab. inż. Michał Knauff oraz mgr inż. Wiesław Bocheńczyk.

Po wystąpieniach tradycyjnie już, zapraszamy na wycieczkę po omawianym obiekcie wraz z architektem i konstruktorem budynku!

 

Profil uczestnika

Serdecznie zapraszamy wszystkich chcących pogłębić wiedzę
z zakresu konstrukcji budowlanych!

 • Projektanci konstrukcji
 • Architekci
 • Kierownicy budowy
 • Inżynierowie budownictwa
 • Praktycy z branży budowlanej
 • Inwestorzy
 • Wykonawcy
 • Rzeczoznawcy budowlani
 • Pracownicy administracji publicznej i budowlanej
 • Studenci kierunków budowlanych

Program

9:00-9:30
Rejestracja uczestników
9:30-9:40
Otwarcie konferencji
9:40-10:20
Ewolucja wybranych przepisów konstrukcyjnych w polskich wymaganiach normowych
Prof dr hab.inż. Włodzimierz Starosolski

W referacie przedstawiono ewolucję wybranych przepisów konstrukcyjnych w polskich wymaganiach normowych od roku 1932 r. do czasów współczesnych. Omówienie m.in. kształtowania haków, zakotwień na podporach, połączeń na zakład, spawania zbrojenia, otulenia zbrojenia, zbrojenia rozdzielczego, odstępów strzemion, minimalnego i maksymalnego zbrojenia, zbrojenia belek załamanych, zbrojenia płyt krzyżowo zbrojonych, dylatacji.

10:20-10:30
Rozwój analiz MES i obliczeń wytrzymałościowych konstrukcji żelbetowych na przestrzeni ostatnich lat w programie AxisVM
GammaCAD Sp. z o.o.
mgr inż. Paweł Ordziniak

Jedną z największych zmian ostatniej dekady dotyczącej projektowania konstrukcji budowlanych jest bez wątpienia harmonizacja specyfikacji technicznych na obszarze Wspólnoty Europejskiej, która to wiązała się ze stopniowym wdrażaniem Eurokodów.

więcej>>
10:30-11:10
Arena Gdańsk, Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum II Wojny Światowej jako przykłady projektów kubaturowych. Różne aspekty współpracy stron projektu
Kierownik Projektu budowy Muzeum II Wojny Światowej
Mgr Inż. Karol Kalinowski

Nietypowe i skomplikowane projekty budowlane to ogromne  wyzwania dla inżynierów. Wyzwania, które wymagają szczegółowych planów, kalkulacji i analiz. Tylko głębokie i osobiste zaangażowanie każdej ze stron w proces budowlany oraz  współpraca oparta na poszukiwaniu rozwiązań i kompromisów może doprowadzić projekt do sukcesu. W wystąpieniu omówione zostaną znane i cenione obiekty użyteczności publicznej znajdujące się w Gdańsku.

11:10-11:25
przerwa kawowa
11:25-11:45
Muzeum II Wojny Światowej. Architektura i konstrukcja
Architekt Muzeum II Wojny Światowej
Mgr inż arch. Jacek Droszcz

Muzeum II Wojny Światowej na trwałe wpisało się w strukturę przestrzenną Gdańska, stając się nową ikoną miasta. Do odwiedzenia Muzeum zachęca nie tylko największa na świecie wystawa poświęcona działaniom wojennym, pokazana w perspektywie całego XX wieku, ale również bryła budynku. Surowa w formie, minimalistyczna, ale jednak pełna ekspresji przyciąga uwagę i wzbudza zainteresowanie.

więcej>>
11:45-12:15
Specustawa mieszkaniowa - standardy, procedury, realizacja inwestycji i wynikające z nich wnioski dla inwestorów, architektów i konstruktorów. Omówienie regulacji prawnych.
Mgr inż. Wiesław Bocheńczyk

Omówienie ustawy sejmowej mówiącej o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących, której przepisy weszły w życie od 22 sierpnia br.

więcej>>
12:15-12:45
Podwójne zespolenie – konstrukcja stropu z wykorzystaniem belek zespolonych – PFEIFER Hybridbeam
JORDAHL & PFEIFER Technika Budowlana Sp. z o. o.
mgr inż. Krzysztof Janczura

