III Kongres Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej
Choroby autoimmunizacyjne, autozapalne, niedobory odporności u dzieci i osób dorosłych

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu organizowanym przez Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, które odbędzie się w dniach 19-20 lutego 2016 r. w  Warszawie, pt:

III Kongres Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej

Choroby Autoimmunizacyjne, Autozapalne, Niedobory Odporności u Dzieci i Osób Dorosłych

Do udziału w dwudniowym kongresie zapraszamy  specjalistów z zakresu immunologii klinicznej, transplantologii, nefrologii, gastroenterologii, hematologii, onkologii, reumatologii, neurologii oraz dermatologii.

Bez tytułu

Z poważaniem,


Prof. dr hab. n. med.  Ewa Bernatowska
Przewodnicząca Komitetu Naukowego
Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej

Udział w kongresie gwarantuje

minimum 10 punktów edukacyjnych!

Podczas spotkania poruszymy tematy z zakresu diagnostyki i leczenia  chorób autoimmunizacyjnych i autozapalnych, m.in.:

  • co powinniśmy wiedzieć na temat terapii autoimmunizacyjnych chorób układu nerwowego?
  • czy szczepienia u dzieci z autoimmunizacyjną neutropenią są bezpieczne i kiedy są skuteczne?
  • jak zapobiec zakażeniom grzybiczym w stanach zaburzonej odporności?
  • w jaki sposób można wykorzystać rituximab w leczeniu chorób autoimmunizacyjnych?
  • jak wysoka jest efektywność terapii substytucyjnej preparatami gammaglobulin pierwotnych niedoborów?
  • jaka jest skuteczność i bezpieczeństwo inhibitorów TNF alfa w RZS i SpA u dorosłych?
  • w jaki sposób powinna być prowadzona terapia autoimmunizacyjnego  zapalenia wątroby przed i po przeszczepieniu wątroby?
  • na co zwrócić uwagę podczas diagnostyki zakażeń grzybiczych w przewlekłej chorobie ziarniniakowej?
  • czy szczepienia mogą być  przyczyną  chorób autoimmunizacyjnych?

Program

19 LUTEGO - piątek
1 Dzień, 19 lutego 2016 - piątek
07:00-09:00
Rejestracja uczestników i otwarcie kongresu

8:45 – 9:00 Otwarcie kongresu
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego – prof. dr hab. med. Ewa Bernatowska
Dyrektor Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka – prof. dr hab. med. Małgorzata Syczewska
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej – prof. dr hab. med. Jacek Roliński

09:00-10:50
AUTOIMMUNITY AND AUTOINFLAMMATION
Prof. Jacek Roliński, Prof. Ewa Bernatowska

9:00 – 9:30 Periodic fever – profesor Marco Gattorno, Genua, Italy
9:30 – 10:00 Safety of biological drugs – profesor Mario Abinun, Newcastle University, UK
10:00 – 10:40 CMC: from bench to bedside – profesor Desa Lilic, Newcastle University, UK
10:40-10:50 Discussion

10:50-11:20
Przerwa kawowa
11:20-13:00
Pierwotne niedobory odporności u dzieci i osób dorosłych
Prof. Maciej Siedlar, Prof. Ewa Bernatowska, Prof. Karina Jahnz-Różyk, Prof. Jacek Roliński

11:20 – 11:35 Polska Grupa Robocza ds. Niedoborów Odporności – platforma współpracy interdyscyplinarnej – prof. dr hab. med. Ewa Bernatowska

11:35 – 11:45 Immunologia Kliniczna w Polsce – prof. dr hab. med. Maciej Siedlar

11:45 – 12:30 Facilitated subcutaneous immunoglobulin (fSCIG) therapy – practical considerations – dr Mark Ponsford Immunodeficiency Center, University Hospital of Wales, Cardiff, UK

12:30 – 12:50 Preferowane rodzaje terapii a jakość życia pacjentów z niedoborami odporności i ich rodzin – Adrian Górecki Bernadetta Prandzioch, Immunoprotect

12:50-13:00 Dyskusja

13:00-14:30
PANEL EKSPERTÓW "RITUXIMAB w leczeniu dzieci i osób dorosłych"
Prof. Ryszard Grenda

prezentacja przypadków z różnych dyscyplin klinicznych

prof. Bożena Dembowska-Bagińska, dr med. Piotr Boguradzki , prof. Ryszard Grenda

14:30-15:30
Przerwa obiadowa
15:30-16:30
Autoimmunizacyjne choroby układu nerwowego
Prof. dr hab. med. Anna Kostera-Pruszczyk

