Warsztaty

Jak z sukcesem przygotować wniosek o grant?

Do konferencji zostało jeszcze:
20
dni
20
godziny
22
minuty
21
sekundy

Kolejne zmiany w funkcjonowaniu
Narodowego Centrum Nauki

Nowości w procedurze składania wniosków
Zmiany w regulaminach starych konkursów
Najświeższe informacje ze spotkań z przedstawicielami NCN

ZAPRASZAMY NA PRAKTYCZNE SZKOLENIE

Jak z sukcesem przygotować wniosek o grant?


Część szkoleniowa:

 • na co aktualnie zwracają uwagę osoby decydujące o przyznaniu grantu i co według Narodowego Centrum Nauki jest najistotniejsze?
 • jak właściwie opisać dorobek kierownika i jak najkorzystniej go udokumentować?
 • w jaki sposób napisać szczegółowy i skrócony opis projektu – co w nim zawrzeć, a czego unikać?
 • co należy umieścić w poszczególnych częściach szczegółowego opisu: Research Project Objectives, Significance of the project, Work plan, Research Methodology?
 • jak radzić sobie z problemami formalno-administracyjnymi już przy realizacji grantu (umowa z uczelnią, wymagana dokumentacja, biurokracja)?

 

Część warsztatowa: 

 • analiza fragmentów dobrych i złych wniosków oraz ich recenzji,
 • rozwiązywanie sytuacji niestandardowych
 • opisywanie poszczególnych pól – literatura, dorobek kierownika, wstęp, plan pracy, zależności pomiędzy poszczególnymi celami – jak zwiększyć swoją szansę na grant?
 • wymogi formalne i administracyjne uczelni: problemami z zamówieniami publicznymi i wymaganiami księgowymi.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Dzięki udziałowi w szkoleniu będziesz potrafił sformułować poszczególne części opisowe projektu, poznasz układ opisu we wnioskach NCN, zrozumiesz jak poszczególne części kontrybuują do całościowego opisu, dostrzeżesz znaczenie wniosku grantowego jako opowieści, nauczysz się formułować przekonywujące otwarcie wniosku oraz dowiesz się w których instytucjach możesz ubiegać się o grant.

Na szkoleniu zdobędziesz praktyczną wiedzę dotyczącą formułowania kosztorysu, poznasz podział kosztów  oraz dowiesz się jak oszacować koszty dla przykładowych działań.

 

Pokażemy Ci jak dostosować wniosek
do oczekiwań recenzentów:

 • zrozumiesz proces oceny wniosków w NCN i rolę poszczególnych jego komponentów,
 • dowiesz się na co zwracają uwagę recenzenci w procesie oceny wniosków (na podstawie zebranych przykładów) oraz gdzie zawrzeć we wniosku informacje istotne z perspektywy recenzenta,
 • poznasz korzyści wynikające z pozyskiwania grantów (potrafił wskazać min. 3),
 • nauczysz się opisywać swój dorobek w odniesieniu do projektu.

Program

9.30-10:00
Rejestracja uczestników i poranna kawa
10:00-11:30
CO KONIECZNIE TRZEBA WIEDZIEĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY NAD WNIOSKIEM?
Blok I
 • Dlaczego warto planować badania i po co składać wnioski, kiedy i jak należy to robić?
 • Jak znaleźć grant dla siebie? Różnorodne konkursy a rozwój naukowca.

WARSZTAT: Kto i jak może nam pomóc w przygotowaniu wniosków grantowych?

11:30-11:45
przerwa kawowa
11:45-13:15
TWORZENIE WNIOSKU
Blok II
 • W jaki sposób sformułować wniosek: analiza wymogów NCN
 • Jak “sprzedać” swój pomysł: przykłady sprawdzonych technik. Szczegółowy opis wniosku: jak opisać cel, znaczenie projektu, plan pracy i metodologię.

WARSZTAT: Jak przekonywająco napisać wniosek?

13:15-13:45
Lunch
13:45-15:15
PROCES OCENY WNIOSKU
Blok III
 • Wniosek z perspektywy recenzenta: dobór argumentów i informacji, jakie pytania zadaje sobie recenzent czytając i oceniając nasz wniosek o dofinansowanie?
 • Kto, jak i kiedy w NCN ocenia streszczenie, skrócony opis i szczegółowy opis. Jak je napisać, aby zostały pozytywnie ocenione? Przykłady i analiza recenzji z rzeczywistych wniosków.

WARSZTAT: Co przekonuje recenzentów do przyznania finansowania?

15:15-15:30
przerwa kawowa
15:30-17:00
KWESTIE FORMALNE PRZY PISANIU GRANTU
Blok IV
 • Kosztorys: Jak wyliczyć koszty wynagrodzenia, aparatury i inne koszty bezpośrednie – które koszty zaliczamy do bezpośrednich?
 • Wypełnianie wniosku w OSF i koordynowanie procesu powstawania wniosku: przykłady sprawdzonych technik.
 • Dorobek: jak najkorzystniej opisać i udokumentować dorobek kierownika projektu?

