Warsztaty

Innowacyjne metody dydaktyczne

Pobierz program
Do konferencji zostało jeszcze:
20
dni
20
godziny
22
minuty
21
sekundy

szkolenie Innowacyjne metody dydaktyczne!

Student bierny na ćwiczeniach? To przeszłość! Warto kłaść nacisk na stosowanie metod bazujących na odkrywaniu i konstruowaniu wiedzy ogólnej i szczegółowej. Metody motywujące i aktywizujące dają szansę na rozbudzenie zainteresowania danym zagadnieniem. To pozwala także rozwijać umiejętności studentów w zakresie korzystania z różnych źródeł informacji, krytycznego analizowania faktów i oceny ich wiarygodności oraz prezentowania zebranych materiałów. Studenci, korzystając z posiadanej wiedzy i uruchamiając umiejętności myślenia wyższego rzędu (ocenianie, twórcze myślenie, rozwiązywanie problemów, dokonywanie analizy, syntezy i inne), rozwijają zrozumienie nowych treści i łączą je w całość, konstruując swoją wiedzę.

Pamiętaj! Zadowolony wykładowca – aktywny student.

cele szkolenia

 • Praktyczne zastosowanie zasad skutecznego uczenia się dorosłych.
 • Doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie praktycznego zastosowania modeli teoretycznych dotyczących skutecznego uczenia się.
 • Zastosowanie metod dydaktycznych opartych na teorii inteligencji wielorakich, stylach uczenia się, preferencjach sensorycznych.
 • Doskonalenie umiejętności praktycznego wykorzystania różnych form i metod pracy w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów edukacyjnych
 • Uporządkowanie wiedzy na temat nowoczesnych zasad nauczania dorosłych.
 • Zastosowanie wybranych elementów metodyki oceniania kształtującego aktywizującego uczenie się.
 • Doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie praktycznego zastosowania wybranych innowacyjnych metod uczenia dorosłych: nauczanie wzajemne, odwrócona lekcja, metoda projektów, metoda Jigsaw, metoda tekstu przewodniego, metaplan, debata, studenckie portfolio, plakat ikonograficzny, webquesty,, aktywne wykłady z wykorzystaniem narzędzi online itp.

korzyści dla uczestnika

 • Będziesz znał/a i potrafił/a zastosować zasady tworzenia zajęć z wykorzystaniem teorii wpływających na maksymalizację efektów uczenia się
 • Będziesz znał/a teorie dotyczące uczenia dorosłych i potrafił/a je wykorzystać w praktyce
 • Będziesz potrafić zastosować innowacyjne metody dydaktyczne w toku zajęć
 • W trakcie szkolenia przekonasz się o skuteczności, efektywności i atrakcyjności danej metody
 • Będziesz potrafił/a zastosować daną metodę dopasowując ją do prowadzonych przez ciebie zająć.

dla kogo?

 • wykładowcy akademiccy
 • nauczyciele szkół wyższych
 • osoby zajmujące się kształceniem dorosłych
 • osoby chcące zaktywizować swoje zajęcia

Program

9:30-10:00
Rejestracja uczestników i poranna kawa
10:00-11:30
Teorie uczenia i teorie uczenia się dorosłych
Blok I - Teorie

Modele teoretyczne a maksymalizacja efektów uczenia się i planowanie zajęć.
Rola środowiska nauczania w praktyce prowadzenia zajęć.

11:30-11:45
Przerwa kawowa
11:45-13:15
Nauczanie wzajemne, odwrócona lekcja, metoda projektów
Blok II - Planowanie zajęć

Zastosowanie w praktyce wybranych metod, ze zwróceniem szczególnej uwagi na aktywny udział w zajęciach i współpracę: nauczanie wzajemne, odwrócona lekcja, metoda projektów, case study i inne.

13:15-13:45
Lunch
13:45-15:15
Metoda Jigsaw, metoda tekstu przewodniego, metaplan
Blok III - Planowanie zajęć

Zastosowanie w praktyce wybranych metod: metoda Jigsaw, metoda tekstu przewodniego, studenckie portfolio, metaplan, debata, plakat ikonograficzny i inne, dostosowane do różnorodnych stylów uczenia się.

15:15-15:30
Przerwa kawowa
15:30-17:00
M-edukacja
Blok IV - Planowanie zajęć

Zastosowanie w praktyce wybranych metod: M-edukacja – wykorzystanie laptopów, smartphonów, tabletów czy odtwarzaczy mp3 w praktyce edukacyjnej; aktywne wykłady i ćwiczenia z wykorzystaniem narzędzi online: szybkie quizy, sprawdziany – Kahoot, Mentimer; webquesty, film w praktyce edukacyjnej – Ted-ed itp.

