TERMIN ZAWIESZONY Z POWODU COVID-19 - szczegóły wkrótce!

Innowacyjne metody dydaktyczne

Pobierz program
Do konferencji zostało jeszcze:
20
dni
20
godziny
22
minuty
21
sekundy

Dlaczego warto prowadzić zajęcia z wykorzystaniem innowacyjnych metod dydaktycznych?

Ponieważ ułatwiają przekazywanie wiedzy w interesujący sposób oraz dają szansę na rozbudzenie zainteresowania danym zagadnieniem, a to pozwala studentom i uczniom rozwijać umiejętności w zakresie korzystania z różnych źródeł informacji, krytycznego analizowania faktów i oceny ich wiarygodności oraz prezentowania zebranych materiałów.

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY:

Innowacyjne metody dydaktyczne

Zapraszamy:

  • wykładowców akademickich
  • nauczycieli szkół wyższych
  • osoby zajmujące się kształceniem dorosłych

Jakie korzyści da Ci udział w szkoleniu?

  • zapoznasz się z teoriami dotyczącymi uczenia się oraz uczenia się dorosłych
  • poznasz zasady prowadzenia zajęć z wykorzystaniem teorii wpływających na maksymalizację efektów uczenia się
  • zdobędziesz praktyczną umiejętność zastosowania innowacyjnych metod dydaktycznych w toku zajęć
  • przekonasz się o skuteczności, efektywności i atrakcyjności każdej metody, a jest ich dużo: nauczanie wzajemne, odwrócona lekcja, metoda projektów, case study, metoda Jigsaw, metoda tekstu przewodniego, studenckie portfolio, metaplan, debata, plakat ikonograficzny, aktywne wykłady i ćwiczenia z wykorzystaniem narzędzi online: szybkie quizy, sprawdziany, webquesty, filmy, itp.
  • zdobędziesz umiejętność wyboru i dopasowania konkretnych metod dydaktycznych do swoich zajęć

Program

9:30-10:00
Rejestracja uczestników i poranna kawa
10:00-11:30
Teorie uczenia i teorie uczenia się dorosłych
Blok I - Teorie

Modele teoretyczne a maksymalizacja efektów uczenia się i planowanie zajęć.
Rola środowiska nauczania w praktyce prowadzenia zajęć.

11:30-11:45
Przerwa kawowa
11:45-13:15
Nauczanie wzajemne, odwrócona lekcja, metoda projektów
Blok II - Planowanie zajęć

Zastosowanie w praktyce wybranych metod, ze zwróceniem szczególnej uwagi na aktywny udział w zajęciach i współpracę: nauczanie wzajemne, odwrócona lekcja, metoda projektów, case study i inne.

13:15-13:45
Lunch
13:45-15:15
Metoda Jigsaw, metoda tekstu przewodniego, metaplan
Blok III - Planowanie zajęć

Zastosowanie w praktyce wybranych metod: metoda Jigsaw, metoda tekstu przewodniego, studenckie portfolio, metaplan, debata, plakat ikonograficzny i inne, dostosowane do różnorodnych stylów uczenia się.

15:15-15:30
Przerwa kawowa
15:30-17:00
M-edukacja
Blok IV - Planowanie zajęć

Zastosowanie w praktyce wybranych metod: M-edukacja – wykorzystanie laptopów, smartphonów, tabletów czy odtwarzaczy mp3 w praktyce edukacyjnej; aktywne wykłady i ćwiczenia z wykorzystaniem narzędzi online: szybkie quizy, sprawdziany – Kahoot, Mentimer; webquesty, film w praktyce edukacyjnej – Ted-ed itp.

17:00-17:00
Odebranie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu

UWAGA! Przedstawiony program jest propozycją, wskazującą możliwe zagadnienia. Ostateczny program zajęć zostanie dostosowany do zainteresowań i potrzeb uczestników. Każdy z uczestników będzie miał wpływ na końcowy kształt zajęć, dzięki przeprowadzonemu badaniu potrzeb i zainteresowań.  Główny nacisk trenerki położą na zastosowanie w praktyce wybranych metod pracy i teorii dotyczących efektów uczenia dorosłych.

