Jak z sukcesem przygotować wniosek o grant? (archiwum) | Instytut PWN
Szkolenie
Jak z sukcesem przygotować wniosek o grant? (archiwum)

W roku 2014 zaczął obowiązywać nowy Regulamin
przyznawania środków przez Narodowe Centrum Nauki.

Zmieniły się zasady przyznawania grantów, kryteria i ograniczenia konkursów oraz procedura odwołań.

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się:

 • które koszty można sfinansować z grantów Narodowego Centrum Nauki,
 • kto i jak ocenia wniosek,
 • jaka jest rola Koordynatora, Recenzentów i Panelu w procesie oceny wniosku w Narodowym Centrum Nauki,
 • na jakie błędy najczęściej zwracają uwagę recenzenci,

zapraszamy na warsztaty

Jak z sukcesem przygotować wniosek o grant i pokonać wszelkie wymagania formalne przy jego realizacji

 • Podczas warsztatu odpowiemy na pytania:
  Na co aktualnie zwracają uwagę osoby decydujące o przyznaniu grantu i co według Narodowego Centrum Nauki jest najistotniejsze?
 • Czy właściwie opisujecie Państwo dorobek kierownika i wiecie jak najkorzystniej go udokumentować?
 • W jaki sposób napisać szczegółowy i skrócony opis projektu – co w nich zawrzeć a czego unikać?
 • Co umieścić w poszczególnych częściach szczegółowego opisu: Research Project Objectives, Significance of the project, Work plan, Research Methodology?
 • Jak radzić sobie z problemami formalno-administracyjnymi już przy realizacji grantu (umowa z uczelnią, wymagana dokumentacja, biurokracja)?

oraz:

 • przeanalizujemy fragmenty dobrych i złych wniosków oraz ich recenzjii pokażemy: co się sprawdza a co nie oraz co robić w sytuacjach niestandardowych,
 • podpowiemy jak opisywać poszczególne pola, aby zwiększyć swoją szansę na grant (literatura, dorobek kierownika, wstęp, plan pracy, zależności pomiędzy poszczególnymi celami),
 • wskażemy jak skutecznie radzić sobie z wymogami formalnymi i administracyjnymi Uczelni, problemami z zamówieniami publicznymi, wymaganiami księgowymi.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

1. Potrafił sformułować poszczególne części opisowe projektu:

 • znał układ opisu we wnioskach NCN,
 • rozumiał, jak poszczególne części kontrybuują do całościowego opisu,
 • rozumiał znaczenie wniosku grantowego jako opowieści,
 • potrafił sformułować przekonywujące otwarcie wniosku,
 • znał podstawowe instytucje, w których może ubiegać się o grant,

2. Potrafił sformułować kosztorys:

 • znał podział kosztów,
 • potrafił oszacować koszty dla przykładowych działań,

3. Potrafił dostosować wniosek do oczekiwań recenzentów:

 • rozumiał proces oceny wniosków w NCN i rolę poszczególnych komponentów w nim,
 • wiedział, na co zwracają uwagę recenzenci w procesie oceny wniosków (na podstawie zebranych przykładów),
 • potrafił wskazać, gdzie zawrzeć we wniosku informacje istotne z perspektywy recenzenta,
 • rozumiał korzyści wynikające z pozyskiwania grantów (potrafił wskazać min. 3),
 • potrafił opisać swój dorobek w odniesieniu do projektu.

Program

10:00-11:30
Blok I. CO KONIECZNIE TRZEBA WIEDZIEĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY NAD WNIOSKIEM?
 1. Dlaczego warto planować badania i po co składać wnioski, kiedy i jak należy to robić?
 2. Jak znaleźć grant dla siebie? Różnorodne konkursy a rozwój naukowca.

WARSZTAT: Potrzeby i priorytety poszczególnych uczestników procesu przyznawania finansowania.

11:45-13:15
Blok II. TWORZENIE WNIOSKU
 1. W jaki sposób sformułować wniosek: analiza wymogów NCN
 2. Kto, jak i kiedy w NCN ocenia streszczenie, skrócony opis i szczegółowy opis. Jak je napisać, aby zostały pozytywnie ocenione?
 3. Jak “sprzedać” swój pomysł: przykłady sprawdzonych technik. Szczegółowy opis wniosku: jak opisać cel, znaczenie projektu, plan pracy i metodologię.

WARSZTAT: Jak przekonywająco napisać wniosek?

13:45-15:15
Blok III. PROCES OCENY WNIOSKU
 1. Wniosek z perspektywy recenzenta: dobór argumentów i informacji, jakie pytania zadaje sobie recenzent czytając i oceniając nasz wniosek o dofinansowanie?
 2. Przykłady i analiza recenzji z rzeczywistych wniosków.

WARSZTAT: Co przekonuje recenzentów do przyznania finansowania?

15:30-17:00
Blok IV. KWESTIE FORMALNE PRZY PISANIU GRANTU
 1. Kosztorys: Jak wyliczyć koszty wynagrodzenia, aparatury i inne koszty bezpośrednie – które koszty zaliczamy do bezpośrednich?
 2. Dorobek: jak najkorzystniej opisać i udokumentować dorobek kierownika projektu?

WARSZTAT: Dlaczego jesteś najlepszą osobą do wykonania tych badań? Dlaczego instytucja powinna przyznać finansowanie właśnie Tobie? Dlaczego będziesz dobrym kierownikiem?

Prelegenci

Dr Agnieszka Budzyńska. Doktor nauk biologicznych. Brała udział w siedmiu projektach badawczych finansowanych z różnych źródeł, m. in. ze środków Komisji Europejskiej w ramach 7. Programu Ramowego. Uzyskała finansowanie stażu naukowego z funduszy European Cooperation in Science and Technology (COST). Obecnie działa w Europejskim projekcie European Multi-Lake Survey, również w ramach COST. Z dużą przyjemnością zajmuje się upowszechnianiem nauki, zarówno wśród najmłodszych, jak i najstarszych.

dr Agnieszka Budzyńska
Doktor nauk biologicznych. Brała udział w siedmiu projektach badawczych finansowanych z różnych źródeł, m. in. ze środków Komisji E... więcej

Miejsce i termin

21 marca, Warszawa
Golden Floor Plaza
Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123a