15:30 – 15:55 Realizacja programu lekowego leczenia preparatami gammaglobulin chorób autoimmunizacyjnych układu nerwowego u osób dorosłych – prof. Anna Kostera-Pruszczyk

15:55 – Pozarejestracyjne stosowanie produktów leczniczych w ramach programu lekowego < Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych> – dr prawa, dr hab. n. med. Justyna Zajdel

16:20 – 16: 30 Dyskusja

16:30-17:30
Reumatologia - leczenie chorób autoimmunizacyjnych
Prof. Mariusz Korkosz, dr hab. n. med. Zbigniew Żuber

16:30 – 16:55 Skuteczność i bezpieczeństwo inhibitorów TNF alfa w reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS) i zapalnych spondyloartropatiach (SpA) u dorosłych – prof. Mariusz Korkosz

16:55 – 17:20 Skuteczność i bezpieczeństwo inhibitorów TNF alfa w młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów (MIZS) u dzieci — dane z rejestru małopolskiego – dr med. Zbigniew Zuber

17:20-17:30 Dyskusja

17:30-18:30
PANEL EKSPERTÓW "SIROLIMUS w leczeniu chorób autoimmunizacyjnych"
Prof. Cezary Prokurat

prezentacja przypadków z różnych dyscyplin klinicznych

prof. Bożena Dembowska-Bagińska, dr Małgorzata Pac

18:30-19:40
Transplantologia
Prof. Magdalena Durlik, Prof. Urszula Ołdakowska-Jedynak, Prof. Michał Ciszek

18:30 -18:50 Autoimmunizacyjne zapalenie wątroby przed i po przeszczepieniu wątroby – terapia prof. dr hab. med. Urszula Ołdakowska – Jedynak, prof. Michał Ciszek

18:50 – 19: 10 Autoimmunizacja przed i po przeszczepieniu nerek – terapia – prof. Michał Ciszek

19: 10 – 19:30 Oportunistyczne zakażenia u pacjentów leczonych immunosupresyjnie – prof. Magdalena Durlik

19:30 – 19:40 Dyskusja i zakończenie 1 dnia kongresu

20:00-23:00
Kolacja
20 LUTEGO - sobota
2 Dzień, 20 lutego 2016 - sobota
8:30-9:45
Zakażenia grzybicze, bakteryjne i wirusowe w stanach zaburzonej odporności
Prof. Michał Matysiak

8:30 – 8:55 Zakażenia grzybicze w stanach zaburzonej odporności – prof. dr hab. med. Michał Matysiak

8:55 – 9:15 Zakażenia grzybicze w przewlekłej chorobie ziarniniakowej – problem diagnostyczny i leczniczy – lek. med. Heropolitańska–Pliszka

9:15 – 9:35 – Diagnostyka i leczenie oportunistycznych zakażeń wirusowych i bakteryjnych w stanach zaburzonej odporności – prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński

9:35 – 9:45 – Dyskusja

09:45-10:45
Dermatologia - choroby autoimmunizacyjne
Prof. Witold Owczarek, Dr med. Bartłomiej Kwiek

10:00 – 10:25 Program lekowy leczenia łuszczycy – prof. Witold Owczarek

10:25 – 11:20 Czy leki biologiczne zastąpią właściwą pielęgnację skóry w terapii atopowego zapalenia skóry – dr Bartłomiej Kwiek

11:20-11:30 Dyskusja

11:20-13:00
Pierwotne niedobory odporności
Prof. Krzysztof Zeman, dr n. med. Aleksandra Uszyńska

11:20 – 11:50 Autoimmunity after thymus transplantation – profesor Graham Davies, Great Ormond Street Hospital & University College, London, UK

11:50 – 12:15 Gorączki nawrotowe – dr med. Beata Wolska–Kuśnierz

12:15 -12:40 Choroby autoimmunizacyjne w pierwotnych niedoborach odporności – prof. Anna Pituch–Noworolska

12:40 – 12:50 Choroby nowotworowe i autoimmunizacyjne w pierwotnych niedoborach odporności, prof. Jarosław Paśnik

