Szkolenie

Jak z sukcesem przygotować wniosek o grant?

Do konferencji zostało jeszcze:
20
dni
20
godziny
22
minuty
21
sekundy

Kolejne zmiany w funkcjonowaniu
Narodowego Centrum Nauki.

Nowości w procedurze składania wniosków!
Zmiany w regulaminach starych konkursów!
Najświeższe informacje ze spotkań z przedstawicielami NCN!

ZAPRASZAMY NA WARSZTAT:

Jak z sukcesem przygotować wniosek o grant?


Podczas warsztatu dowiecie się Państwo:

 • na co aktualnie zwracają uwagę osoby decydujące o przyznaniu grantu i co według Narodowego Centrum Nauki jest najistotniejsze?
 • jak właściwie opisać dorobek kierownika i jak najkorzystniej go udokumentować?
 • w jaki sposób napisać szczegółowy i skrócony opis projektu – co w nim zawrzeć, a czego unikać?
 • co należy umieścić w poszczególnych częściach szczegółowego opisu: Research Project Objectives, Significance of the project, Work plan, Research Methodology?
 • jak radzić sobie z problemami formalno-administracyjnymi już przy realizacji grantu (umowa z uczelnią, wymagana dokumentacja, biurokracja)?

W trakcie szkolenia:

 • przeanalizujemy fragmenty dobrych i złych wniosków oraz ich recenzji,
 • pokażemy: co się sprawdza a co nie oraz co robić w sytuacjach niestandardowych,
 • podpowiemy jak opisywać poszczególne pola, aby zwiększyć swoją szansę na grant (literatura, dorobek kierownika, wstęp, plan pracy, zależności pomiędzy poszczególnymi celami),
 • wskażemy jak skutecznie radzić sobie z wymogami formalnymi i administracyjnymi uczelni, problemami z zamówieniami publicznymi i wymaganiami księgowymi.

DLACZEGO WARTO?

Po ukończeniu szkolenia będziesz:

 

Potrafił sformułować poszczególne części opisowe projektu:

POZNASZ układ opisu we wnioskach NCN,

ZROZUMIESZ, jak poszczególne części kontrybuują do całościowego opisu,

DOSTRZEŻESZ znaczenie wniosku grantowego jako opowieści,

NAUCZYSZ SIĘ formułować przekonywujące otwarcie wniosku,

DOWIESZ SIĘ w  których instytucjach możesz ubiegać się o grant.

 

Potrafił sformułować kosztorys:

POZNASZ podział kosztów,

DOWIESZ SIĘ jak oszacować koszty dla przykładowych działań.

 

Potrafił dostosować wniosek do oczekiwań recenzentów:

ZROZUMIESZ proces oceny wniosków w NCN i rolę poszczególnych jego komponentów,

DOWIESZ SIĘ, na co zwracają uwagę recenzenci w procesie oceny wniosków (na podstawie zebranych przykładów) oraz gdzie zawrzeć we wniosku informacje istotne z perspektywy recenzenta,

POZNASZ korzyści wynikające z pozyskiwania grantów (potrafił wskazać min. 3),

NAUCZYSZ SIĘ opisywać swój dorobek w odniesieniu do projektu.

Program

10:00-11:30
CO KONIECZNIE TRZEBA WIEDZIEĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY NAD WNIOSKIEM?
Blok I
 1. Dlaczego warto planować badania i po co składać wnioski, kiedy i jak należy to robić?
 2. Jak znaleźć grant dla siebie? Różnorodne konkursy a rozwój naukowca.

WARSZTAT: Kto i jak może nam pomóc w przygotowaniu wniosków grantowych?

 

 

11:45-13:15
TWORZENIE WNIOSKU
Blok II
 1. W jaki sposób sformułować wniosek: analiza wymogów NCN
 2. Jak “sprzedać” swój pomysł: przykłady sprawdzonych technik. Szczegółowy opis wniosku: jak opisać cel, znaczenie projektu, plan pracy i metodologię.

WARSZTAT: Jak przekonywająco napisać wniosek?

13:45-15:15
PROCES OCENY WNIOSKU
Blok III
 1. Wniosek z perspektywy recenzenta: dobór argumentów i informacji, jakie pytania zadaje sobie recenzent czytając i oceniając nasz wniosek o dofinansowanie?
 2. Kto, jak i kiedy w NCN ocenia streszczenie, skrócony opis i szczegółowy opis. Jak je napisać, aby zostały pozytywnie ocenione? Przykłady i analiza recenzji z rzeczywistych wniosków.