WARSZTAT: Dlaczego jesteś najlepszą osobą do wykonania tych badań? Dlaczego instytucja powinna przyznać finansowanie właśnie Tobie? Dlaczego będziesz dobrym kierownikiem?

Odebranie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu

Prowadzący

Szkolenie w Warszawie poprowadzi dr Victoria Kamasa

Dr Agnieszka Budzyńska

Doktor nauk biologicznych. Brała udział w siedmiu projektach badawczych finansowanych z różnych źródeł, m. in. ze środków Komisji Europejskiej w ramach 7 Programu Ramowego. Uzyskała finansowanie stażu naukowego z funduszy European Cooperation in Science and Technology (COST). Obecnie działa w Europejskim projekcie European Multi-Lake Survey, również w ramach COST. Z dużą przyjemnością zajmuje się upowszechnianiem nauki, zarówno wśród najmłodszych jak i najstarszych.

Dr Victoria Kamasa

Pracuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie współorganizuje naukowe spotkania doktorów i doktorantów REMAT+ oraz grupę dyskusyjną na Facebooku. Prowadzi zajęcia z metodologii badań naukowych na różnych wydziałach. Doświadczenie i wiedza, którym podzieli się z Państwem na szkoleniu, zdobyła podczas przygotowań kilkunastu wniosków o dofinansowanie badań naukowych w konkursach NCN (PRELUDIUM, FUGA, SONATA, OPUS, MAESTRO, SYMFONIA), NPRH, FNP oraz POKL i POIG. Autorka poradników dotyczących przygotowywania wniosków grantowych, np. w Forum Akademickim.

Miejsce i termin

21 lutego, Warszawa
Kolmex Inwest
Kolmex Inwest, ul. Grzybowska 80/82, Warszawa

Kontakt

 

*szkolenie może być realizowane również w formule zamkniętej, czyli dedykowanej konkretnej uczelni oraz wyznaczonym przez nią odbiorcom

Karolina Pawlak
Koordynator  ds. szkoleń

karolina.pawlak@pwn.pl
(22) 695 43  02

Sprawdź również:

Podobne wydarzenia:

Szkolenie
Stosowanie metod ilościowych i jakościowych w prowadzeniu badań społecznych
Warsztaty
Innowacyjne metody dydaktyczne

Formularz rejestracyjny

Warunki uczestnictwa

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego oraz akceptacja regulaminu.

Podstawą do uiszczenia należności jest faktura pro forma, która zostanie przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu (w ciągu godziny od momentu dokonania rejestracji).

Państwa rejestracja jest dla nas wiążąca, a dokonanie płatności możliwe jest także po zakończeniu szkolenia. Osoby, które do dnia szkolenia nie dokonają płatności, a dokonały rejestracji mogą (zgodnie z regulaminem) uczestniczyć w konferencji.

Nieuregulowanie faktury pro forma NIE jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu!

Zasady składania rezygnacji zostały określone w regulaminie.

W przypadku złożenia rezygnacji w terminie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych przed terminem wydarzenia, organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia zamawiającego pełnymi kosztami udziału w szkoleniu.

Zwolnione z podatku VAT

Zwolnienie z VAT dotyczy usług w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego na podstawie art.43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień i przysługuje Zamawiającym, którzy są podmiotami publicznymi i finansują ze środków publicznych szkolenia swoich pracowników.

Jeśli środki, które Zamawiający przeznacza na udział w szkoleniu, spełniają powyższy warunek, stawka VAT „zw” znajdzie zastosowanie wyłącznie po przesłaniu stosownego oświadczenia, które zostanie wygenerowane po rejestracji uczestników i uzupełnieniu danych płatnika. Koszt szkolenia dla tych podmiotów równy jest cenie netto. Dla celów dowodowych płatność przelewem bankowym za szkolenie musi nastąpić z rachunku wskazanej jednostki sektora finansów publicznych.

Pakiet szkoleniowy obejmuje następujące świadczenia:

– udział w sesjach szkoleniowych,
– materiały edukacyjne,
– certyfikat uczestnictwa,
– przerwy kawowe oraz obiad.

Termin

21 lutego 2020, Warszawa

Cennik/kod

przedsprzedaż do 07 lutego 2020
559 PLN
netto + Vat 23%
(do zapłaty: 687.57 PLN)
od 07 lutego 2020
599 PLN
netto + Vat 23%
(do zapłaty: 736.77 PLN)

{{sectionTitle}}

Dane do wystawienia faktury VAT

Firma/Instytucja
Osoba fizyczna

Warunki zwolnienia z VAT

Tak - oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych
Nie - udział w szkoleniu nie jest finansowy ze środków publicznych

Typ płatności

Przelew po otrzymaniu faktury PRO FORMA
Pay-U