Szkolenie

Innowacyjne metody dydaktyczne

Do konferencji zostało jeszcze:
20
dni
20
godziny
22
minuty
21
sekundy

Innowacyjne metody dydaktyczne

Student bierny na ćwiczeniach? To przeszłość.Warto kłaść nacisk na stosowanie metod bazujących na odkrywaniu i konstruowaniu wiedzy ogólnej i szczegółowej. Metody motywujące i aktywizujące dają szansę na rozbudzenie zainteresowania danym zagadnieniem. To pozwala także rozwijać umiejętności studentów w zakresie korzystania z różnych źródeł informacji, krytycznego analizowania faktów i oceny ich wiarygodności oraz prezentowania zebranych materiałów. Studenci, korzystając z posiadanej wiedzy i uruchamiając umiejętności myślenia wyższego rzędu (ocenianie, twórcze myślenie, rozwiązywanie problemów, dokonywanie analizy, syntezy i inne), rozwijają zrozumienie nowych treści i łączą je w całość, konstruując swoją wiedzę.

Pamiętaj! Zadowolony wykładowca – aktywny student.

cele szkolenia:

 • Praktyczne zastosowanie zasad skutecznego uczenia się dorosłych.
 • Doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie praktycznego zastosowania modeli teoretycznych dotyczących skutecznego uczenia się.
 • Zastosowanie metod dydaktycznych opartych na teorii inteligencji wielorakich, stylach uczenia się, preferencjach sensorycznych.
 • Doskonalenie umiejętności praktycznego wykorzystania różnych form i metod pracy w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów edukacyjnych
 • Uporządkowanie wiedzy na temat nowoczesnych zasad nauczania dorosłych.
 • Zastosowanie wybranych elementów metodyki oceniania kształtującego aktywizującego uczenie się.
 • Doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie praktycznego zastosowania wybranych innowacyjnych metod uczenia dorosłych: nauczanie wzajemne, odwrócona lekcja, metoda projektów, metoda Jigsaw, metoda tekstu przewodniego, metaplan, debata, studenckie portfolio, plakat ikonograficzny, webquesty,, aktywne wykłady z wykorzystaniem narzędzi online itp.

Korzyści dla uczestnika:

 • Będziesz znał/a i potrafił/a zastosować zasady tworzenia zajęć z wykorzystaniem teorii wpływających na maksymalizację efektów uczenia się
 • Będziesz znał/a teorie dotyczące uczenia dorosłych i potrafił/a je wykorzystać w praktyce
 • Będziesz potrafić zastosować innowacyjne metody dydaktyczne w toku zajęć
 • W trakcie szkolenia przekonasz się o skuteczności, efektywności i atrakcyjności danej metody
 • Będziesz potrafił/a zastosować daną metodę dopasowując ją do prowadzonych przez ciebie zająć.

 

Program

Teorie uczenia dorosłych, modele teoretyczne maksymalizacji efektów uczenia się a planowanie zajęć.
Blok I
Planowanie zajęć - Zastosowanie w praktyce wybranych metod: nauczanie wzajemne, odwrócona lekcja, metoda projektów.
Blok II
Planowanie zajęć - Zastosowanie w praktyce wybranych metod: metoda Jigsaw, metoda tekstu przewodniego, metaplan, debat, plakat ikonograficzny.
Blok III
Planowanie zajęć - Zastosowanie w praktyce wybranych metod: studenckie portfolio, webquesty, aktywne wykłady z wykorzystaniem narzędzi online.
Blok IV

Prowadzący

hghfhgf

mgr Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak

Mgr pedagogiki specjalnej, studia podyplomowe: Coaching profesjonalny, Zarządzanie talentami i wiedzą, Socjoterapia z terapią pedagogiczną.  Były wicedyrektor Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (obecnie ORE). Szkoli kadrę kierowniczą, nauczycieli, współpracuje z Akademią Pedagogiki Specjalnej. Redaktor merytoryczny czasopisma Wczesna Edukacja. Poradnik dyrektora przedszkola i szkoły, wyd. Wolters Kluwer. Członek kolegium redakcyjnego czasopisma Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej. wyd. Wolters Kluwer. Autorka wielu artykułów o tematyce związanej z edukacją. Członek zarządu Fundacji Innowacji Edukacyjnych Mała Szkoła.

Kontakt

*szkolenie może być realizowane również w formule zamkniętej, czyli dedykowanej konkretnej uczelni oraz wyznaczonym przez nią odbiorcom

 

Joanna Bełcik

Koordynator Konferencji i Szkoleń

joanna.belcik@pwn.pl

22 695 40 94