Szkolenie

Bezpieczeństwo na uczelniach.
Organizacja imprez masowych

Do konferencji zostało jeszcze:
20
dni
20
godziny
22
minuty
21
sekundy

Szanowni Państwo,

Instytut PWN od kilku lat realizuje projekty edukacyjne dla środowiska akademickiego. W czerwcu 2016 roku zainaugurowalśmy cykl konferencji „Bezpieczeństwo na uczelniach”.

W odpowiedzi na opinie i potrzeby uczestników konferencji, dotyczące pogłębienia wiedzy w zakresie prawnych aspektów organizacji imprez masowych i niemasowych na uczelniach, wspólnie z dr r.pr. Mateuszem Dróżdżem, przygotowaliśmy szkolenie.

Zagadnienia związane z bezpieczeństwem są niezwykle istotnym, a zarazem wielowymiarowym aspektem  funkcjonowania każdej szkoły wyższej. Aby należycie zadbać o bezpieczeństwo studentów w nadchodzącym roku akademickim, zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oczekuje od uczelni wdrożenia procedur, regulaminów, współpracy ze strażą pożarną i lokalnymi władzami lub wręcz organizacji szkoleń dotyczących bezpieczeństwa.

Organizacje studenckie opracowują rekomendacje, które mają służyć ujednoliceniu przepisów i procedur związanych z organizacją imprez na uczelniach.

W trakcie szkolenia dowiecie się Państwo: 

 • jak uniknąć błędów podczas planowania imprez na uczelni?
 • kto ponosi odpowiedzialność za życie i zdrowie uczestników?
 • jakich procedur przestrzegać, aby zapewnić bezpieczeństwo?
 • kiedy należy podjąć decyzję o odwołaniu imprezy?
 • jak powinna wyglądać współpraca ze służbami ratowniczymi?

W programie poruszone zostaną prawne, praktyczne i społeczne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych  oraz kwestie związane z odpowiedzialnością za życie i zdrowie uczestników takich imprez.

Program

Rejestracja uczestników
Definicja imprezy masowej

Przedstawienie i omówienie definicji imprez masowych, która warunkuje użycie przepisów ustawy.

Regulacje i przepisy dotyczące organizacji i zabezpieczenia imprezy masowej

Przedstawienie przepisów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa imprez masowych.

Lunch
Szkoły a imprezy masowe

Przedstawienie regulacji, które normują organizację i bezpieczeństwo wydarzeń artystyczno-rozrywkowych, sportowych na uczelniach wyższych.

Rekomendacja dla uczelni

Zaprezentowanie treści rekomendacji w zakresie bezpiecznego organizowania imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej lub imprezy niemasowej o charakterze artystycznym lub rozrywkowym, organizowanej przez uczelnię wyższą, samorząd studentów, koło naukowe lub inną organizację studencką.

Dyskusja
Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów uczestnictwa

Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim:

 • Rektorom
 • Prorektorom ds. studenckich
 • Pełnomocnikom rektora ds. kontaktów z organizacjami studenckimi
 • Rzecznikom prasowym
 • Kanclerzom
 • Pracownikom działu audytu i kontroli wewnętrznej
 • Pracownikom inspektoratów BHP i ochrony przeciwpożarowej
 • Pracownikom biura ds. nieruchomości
 • Pracownikom biura gospodarczego – sekcja zabezpieczenia obiektów
 • Przedstawicielom samorządów i organizacji studenckich

Prelegenci

Dr r. pr. Mateusz Dróżdż
Radca prawny, pracownik akademicki, w tym Uczelni Łazarskiego (Katedra Prawa Gospodarczego). Wykładowca programu International Legal Studi... więcej

Miejsce i termin

29 marca, Warszawa
Golden Floor Plaza
Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123a

Kontakt

*szkolenie może być realizowane również w formule zamkniętej, czyli dedykowanej konkretnej uczelni oraz wyznaczonym przez nią odbiorcom

 

Joanna Bełcik

Koordynator Konferencji i Szkoleń

joanna.belcik@pwn.pl

22 695 40 94

Formularz rejestracyjny

Warunki uczestnictwa

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego oraz akceptacja regulaminu.

Podstawą do uiszczenia należności jest faktura pro forma, która zostanie przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

Zasady składania rezygnacji zostały określone w regulaminie.

W przypadku złożenia rezygnacji w terminie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych przed terminem wydarzenia, organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia zamawiającego pełnymi kosztami udziału w szkoleniu/konferencji.

Zwolnione z podatku VAT

Zwolnienie z VAT dotyczy usług w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego na podstawie art.43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień i przysługuje Zamawiającym, którzy są podmiotami publicznymi i finansują ze środków publicznych szkolenia swoich pracowników.

Jeśli środki, które Zamawiający przeznacza na udział w szkoleniu, spełniają powyższy warunek, stawka VAT „zw” znajdzie zastosowanie wyłącznie po przesłaniu stosownego oświadczenia, które zostanie wygenerowane po rejestracji uczestników i uzupełnieniu danych płatnika Koszt szkolenia dla tych podmiotów równy jest cenie netto. Dla celów dowodowych płatność przelewem bankowym za szkolenie musi nastąpić z rachunku wskazanej jednostki sektora finansów publicznych.

Pakiet szkoleniowy obejmuje następujące świadczenia:

– udział w sesjach szkoleniowych,
– materiały edukacyjne,
– certyfikat uczestnictwa,
– przerwy kawowe oraz obiad.

Termin

29 marca 2019, Warszawa

Cennik/kod

przedsprzedaż do 29 marca 2019
469 PLN
netto + Vat 23%
(do zapłaty: 576.87 PLN)

Uczestnicy

Dane do wystawienia faktury VAT

Firma/Instytucja
Osoba fizyczna

Warunki zwolnienia z VAT

Tak - oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych
Nie - udział w szkoleniu nie jest finansowy ze środków publicznych

Typ płatności

Przelew po otrzymaniu faktury PRO FORMA
Pay-U