PFEIFER Hybrydbeam® – otwiera nowe możliwości w projektowaniu i realizacji płaskich konstrukcji stropowych. Opatentowane przez polskich inżynierów rozwiązanie technologiczne oparte jest na wykorzystaniu efektu podwójnego zespolenia korpusu stalowego belki oraz rdzenia żelbetowego wraz z zespoleniem towarzyszącej konstrukcji stropu.

więcej>>
12:45-13:00
BIM w prefabrykacji - oprogramowanie Tekla Structures i jego wykorzystanie
Construsoft Sp. z o.o.
mgr inż. Marcin Cabała

Prezentacja o najnowszych trendach na rynku przemysłu budowlanego w zakresie oprogramowania, z których korzystają inżynierowie na całym świecie. W trakcie spotkania zostaną poruszone tematy związane z całym procesem realizacji inwestycji i integracją wszystkich branż począwszy od projektu poprzez produkcję oraz zarządzanie pracami na placu budowy.

13:00-13:30
lunch
13:30-14:05
Minimalne zbrojenie konstrukcji żelbetowych z ogólnego punktu widzenia
Prof. dr hab. inż. Michał Knauff

Normy projektowania konstrukcji zawierają przepisy określające minimalne pole przekroju zbrojenia. Minimalne zbrojenie powinno uniemożliwić kruche wyczerpanie nośności oraz ograniczyć szerokość rys do poziomu nadającego się do akceptacji. Niektóre przepisy dotyczące tego zbrojenia wynikają z teorii żelbetu, inne mają charakter arbitralnych ustaleń.

więcej>>
14:05-14:45
Muzeum II Wojny Światowej. Konstrukcja - podstawowe zagadnienia projektowania
Konstruktor Muzeum II Wojny Światowej; projektant konstrukcji
Mgr inż. Paweł Gębka, mgr inż. Krzysztof Pelwecki

Prelekcja przybliżająca kluczowe zagadnienia związane z realizacją skomplikowanego projektu konstrukcji budynku Muzeum II Wojny Światowej. Omówione zostaną analiza statyczno-wytrzymałościowa, założone i przyjęte rozwiązania techniczne oraz podstawowe wyniki obliczeń. W wystąpieniu zaprezentowany zostanie również wpływ technologii realizacji robót budowlanych na proces projektowania, a także ścieżka wyboru decydująca o ostatecznych rozwiązaniach projektowych.

14:45-15:00
Badania zachowania połączeń płyta-słup zbrojonych stalą EPSTAL w stadium awaryjnym wywołanym przebiciem. Połączenia zbrojone według Model Code 2010
Centrum Promocji Jakości Stali Sp. z o.o.
mgr inż. Michał Kostyk

Zagrożeniem dla konstrukcji płytowo-słupowych jest możliwość przebicia stropu w rejonie słupa, objawiającego się w postaci kruchego pękania betonu, powstałego w wyniku wyczerpania wytrzymałości betonu na rozciąganie. Awarie wywołane przebiciem występują prawie bez wstępnych objawów, ponieważ powstałe ugięcia są małe, a zarysowania na górnej stronie płyty nie są zwykle widoczne z uwagi na zastosowane warstwy posadzkowe.

więcej>>
15:00-15:15
przerwa kawowa
15:15-15:45
Rewitalizacja warszawskiej Rotundy PKO BP - przeszłość i współczesność
dr inż. Dariusz Kowalski

Podczas prezentacji przedstawiony zostanie dawny i współczesny projektowy wygląd obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem  zagadnień konstrukcyjnych i wykonawczych, z jakimi zmierzył się wykonawca robót podczas trwającej jeszcze rewitalizacji tego budynku.

więcej>>
15:45-16:30
Za każdym budynkiem kryje się historia - fundamentowanie specjalistyczne pod Muzeum II Wojny Światowej
Soletanche Polska Sp. z o.o.
mgr inż. Urszula Tomczak, mgr inż. Hubert Tomczak

Retrospekcja wydarzeń z okresu prac geotechnicznych wykonywanych przez Soletanche Polska. Przedstawienie dwóch punktów widzenia: projektowego oraz realizacyjnego.