17:00-17:00
Odebranie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu

UWAGA! Przedstawiony program jest propozycją, wskazującą możliwe zagadnienia. Ostateczny program zajęć zostanie dostosowany do zainteresowań i potrzeb uczestników. Każdy z uczestników będzie miał wpływ na końcowy kształt zajęć, dzięki przeprowadzonemu badaniu potrzeb i zainteresowań.  Główny nacisk trenerki położą na zastosowanie w praktyce wybranych metod pracy i teorii dotyczących efektów uczenia dorosłych.

Prowadzące

 mgr Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak

Mgr pedagogiki specjalnej, studia podyplomowe: Coaching profesjonalny, Zarządzanie talentami i wiedzą, Socjoterapia z terapią pedagogiczną.  Były wicedyrektor Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (obecnie ORE). Szkoli kadrę kierowniczą, nauczycieli, współpracuje z Akademią Pedagogiki Specjalnej. Redaktor merytoryczny czasopisma Wczesna Edukacja. Poradnik dyrektora przedszkola i szkoły, wyd. Wolters Kluwer. Członek kolegium redakcyjnego czasopisma Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej. wyd. Wolters Kluwer. Autorka wielu artykułów o tematyce związanej z edukacją. Członek zarządu Fundacji Innowacji Edukacyjnych Mała Szkoła.


mgr Mirosława Suchocka

Jest pedagogiem specjalnym, terapeutą, propagatorką nauczania integracyjnego i włączającego, byłym dyrektorem Przedszkola Integracyjnego i Szkoły Podstawowej STO. Jako pracownik dydaktyczny od 18 lat współpracuje z Akademią Pedagogiki Specjalnej w Instytucie Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji. Autorka artykułów o tematyce pedagogicznej.

Miejsce i termin

11 marca, Warszawa
Kolmex Inwest
Kolmex Inwest, ul. Grzybowska 80/82, Warszawa

Kontakt

*szkolenie może być realizowane również w formule zamkniętej, czyli dedykowanej konkretnej uczelni oraz wyznaczonym przez nią odbiorcom

 

Karolina Pawlak
Koordynator  ds. szkoleń

karolina.pawlak@pwn.pl
(22) 695 43  02

Sprawdź również:

Podobne wydarzenia:

Warsztaty
Design Thinking na uczelni
Szkolenie
Stosowanie metod ilościowych i jakościowych w prowadzeniu badań społecznych
Szkolenie
Artykuł jako źródło sukcesu naukowego – jak pisać skutecznie?

Formularz rejestracyjny

Warunki uczestnictwa

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego oraz akceptacja regulaminu.

Podstawą do uiszczenia należności jest faktura pro forma, która zostanie przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

Zasady składania rezygnacji zostały określone w regulaminie.

W przypadku złożenia rezygnacji w terminie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych przed terminem wydarzenia, organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia zamawiającego pełnymi kosztami udziału w szkoleniu.

Zwolnione z podatku VAT

Zwolnienie z VAT dotyczy usług w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego na podstawie art.43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień i przysługuje Zamawiającym, którzy są podmiotami publicznymi i finansują ze środków publicznych szkolenia swoich pracowników.

Jeśli środki, które Zamawiający przeznacza na udział w szkoleniu, spełniają powyższy warunek, stawka VAT „zw” znajdzie zastosowanie wyłącznie po przesłaniu stosownego oświadczenia, które zostanie wygenerowane po rejestracji uczestników i uzupełnieniu danych płatnika. Koszt szkolenia dla tych podmiotów równy jest cenie netto. Dla celów dowodowych płatność przelewem bankowym za szkolenie musi nastąpić z rachunku wskazanej jednostki sektora finansów publicznych.

Termin

11 marca 2020, Warszawa

Cennik/kod

przedsprzedaż do 23 lutego 2020
399 PLN
netto + Vat 23%
(do zapłaty: 490.77 PLN)
od 24 lutego 2020
459 PLN
netto + Vat 23%
(do zapłaty: 564.57 PLN)

Dane do wystawienia faktury VAT

Firma/Instytucja
Osoba fizyczna

Warunki zwolnienia z VAT

Tak - oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych
Nie - udział w szkoleniu nie jest finansowy ze środków publicznych

Typ płatności

Przelew po otrzymaniu faktury PRO FORMA
Pay-U