Jak z sukcesem przygotować wniosek o grant? 2017 | Instytut PWN
Szkolenie
Jak z sukcesem przygotować wniosek o grant? 2017
Do konferencji zostało jeszcze:
20
dni
20
godziny
22
minuty
21
sekundy

Rok 2016 przyniósł wiele zmian w funkcjonowaniu Narodowego Centrum Nauki.

Zupełnie nowe konkursy!
Zmiany w regulaminach starych konkursów!
Nowości w systemie finansowania wynagrodzeń!

———————————————————————————————

ZAPRASZAMY NA WARSZTAT:

Jak z sukcesem przygotować wniosek o grant?


Podczas warsztatu dowiecie się Państwo:

 • na co aktualnie zwracają uwagę osoby decydujące o przyznaniu grantu i co według Narodowego Centrum Nauki jest najistotniejsze?
 • jak właściwie opisać dorobek kierownika i jak najkorzystniej go udokumentować?
 • w jaki sposób napisać szczegółowy i skrócony opis projektu – co w nim zawrzeć, a czego unikać?
 • co należy umieścić w poszczególnych częściach szczegółowego opisu: Research Project Objectives, Significance of the project, Work plan, Research Methodology?
 • jak radzić sobie z problemami formalno-administracyjnymi już przy realizacji grantu (umowa z uczelnią, wymagana dokumentacja, biurokracja)?

W trakcie szkolenia:

 • przeanalizujemy fragmenty dobrych i złych wniosków oraz ich recenzji,
 • pokażemy: co się sprawdza a co nie oraz co robić w sytuacjach niestandardowych,
 • podpowiemy jak opisywać poszczególne pola, aby zwiększyć swoją szansę na grant (literatura, dorobek kierownika, wstęp, plan pracy, zależności pomiędzy poszczególnymi celami),
 • wskażemy jak skutecznie radzić sobie z wymogami formalnymi i administracyjnymi uczelni, problemami z zamówieniami publicznymi i wymaganiami księgowymi.

DLACZEGO WARTO?

Po ukończeniu szkolenia będziesz:

1. Potrafił sformułować poszczególne części opisowe projektu:

 • POZNASZ układ opisu we wnioskach NCN,
 • ZROZUMIESZ, jak poszczególne części kontrybuują do całościowego opisu,
 • DOSTRZEŻESZ znaczenie wniosku grantowego jako opowieści,
 • NAUCZYSZ SIĘ formułować przekonywujące otwarcie wniosku,
 • DOWIESZ SIĘ w  których instytucjach możesz ubiegać się o grant.

2. Potrafił sformułować kosztorys:

 • POZNASZ podział kosztów,
 • DOWIESZ SIĘ jak oszacować koszty dla przykładowych działań.

3. Potrafił dostosować wniosek do oczekiwań recenzentów:

 • ZROZUMIESZ proces oceny wniosków w NCN i rolę poszczególnych jego komponentów,
 • DOWIESZ SIĘ, na co zwracają uwagę recenzenci w procesie oceny wniosków (na podstawie zebranych przykładów) oraz gdzie zawrzeć we wniosku informacje istotne z perspektywy recenzenta,
 • POZNASZ korzyści wynikające z pozyskiwania grantów (potrafił wskazać min. 3),
 • NAUCZYSZ SIĘ opisywać swój dorobek w odniesieniu do projektu.

Program

10:00-11:30
Blok I. CO KONIECZNIE TRZEBA WIEDZIEĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY NAD WNIOSKIEM?
 1. Dlaczego warto planować badania i po co składać wnioski, kiedy i jak należy to robić?
 2. Jak znaleźć grant dla siebie? Różnorodne konkursy a rozwój naukowca.

WARSZTAT: Kto i jak może nam pomóc w przygotowaniu wniosków grantowych?

11:45-13:15
Blok II. TWORZENIE WNIOSKU
 1. W jaki sposób sformułować wniosek: analiza wymogów NCN
 2. Jak “sprzedać” swój pomysł: przykłady sprawdzonych technik. Szczegółowy opis wniosku: jak opisać cel, znaczenie projektu, plan pracy i metodologię.

WARSZTAT: Jak przekonywająco napisać wniosek?

13:45-15:15
Blok III. PROCES OCENY WNIOSKU
 1. Wniosek z perspektywy recenzenta: dobór argumentów i informacji, jakie pytania zadaje sobie recenzent czytając i oceniając nasz wniosek o dofinansowanie?
 2. Kto, jak i kiedy w NCN ocenia streszczenie, skrócony opis i szczegółowy opis. Jak je napisać, aby zostały pozytywnie ocenione? Przykłady i analiza recenzji z rzeczywistych wniosków.

WARSZTAT: Co przekonuje recenzentów do przyznania finansowania?

15:30-17:00
Blok IV. KWESTIE FORMALNE PRZY PISANIU GRANTU
 1. Kosztorys: Jak wyliczyć koszty wynagrodzenia, aparatury i inne koszty bezpośrednie – które koszty zaliczamy do bezpośrednich?
 2. Wypełnianie wniosku w OSF i koordynowanie procesu powstawania wniosku: przykłady sprawdzonych technik.
 3. Dorobek: jak najkorzystniej opisać i udokumentować dorobek kierownika projektu?

WARSZTAT: Dlaczego jesteś najlepszą osobą do wykonania tych badań? Dlaczego instytucja powinna przyznać finansowanie właśnie Tobie? Dlaczego będziesz dobrym kierownikiem?

Prelegenci

Szkolenie w Gdańsku poprowadzi Pani dr Victoria Kamasa.
Szkolenie w Lublinie poprowadzi Pani dr Agnieszka Budzyńska.
Szkolenie w Katowicach poprowadzi Pani dr Agnieszka Budzyńska.

dr Agnieszka Budzyńska
Doktor nauk biologicznych. Brała udział w siedmiu projektach badawczych finansowanych z różnych źródeł, m. in. ze środków Komisji E... więcej
dr Victoria Kamasa
Dr Victoria Kamasa Pracuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie współorganizuje naukowe spotkania doktorów i dokto... więcej

Miejsce i termin

2 czerwca, Gdańsk
Hotel Almond Gdańsk
ul. Toruńska 12, 80-747 Gdańsk
22 czerwca, Lublin
Hotel Alter Lublin
Ul. Grodzka 30, 20-112 Lublin
17 listopada, Katowice
Centrum Europrofes Katowice
Stawowa 10, Katowice