baner_750x200

Nowe zalecenia – aktualne problemy – skuteczność terapii
Zadania pielęgniarki i położnej w terapii cukrzycy 2015
Do konferencji zostało jeszcze:
20
dni
20
godziny
22
minuty
21
sekundy

Cukrzyca jest przewlekłą chorobą wywoływaną przez czynniki
dziedziczne i środowiskowe. Obecność cukrzycy pociąga za sobą
wiele powikłań, z których najważniejsze to choroby układu
sercowo-naczyniowego, niewydolność nerek, ślepota i zespół stopy cukrzycowej.

 • Czy wiedzą Państwo jakie nowe wytyczne i zalecenia zostaną wydane po konferencji FEND 11-12.09.2015 r.?
 • Jak pomóc pacjentowi z cukrzycą i depresją, który nie do końca stosuje się do wskazań lekarza, a jednocześnie obciążony jest podwyższonym ryzykiem wystąpienia innych schorzeń i przedwczesnego zgonu?
 • Jak rozpoznać wczesny zespół stopy cukrzycowej i niecharakterystyczne objawy tego schorzenia? Jak opatrywać trudne rany pacjentów z przewlekle wysoką glikemią?
 • Jak wspomóc pacjenta w doborze najbardziej odpowiedniego urządzenia wspomagającego walkę z cukrzycą?

 Czy wiedzą Państwo, że polskie pielęgniarki i położne są światowymi liderami we wspomaganiu pacjenta diabetologicznego?

III Ogólnopolska Konferencja

Zadania pielęgniarki i położnej w terapii cukrzycy

Nowe zalecenia – aktualne problemy – skuteczność terapii

 

 • Jako jedyni przedstawiamy punkt widzenia zespołu terapeutycznego oraz pacjenta chorego na cukrzycę podczas wykładu inauguracyjnego „Czy codzienne życie z cukrzycą jest wyjątkowe?”
 • Jako pierwsi przedstawiamy nowe wytyczne i zalecenia powstałe na konferencji FEND 11-12 września 2015 r. w Szwecji dotyczące m.in. stanowiska WHO dot. leczenia cukrzycy, rozwoju zaburzeń poznawczych u pacjentów z cukrzycą, nowych wytycznych w leczeniu zespołu stopy cukrzycowej
 • Wspólnie analizujemy najlepsze sposoby wspomagania szczególnego pacjenta z cukrzycą – dziecka, seniora, pacjenta z depresją i wymieniamy się doświadczeniami w tym zakresie

Podczas konferencji będą Państwo mieli okazję wziąć udział w m.in.:

 • 3 praktycznych warsztatach z zakresu stopy cukrzycowej, komunikacji z pacjentem oraz postępowania z dzieckiem cukrzykiem, podczas których wspólnie przedyskutujemy możliwości zastosowania nowych technik, najlepsze rozwiązania trudnych problemów oraz perspektywy na 2016 rok.
 • 12 sesjach merytorycznych dotyczących nowości w diabetologii, pielęgnacji pacjenta, psychodiabetologii.
 • panelach dotyczących postępowania  z pacjentem przygotowanych w oparciu o realne przykłady, w tym trudności przy samoobserwacji glikemii, edukacja w zakresie pomp insulinowych, aktywność fizyczna cukrzyka.

Innowacje – Edukacja – Indywidualizacja – Motywacja

Podczas spotkania m.in.:

 • Jak przygotować pacjenta do stosowania pompy insulinowej? Jakie możliwości zastosowania ma pompa? Od czego zależy możliwość lub niemożność zastosowania terapii? Jakie dodatkowe funkcje pomp są najbardziej przydatne? Czy istnieje możliwość zastosowania pompy u pacjenta z cukrzycą typu 2?
 • Dlaczego musimy różnicować wysiłek fizyczny u chorych na cukrzycę? Rola aktywności fizycznej w walce z wieloma schorzeniami układu sercowo-naczyniowego, które są częstymi powikłaniami cukrzycy
 • Jak efektywnie współpracować z lekarzami różnych specjalności aby uchronić pacjenta z depresją i cukrzycą przed kolejną wielochorobowością?
 • Nowe technologie w diabetologii – pompy insulinowe wszczepialne – kiedy i jak znajdą zastosowanie w Polsce?
 • Zespół stopy cukrzycowej – jak wcześnie wykryć niecharakterystyczne objawy tego schorzenia? Czy można zapobiec amputacji kończyny w przypadku wysokiej glikemii oraz zaawansowanych ran?
 • Wspomaganie małego pacjenta w codziennym życiu z cukrzycą – jak rozmawiać z rodzicami dziecka, jak dobrać odpowiednią terapię, w jaki sposób nauczyć codziennego życia z cukrzycą?