Prowadzące

mgr Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak

Mgr pedagogiki specjalnej, studia podyplomowe: Coaching profesjonalny, Zarządzanie talentami i wiedzą, Socjoterapia z terapią pedagogiczną. Członek zarządu Fundacji Innowacji Edukacyjnych Mała Szkoła, była wicedyrektor Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (obecnie ORE), szkoli kadrę kierowniczą, nauczycieli, współpracuje z Akademią Pedagogiki Specjalnej, jest redaktorem merytorycznym czasopisma Wczesna Edukacja. Poradnik dyrektora przedszkola i szkoły (wyd. Wolters Kluwer), członkiem kolegium redakcyjnego czasopisma Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej (wyd. Wolters Kluwer) oraz autorką wielu artykułów o tematyce związanej z edukacją.


mgr Mirosława Suchocka

Była dyrektor Przedszkola Integracyjnego i Szkoły Podstawowej STO, pedagog specjalny, terapeuta, propagatorka nauczania integracyjnego i włączającego, od 18 lat współpracuje z Akademią Pedagogiki Specjalnej w Instytucie Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji, jest autorką wielu artykułów o tematyce pedagogicznej.

Miejsce i termin

zawieszony, Warszawa
Kolmex Inwest
Kolmex Inwest, ul. Grzybowska 80/82, Warszawa

Kontakt

*szkolenie może być realizowane również w formule zamkniętej, czyli dedykowanej konkretnej uczelni oraz wyznaczonym przez nią odbiorcom

 

Karolina Pawlak
Koordynator  ds. szkoleń

karolina.pawlak@pwn.pl
(22) 695 43  02

Sprawdź również:

Podobne wydarzenia:

Warsztaty
Wystąpienia publiczne. Niezbędnik akademika
Warsztaty
Design Thinking na uczelni
Szkolenie
Stosowanie metod ilościowych i jakościowych w prowadzeniu badań społecznych

Formularz rejestracyjny

Warunki uczestnictwa

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego oraz akceptacja regulaminu.

Podstawą do uiszczenia należności jest faktura pro forma, która zostanie przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

Zasady składania rezygnacji zostały określone w regulaminie.

W przypadku złożenia rezygnacji w terminie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych przed terminem wydarzenia, organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia zamawiającego pełnymi kosztami udziału w szkoleniu.

Zwolnione z podatku VAT

Zwolnienie z VAT dotyczy usług w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego na podstawie art.43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień i przysługuje Zamawiającym, którzy są podmiotami publicznymi i finansują ze środków publicznych szkolenia swoich pracowników.

Jeśli środki, które Zamawiający przeznacza na udział w szkoleniu, spełniają powyższy warunek, stawka VAT „zw” znajdzie zastosowanie wyłącznie po przesłaniu stosownego oświadczenia, które zostanie wygenerowane po rejestracji uczestników i uzupełnieniu danych płatnika. Koszt szkolenia dla tych podmiotów równy jest cenie netto. Dla celów dowodowych płatność przelewem bankowym za szkolenie musi nastąpić z rachunku wskazanej jednostki sektora finansów publicznych.

Termin

zawieszony 2020, Warszawa

Cennik/kod

przedsprzedaż do 30 kwietnia 2020
559 PLN
netto + Vat 23%
(do zapłaty: 687.57 PLN)

Dane do wystawienia faktury VAT

Firma/Instytucja
Osoba fizyczna

Warunki zwolnienia z VAT

Tak - oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych
Nie - udział w szkoleniu nie jest finansowy ze środków publicznych

Typ płatności

Przelew po otrzymaniu faktury PRO FORMA
Pay-U