Jak z sukcesem przygotować wniosek o grant i pokonać wszelkie wymagania formalne przy jego realizacji | Instytut PWN
Szkolenie
Jak z sukcesem przygotować wniosek o grant i pokonać wszelkie wymagania formalne przy jego realizacji

W roku 2014 zaczął obowiązywać nowy Regulamin
przyznawania środków przez Narodowe Centrum Nauki.

Zmieniły się zasady przyznawania grantów, kryteria i ograniczenia konkursów oraz procedura odwołań.

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się:

 • które koszty można sfinansować z grantów Narodowego Centrum Nauki,
 • kto i jak ocenia wniosek,
 • jaka jest rola Koordynatora, Recenzentów i Panelu w procesie oceny wniosku w Narodowym Centrum Nauki,
 • na jakie błędy najczęściej zwracają uwagę recenzenci,

zapraszamy na warsztaty

Jak z sukcesem przygotować wniosek o grant i pokonać wszelkie wymagania formalne przy jego realizacji

 • Podczas warsztatu odpowiemy na pytania:
  Na co aktualnie zwracają uwagę osoby decydujące o przyznaniu grantu i co według Narodowego Centrum Nauki jest najistotniejsze?
 • Czy właściwie opisujecie Państwo dorobek kierownika i wiecie jak najkorzystniej go udokumentować?
 • W jaki sposób napisać szczegółowy i skrócony opis projektu – co w nich zawrzeć a czego unikać?
 • Co umieścić w poszczególnych częściach szczegółowego opisu: Research Project Objectives, Significance of the project, Work plan, Research Methodology?
 • Jak radzić sobie z problemami formalno-administracyjnymi już przy realizacji grantu (umowa z uczelnią, wymagana dokumentacja, biurokracja)?

oraz:

 • przeanalizujemy fragmenty dobrych i złych wniosków oraz ich recenzjii pokażemy: co się sprawdza a co nie oraz co robić w sytuacjach niestandardowych,
 • podpowiemy jak opisywać poszczególne pola, aby zwiększyć swoją szansę na grant (literatura, dorobek kierownika, wstęp, plan pracy, zależności pomiędzy poszczególnymi celami),
 • wskażemy jak skutecznie radzić sobie z wymogami formalnymi i administracyjnymi Uczelni, problemami z zamówieniami publicznymi, wymaganiami księgowymi.

EFEKTY SZKOLENIA

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

1. Potrafił sformułować poszczególne części opisowe projektu:

 • znał układ opisu we wnioskach NCN,
 • rozumiał, jak poszczególne części kontrybuują do całościowego opisu,
 • rozumiał znaczenie wniosku grantowego jako opowieści,
 • potrafił sformułować przekonywujące otwarcie wniosku,
 • znał podstawowe instytucje, w których może ubiegać się o grant,

2. Potrafił sformułować kosztorys:

 • znał podział kosztów,
 • potrafił oszacować koszty dla przykładowych działań,

3. Potrafił dostosować wniosek do oczekiwań recenzentów:

 • rozumiał proces oceny wniosków w NCN i rolę poszczególnych komponentów w nim,
 • wiedział, na co zwracają uwagę recenzenci w procesie oceny wniosków (na podstawie zebranych przykładów),
 • potrafił wskazać, gdzie zawrzeć we wniosku informacje istotne z perspektywy recenzenta,
 • rozumiał korzyści wynikające z pozyskiwania grantów (potrafił wskazać min. 3),
 • potrafił opisać swój dorobek w odniesieniu do projektu.

W ramach opłaty oferujemy:

 • udział w warsztacie dedykowanym pracownikom uczelni wyższych
 • drukowane materiały szkoleniowe zawierające szerokie opracowania i przykłady, rekomendowane przez Wydawnictwo Naukowe PWN
 • prestiżowy certyfikat potwierdzający przećwiczone umiejętności wraz z rekomendacją Wydawnictwa Naukowego PWN
 • możliwość konsultacji z ekspertem i uzyskanie odpowiedzi na indywidualne zapytanie, w tym również po szkoleniu
  organizację przerw kawowych oraz lunchu

Program

Blok I. Co koniecznie trzeba wiedzieć przed przystąpieniem do pracy nad wnioskiem?