Program

08:30-09:00
Rejestracja uczestników i kawa powitalna
09:00-13:40
Panele eksperckie
 • Czy codzienne życie z cukrzycą jest wyjątkowe? – doświadczenie pacjenta i zespołu edukacyjnego – Dr Alicja Milczarczyk
 • HOT TOPIC!
  Nowoczesne technologie i sprzęt do prowadzenia samoobserwacji glikemii –
  Dr hab. med. Agnieszka Szypowska
 • ROZWIĄZANIA XXI wieku!
  Pompa insulinowa – teraźniejszość czy przyszłość terapii?
   – Mgr Teresa Benbenek-Klupa
 • KONTROWERSJE:
  Czy aktywność fizyczna w cukrzycy jest dla wszystkich pacjentów? – Dr Andrzej Gawrecki
 • WYKŁAD POD PATRONATEM FIRMY BAYER  Samokontrola glikemii: ugruntowane mity i ważne fakty – Mgr Teresa Benbenek-Klupa
 • SENIORZY:
  Opieka diabetologiczna i programy sanatoryjne dla seniorów – Mgr Ewa Ledwoń
 • SZCZEGÓLNY  PACJENT!
  Czy edukacja, kontrola przyjmowania leków i stanu zdrowia pomaga pacjentom z depresją i cukrzycą?
   – Prof. Andrzej Kokoszka
 • NEW! Doniesienia z „Podwórka Europejskiego FEND 2015″ – konferencja FEND 11-12.09.2015 r. – Dr Anna Stefanowicz, Dr Natasza Kałkun-Tobiasz
 • WYKŁAD POD PATRONATEM FIRMY SCHÜLKE – System dobrany do rany – mgr Michał Pauba
13:40-14:25
Lunch
14:25-18:05
SESJA WARSZTATÓW PRAKTYCZNYCH
 1. Zespół stopy cukrzycowej – piel. Mirosława Młynarczuk
  • Jak rozpoznać wczesny zespół stopy cukrzycowej? Jak rozpoznać niecharakterystyczne objawy tego schorzenia?
  • Jak opatrywać trudne rany pacjentów z przewlekle wysoką glikemią?
  • Rola pielęgniarki i położnej jako najważniejszego ogniwa w walce z zespołem stopy cukrzycowej – metody diagnostyczne i terapeutyczne.
 2. Komunikacja z pacjentem diabetologicznym – Mgr Joanna Pietrusińska-Nunziati
  • Jak prawidłowo przekazywać komunikaty pacjentowi i jego rodzinie?
  • Czy istnieją słowa-klucze do zastosowania podczas rozmowy z pacjentem diabetologicznym?
  • Czym istnieje pojęcie dobrej i złej komunikacji? Gotowe do zastosowania przykłady wypowiedzi oraz „zakazane” zwroty mogące wzbudzić niepokój u pacjenta.
 3. Przedszkole dla diabetyka – Dr Daniel Witkowski
  • Profesjonalna edukacja, czyli wszystko, o czym powinien wiedzieć personel mający zatrudnienie w przedszkolu: pielęgniarki, pedagodzy, osoby zajmujące się żywieniem.
  • Jak rozpoznać objawy niepokojące, jakie mogą wystąpić u dziecka z cukrzycą?
18:05-18:30
Zakończenie konferencji i rozdanie certyfikatów

Relacje

Informujemy, iż w sobotę (14 września) mieliśmy przyjemność organizować konferencję poświęconą zagadnieniom diabetologicznym (Zadania pielęgniarki i położnej w terapii cukrzycy) a grupę docelową stanowiły pielęgniarki i położne.

zpip

 

Gościliśmy ponad 200 przedstawicielek środowiska pielęgniarskiego, wykłady prowadziły wybitne osobistości, mi.in. mgr Alicja Szewczyk (Prezes Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii) czy prof.dr hab. med. Zbigniew Gaciong (członek Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego – prezes, High Blood Pressure Council – American Heart Association).

