Szkolenie

Bezpieczeństwo na uczelniach.
Organizacja imprez masowych

Pobierz program
Do konferencji zostało jeszcze:
20
dni
20
godziny
22
minuty
21
sekundy

uwaga! zmiana terminu szkolenia
nowy termin szkolenia – 8 kwietnia 2019

Szanowni Państwo,

Instytut PWN od kilku lat realizuje projekty edukacyjne dla środowiska akademickiego. W czerwcu 2016 roku zainaugurowalśmy cykl konferencji „Bezpieczeństwo na uczelniach”.

W odpowiedzi na opinie i potrzeby uczestników konferencji, dotyczące pogłębienia wiedzy w zakresie prawnych aspektów organizacji imprez masowych i niemasowych na uczelniach, wspólnie z dr r.pr. Mateuszem Dróżdżem, przygotowaliśmy szkolenie.

Zagadnienia związane z bezpieczeństwem są niezwykle istotnym, a zarazem wielowymiarowym aspektem  funkcjonowania każdej szkoły wyższej. Aby należycie zadbać o bezpieczeństwo studentów w nadchodzącym roku akademickim, zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oczekuje od uczelni wdrożenia procedur, regulaminów, współpracy ze strażą pożarną i lokalnymi władzami lub wręcz organizacji szkoleń dotyczących bezpieczeństwa.

Organizacje studenckie opracowują rekomendacje, które mają służyć ujednoliceniu przepisów i procedur związanych z organizacją imprez na uczelniach.

W trakcie szkolenia dowiecie się Państwo: 

 • jak uniknąć błędów podczas planowania imprez na uczelni?
 • kto ponosi odpowiedzialność za życie i zdrowie uczestników?
 • jakich procedur przestrzegać, aby zapewnić bezpieczeństwo?
 • kiedy należy podjąć decyzję o odwołaniu imprezy?
 • jak powinna wyglądać współpraca ze służbami ratowniczymi?

W programie poruszone zostaną prawne, praktyczne i społeczne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych  oraz kwestie związane z odpowiedzialnością za życie i zdrowie uczestników takich imprez.

 

Program

9:30-10:00
Rejestracja uczestników i poranna kawa
10:00-10:30
Definicja imprezy masowej

Przedstawienie i omówienie definicji imprez masowych, która warunkuje użycie przepisów ustawy.

10:30-12:00
Regulacje i przepisy dotyczące organizacji i zabezpieczenia imprezy masowej

Przedstawienie przepisów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa imprez masowych.

12:00-12:30
Lunch
12:30-13:30
Szkoły a imprezy masowe

Przedstawienie regulacji, które normują organizację i bezpieczeństwo wydarzeń artystyczno-rozrywkowych, sportowych na uczelniach wyższych.

13:30-14:00
Rekomendacje dla uczelni

Zaprezentowanie treści rekomendacji w zakresie bezpiecznego organizowania imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej lub imprezy niemasowej o charakterze artystycznym lub rozrywkowym, organizowanej przez uczelnię wyższą, samorząd studentów, koło naukowe lub inną organizację studencką.

14:00-14:15
Przerwa kawowa
14:15-14:45
Dyskusja
14:45-15:00
Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów uczestnictwa

Prowadzący

dróżdż

 

dr r. pr. Mateusz Dróżdż

Radca prawny, właściciel kancelarii prawnej, prelegent wielu konferencji naukowych, również za granicą, pracownik akademicki, zawodowo związany z Uczelnią Łazarskiego, Katedrą Prawa Gospodarczego, wykładowca m.in. programu International Legal Studies w Salzburgu, ekspert w zakresie prawa handlowego, bezpieczeństwa i organizacji imprez masowych, International Business Law, Commercial Law i Corporate Law.

Twórca jednego z projektów zmian do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, autor komentarza do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, a także opinii prawnych, ekspertyz oraz rekomendacji z zakresu imprez masowych i imprez niemasowych o charakterze artystycznym lub rozrywkowym organizowanych przez uczelnię wyższą.

Prezes rady nadzorczej spółki Cuprum-Med sp. z o.o., członek rady nadzorczej Ekstraklasa S.A. oraz Zagłębie Lubin S.A., członek Stałej Grupy Ekspertów Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, członek Komisji Sportu Międzynarodowego przy Staffordshire University and Thompson Rivers University.

Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim:

 • Rektorom
 • Prorektorom ds. studenckich
 • Pełnomocnikom rektora ds. kontaktów z organizacjami studenckimi
 • Rzecznikom prasowym
 • Kanclerzom
 • Pracownikom działu audytu i kontroli wewnętrznej
 • Pracownikom inspektoratów BHP i ochrony przeciwpożarowej
 • Pracownikom biura ds. nieruchomości
 • Pracownikom biura gospodarczego – sekcja zabezpieczenia obiektów
 • Przedstawicielom samorządów i organizacji studenckich

Miejsce i termin

8 kwietnia 2019, Warszawa
Warszawa
Golden Floor, Al. Jerozolimskie 123a
tel.:(22) 669 21 19

Kontakt

*szkolenie może być realizowane również w formule zamkniętej, czyli dedykowanej konkretnej uczelni oraz wyznaczonym przez nią odbiorcom

Joanna Bełcik
Koordynator Konferencji i Szkoleń

joanna.belcik@pwn.pl
(22) 695 40 94

Sprawdź również:

Podobne wydarzenia:

Warsztaty
Design Thinking na uczelni
Szkolenie
Szkoły doktorskie, kształcenie doktorantów i procedury awansu naukowego w świetle ustawy 2.0
Warsztaty
Innowacyjne metody dydaktyczne

Formularz rejestracyjny

Warunki uczestnictwa

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego oraz akceptacja regulaminu.

Podstawą do uiszczenia należności jest faktura pro forma, która zostanie przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

Zasady składania rezygnacji zostały określone w regulaminie.

W przypadku złożenia rezygnacji w terminie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych przed terminem wydarzenia, organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia zamawiającego pełnymi kosztami udziału w szkoleniu/konferencji.

Zwolnione z podatku VAT

Zwolnienie z VAT dotyczy usług w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego na podstawie art.43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień i przysługuje Zamawiającym, którzy są podmiotami publicznymi i finansują ze środków publicznych szkolenia swoich pracowników.

Jeśli środki, które Zamawiający przeznacza na udział w szkoleniu, spełniają powyższy warunek, stawka VAT „zw” znajdzie zastosowanie wyłącznie po przesłaniu stosownego oświadczenia, które zostanie wygenerowane po rejestracji uczestników i uzupełnieniu danych płatnika Koszt szkolenia dla tych podmiotów równy jest cenie netto. Dla celów dowodowych płatność przelewem bankowym za szkolenie musi nastąpić z rachunku wskazanej jednostki sektora finansów publicznych.

Pakiet szkoleniowy obejmuje następujące świadczenia:

– udział w sesjach szkoleniowych,
– materiały edukacyjne,
– certyfikat uczestnictwa,
– przerwy kawowe oraz obiad.

Termin

8 kwietnia 2019 2019, Warszawa

Cennik/kod

od 21 marca 2019
469 PLN
netto + Vat 23%
(do zapłaty: 576.87 PLN)

Uczestnicy

Dane do wystawienia faktury VAT

Firma/Instytucja
Osoba fizyczna

Warunki zwolnienia z VAT

Tak - oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych
Nie - udział w szkoleniu nie jest finansowy ze środków publicznych

Typ płatności

Przelew po otrzymaniu faktury PRO FORMA
Pay-U