W PRAKTYCE PIELĘGNIAREK I RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH
INTERPRETACJA ZAPISU EKG

Prawie 67% zapisów EKG jest źle wykonywanych lub źle interpretowanych

 

 • Czy znają Państwo różnicę w najbardziej popularnych typach aparatów do wykonywania EKG?
 • Jak wygląda prawidłowa technika wykonania badania EKG?
 • Jaki jest prawidłowy czas trwania załamka T w początkowej fazie repolaryzacji mięśnia komór serca?

  INTERPRETACJA ZAPISU EKG
  w praktyce pielęgniarek i ratowników medycznych

Serdecznie zapraszamy Państwa na praktyczne szkolenie oparte na prawdziwych przypadkach, podczas którego wspólnie przeanalizujemy rzeczywiste zapisy EKG wraz z punktami newralgicznymi. Dzięki przypadkom pacjentów z różnych grup wiekowych poznacie Państwo typowe i nietypowe dla nich zapisy EKG.

Dodatkowo poznacie Państwo sposoby wykonywania zapisów w najczęstszych jednostkach chorobowych oraz techniki szybkiego dostrzegania stanów nagłych oraz punkty, na które należy zwrócić uwagę podczas przygotowania pacjenta do EKG, wykonywania zapisu oraz interpretacji wyników.

Dzięki szkoleniu zaktualizują Państwo wiedzę na temat poprawnego przygotowania pacjenta do wykonania zapisu EKG, poznają zasady prawidłowo wykonanego zapisu oraz zobaczą, jak prawidłowo zinterpretować zapis i właściwie wykluczyć błędy zapisu.

Dowiedzą się Państwo jak zebrać wywiad w zależności od grupy wiekowej pacjenta oraz jakie zadać pacjentowi najbardziej trafne pytania tuż przed wykonaniem zapisu EKG.

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do:

 • pielęgniarek
 • ratowników medycznych
 • kierowników i Pracowników Pracowni EKG i Holtera
 • lekarzy internistów

 

Program

10:00
Panel I ELEKTROKARDIOGRAFIA W PRAKTYCE
Jak przygotować się do wykonywania i prawidłowej interpretacji zapisu
 • Co należy wiedzieć o aparatach EKG – zróżnicowanie ze względu na typ aparatu
 • Składowe prawidłowego EKG – załamki, odstępy, odcinki, morfologia załamków w poszczególnych przewodzeniach EKG
 • Prawidłowa technika wykonania badania EKG
Panel II NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZAPISIE EKG
Study cases
 • Zespół QRS opisujący depolaryzację mięśni komór serca
 • Załamek P, odstęp PQ i odstęp QT, czyli repolaryzacja komór serca, prawidłowy czas trwania PQ i wspólny czas trwania zespołu QRS, odcinka ST i załamka T
 • Odcinek ST, załamek T, czyli początkowa faza repolaryzacji mięśnia komór serca i prawidłowy czas trwania załamka T
Panel III ZAPIS ELEKTROKARDIOGRAFICZNY
Najczęściej występujące zaburzenia rytmu – stany zagrożenia życia
 • Zaburzenia rytmu zatokowego serca
 • Dodatkowe pobudzenia nadkomorowe
 • Częstoskurcz nadkomorowy
 • Migotanie przedsionków
 • Trzepotanie przedsionków
 • Dodatkowe pobudzenia komorowe
 • Częstoskurcz komorowy – utrwalony i nieutrwalony
 • Trzepotanie i migotanie komór serca
 • Zaburzenia przewodzenia: bloki przedsionkowo-komorowe I, II, III stopnia, blok prawej i lewej odnogi pęczka Hisa
 • Przerost komór serca
 • Niedokrwienie mięśnia sercowego
 • Wpływ leków na zapis EKG
 • Praktyczne różnicowanie częstoskurczów komorowych i nadkomorowych
-16:00
Panel IV ZABURZENIA RYTMU
Wybrane jednostki chorobowe
 • Choroba niedokrwienna serca
 • Zawał serca z uniesieniem ST i bez uniesienia ST
 • Cechy charakterystyczne zapisu elektrokardiograficznego w zaburzeniach stężenia elektrolitów w osoczu
 •  Rytm sztucznego rozrusznika
 • Choroba nadciśnieniowa
 • Wady serca
 • Niewydolność serca
 • Podstawowe zaburzenia pracy stymulatora serca

Prelegenci

Warsztaty poprowadzą eksperci-praktycy, z długoletnim doświadczeniem w przeprowadzaniu EKG oraz odczytywaniu jego zapisów w jednostkach chorobowych z rozróżnieniem wiekowym pacjentów.

dr n. med. Jakub Bednarek
Kraków
dr n. med. Michał Farkowski
Poznań, Warszawa

Miejsce i termin

20 października, Warszawa
Golden Floor Plaza
Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123a