WARSZTAT: Co przekonuje recenzentów do przyznania finansowania?

15:30-17:00
KWESTIE FORMALNE PRZY PISANIU GRANTU
Blok IV
 1. Kosztorys: Jak wyliczyć koszty wynagrodzenia, aparatury i inne koszty bezpośrednie – które koszty zaliczamy do bezpośrednich?
 2. Wypełnianie wniosku w OSF i koordynowanie procesu powstawania wniosku: przykłady sprawdzonych technik.
 3. Dorobek: jak najkorzystniej opisać i udokumentować dorobek kierownika projektu?

WARSZTAT: Dlaczego jesteś najlepszą osobą do wykonania tych badań? Dlaczego instytucja powinna przyznać finansowanie właśnie Tobie? Dlaczego będziesz dobrym kierownikiem?

Odebranie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu

Prelegenci

dr Agnieszka Budzyńska
Doktor nauk biologicznych. Brała udział w siedmiu projektach badawczych finansowanych z różnych źródeł, m. in. ze środków Komisji E... więcej
dr Victoria Kamasa
Dr Victoria Kamasa Pracuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie współorganizuje naukowe spotkania doktorów i dokto... więcej

Miejsce i termin

22 lutego, Poznań
Hotel Topaz Poznań Centrum
ul. Przemysłowa 34A, 61-579 Poznań
tel.:(61) 833 39 04 lub (61) 833 76 00
e-mail: biuro@hotel-topaz.pl

Kontakt

*szkolenie może być realizowane również w formule zamkniętej, czyli dedykowanej konkretnej uczelni oraz wyznaczonym przez nią odbiorcom

 

Joanna Bełcik

Koordynator Konferencji i Szkoleń

joanna.belcik@pwn.pl

22 695 40 94

Formularz rejestracyjny

Warunki uczestnictwa

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego oraz akceptacja regulaminu.

Podstawą do uiszczenia należności jest faktura pro forma, która zostanie przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu (w ciągu godziny od momentu dokonania rejestracji).

Państwa rejestracja jest dla nas wiążąca, a dokonanie płatności możliwe jest także po zakończeniu szkolenia. Osoby, które do dnia szkolenia nie dokonają płatności, a dokonały rejestracji mogą (zgodnie z regulaminem) uczestniczyć w konferencji.

Nieuregulowanie faktury pro forma NIE jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu!

Zasady składania rezygnacji zostały określone w regulaminie.

W przypadku złożenia rezygnacji w terminie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych przed terminem wydarzenia, organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia zamawiającego pełnymi kosztami udziału w szkoleniu.

Zwolnione z podatku VAT

Zwolnienie z VAT dotyczy usług w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego na podstawie art.43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień i przysługuje Zamawiającym, którzy są podmiotami publicznymi i finansują ze środków publicznych szkolenia swoich pracowników.

Jeśli środki, które Zamawiający przeznacza na udział w szkoleniu, spełniają powyższy warunek, stawka VAT „zw” znajdzie zastosowanie wyłącznie po przesłaniu stosownego oświadczenia, które zostanie wygenerowane po rejestracji uczestników i uzupełnieniu danych płatnika. Koszt szkolenia dla tych podmiotów równy jest cenie netto. Dla celów dowodowych płatność przelewem bankowym za szkolenie musi nastąpić z rachunku wskazanej jednostki sektora finansów publicznych.

Pakiet szkoleniowy obejmuje następujące świadczenia:

– udział w sesjach szkoleniowych,
– materiały edukacyjne,
– certyfikat uczestnictwa,
– przerwy kawowe oraz obiad.

Termin

22 lutego 2019, Poznań

Cennik/kod

przedsprzedaż do 22 lutego 2019
559 PLN
netto + Vat 23%
(do zapłaty: 687.57 PLN)

Uczestnicy

Dane do wystawienia faktury VAT

Firma/Instytucja
Osoba fizyczna

Warunki zwolnienia z VAT

Tak - oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych
Nie - udział w szkoleniu nie jest finansowy ze środków publicznych

Typ płatności

Przelew po otrzymaniu faktury PRO FORMA
Pay-U