Zadania pielęgniarki i położnej w terapii cukrzycy 2016 | Instytut PWN

baner_750x200

Cukrzyca – Profilaktyka - Codzienne życie – Nowe technologie informatyczne
Zadania pielęgniarki i położnej w terapii cukrzycy 2016
Do konferencji zostało jeszcze:
20
dni
20
godziny
22
minuty
21
sekundy

 

Cukrzyca to jeden z najpoważniejszych problemów współczesnej medycyny
Prewencja i terapia cukrzycy ulega dynamicznym przeobrażeniom
Liczba chorych stale rośnie…

a szewczyk Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie Państwa zapraszam do udziału w IV edycji konferencji „Zadania pielęgniarki i położnej w terapii cukrzycy”, która odbędzie się 24 września br. w Warszawie.

Konferencja wprowadzi Państwa  w tematykę cukrzycy, postrzeganej jako choroba społeczna i cywilizacyjna. Sesje poświęcone będą postępowaniu terapeutycznemu w cukrzycy w zakresie samoopieki, metod niefarmakologicznych oraz leczenia farmakologicznego. Przyjrzymy się realizacji  programów  prewencji cukrzycy, poruszymy także zagadnienia z zakresu diabetologii pediatrycznej i internistycznej. Skupimy się również na roli zespołu terapeutycznego w przygotowaniu osoby chorej na cukrzycę tak, by mogła prowadzić styl życia oparty na samodzielności, wiedzy, umiejętności postępowania i odpowiedzialności za siebie, przy wykorzystaniu nowoczesnych, dostępnych technologii informatycznych do prowadzenia samokontroli.

Dzięki zastosowaniu narzędzi multimedialnych każdy uczestnik dokładnie będzie widział  kolejne kroki pielęgnacji, wykonywane przez prowadzących.

W programie nie zabraknie najświeższych informacji z konferencji Fundacji Europejskich Pielęgniarek Diabetologicznych (FEND) oraz Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą (EASD).

Jestem przekonana, że proponowana tematyka konferencji przyczyni się do dalszego doskonalenia warsztatu pracy z korzyścią dla jakości życia naszych podopiecznych – osób z cukrzycą.

Alicja Szewczyk

Przewodnicząca Polskiej Federacji Edukacji w  Diabetologii

IV Ogólnopolska Konferencja

Zadania pielęgniarki i położnej w terapii cukrzycy

Cukrzyca – Profilaktyka – Codzienne życie – Nowe technologie informatyczne

 

Pod Patronatem Honorowym

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Naczelna Rada v9

Program

08:15-09:00
Rejestracja uczestników
09:00-10:30
Sesja I Codzienne życie z cukrzycą
 • Diabetologia internistyczna – udział pacjenta z cukrzycą w samoopiece przy terapii farmakologicznej z zastosowaniem preparatów doustnych, dr n. med. Alicja Milczarczyk
 • Diabetologia geriatryczna – indywidualizacja  edukacji i terapii u pacjentów w  wieku podeszłym i sędziwym, dr n. med.  Janina Kokoszka-Paszkot
 • Aktywność fizyczna jako element leczenia i prewencji – udział pacjenta i jego rodziny, Michał Jeliński
 • Nowe technologie w leczeniu trudno gojących ran, mgr Jarosław Sibielak, HEXANOVA
 • Standard pielęgniarskiej praktyki klinicznej na stanowisku edukatora ds. diabetologii – potrzeba czy konieczność? Mgr Alicja Szewczyk
 • Dyskusja
10:30-10:45
Przerwa kawowa
10:45-12:10
Sesja II Nowoczesne technologie informatyczne  do prowadzenia samokontroli cukrzycy
 • Czy stosowanie ciągłego monitorowania glikemii to tylko bieżąca obserwacja zmian glikemii, czy może dodatkowe informacje i korzyści? Dr Andrzej Gawrecki
 • Czy możliwości korzystania z aplikacji żywieniowych pozwolą na zmiany w zwyczajach odżywiania pacjenta i jego rodziny? Dr Katarzyna Kowalcze
 • Cukrzyca w Nowym Świetle, mgr Waldemar Monczakowski, Scientific Communication Manager Ascensia Diabetes Care, Ascensia
 • Czy zespół terapeutyczny jest przygotowany do korzystania z nowych technologii informatycznych w prowadzeniu edukacji osób z cukrzycą? Mgr Teresa Benbenek-Klupa
 • Co nowego z technologii informatycznych będziemy mogli zaproponować polskim pacjentom w najbliższym roku? Prof. dr hab. n. med. Przemysława Jarosz-Chobot
 • Dyskusja
12:10-12:30
Przerwa kawowa
12:30-13:35
Sesja III   Profilaktyka cukrzycy typu 1. i cukrzycy typu 2.
 • Jak badania genetyczne moga poprawic wyniki leczenia i komfort zycia pacjentow z cukrzyca? Prof. dr hab. n. med Wojciech Młynarski
 • Programy profilaktyki cukrzycy – dostępność w populacji polskiej, dr Dorota Herbut, dr Cecylia Olszak
 • Farmakoterapia w stanie przedcukrzycowym, prof. zwycz. dr hab. med. Jacek Sieradzki
13:35-14:10
Sesja IV  Doniesienia z konferencji FEND 2016
 • Doniesienia z konferencji FEND, dr n. med. Anna Stefanowicz, dr Natasza Tobiasz-Kałkun
14:10-14:45
Lunch
WARSZTATY

