Praktyczne aspekty identyfikacji terenów zanieczyszczonych | Instytut PWN
BEZPŁATNY WEBINAR

Praktyczne aspekty
identyfikacji terenów zanieczyszczonych

Do konferencji zostało jeszcze:
20
dni
20
godziny
22
minuty
21
sekundy

  mgr inż. Ewa Iwanicka

 zaprasza na

webinar poświęcony

 

praktycznym aspektom identyfikacji terenów zanieczyszczonych

 


Podczas spotkania poznają Państwo szczegółowo przepisy regulujące ochronę powierzchni ziemi,  a także wynikające z nich obowiązki.

Webinar podzielony będzie na dwie części: teoretyczną, wyjaśniającą aspekty prawne sporządzania planów badań oraz praktyczną, pokazującą na konkretnym przykładzie zastosowanie odpowiedniej metody pobierania próbek środowiskowych, a także interpretację otrzymanych wyników badań .

Po prezentacjach będzie również czas na dyskusję oraz wymianę  dotychczasowych doświadczeń związanych z zanieczyszczonymi terenami

link narzędzia sesja Q&A

WYGODNY LINK

Otrzymujesz wygodny link przenoszący bezpośrednio do spotkania – nie instalujesz żadnej nowej aplikacji.

SWOBODNY DOSTĘP

Możesz wziąć udział w szkoleniu za pośrednictwem dowolnego nośnika (laptop, tablet, smartfon)
z dostępem do internetu.

SESJA Q&A

W trakcie webinaru masz możliwość zadawania pytań na żywo (za pośrednictwem czatu).

Program

10 LUTEGO
18:00
Podstawy prawne prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi

Omówienie podstaw prawnych, które obligują właściciela nieruchomości do prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Krótkie omówienie, interpretacja Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi z dnia 1 września 2016 r.

Sporządzanie planu badań zgodnie z obowiązującymi wytycznymi

Schemat postępowania przy przygotowywaniu planu badań środowiskowych z podziałem na etap badań wstępnych i szczegółowych.

Metody pobierania prób środowiskowych

Wykaz stosowanych metod pobierania próbek , przykłady realizacji, porównanie metod.

-19:30
Interpretacja otrzymanych wyników badań

Podanie przykładów realizacji wraz ze sposobem interpretacji otrzymanych wyników.

19:30-20:00
Sesja Q&A

Sesja pytań i odpowiedzi na żywo.

Kto powinien wziąć udział w webinarze?

Spotkanie kierujemy do osób zainteresowanych zagadnieniami geotechnicznymi
w szczególności ochroną powierzchni ziemi.

Zapraszamy przede wszystkim:

  • geologów,
  • geotechników,
  • architektów, projektantów i wykonawców obiektów budowlanych,
  • wykonawców badań laboratoryjnych,
  • słuchaczy studiów podyplomowych (projektowanie geotechniczne, budownictwo tunelowe, badania podłoża gruntowego i fundamentowanie, budownictwo i inżynieria środowiska)

Nasz ekspert

Zrzut ekranu 2021-01-26 112755Absolwentka Inżynierii Środowiska Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Budownictwa  Wydziału Inżynierii Lądowej
i Środowiska  Politechniki Gdańskiej. Studentka 3 roku studiów doktoranckich w Instytucie Inżynierii Lądowej w dyscyplinie naukowej nauki inżynieryjno-techniczne.

Członek Stowarzyszenia Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych oraz Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

Kierownik działu badań w firmie REMEA sp. z o.o. Specjalizuje się w badaniach środowiska gruntowo-wodnego oraz w oczyszczaniu.

Od 2018 prowadzi zajęcia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w Instytucie Inżynierii Lądowej. Autorka oraz współautorka około 10 publikacji naukowych. Prelegent na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych.

Kontakt

Koordynator Akademii Eksperta Budownictwa

Agnieszka Wiechecka

Kierownik Projektów Biznesowych

 agnieszka.wiechecka@pwn.pl
tel. kom: 601087003

Patronat

SIRTZ_pl-Krzywe-poziom

 

Szkolenia

Sprawdź też ofertę naszych szkoleń realizowanych w ramach cyklu

GEOTECHNIKA: BADANIE PODŁOŻA BUDOWLI:

Miejsce i termin

10 LUTEGO, ONLINE
Webinar
Spotkanie ONLINE z możliwością zadawania pytań