Geotechnika: badanie podłoża budowli | Instytut PWN
AKADEMIA EKSPERTA BUDOWNICTWA


GEOTECHNIKA:
BADANIE PODŁOŻA BUDOWLI 

Do konferencji zostało jeszcze:
20
dni
20
godziny
22
minuty
21
sekundy

300x300px_prof_Godlewski_2021_rgb

 

Dr hab. inż. Tomasz Godlewski, prof. ITB
zaprasza na cykl szkoleń

z zakresu badań polowych: 

 

 

 

24 lutego – Europejskie standardy i aspekty prawne badań terenowych

W przypadku każdej inwestycji powinien powstać projekt architektoniczno-budowlany zawierający informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego w kontekście ustalonych warunków gruntowo-wodnych.

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • jak przeprowadzać badania podłoża, zgodnie z Eurokodem 7 i przepisami krajowymi,
 • jaką metodę badań podłoża przyjąć w zależności od kategorii geotechnicznej i oczekiwanych parametrów geotechnicznych,
 • jak poprawnie interpretować wyniki badań.

 

24 marca – Zastosowanie sondowań w identyfikacji parametrów podłoża

Sondowania geotechniczne służą do charakterystyki podłoża gruntowego w warunkach ich naturalnego występowania (in situ). Są pomocne w określaniu układu warstw, mogą wskazywać strefy osłabień, ale przede wszystkim wykonywane są w celu ustalenia parametrów geotechnicznych na podstawie rejestrowanych oporów penetracji określanych za pomocą różnych technik i końcówek pomiarowych.

Standardem wykonywanym w celu ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia są niewątpliwie sondowania statyczne. Równie istotne (w określonych warunkach) są też sondowania dynamiczne i obrotowe.

Biorąc udział w szkoleniu:

 • poznasz przykłady zastosowań wybranych metod sondowań,
 • dowiesz się, jak interpretować wyniki z wykorzystaniem wypracowanych „kluczy interpretacyjnych” w oparciu o doświadczenia lokalne.

 

28 kwietnia – Praktyczne wykorzystanie metod polowych w projektowaniu geotechnicznym

Wszystkie wymagane prawem etapy badań podłoża budowli realizowane są zazwyczaj na potrzeby projektu budowlanego. Jednak przyjęcie błędnych założeń na tym etapie może prowadzić do obniżenia jakości budowanego obiektu lub wręcz katastrofy budowlanej.

Podczas szkolenia poznasz:

 • metody oznaczania sztywności podłoża,
 • możliwości wykorzystania wyników z metod polowych.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Celem cyklu szkoleń będzie omówienie obecnie stosowanych i zestandaryzowanych
Eurokodzie 7 metod badań polowych.

Do prawidłowego zaprojektowania obiektu budowlanego niezbędna jest znajomość parametrów geotechnicznych charakteryzujących podłoże. Parametry te powinny być na odpowiednim poziomie wiarygodności, uzyskane za pomocą uznanych i sprawdzonych metod ich identyfikacji. Niewątpliwie ważną rolę mają tu metody badań polowych, pozwalające na ocenę podłoża
w warunkach 
in situ
.

Druga zaleta to ogromny postęp w konstrukcji urządzeń do przeprowadzania tych badań, postępująca automatyzacja i coraz bardziej zaawansowane systemy pomiarowe, pozwalające na obiektywną interpretacje wyników. Nie bez znaczenia jest też świadomość i oczekiwania projektantów, którzy coraz chętniej korzystają z metod pół-empirycznych wykorzystujących wyniki z różnego typu sondowań.

W odniesieniu do wybranych metod zostanie zaprezentowany zakres stosowalności i możliwa interpretacja wyników w oparciu o wypracowane doświadczenia lokalne. Nowymi elementami badań polowych jest też wykorzystanie w sposób komplementarny metod geofizycznych do rozpoznania warunków podłoża.

 dr hab. inż. TOMASZ GODLEWSKI, prof. ITB

rabat nowoczesna formuła link

RABAT NA KOLEJNE SZKOLENIE

Wraz z podziękowaniem za
udział w szkoleniu otrzymasz kod rabatowy 10% na kolejne
szkolenie ze ścieżki geotechnicznej.

NOWOCZESNA FORMUŁA

Wszystkie szkolenia odbywają się w formule ONLINE. Możesz się połączyć niezależnie
od miejsca, w którym przebywasz. 

WYGODNY LINK

Otrzymujesz wygodny link przenoszący bezpośrednio do pokoju szkoleniowego – nie instalujesz żadnej nowej aplikacji.

narzędzia

sesja Q&A

certyfikat

SWOBODNY DOSTĘP

Możesz wziąć udział w szkoleniu za pośrednictwem dowolnego nośnika (laptop, tablet, smartfon)
z dostępem do internetu.

SESJA Q&A

W trakcie każdego szkolenia masz możliwość zadawania pytań i dyskusji na żywo.

CERTYFIKAT

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu.


!! PREZENT !!

 Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje
w prezencie
książkę WN PWN
„BADANIE PODŁOŻA BUDOWLI”
w formacie .pdf

 1613043387


 

Program

24 LUTEGO
10:00-12:30
Europejskie standardy i aspekty prawne badań terenowych
(koszt udziału w tym spotkaniu 489 zł)
 1. Podstawy i wymagania prawne w zakresie realizacji badań terenowych
 2. Standardy europejskie dla metod polowych
 3. Przegląd wybranych metod badań
 • krótki opis metody
 • interpretacja wyników badań
 • zakres stosowalności w kontekście ustalenia oczekiwanych parametru geotechnicznych

 

więcej>>
24 MARCA
10:00-12:30
Zastosowanie sondowań w identyfikacji parametrów podłoża
(koszt udziału w tym spotkaniu 489 zł)
 1. Przykłady zastosowań wybranych metod badań
 • sondowania dynamiczne DP,
 • sondowania statyczne CPTU, DMT, FVT
 1. Interpretacja wyników z wykorzystaniem wypracowanych „kluczy interpretacyjnych”

 

więcej>>
12:30-12:40
WYKŁAD PARTNERA: Metoda szybkiej identyfikacji gruntów słabonośnych w trakcie realizacji badania CPTU
dr inż. Bartłomiej Czado, BAARS

                

więcej>>
28 KWIETNIA
10:00-12:30
Praktyczne wykorzystanie metod polowych w projektowaniu geotechnicznym
(koszt udziału w tym spotkaniu 489 zł)
 1. Metody oznaczania sztywności podłoża w oparciu o zaawansowane metody polowe z wykorzystaniem technik sejsmicznych
 2. Możliwość wykorzystania wyników z metod polowych w analizach numerycznych stosowanych w projektowaniu geotechnicznym

 

więcej>>

Dla kogo są szkolenia?

Do udziału w cyklu szkoleń zapraszamy osoby zainteresowane zagadnieniami geotechnicznymi w szczególności metodami badań.

Szkolenia są skierowane przede wszystkim do:

 • geologów,
 • geotechników,
 • architektów, projektantów i wykonawców obiektów budowlanych,
 • wykonawców badań laboratoryjnych,
 • słuchaczy studiów podyplomowych (projektowanie geotechniczne, budownictwo tunelowe, badania podłoża gruntowego i fundamentowanie, budownictwo i inżynieria środowiska)

NASZ EKSPERT

prof. Godlewskidr hab. inż. Tomasz Godlewski, prof. ITB

Od 2001 r. pracownik naukowy zatrudniony w Instytucie Techniki Budowlanej, obecnie
w Zakładzie Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu, Kierownik Pracowni Geotechnicznej
i Zastępca Kierownika Zakładu. Ukończył studia w specjalności geologia inżynierska oraz studia na kierunku budownictwo.

Autor i współautor ponad 120 publikacji naukowych dotyczących praktycznych zagadnień geotechnicznych, szczególnie związanych z wykonywaniem i interpretacją badań in situ
i ustalaniem parametrów geotechnicznych do projektowania, prezentowanych na konferencjach, sympozjach krajowych i zagranicznych oraz publikowanych w prasie technicznej.

Współautor pierwszego w Polsce poradnika dotyczącego projektowania geotechnicznego wg EC7. Jako pracownik ITB wykonuje ekspertyzy i opracowania dotyczące posadowienia różnych obiektów budowlanych, dokumentacje badań podłoża i projekty geotechniczne oraz prowadzi nadzory geotechniczne na budowach (m.in. Inspektor nadzoru w zakresie geotechniki na budowie II linii metra w Warszawie).

Główna dziedzina zainteresowań naukowych to dokumentowanie warunków podłoża
w badaniach polowych i laboratoryjnych, w tym z wykorzystaniem metod sejsmicznych oraz analiza współpracy„ konstrukcja-podłoże” do realizacji głębokich wykopów, stacji i tuneli metra.

Członek zespołu normalizacyjnego Komitetu Technicznego 254 ds. Geotechniki przy PKN, delegat na posiedzeniach komitetów CEN TC250/SC7 i CEN/TC 341.

Partnerzy

Aarsleff_Logo_only2 logo_big GEO-Instruments_LOG_SUB_COL_RGB
geo5-logo-PL2 K_LOG_M_COL_RGB RGB2
Piletest_color-100_2 REMEA---LOGO---icon-side-COLOUR WARBUD LOGO WYBRANE_2

Patronat Honorowy

logo PIPHB

Patronat

 

logo baba z budowy LOGO BUILDER_n
3 (1) InzBud_logo_czarne
logo pzpb bold poziom przezr SIRTZ_pl-Krzywe-poziom

 

 

 

Kontakt

Koordynator Akademii Eksperta Budownictwa

Agnieszka Wiechecka

Kierownik Projektów Biznesowych

 agnieszka.wiechecka@pwn.pl
tel. kom: 601087003

Miejsce i termin

24 LUTEGO, Online
Szkolenie online
Interaktywne szkolenie z możliwością zadawania pytań
24 MARCA, Online
Szkolenie online
Interaktywne szkolenie z możliwością zadawania pytań
28 KWIETNIA, ONLINE
Szkolenie online
Interaktywne szkolenie z możliwością zadawania pytań