prosimy wybrać 2 z 3 tematów i zapisać się na wybrane warsztaty wysyłając maila ze swoją decyzją na adres: katarzyna.fidelus@pzwl.pl

14:30-16:00
Powikłania – pacjent z zespołem stopy cukrzycowej
warsztat pod patronatem firmy STADA
spec. piel. diabetologicznego Mirosława Młynarczuk oraz  mgr Justyna Kapuściok
Ocena geriatryczna COG a praca z pacjentem starszym i jego rodziną
dr n. med. Janina Kokoszka-Paszkot
Dietoterapia w aspekcie powikłań przewlekłych cukrzycy
dr Katarzyna Kowalcze
16:00-17:30
Powikłania – pacjent z zespołem stopy cukrzycowej
warsztat pod patronatem firmy STADA
spec. piel. diabetologicznego Mirosława Młynarczuk oraz  mgr Justyna Kapuściok
Ocena geriatryczna COG a praca z pacjentem starszym i jego rodziną
dr n. med. Janina Kokoszka-Paszkot
Dietoterapia w aspekcie powikłań przewlekłych cukrzycy
dr Katarzyna Kowalcze
17:45-18:00
Zakończenie konferencji, rozdanie certyfikatów

Relacje

Mamy za sobą IV edycję ogólnopolskiej konferencji „Zadania pielęgniarki i położnej w terapii cukrzycy”, która odbyła się w Warszawie 24 września 2016 r. Konferencja została zorganizowana przez PFED i PZWL Wydawnictwo Lekarskie, pod  honorowym patronatem NRPiP. Wzięło w niej udział ponad 120 uczestników. W programie znalazło się wiele aktualnych doniesień nt. terapii i opieki w cukrzycy i nowych tematów fascynująco wyłożonych przez wykładowców – najwybitniejszych specjalistów z całej Polski zajmujących się cukrzycą. Poruszono m.in. problematykę diabetologii geriatrycznej, wykorzystania technologii informatycznych w edukacji osób z cukrzycą, roli badań genetycznych w poprawie leczenia i komfortu życia pacjentów, dostępności programów profilaktyki cukrzycy. Wśród informacji z niedawnej konferencji FEND w Monachium uwagę zwróciły nowości: medycyna narracyjna i "model współtworzenia dobrego samopoczucia” (ang. co-creation of wellness).

DSC00711 DSC00704 DSC00699 DSC00684 DSC00679 DSC00662 DSC00657  DSC00641

https://youtube.com/watch?v=f4AcP0g2hY8frameborder=0allowfullscreen

Prelegenci

a szewczyk

 

 

 

 Kierownik Komitetu Naukowego

 Alicja Szewczyk

 Przewodnicząca Polskiej Federacji Edukacji w  Diabetologii

 

Zaproszeni wykładowcy:

Mgr Teresa Benbenek-Klupa

Dr Andrzej Gawrecki

Dr Dorota Herbut

Prof. dr hab. n. med. Przemysława Jarosz-Chobot

Michał Jeliński

Mgr Justyna Kapuściok

Dr n. med. Janina Kokoszka-Paszkot

Dr Katarzyna Kowalcze

Dr n. med. Alicja Milczarczyk

Mirosława Młynarczuk

Prof. Wojciech Młynarski

Dr n. med. Cecylia Olszak

Prof. Jacek Sieradzki

Dr n. med. Anna Stefanowicz

Dr Natasza Tobiasz-Kałkun

Miejsce i termin

24 września, Warszawa
AIRPORT HOTEL OKĘCIE ****
UL. 17 STYCZNIA 24
tel.: 22 456 80 00