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć:

dsc_0430 dsc_0453 dsc_0451

Informujemy tym samym, iż rozpoczynamy zapisy na edycję 2014 – zapraszamy do składania zamówień.

 

Materiały

Prelegenci

prelegent

prelegent

Szanowni Państwo,  Drogie Koleżanki i Koledzy,

idea pracy zespołowej towarzyszy ludzkości od samego początku. Dzięki połączeniu sił już nasi odlegli przodkowie nauczyli się wykonywać złożone zadania coraz sprawniej. Każdy z nich robił to, co mógł robić najlepiej. Wąska specjalizacja uczyniła możliwymi kolejne cywilizacyjne skoki.

Dzięki otwartym umysłom idea pracy zespołowej w diabetologii stała się faktem. Zespoły terapeutyczne złożone z lekarzy, pielęgniarek, położnych, dietetyków i psychologów umożliwiają zapewnienie kompleksowej opieki na najwyższym poziomie. Nieustanny rozwój kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, dietetyków zapewnia znajomość najnowszych osiągnięć naukowych. Wspólne decyzje terapeutyczne podejmowane w zespołach cechuje holistyczne podejście do każdego pacjenta przy uwzględnieniu wszystkich indywidualnych czynników wpływających na skuteczność terapii.

Cukrzycę od innych chorób przewlekłych odróżnia możliwość wpływania na jej przebieg poprzez działania własne pacjenta wchodzące w zakres samoopieki i samokontroli. Skutecznej samoopieki i samokontroli (czyli radzenia sobie z chorobą i jej akceptacji) pacjent musi się nauczyć. Nie jest to łatwe, ponieważ wymaga to wiedzy medycznej, konsekwencji i dużej dyscypliny.

Uczenie się przez odkrywanie jest doskonałym sposobem edukacji pacjentów. Jest ono powiązane zarówno z rozmową motywacyjną, jak i modelem doradztwa, jakim jest empowerment pacjenta – czyli wzmocnienie, usamodzielnienie. Leczenie cukrzycy pozwala uzyskać doskonałe wyrównanie, zapewniając jednocześnie pacjentom możliwość wyboru stylu życia. Program diabetologiczny, który wykorzystuje metodę nauczania promującą wartości zorientowane na pacjenta, przy jednoczesnym dążeniu do optymalnej kontroli metabolicznej, może zachęcić pacjentów do odkrywania swojej choroby.

Podczas wrześniowego spotkania zajmiemy się problemami, które napotykają Państwo w swojej codziennej praktyce. Porozmawiamy m.in. o nowoczesnych technologiach i narzędziach do prowadzenia samoobserwacji glikemii, o opiece diabetologicznej seniorów, roli edukacji i wypełnianiu zaleceń terapeutycznych. Podczas praktycznych warsztatów poruszymy takie tematy jak: dziecko z cukrzycą w placówce nauczania i wychowania, zespół stopy cukrzycowej, komunikacja z pacjentem diabetologicznym oraz aktywność fizyczna chorego na cukrzycę.

Zapraszam Państwa już dzisiaj do udziału w kolejnej, III edycji tego Wydarzenia, do Warszawy.

Alicja Szewczyk
Przewodnicząca Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii

 

Potwierdzeni prelegenci:

 • MGR ALICJA SZEWCZYK
 • MGR TERESA BENBENEK-KLUPA
 • DR N. O ZDR. NATASZA KAŁKUN-TOBIASZ
 • MGR MIROSŁAWA MŁYNARCZUK
 • MGR JOANNA PIETRUSIŃSKA – NUNZIATI
 • DR N. MED. ALICJA MILCZARCZYK
 • DR N. MED. ANDRZEJ GAWRECKI
 • PROF. DR HAB. N. MED. ANDRZEJ KOKOSZKA
 • DR N. MED. ANNA STEFANOWICZ
 • DR N. MED. DANIEL WITKOWSKI
 • MGR EWA LEDWOŃ

 

Miejsce i termin

26 września, Warszawa
Sheraton Warsaw Hotel
ul. B. Prusa 2, Warszawa
tel.:22 450 61 00