szkolenie

INTERPRETACJA ZAPISU EKG

w praktyce pielęgniarek i ratowników medycznych

Pobierz zaproszenie

 Jakie są różnice w najbardziej popularnych typach aparatów do wykonywania EKG?

Jak wygląda prawidłowa technika wykonania badania EKG?

Jaki jest prawidłowy czas trwania załamka T w początkowej fazie repolaryzacji mięśnia komór serca?

zapraszamy do udziału w szkoleniu:

INTERPRETACJA ZAPISU EKG
w praktyce pielęgniarek i ratowników medycznych

 podczas którego dowiecie się Państwo m.in.:

 • Jak interpretować zapisy EKG w najczęstszych jednostkach chorobowych,
 • Jakie techniki wykorzystać aby szybko dostrzec stany nagłe oraz punkty, na które należy zwrócić uwagę,
 • Jak przygotować pacjenta do badania,
 • Jak wykluczyć błędy zapisu,
 • Na co zwrócić uwagę przeprowadzając wywiad z pacjentem.

 Prawie 67% zapisów EKG jest źle wykonywanych lub źle interpretowanych

Program

09:30-10:00
Rejestracja uczestników i kawa powitalna
10:00
PANEL I Elektrokardiografia w praktyce
Jak przygotować się do wykonywania i prawidłowej interpretacji zapisu?
 • Co należy wiedzieć o aparatach EKG – zróżnicowanie ze względu na typ aparatu
 • Składowe prawidłowego EKG – załamki, odstępy, odcinki, morfologia załamków w poszczególnych przewodzeniach EKG
 • Prawidłowa technika wykonania badania EKG
PANEL II Nieprawidłowości w zapisie EKG na konkretnych przykładach
 • Zespół QRS opisujący depolaryzację mięśni komór serca
 • Załamek P, odstęp PQ i odstęp QT, czyli repolaryzacja komór serca, prawidłowy czas trwania PQ i wspólny czas trwania zespołu QRS, odcinka ST i załamka T
 • Odcinek ST, załamek T, czyli początkowa faza repolaryzacji mięśnia komór serca i prawidłowy czas trwania załamka T
13:00-13:30
Lunch
PANEL III Zapis elektrokardiograficzny
Najczęściej występujące zaburzenia rytmu – stany zagrożenia życia
 • Zaburzenia rytmu zatokowego serca
 • Dodatkowe pobudzenia nadkomorowe
 • Częstoskurcz nadkomorowy
 • Migotanie przedsionków
 • Trzepotanie przedsionków
 • Dodatkowe pobudzenia komorowe
 • Częstoskurcz komorowy – utrwalony i nieutrwalony
 • Trzepotanie i migotanie komór serca
 • Zaburzenia przewodzenia: bloki przedsionkowo-komorowe I, II, III stopnia, blok prawej i lewej odnogi pęczka Hisa
 • Przerost komór serca
 • Niedokrwienie mięśnia sercowego
 • Praktyczne różnicowanie częstoskurczów komorowych i nadkomorowych
PANEL IV Zaburzenia rytmu w wybranych jednostkach komorowych
 • Choroba niedokrwienna serca
 • Zawał serca z uniesieniem ST i bez uniesienia ST
 • Cechy charakterystyczne zapisu elektrokardiograficznego w zaburzeniach stężenia elektrolitów w osoczu
 • Rytm sztucznego rozrusznika
 • Choroba nadciśnieniowa
 • Niewydolność serca
 • Podstawowe zaburzenia pracy stymulatora serca
16:00-16:15
Zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów

Prelegenci

Warsztaty poprowadzą eksperci-praktycy, z długoletnim doświadczeniem w przeprowadzaniu EKG oraz odczytywaniu jego zapisów w jednostkach chorobowych z rozróżnieniem wiekowym pacjentów:

Dr n. med. Michał Farkowski

Dr n. med. Jan Ciszewski

       CENA OBEJMUJE:

 1. Udział w 7-godzinnym szkoleniu
 2. Materiały edukacyjne
 3. Przerwy kawowe
 4. Lunch
 5. Certyfikat uczestnictwa

Miejsce i termin

04 października, Warszawa
Golden Floor Plaza
Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123a

Formularz rejestracyjny

Warunki uczestnictwa

Warunkiem udziału w szkoleniu/konferencji jest wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego oraz akceptacja regulaminu.

Podstawą do uiszczenia należności jest faktura pro forma, która zostanie przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu/konferencji.

Zasady składania rezygnacji zostały określone w regulaminie.

W przypadku złożenia rezygnacji w terminie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych przed terminem wydarzenia, organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia zamawiającego pełnymi kosztami udziału w szkoleniu/konferencji.

UWAGA: Szkolenia są zwolnione z podatku VAT

Zwolnienie przysługuje wszystkim podmiotom publicznym. Koszt szkolenia dla tych podmiotów równy jest cenie netto. Dla celów dowodowych płatność przelewem bankowym za szkolenie musi nastąpić z rachunku wskazanej jednostki sektora finansów publicznych.

Szczegóły »

Pakiet szkoleniowy obejmuje następujące świadczenia:

– udział w sesjach szkoleniowych,

– materiały edukacyjne,

– certyfikat uczestnictwa,

– organizację przerw kawowych oraz obiadu.

Termin

04 października 2016, Warszawa

Cennik/kod

przedsprzedaż do 30 września 2016
299 PLN
netto + Vat 23%
(do zapłaty: 367.77 PLN)
od 01 października 2016
399 PLN
netto + Vat 23%
(do zapłaty: 490.77 PLN)

Warunki zwolnienia z VAT

Tak - oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych
Nie - udział w szkoleniu nie jest finansowy ze środków publicznych

Uczestnicy

Dane do wystawienia faktury VAT

Firma/Instytucja
Osoba fizyczna

Typ płatności

Przelew po otrzymaniu faktury PRO FORMA
Pay-U
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem serwisu i akceptuję jego treść.
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Lekarskie PZWL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-460), ul. Gottlieba Daimlera 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji udostępnionych przez Spółkę produktów lub usług oraz marketingu towarów i usług własnych Spółki (w formie tradycyjnej), a w przypadku wyrażenia odrębnych zgód – w celach objętych oświadczeniem. Podanie danych jest dobrowolne i każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Wydawnictwa Lekarskiego PZWL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-460), ul. Gottlieba Daimlera 2 drogą elektroniczną, w tym za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, informacji handlowych dotyczących zwłaszcza produktów, usług, aktualnych ofert.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Wydawnictwa Lekarskiego PZWL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-460), ul. Gottlieba Daimlera 2 połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Wydawnictwo Lekarskie PZWL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-460), ul. Gottlieba Daimlera 2 w celu marketingu produktów i usług podmiotów powiązanych lub współpracujących ze Spółką.