1. Dlaczego warto planować badania i po co składać wnioski, kiedy i jak należy to robić?

2. Jak znaleźć grant dla siebie? Różnorodne konkursy a rozwój naukowca.

WARSZTAT: Kto i jak może nam pomóc w przygotowaniu wniosków grantowych?
Blok II. Tworzenie wniosku

1. W jaki sposób sformułować wniosek: analiza wymogów NCN

2. Jak “sprzedać” swój pomysł: przykłady sprawdzonych technik. Szczegółowy opis wniosku: jak opisać cel, znaczenie projektu, plan pracy i metodologię.

WARSZTAT: Jak przekonywująco napisać wniosek?
Blok III. Proces oceny wniosku

1. Wniosek z perspektywy recenzenta: dobór argumentów i informacji, jakie pytania zadaje sobie recenzent czytając i oceniając nasz wniosek o dofinansowanie?

2. Kto, jak i kiedy w NCN ocenia streszczenie, skrócony opis i szczegółowy opis. Jak je napisać, aby zostały pozytywnie ocenione? Przykłady i analiza recenzjii z rzeczywistych wniosków.

WARSZTAT: Co przekonuje recenzentów do przyznania finansowania?
Blok IV. Kwestie formalne przy pisaniu grantu

1. Kosztorys: Jak wyliczyć koszty wynagrodzenia, aparatury i inne koszty bezpośrednie – które koszty zaliczamy do bezpośrednich?

2. Wypełnianie wniosku w OSF i koordynowanie procesu powstawania wniosku: przykłady sprawdzonych technik.

3. Dorobek: jak najkorzystniej opisać i udokumentować dorobek kierownika projektu?

WARSZTAT: Dlaczego jesteś najlepszą osobą do wykonania tych badań? Dlaczego instytucja powinna przyznać finansowanie właśnie Tobie? Dlaczego będziesz dobrym kierownikiem?

Relacje

II edycja konferencji Konstrukcje Budowlane odbyła się 20 listopada 2015 r. w Centrum Konferencyjnym Muranów. Przedstawiamy galerię zdjęć z konferencji, zapraszając jednocześnie do udziału w kolejnej edycji.

Do zobaczenia już 25 listopada 2016 r.!

 

Zachęcamy do obejrzenia relacji filmowej z I edycji konferencji w 2014 r. Na Stadionie Narodowym byliśmy świadkami gorących, merytorycznych dyskusji i wypracowania konkretnych rozwiązań oraz wskazań dotyczących stosowania przepisów Prawa Budowlanego w praktyce.

https://youtube.com/watch?v=f4AcP0g2hY8frameborder=0allowfullscreen

Materiały

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem do pobrania – Metotreksat - Prof. Tłustochowicz:

Metotreksat - Prof. Tłustochowicz

Prelegenci

Dr Victoria Kamasa pracuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie współorganizuje naukowe spotkania doktorów i doktorantów REMAT+ oraz grupę dyskusyjną na facebooku: https://www.facebook.com/groups/REMATplus/.

Prowadzi zajęcia z metodologii badań naukowych na różnych wydziałach. Doświadczenie i wiedza, którym podzieli się z Państwem na szkoleniu, zdobyła podczas przygotowań kilkunastu wniosków o dofinansowanie badań naukowych w konkursach NCN (PRELUDIUM, FUGA, SONATA, OPUS, MAESTRO, SYMFONIA), NPRH, FNP oraz POKL i POIG. Autorka poradników dotyczących przygotowywania wniosków grantowych, np. w Forum Akademickim: https://forumakademickie.pl/fa/2015/01/wyprawa-na-szczyt/

dr Victoria Kamasa
Dr Victoria Kamasa Pracuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie współorganizuje naukowe spotkania doktorów i dokto... więcej

Miejsce i termin

07 grudnia, Warszawa
Golden Floor Aktyn
Warszawa, Chmielna 132/134
11 grudnia, Kraków
INTENDO - sale szkoleniowe
ul. Grodzka 42, 31-044 Kraków, Polska