więcej>>
16:30-16:40
Nowoczesne projektowanie konstrukcji budowlanych z platformą programów firmy DLUBAL Software
DLUBAL Software Polska
mgr inż. Kamil Kozdroń

Prezentacja zarówno ogólnych, jak i zaawansowanych, wybranych możliwości programów firmy DLUBAL Software. Poza standardowymi, znanymi powszechnie algorytmami projektowania konstrukcji, przedstawione zostaną również metody bardziej nowoczesne, oparte głównie o rozwiązania numeryczne i jednocześnie w pełni zgodne z normami europejskimi.

więcej>>
16:40-17:00
Wręczenie certyfikatów
17:00-18:00
Wycieczka po Muzeum II Wojny Światowej

W trakcie wycieczki projektant konstrukcji – mgr inż. Paweł Gębka oraz architekt – mgr inż. Jacek Droszcz  wskażą najciekawsze elementy konstrukcyjne.

Dlaczego warto wziąć udział?

 • Czołowe spotkanie polskiej branży budowlanej
 • Połączenie wiedzy teoretyczne i doświadczeń praktyków
 • Solidna dawka praktycznej wiedzy
 • Najbardziej aktualne tematy
 • Nowe trendy, rozwiązania i technologie
 • Zdobycie umiejętności przydatnych w codziennej pracy
 • Prelekcje ekspertów z prestiżowych biur projektowych w Polsce
 • Strefa networkingowa
 • Swobodna atmosfera i branżowe atrakcje
 • Spotkanie z autorami branżowych książek
 • Możliwość zakupu specjalistycznych książek PWN z 20% zniżką

Relacje

Konferencja Konstrukcje Budowlane 2018 odbyła się 30 listopada w Gdańsku. Po długiej selekcji ciekawych konstrukcyjnie budynków znajdujących się na terenie Polski, na tegoroczny warsztat wybrany został budynek Muzeum II Wojny Światowej – nowy symbol miasta Gdańsk.

Podczas jednodniowego wydarzenia uczestnicy wysłuchali wykładów dotyczących projektów kubaturowych na przykładach Europejskiego Centrum Solidarności i warszawskiej Rotundy PKO BP, minimalnego zbrojenia konstrukcji żelbetowych, rozwoju analiz MES czy dowiedzieli się czym jest specustawa mieszkaniowa i jakie wypływają z niej wnioski. Goście przybyli na konferencję uczestniczyli w wykładach niekwestionowanych autorytetów branży i autorów wielu książek naukowych prof. dr. hab. inż. Włodzimierza Starosolskiego oraz prof. dr hab. inż. Michała Knauffa.

Przedstawione zostały aż cztery prelekcje traktujące o sprawach konstrukcji Muzeum II WŚ. Referat arch. Jacka Droszcza z gdyńskiego studia Kwadrat, o architekturze budynku, wykład o skomplikowanej konstrukcji budynku muzeum, autorstwa inż. Pawła Gębki i inż. Krzysztofa Pelweckiego – konstruktorów z wrocławskiej pracowni PG-Projekt oraz prezentacja inż. Urszuli i Huberta Tomczaków z firmy Soletanche opowiadająca o fundamentach budynku, wzbudziły w uczestnikach konferencji prawdziwe emocje i porwały do późniejszych dyskusji.

Również i w tym roku, uczestnicy konferencji mieli okazję wziąć udział w nietypowej wycieczce po muzeum i poznać tajniki jego konstrukcji. Całość opatrzona została komentarzem twórców odpowiedzialnych za ostateczny kształt budynku.

W V edycji konferencji wzięło udział ponad 120 uczestników z całej Polski, a wśród nich konstruktorzy, architekci, inżynierowie budowy, osoby związane z branżą budowlaną, pasjonaci konstrukcji oraz studenci kół naukowych. Spotkanie przebiegło pomyślnie, a wybór Muzeum II Wojny Światowej, wg wyników ankiet przeprowadzonych wśród uczestników, okazał się sukcesem.

Wszystkim prelegentom oraz uczestnikom Konstrukcji Budowlanych 2018 serdecznie dziękujemy za udział w wydarzeniu.

