Do konferencji zostało jeszcze:
20
dni
20
godziny
22
minuty
21
sekundy

Design Thinking 

Zgodnie z prognozami Światowego Forum Ekonomicznego, trzema najważniejszymi kompetencjami na rynku pracy w 2020 roku będą: umiejętność rozwiązywania skomplikowanych problemów, myślenie krytyczne i kreatywność. Liczą się zatem kompetencje, dzięki którym będziemy potrafili wykorzystać wiedzę w praktyce – kreatywność, umiejętność współpracy, otwartość na dzielenie się wiedzą, aktywne słuchanie, szanowanie odmiennych opinii, poszukiwanie różnorodnych perspektyw i wiele innych.

Jednym ze sposobów na zintegrowanie i pogłębienie powyższych kompetencji jest metodyka design thinking (myślenie projektowe), która wspiera projektowanie rozwiązań – produktów, usług, doświadczeń i relacji uwzględniających potrzeby użytkowników, jak również wyposaża w nowe podejście do wyzwań i rozwiązywania problemów. 

Metodyka design thinking jest stosowana przez największe firmy na świecie, ale uniwersalność i intuicyjność procesu powoduje, że może być także implementowana wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z potrzebami ludzi, także, a może przede wszystkim w edukacji.

Dla kogo?

Na szkolenie Design Thinking zapraszamy wszystkie osoby, które chcą otworzyć się na myślenie projektowe. Szkolenie w szczególności skierowane jest do nauczycieli akademickich, wykładowców, osoby chcące rozwijać tak ważne na dzisiejszym ryku pracy kompetencje miękkie. Zapraszamy również studentów, praktykantów, nauczycieli stażystów i wszystkich, którzy chcą próbować tworzyć coś nowego, kreatywnego i nietuzinkowego. 

Metody pracy

Podczas warsztatów zostaną wykorzystane narzędzia metodyki design thinking.

Warsztaty mają bardzo praktyczny charakter i będą w większości prowadzone metodami wymagającymi aktywności i zaangażowania uczestników. Po krótkim teoretycznym wstępie, uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć narzędzia design thinking w praktyce, w realnym procesie projektowym.

Cele warsztatów

 • Poznanie i praktyczne wykorzystanie narzędzi metodyki design thinking, służących tworzeniu nieszablonowych rozwiązań.
 • Poznanie i praktyczne przetestowanie narzędzi służących diagnozowaniu i wykorzystaniu potencjału zróżnicowanych zespołów.
 • Zrozumienie potrzeby prototypowania i testowania rozwiązań.
 • Dostrzeżenie wartości współpracy i patrzenia na wyzwania z różnych perspektyw.
 • Wykształcenie podejścia opartego na zamianie problemów na wyzwania.
 • Uwolnienie twórczego potencjału osobistego i grupowego opartego na zrozumieniu
  i zaangażowaniu.

 

Program

9:30-10:00
Rejestracja uczestników i poranna kawa
10:00-11:30
Design Thinking
Wprowadzenie
11:45-13:30
Nie da się, zawsze tak było, wszyscy tak robią – po co to zmieniać?
Proces projektowy
11:30-11:45
Przerwa kawowa
13:30-15:30
Jak design thinking może pomóc edukatorom i ich studentom?
Proces projektowy
Wyzwanie projektowe - omówienie założeń i metod pracy.
Proces projektowy
Proces projektowy z wykorzystaniem zaproponowanego wyzwania:
Empatia – dla kogo?
 • Kim jest użytkownik i dlaczego trzeba go poznać?
 • Słuchaj, patrz, rozmawiaj, czytaj między wierszami.
 • Dlaczego, dlaczego, dlaczego…?
13:30-14:00
Lunch
Diagnoza potrzeb – po co?
 • Czy wiesz czego potrzebuje użytkownik?
 • Różnica między problemem a potrzebą.
 • Dostrzegaj to czego nie widać, usłysz to, czego nikt nie mówi.
Generowanie pomysłów – co?
 • Żeby mieć dobry pomysł, trzeba mieć dużo pomysłów.
 • Wszyscy jesteśmy kreatywni.
 • Myślenie poza schematami.
15:30-15:45
Przerwa kawowa
15:45-17:00
Prototypowanie – jak?
 • Do czego służą prototypy i jak je przygotować?
 • Prototypy to nie zabawa…
 • Myśl rękami.
Testowanie – czy?
 • Gotowy na porażkę?
 • Pokaż, słuchaj, nie dyskutuj.
 • Poprawiaj – design thinking to proces iteracyjny.
Podsumowanie
17:00
Odebranie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu

Prowadząca

dominiak beata

Beata Michalska-Dominiak

Doświadczony moderator design thinking, praktyk z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu i kierowaniu projektami oraz wsparciu procesów transformacyjnych w organizacjach.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Rezydent Art Inkubatora – Fabryka Sztuki w Łodzi. Współzałożyciel społeczności „Klientocentryczni” skupiającej ekspertów metodyki design thinking i service design. Współtwórca pierwszego w Polsce Design Thinking BarCamp. Inicjator corocznych Łódź Service Jam, Łódź Gov Jam i Łódż Sustainability Jam. Czerpie z potencjału myślenia projektowego podczas prowadzenia szkoleń i warsztatów dla biznesu, administracji publicznej, edukacji i sektora pozarządowego. Bierze udział w konferencjach, kongresach w roli eksperta. Angażuje się w wiele inicjatyw, w ramach których zamienia problemy na wyzwania i wspiera w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań.

Ma na koncie ponad 70 przeprowadzonych warsztatów (blisko 600 godzin dydaktycznych).

Miejsce i termin

18 czerwca 2019, Warszawa
Kolmex Inwest
Kolmex Inwest, ul. Grzybowska 80/82, Warszawa

13 września , Warszawa
Kolmex Inwest
Kolmex Inwest, ul. Grzybowska 80/82, Warszawa

Kontakt

*szkolenie może być realizowane również w formule zamkniętej, czyli dedykowanej konkretnej uczelni oraz wyznaczonym przez nią odbiorcom

Joanna Bełcik
Koordynator Konferencji i Szkoleń

joanna.belcik@pwn.pl
(22) 695 40 94

Sprawdź również:

Podobne wydarzenia:

Warsztaty
Innowacyjne metody dydaktyczne
Szkolenie
Artykuł jako źródło sukcesu naukowego – jak pisać skutecznie?
Szkolenie
Stosowanie metod ilościowych i jakościowych w prowadzeniu badań naukowych

Formularz rejestracyjny

Warunki uczestnictwa

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego oraz akceptacja regulaminu.

Podstawą do uiszczenia należności jest faktura pro forma, która zostanie przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

Zasady składania rezygnacji zostały określone w regulaminie.

W przypadku złożenia rezygnacji w terminie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych przed terminem wydarzenia, organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia zamawiającego pełnymi kosztami udziału w szkoleniu.

Zwolnione z podatku VAT

Zwolnienie z VAT dotyczy usług w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego na podstawie art.43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień i przysługuje Zamawiającym, którzy są podmiotami publicznymi i finansują ze środków publicznych szkolenia swoich pracowników.

Jeśli środki, które Zamawiający przeznacza na udział w szkoleniu, spełniają powyższy warunek, stawka VAT „zw” znajdzie zastosowanie wyłącznie po przesłaniu stosownego oświadczenia, które zostanie wygenerowane po rejestracji uczestników i uzupełnieniu danych płatnika. Koszt szkolenia dla tych podmiotów równy jest cenie netto. Dla celów dowodowych płatność przelewem bankowym za szkolenie musi nastąpić z rachunku wskazanej jednostki sektora finansów publicznych.

Termin

13 września 2019, Warszawa

Cennik/kod

przedsprzedaż do 31 sierpnia 2019
399 PLN
netto + Vat 23%
(do zapłaty: 490.77 PLN)
od 01 września 2019
459 PLN
netto + Vat 23%
(do zapłaty: 564.57 PLN)

{{sectionTitle}}

Dane do wystawienia faktury VAT

Firma/Instytucja
Osoba fizyczna

Warunki zwolnienia z VAT

Tak - oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych
Nie - udział w szkoleniu nie jest finansowy ze środków publicznych

Typ płatności

Przelew po otrzymaniu faktury PRO FORMA
Pay-U