12:50-13:00 Dyskusja

13:00-13:30
Przerwa obiadowa
13:30-14:30
Hematologia
Prof. Tomasz Szczepański

13:30 – 13:55 ITP – standardy leczenia u dzieci – prof. Tomasz Szczepański

13:55 – 14:20 ITP. – standardy leczenia u osób dorosłych – prof. Magdalena Goska-Kosicka

14:20 – 14:30 Dyskusja

14:30-15:30
Szczepienia ochronne w stanach zaburzonej odporności
Prof. Ewa Bernatowska, Prof. Jacek Roliński

14:30 – 15:00 Czy szczepienia są efektywne i czy mogą być przyczyną chorób autoimmunizacyjnych – prof. Ewa Bernatowska

15:00 – 15:30 Efektywność szczepień u osób dorosłych z zaburzoną odpornością – prof. dr hab. med. Jacek Roliński

15:30-16:00
Zakończenie konferencji i wręczenie certyfikatów

Relacje

Szanowni Państwo,

W imieniu Pani Profesor Ewy Bernatowskiej, Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej oraz Wydawnictwa Lekarskiego PZWL serdecznie dziękujemy za liczne przybycie na III Ogólnopolski Kongres PTIDiK choroby autoimmunizacyjne, zutozapalne, niedobory odporności u dzieci i osób dorosłych, który odbył się 19-20 lutego 2016 r. w pięknym Hotelu Airport w Warszawie.

W wykładach aktywnie uczestniczyło ponad 250 osób!

Podczas kongresu, specjaliści z różnych dziedzin medycyny podzielili się swoimi wieloletnimi doświadczeniami w leczeniu chorób autoimmunizacyjnych, opowiedzieli o wyzwaniach przed jakimi stoi immunologia kliniczna w Polsce i usystematyzowali standardy diagnostyki i leczenia PNO Europejskiego Towarzystwo Niedoborów Odporności.

Serdecznie zapraszamy do udziału w XVI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Immunolgii Doświadczalnej i Klinicznej, który odbędzie się 8-10 czerwca 2017 r. w Warszawie.

Szczegóły wkrótce!

Event_PZWL_OKECIE_058 Event_PZWL_OKECIE_082 Event_PZWL_OKECIE_090 Event_PZWL_OKECIE_133 Event_PZWL_OKECIE_306 Event_PZWL_OKECIE_314 Event_PZWL_OKECIE_322 Event_PZWL_OKECIE_309 Event_PZWL_OKECIE_354 Event_PZWL_OKECIE_425 Event_PZWL_OKECIE_447 Event_PZWL_OKECIE_475

Prelegenci

Podczas konferencji będą Państwo mieli okazję wysłuchać debat, opinii specjalistów i podyskutować z ekspertami – praktykami.

Przewodnicząca komitetu naukowego – prof. dr hab. n. med. Ewa Bernatowska

Zaproszeni wykładowcy:

prof. Michał Ciszek, prof. Magdalena Durlik, prof. Ryszard Grenda, prof. Karina Jahnz-Różyk, prof. Mariusz Korkosz, prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk, dr med. Bartłomiej Kwiek, prof. Michał Matysiak, prof. Urszula Ołdakowska – Jedynak, prof. Cezary Prokurat, prof. Jacek Roliński,  prof. Maciej Siedlar, prof. Tomasz Szczepański, dr n. med. Aleksandra Uszyńska, prof. Krzysztof Zeman, dr hab. n. med. Zbigniew Żuber.

 

Miejsce i termin

19-20 lutego 2016 r., Warszawa
AIRPORT HOTEL OKĘCIE ****
UL. 17 STYCZNIA 24
tel.: 22 456 80 00

Noclegi podczas kongresu

Dla komfortu uczestników poniżej prezentujemy hotele, w których wynegocjowaliśmy specjalne warunki noclegu. Rezerwacja pokoi odbywa się bezpośrednio we wskazanych miejscach.

Specjalna – niższa cena obowiązuje przy podaniu hasła: „PZWL – immunologia”

AIRPORT HOTEL OKĘCIE ****
ul. 17 STYCZNIA 24
tel.: 22 456 80 00
rezerwacja: www.airporthotel.pl

Koszt noclegu w terminie 18/19 lutego 2016

pokój 1-osobowy 260 zł + 8% VAT          pokój 2-osobowy 305 zł + 8% VAT

Koszt noclegu w terminie 19/20 lutego 2016

pokój 1-osobowy 200 zł + 8% VAT          pokój 2-osobowy 250 zł + 8 % VAT