Instytut PWN już dziś pragnie zaprosić Państwa do udziału w następnej edycji konferencji Konstrukcje Budowlane.

>>>>> Program V edycji konferencji Konstrukcje Budowlane <<<<<<

 „Konstrukcje Budowlane 2017” odbyły się w Muzeum Śląskim w Katowicach, 24 listopada.

W trakcie paneli dyskutowano o budownictwie podziemnym, m.in. na przykładzie konstrukcji obiektu, w którym odbywało się spotkanie oraz o budownictwie wysokościowym, odnosząc się do najbardziej zaawansowanych konstrukcji w Polsce.

Uczestnicy mieli okazję zwiedzić budynek Muzeum Śląskiego z komentarzem  projektanta konstrukcji inż. Wojciecha Wilczka oraz członka architektonicznego zespołu projektowego Mikołaja Szuberta-Tecla. Wskazane i przedyskutowane zostały najważniejsze elementy konstrukcyjne.

Wydarzenie zgromadziło niemal 150 uczestników, specjalistów branży budowlanej, architektów, konstruktorów, inżynierów budowy, rzeczoznawców budowlanych, inspektorów nadzoru robót budowlanych oraz inwestorów. Za każdym razem jest nam niezwykle miło gościć również studentów kierunków budowlanych.

Dziękujemy za udział!

Szanowni Państwo,

III edycja konferencji Konstrukcje Budowlane odbyła się 25 listopada 2016 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

W konferencji uczestniczyło ponad 180 osób, w tym m. in.: kierownicy budowy, projektanci, inżynierowie budowy, kierownicy zespołów projektowych, rzeczoznawcy budowlani, inspektorzy nadzoru robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego.

Przedstawiamy galerię zdjęć z konferencji
, zapraszając jednocześnie do udziału w kolejnej edycji już

24 listopada 2017 roku w Muzeum Śląskim w Katowicach.

II edycja konferencji Konstrukcje Budowlane odbyła się 20 listopada 2015 r. w Centrum Konferencyjnym Muranów. Przedstawiamy galerię zdjęć z konferencji, zapraszając jednocześnie do udziału w kolejnej edycji.

Do zobaczenia już 25 listopada 2016 r.!

 

Zachęcamy do obejrzenia relacji filmowej z I edycji konferencji w 2014 r. Na Stadionie Narodowym byliśmy świadkami gorących, merytorycznych dyskusji i wypracowania konkretnych rozwiązań oraz wskazań dotyczących stosowania przepisów Prawa Budowlanego w praktyce.

Szanowni Państwo.

Dnia 21 listopada 2014r. na Stadionie Narodowym w Warszawie Wydawnictwo PWN zorganizowało I ogólnopolską warsztatową konferencję "Konstrukcje Budowlane. Nowe wymagania, technologie i materiały – przykłady rozwiązań w praktyce". Ponad 250 osób miało możliwość spotkania ze specjalistami, dla których temat Konstrukcji Budowlanych nie ma tajemnic.

Już samo miejsce organizacji konferencji oznaczało wyjątkowe podejście do wspomnianego tematu oraz dostarczało inspiracji do kuluarowych dyskusji. Stadion Narodowy jako jeden
z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce skłaniał bowiem do rozważań w kontekście wykorzystywania nowych technologii oraz nowatorskich metod działania w branży budowlanej.

Na ekspercki charakter wydarzenia wskazywała obecność prof. Włodzimierza Starosolskiego, który przybliżył uczestnikom zagadnienia związane z „Mimowolnymi błędami przy projektowaniu konstrukcji z betonu”. Również pozostałe tematy dotyczyły przede wszystkim praktycznych zagadnień, co naturalnie skłaniało obecne osoby do żywej wymiany opinii i doświadczeń. Poruszaliśmy m.in. aspekt aktualnych i planowanych zmian w przepisach techniczno-budowlanych, tematy dotyczące ochrony przeciwpożarowej i wymagań konstrukcyjno - wykonawczych oraz temat szans i zagrożeń wynikających z wykorzystania nowych rozwiązań w budownictwie.

Warto podkreślić, że finalnym punktem spotkania była specjalnie zorganizowana wycieczka po Stadionie Narodowym - szlakiem zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych i wizualnych, dedykowana specjalnie praktykom i fachowcom z branży budowlanej.

Podczas opisywanej konferencji uczestnicy mieli również możliwość zapisywania się na kolejną edycję wydarzenia, które odbędzie się za niecały rok - 20 listopada 2015 roku.

Zapraszamy!

 

 

Materiały

Prelegenci

Wykłady przygotują dla Państwa praktycy, inżynierowie budownictwa i specjaliści, na co dzień zajmujący się projektowaniem konstrukcji żelbetowych i stalowych. Swoje prelekcje zaprezentują również eksperci z największych firm budowlanych w Polsce.

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski
Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej. Czynnie działa w różnego rodzaju organizacjach naukowych: w komitecie naukowym PZiTB, komis... więcej
Prof. dr hab. inż. Michał Knauff
Ekspert w dziedzinie konstrukcji żelbetowych i sprężonych, autor ponad 150 opracowań dotyczących przede wszystkim teorii i projektowan... więcej
Mgr inż. Wiesław Bocheńczyk
Członek Rady Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, były pracownik Nadzoru Budowlanego, wykładowca i doświadczony prelegent z zakresu... więcej
mgr inż. Karol Kalinowski
Kierownik Projektu budowy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, członek prestiżowego brytyjskiego „Institution of Civil Engineers” (I... więcej
mgr inż. arch. Jacek Droszcz
Główny projektant Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, architekt, absolwent i wykładowca Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej... więcej
mgr inż. Paweł Gębka
Główny projektant konstrukcji Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, odpowiedzialny za projekt koncepcyjny, przetargowy, wykonawczy i nadz... więcej
mgr inż. Urszula Tomczak
Kierownik Działu Projektowego Soletanche Polska, z firmą związana od 2004 r. Wcześniej tworzyła projekty w ramach firm takich jak: Warc... więcej
Mgr inż. Hubert Tomczak
Dyrektor Zarządzający Soletanche Polska, sprawuje nadzór nad działem ofertowym, produkcją oraz oddziałami w Gdańsku, Krakowie i we ... więcej
mgr inż. Krzysztof Pelwecki
Projektant konstrukcji, zarządzał pracą zespołu realizującego projekt Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, konstruktor budownictwa mi... więcej
dr inż. Dariusz Kowalski
Absolwent i wykładowca Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska  Politechniki Gdańskiej, od lat związany Katedrą Konstrukcji Metalo... więcej
mgr inż. Marcin Cabała
Inżynier Sprzedaży w firmie Construsoft Sp. z o.o. – oficjalnym przedstawicielu korporacji Trimble w Polsce. Absolwent Wojskowej Akadem... więcej
mgr inż. Paweł Ordziniak
Założyciel firmy GammaCAD zajmującej się oprogramowaniem komputerowym dla branży budowlanej. Absolwent Politechniki Poznańskiej na kie... więcej
mgr inż. Michał Kostyk
Inżynier budownictwa, specjalista ds. produktu w Centrum Promocji Jakości Stali – organizacji, która zajmuje się certyfikacją i promo... więcej
mgr inż. Kamil Kozdroń
specjalista ds. wsparcia technicznego i rozwoju w DLUBAL Software Polska, absolwent i doktorant Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Pracuje... więcej
mgr inż. Krzysztof Janczura
Absolwent Politechniki Wrocławskiej na kierunku Teoria Konstrukcji.  Od ponad 20 lat członek zarządu Jordahl & Pfeifer Technika Budo... więcej

Miejsce i termin

30 listopada, Gdańsk
Muzeum II Wojny Światowej
Plac Władysława Bartoszewskiego 1, Gdańsk

Nocleg

Z myślą o Państwa wygodzie przygotowaliśmy bazę noclegów.
Rezerwacji można dokonać w następujących hotelach:

 

_DSC4138m

IBIS GDAŃSK STARE MIASTO

ul. Heweliusza 24

●   Pokój jednoosobowy ze śniadaniem 180 zł
●   Pokój dwuosobowy ze śniadaniem 200 zł

Adres do rejestracji: H9835@accor.com
Rejestracja na hasło: M2WS